Post entry

Sälj SCN-aktien

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Spenatbaserade bantningspreparatet Appethyl och förvärvet av MCN verkar inte göra aktien i hälsokostbolaget SCN köpvärd.

Tidigare blogginlägg

Tidigare blogginlägg från 27 mars 2013 om SCN-aktien: http://www.redeye.se/aktiebloggen/scandinavian-clinical-nutrition/salj-scn-aktien

Då låg aktien i börskurs 0,76 kr och fick rekommendationen "sälj".

Nu (på eftermiddagen ons 29 maj 2013) ligger aktien i 0,56 kr dvs den har fallit med 26% sedan förra blogginlägget.

Innebär det att aktien är köpvärd nu?

Enl nedan är svaret nej.

"Varför är aktien inte högre värderad?"

"Jag förstår inte varför aktien handlas här nere? 2 kr vore inte en konstig värdering på något sätt."

Det undrar signaturen 123987 idag (ons 29 maj 2013) om aktien i Scandinavian Clinical Nutrition (SCN) på Di.se:s aktieforum Börssnack: http://borssnack.di.se/?f=1&t=2155485#msg14554514

Men istället kan man väl fråga sig varför SCN-aktiens börskurs ligger så pass högt som nuvarande börskurs 0,56 kr.

SCN idag

• Det finns i dagsläget ca 136 miljoner utestående aktier i bolaget. Med nuvarande börskurs 0,56 kr värderas alltså SCN till 70-80 miljoner kr på börsen.

• Vad får man då för det?

SCN har huvudkontor i Stockholm och 2-3 pers anställda varav vd är Enrico Vitali-Rosati.

Han tillträdde i aug 2011 och uppgavs ha lång erfarenhet från hälsokostbranschen: https://www.ngnews.se/messages/scn-ny-vd-i-scn-ab-scn?locale=en

Börsdagen innan han tillträdde låg SCN-aktien i 0,39 kr så den har i alla fall stigit med över 40% under hans vd-tid på hittills knappt 2 år.

Under 2012 fick Vitali-Rosati en lön på drygt 1 miljon kr (knappt 90 000 kr/månad).

>Under 2012 hade SCN:

intäkter på 8 miljoner kr (+11% från 7 miljoner kr 2011)
ett resultat på -10,5 miljoner kr (jämfört med -21 miljoner kr 2011)

I slutet av 2012 hade SCN en kassa på 1,3 miljoner kr och räntebärande skulder på 1,8 miljoner kr (dvs en nettoskuld på 0,5 miljoner kr).

>Under q1/2013 hade SCN:

intäkter på 0,7 miljoner kr (-65% från 2 miljoner kr under q1/2012)
ett resultat på -1,2 miljoner kr (jämfört med -2,1 miljoner kr under q1/2012)

I slutet av q1/2013 hade SCN en kassa på 1,1 miljoner kr och räntebärande skulder på 1,8 miljoner kr (dvs en nettoskuld på 0,7 miljoner kr).

>För senast rapporterade 12 månader (apr 2012-mars 2013) hade SCN alltså:

intäkter på 7 miljoner kr
ett resultat på -10 miljoner kr

Bolaget har 3 produkter:

Collacen: kosttillskott som ska göra att man ser yngre ut
CUUR: bantningspreparat
Immolina: ska stärka immunförsvaret

I feb 2013 ingick SCN även avtal om att under 5 år bli exklusiv återförsäljare av bantningspreparatet Appethyl i Sverige, Norge och på Island.

Per apr 2013 har SCN även inkluderat Danmark i detta avtal.

Dvs: Hur detta (dvs SCN:s befintliga verksamhet) kan värderas till 70-80 miljoner kr är ett frågetecken.

I och för sig har Appethyl-försäljningen inte kommit igång ännu och det finns en del förhoppningar på att den ska bli stor, men kan det bidra särskilt mycket till SCN:s resultat då det inte ens är SCN:s egen produkt?

Förvärvet av MCN

• I apr 2013 kom besked om att SCN:s ska köpa bolaget MCN (Medical Clinical Nord AB) enl förslag inför SCN:s bolagsstämma 12 jun 2013.

Under 2012 hade MCN:

intäkter på 68 miljoner kr
ett rörelseresultat på 2 miljoner kr

MCN har både egna produkter samtidigt som bolaget är återförsäljare av andras produkter.

Bland MCN:s egna produkter:

Jabu’she (antirynk-kräm)
L-Argiplex ("förhöjer den sexuella njutningen")
Nypozin (kosttillskott inkl bla strand-nypon, bra för lederna)
Membra7 (innehåller bla havtornsolja, ska hjälpa torra slemhinnor)

Bland de produkter som MCN är återförsäljare av:

Ester-C (c-vitamin-preparat)
Kyolic (innehåller bla vitlök)
Linella (mot förstoppning)

Produkterna säljs i hälsokostbutiker och på apotek.

Reklamfilmer för tex L-Argiplex:

• Upplagd i mars 2009: http://www.youtube.com/watch?v=wGRhck4nuI4

• Upplagd i maj 2011: http://www.youtube.com/watch?v=oZnuHzcGRfE

• Upplagd i juli 2012: http://www.youtube.com/watch?v=Om0BlMbgN0M

Enl förslaget till stämman ska SCN betala för MCN med nya SCN-aktier.

Priset är 98 miljoner nya SCN-aktier plus eventuellt ytterligare upp till 40 miljoner nya SCN-aktier (beroende på MCN:s resultat under perioden maj 2013-apr 2014).

Med nuvarande SCN-börskurs på 0,56 kr blir alltså priset på MCN 55-77 miljoner kr.

Tilläggsköpeskillingen på upp till 22 miljoner kr betalas endast ut om MCN:s resultat före avskrivningar under ovannämnda period på minst 11 miljoner kr. Ett resultat upp till 5 miljoner kr under perioden ger ingen tilläggsköpeskilling alls.

• Om man som utgångspunkt antar att MCN når ett oförändrat resultat på 2 miljoner kr under 2013 köps alltså MCN av SCN för ett p/e-tal på 35 förenklat beräknat som köpeskilling 55 miljoner kr delat med resultat 2 miljoner kr minus skatt 22%.

• Om MCN når ett resultat på 11 miljoner kr blir p/e-talet 9 (förenklat beräknat som pris 77 miljoner kr delat med resultat 11 miljoner kr minus skatt 22%).

Här är utgångspunkten att MCN:s resultat för 2013 snarast kommer att ligga oförändrat kring 2 miljoner kr varför köpeskillingen 55 miljoner kr verkar dyr.

Å andra sidan kan man säga att det är positivt att SCN betalar med SCN-aktier eftersom SCN-aktien verkar vara klart övervärderad vid nuvarande börskurs 0,56 kr.

Kapitaltillskott

• SCN föreslår även bolagsstämman att aktieägarna ska ge bolaget ett kapitaltillskott på 5 miljoner kr genom utförsäljning av nya SCN-aktier för 0,22 kr/st. Därmed uppger sig bolaget ha tillräcklig finansiering för att klara 2013.

För att få in 5 miljoner kr genom att sälja ut nya SCN-aktier för 0,22 kr/st måste SCN sälja ut ca 22,7 miljoner nya aktier.

Om man antar att SCN inte kommer att behöva betala ut tilläggsköpeskillingen för MCN kommer SCN alltså totalt att ha:

136,3 miljoner aktier (som bolaget har nu sedan tidigare)
98 miljoner aktier (som betalning för MCN)
22,7 miljoner aktier (för att få kapitaltillskottet från aktieägarna)
- - -
Summa 257 miljoner aktier

Förenklat beräknat får alltså SCN ett börsvärde på drygt 140 miljoner kr vid nuvarande börskurs 0,56 kr om alla affärer genomförs enl plan.

Då kommer SCN att ha:

• intäkter på 75 miljoner kr (68 miljoner kr för MCN plus 7 miljoner kr för gamla SCN)
• ett resultat på -8 miljoner kr (2 miljoner kr för MCN plus -10 miljoner kr för gamla SCN)
• en nettokassa på ca 4 miljoner kr (nettoskuld 0,7 miljoner kr för gamla MCN plus 5 miljoner kr i kapitaltillskott från aktieägarna)

Slutsats

Slutsatsen kvarstår därmed att SCN-aktien verkar klart övervärderad vid nuvarande börskurs 0,56 kr.

För att motivera nuvarande börskurs krävs tex ett rejält lyft i intäkterna tack vare ökad försäljning av SCN:s gamla produkter, Appethyl samt ökad försäljning av MCN:s gamla produkter, men här är bedömningen att det inte är realistiskt att räkna med.

Balansräkningen

Dessutom kan man ifrågasätta de bokförda värdena på vissa tillgångar i SCN:s balansräkning.

Per slutet av q1/2013 hade SCN totala tillgångar bokförda till knappt 9 miljoner kr minus totala skulder bokförda till drygt 5 miljoner kr vilket gav ett eget kapital bokfört till drygt 3 miljoner kr.

Det mesta av tillgångarnas bokförda värde på 9 miljoner kr utgörs av så kallade "immateriella tillgångar" bokförda till knappt 6 miljoner kr i form av "produktteknologier och rättigheter", men med SCN:s dåliga lönsamhet kan det bokförda värdet ifrågasättas.

Det skulle behöva skrivas ned till noll kr men i så fall utraderas mer än hela det egna kapitalet på 3 miljoner kr, dvs med det synsättet är SCN konkursmässigt och behöver omgående kapitaltillskott för att kunna överleva.

I SCN:s årsredovisning för 2012 (som är daterad 24 maj 2013) verkar det inte finnas någon revisionsberättelse där revisorn ger sitt godkännande till siffrorna i årsredovisningen (dvs bla det bokförda värdet för de immateriella tillgångarna), men på ett ställe står det att SCN anlitar revisionsbyrån Ernst & Young: https://www.ngnews.se/attachments/78202?locale=sv

Och SCN har tidigare år tvingats göra nedskrivningar av sina bokförda tillgångsvärden.

Tex av SCN:s resultat på -10,5 miljoner kr under 2012 utgjordes -2 miljoner kr av nedskrivningar på bolagets bokförda tillgångsvärden.

Och innan dess gjorde bolaget nedskrivningar med en resultateffekt på -10 miljoner kr för 2011.

Under 2010 hade SCN nedskrivningar med en resultateffekt på bara ca -1 miljon kr men under 2009 hade bolaget nedskrivningar på nästan 50 miljoner kr pga konkurs för SCN:s danska dotterbolag SCN Denmark AS.

Största aktieägarna

Enl SCN:s årsredovisning för 2012 är bolagets största aktieägare Danske Bank (med en ägarandel på 28%) samt aktiemäklarfirman Nordnet (24%). Det är väl deras kunder som äger SCN-aktier.

Om MCN-förvärvet genomförs som planerat kommer riskkapitalbolaget QV Private Equity AB att bli största aktieägare i SCN med en ägarandel på drygt 40%.

Anders Uddén och Frode Bohan sitter sedan tidigare i SCN:s styrelse och hör till QV Private Equity AB.

Riskkapitalbolaget är bla även delägare i bolagen NattoPharma och Green Leaf Medical.

Tex är det Green Leaf Medical som äger produkten Appethyl som SCN fick bli återförsäljare av i Sverige, Norge, Danmark och Island.

Styrelseordförande i Green Leaf Medical är Dan Edwall. Här intervjuas han i ett videoklipp (upplagt i mars 2013) om Appethyl som blev prisbelönt: http://www.youtube.com/watch?v=dUv9v38sKr0

Enl honom är Appethyl inte bara ännu ett nytt bantningspreparat på marknaden utan han menar att produkten har starkt vetenskapligt stöd och är helt naturligt spenat-baserad.

Studier av produkten har gjorts i Lund och Berlin både som pulver man blandar in i drycker etc eller som tabletter. Produkten kan enl Edwall även säljas som tex färdig dryck i form av små "shots" med effekt i 5-6 timmar.

- - -

Skala för aktie-rekommendationer i denna blogg:

• "Köpläge": En aktie som för tillfället är särskilt köpvärd just nu av någon specifik anledning.

• "Kortsiktigt köp": En aktie som har goda skäl att utvecklas väl på kort sikt, även om man inte vet hur det kommer att bli på lång sikt.

• "Långsiktigt köp": En aktie som i och för sig kanske inte verkar särskilt billig just nu, men att bolaget har så långsiktigt goda förutsättningar och framtidsutsikter att aktien ändå är ett bra köp i dagsläget eftersom den därmed lär ge en god värdeökning på lång sikt.

• "Spekulativt köp": En aktie som vid köp till gällande börskurs har stor potential till kursuppgång, samtidigt som risknivån är hög vilket i värsta fall kan leda till stor kursnedgång.

• "Fullvärderad": En aktie i ett bolag som i och för sig kan gå bra, men att aktien är värderad på en nivå som inte verkar ge utrymme för särskilt mycket kursuppgång.

• "Sälj": En aktie som man inte bör äga eftersom den tex är övervärderad med hänsyn till bolagets förutsättningar.

Utgångspunkten är att givna rekommendationer här är långsiktiga och kan utvärderas först efter tex tidigast 1-2 års tid (förutom rekommendationen "kortsiktigt köp"). Dvs avsikten är inte att ge vägledning om utvecklingen på kort sikt för en akties börskurs (förutom rekommendationen "kortsiktigt köp").

Aktieinvesteringar innebär en risk för att ett aktieinnehav i värsta fall kan bli helt värdelöst.

Enligt den vetenskapliga finansteorin är (förenklat sett) all information redan inbakad i alla börskurser. Därmed ger alla aktier (vid rådande börskurs) den förväntade framtida avkastning som är motiverad med hänsyn till aktiens risk, vilket i så fall gör det meningslöst att försöka plocka ut köpvärda (eller säljvärda) aktier. Enligt teorin är istället en indexfond alltid att föredra: http://www.redeye.se/aktiebloggen/en-indexfond-det-enda-rationella

Här fick alltså SCN-aktien rekommendationen "sälj" vid nuvarande börskurs 0,56 kr (aktiens börskurs under eftermiddagen ons 29 maj 2013).

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?