Post entry

Sälj SCN-aktien

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Hälsokostföretaget Scandinavian Clinical Nutrition (SCN) verkar vara ännu en spekulationsbubbla på börsen.

Flera aktier som för närvarande verkar vara spekulationsbubblor på börsen har berörts i tidigare blogginlägg:

• Fingeravtrycks-teknikföretagen Fingerprint Cards och Precise Biometrics (blogginlägg från 14 mars 2013): http://www.redeye.se/aktiebloggen/fingerprint-cards/salj-fingerprint-cards-precise-biometrics

• Miljöteknik-företaget Opcon (blogginlägg från 16 mars 2013): http://www.redeye.se/aktiebloggen/opcon/salj-opcon-aktien

• Transplantations-produktbolaget Allenex (blogginlägg från 19 mars 2013): http://www.redeye.se/aktiebloggen/allenex/salj-allenex-aktien

Som nämnt där är spekulationsbubblor i olika aktier ett symptom på den sista fasen i en generell börsuppgång då aktieinvesterarnas sinnesstämning präglas av girighet och irrationell riskbenägenhet för att uppnå ytterligare värdeökning på sin aktieportfölj. Det blir som ett kedjebrev där man köper en aktie i förhoppning om att någon annan ska vilja köpa den dyrare imorgon, utan hänsyn till bolagets faktiska förutsättningar. Och alla kedjebrev kollapsar ju förr eller senare.

SCN kan alltså vara ytterligare ett exempel på en sådan bubbla. I juli 2012 kunde man köpa SCN-aktien för en bottennivå på 0,11 kr och även i jan 2013 för 0,28 kr.

Idag står aktien i 0,76 kr (slutkurs tis 26 mars 2013) vilket innebär att bolaget (med ca 136 miljoner utestående aktier) har ett börsvärde på över 100 miljoner kr på alternativbörsen NGM.

Vad får man då för det?

SCN har huvudkontor i Stockholm och noll personer anställda i slutet av 2012. Istället har bolaget 3 konsulter "engagerade för koncernens
löpande drift".

Man får en verksamhet som har haft följande ekonomiska utveckling:

Intäkter:
2010: 3 miljoner kr
2011: 7 miljoner kr
2012: 8 miljoner kr

Nettoresultat:
2010: +24 miljoner kr
2011: -21 miljoner kr
2012: -11 miljoner kr

Den goda vinsten under 2010 kom inte från SCN:s löpande verksamhet utan berodde på engångsposter från bolagets dåvarande finansiella rekonstruktion mm. Under samma år fick SCN dessutom ett kapitaltillskott på 24 miljoner kr från aktieägare och konvertibelägare.

Vad gäller SCN:s ekonomiska utveckling enl ovan bör det alltså ringa varningsklockor. Ett bolag värt över 100 miljoner kr borde ha en mycket bättre ekonomisk utveckling än så.

SCN:s huvudprodukter är:

• Collacen: kosttillskott för bättre hud (lanserad i slutet av 2011)
• Immolina: kosttillskott för att stärka immunförsvaret
• CUUR: bantningspreparat

I årsredovisningen för 2011 (daterad 29 maj 2012) nämnde SCN även produkten Ledactin och att SCN hade försäljningsrättigheterna för den i Norden, men den produkten omnämns inte längre i tex SCN:s resultatrapport för q4/2012 (daterad 26 feb 2013).

Reklamfilm om Collacen:

http://www.youtube.com/watch?v=eBqKTm3YlxU

Reklamfilmer för Immolina:

http://www.youtube.com/watch?v=i-t1lmSN3-4

http://www.youtube.com/watch?v=wNnla8obv9E

http://www.youtube.com/watch?v=HvKoZ0-QWTY

Reklamfilm om CUUR:

http://www.youtube.com/watch?v=OpBd6fni9lQ

Härav är SCN vad gäller Immolina endast återförsäljare. Produkten tillhör University of Missisippi och SCN har försäljningsrättigheterna globalt.

CUUR säljer SCN via pyramidspelet Amway under Amways varumärke Slimmetry.

Enl Dietspotlight.com utlovas att användare av Slimmetry går i snitt ner 2-3 kilo av att använda produkten. Det uppges bygga på vetenskapliga studier, men Dietspotlight.com sätter frågetecken för att dessa studier inte finns tillgängliga att ta del av på tex internet: http://www.youtube.com/watch?v=FdCDwucj56Y

Aftonbladet skrev i jan 2011 om att Immolina är ett "bluffpiller" utan vetenskapligt bevisad effekt. Skådespelaren Mikael Persbrandt var tydligen också involverad i produkten: http://www.aftonbladet.se/halsa/article12456919.ab

Persbrandt var tydligen även både aktieägare och styrelseledamot i SCN pga sin bekantskap med Ulf Söderberg på SCN. (Persbrandt är dock ej styrelseledamot längre i SCN.)

Söderberg är ordförande i bolaget QV Private Equity AB som under 2012 gick med på att byta lån på 20 miljoner kr till SCN mot nya SCN-aktier för 0,50 kr/st. (Kan Persbrandt vara en av investerarna bakom QV Private Equity AB?)

SCN kommenterade Aftonbladet-artikeln i ett särskilt pressmeddelande och avfärdade att det skulle vara en bluff: https://www.ngnews.se/attachments/62066?locale=sv

Men Immolina har varit en försäljningsmässig besvikelse för SCN enl årsredovisningen för 2011 (som är daterad 29 maj 2012):

"Då försäljningsintäkterna avseende Immolina inte nått upp till de prognoser som koncernen haft genomfördes i april 2012 en analys av värdet på dessa immateriella rättigheter.

Styrelsen gjorde bedömningen att ett nedskrivningsbehov förelåg per den 31 december 2011.

Nedskrivning har härmed gjorts av immateriella tillgångar med ca 10 MSEK i koncernen till ett nollvärde."

http://www.scnutrition.se/images/stories/documents/scn%20-%20Årsredovisning%202011.pdf

SCN har dock bla sagt att bolagets försäljning tidigare hämmades av den pågående finansiella rekonstruktionen (som nu är avklarad).

Enl årsredovisningen för 2011 (daterad ) kom produkten Collacen in i SCN via SCN:s köp av bolaget Pharmanes AB i sept 2011. Priset för Pharmanes AB var nya SCN-aktier för 7 miljoner kr.

I årsredovisningen beskrevs Collacen enl följande:

"en ny antiage-produkt, baserat på lågmolekylärt bio-aktivt kollagen som intas som kosttillskott – Collacen.

Collacen vilar på flera kliniska studier som dokumenterar produktens positiva effekt på huden, såsom ökad elasticitet, ökad fuktighet och mindre rynkor."

Immolina beskrivs enl följande:

"Immolina är ett patenterat och varumärkesskyddat naturligt kosttillskott baserat på ett extrakt från mikroalgen Spirulina."

http://www.scnutrition.se/images/stories/documents/scn%20-%20Årsredovisning%202011.pdf

Även om intäkterna ökade med 11% under 2012 sjönk de under q4/2012 vilket (i resultatrapporten för q4/2012) förklaras med "mycket arbete med att både finna nya produkter som Appethyl och arbetet med att finna möjliga kandidater till förvärv."

Dvs oroväckande att bolaget i detta läge fokuserar på att febrilt leta nya produkter och företagsköp vilket tyder på att intjäningspotentialen för ovannämnda tre produkter inte bedöms vara särskilt stor.

Aktieinvesterare verkar ha väldigt stora förhoppningar på en förbättrad ekonomisk utveckling för SCN under kommande år, bla tack vare det besked som bolaget kom med i pressmeddelande 18 feb 2013: https://www.ngnews.se/attachments/76701?locale=sv

Det handlar om att SCN har fått ensamrätt på att bli återförsäljare av bantningspillret Appethyl (gjord av spenat) i Sverige, Norge och Island under en femårsperiod.

Tydligen har Appethyl blivit en försäljningsframgång på andra håll i världen, men de vinster som SCN rimligen kan antas tjäna på att vara återförsäljare av produkten i fem år i tre nordiska länder inte på långa vägar kan motivera ett börsvärde på över 100 miljoner kr.

Visst kanske avtalet förlängs efter fem år, men det får man se då. Och till vilka villkor i så fall?

SCN:s vd Enrico Vitali-Rosati har även sagt att SCN:s försäljning av Appethyl inte kommer att komma igång förrän om ett tag (efter ett halvår?) vilket gör att några positiva effekter av det inte är att vänta i de närmaste resultatrapporterna.

Ska be om kapitaltillskott

I och för sig positivt att SCN i princip var skuldfritt per slutet av 2012, men i resultatrapporten för q4/2012 (daterad 26 feb 2013) står det att bolaget behöver kapitaltillskott:

"Styrelsen arbetar löpande med finansieringsfrågor för koncernen och bedömer att ytterligare finansiering är nödvändig under 2013. Styrelsen överväger olika alternativ för att säkerställa finansieringen för innevarande
verksamhetsår."

http://www.scnutrition.se/images/stories/documents/scn%20-%20q4%202012.pdf

Finansieringen lär bla bli genom att få in kapitaltillskott från aktieägarna genom utgivning av nya SCN-aktier via nyemission vilket då leder till utspädning av befintliga SCN-aktier.

Tydligen ska finansieringen bla gå till företagsköp. Enl vad SCN:s vd Enrico Vitali-Rosati i q4-rapporten:

"Sammantaget ser framtiden trots ett svagt Q4 lovande ut för SCN med bra möjligheter till nya produkter.

Arbetet med att söka förvärv fortgår framåt och förhoppningsvis bör vi under 2013 kunna genomföra minst ett förvärv av betydelse."

Risker i balansräkningen

Och i SCN:s balansräkning finns även andra risker. Bolagets egna kapital (bokfört värde på tillgångar minus skulder) uppgick till bara 4-5 miljoner kr (!) i slutet av 2012. Det förutsätter då att tillgångarnas bokförda värde på 10 miljoner kr är motiverat.

Men det visar sig att SCN endast har konkreta tillgångar bokförda till 4 miljoner kr. Resten (6 miljoner kr) utgörs av abstrakta så kallade "immateriella anläggningstillgångar" vars värde kan ifrågasättas utifrån de senaste årens förluster.

Som nämnt ovan tvingades SCN att under 2011 göra en nedskrivning på 10 miljoner kr av de immateriella anläggningstillgångarna pga att produkten Immolina blev en försäljnings-besvikelse som ett exempel på hur det kan gå. Det var en nedskrivning till noll kr av SCN:s bokförda värde för Immolina, så resterande 6 miljoner kr avser väl övriga produkter.

Skulle de resterande immateriella anlägningstillgångarna skrivas ned till noll kr skulle alltså det egna kapitalet bli negativt, dvs då är bolaget konkursmässigt och behöver kapitaltillskott från aktieägarna för att inte gå omkull.

I ett aktiebolag är det revisorns ansvar att se till att bokföringen är korrekt och rättvisande. SCN:s revisor är Magnus Lagerberg från revisionsbyrån Öhrlings-PwC och han har tydligen tills vidare godkänt det bokförda värdet för de immateriella anläggningstillgångarna.

Aktieägare, styrelse och ledning

SCN verkar inte ha någon direkt huvudägare. Största aktieägare per slutet av 2012 var Danske Bank med en ägarandel på 28% följd av aktiemäklarfirman Nordnet med 24%. Det är väl deras kunder som äger de aktierna. (Eller kan det vara någon eller några få huvudägare i SCN som döljer sig bakom Danske Bank/Nordnet?)

Styrelseordförande i SCN är Björn Wallin som tidigare varit vd för NGM-börsen och värdetransportfirman Panaxia (som gick omkull när Wallin var där, men han anser väl inte att det berodde på honom).

I styrelsen finns även Anders Uddén som i alla fall verkar vara en seriös aktieägare i SCN. Han har familjeföretag Permobil AB (som gör eldrivna handikappfordon etc). Bolaget Handinter Kappa AB äger 5% av SCN och det verkar vara Uddén som ligger bakom det bolaget eftersom Permobil AB enl Allabolag.se bla äger ett annat bolag med liknande namn (Handinter Alpha AG).

Enl SCN:s årsredovisning för 2011 kom Handinter Kappa AG in som delägare i SCN i feb 2012 efter att ha köpt 7 miljoner nya SCN-aktier och 10 miljoner nya SCN-teckningsoptioner.

//Tillägg 27 mars 2013

Besked om att familjen Wallenberg-kontrollerade investmentbolaget Investor köper Permobil för 5 miljarder kr: www.avanza.se/aza/press/news.jsp?newsArticleId=N1975449&source=

Dock uppges säljaren vara riskkapitalbolaget Nordic Capital, så Uddén verkar ha sålt Permobil tidigare.

Det var år 2005 som Nordic Capital köpte Permobil. Säljare då var "Stiftelsen för teknisk hjälp åt handikappade" som ägde 75% medan bolaget Handinter Gamma (som väl är familjen Uddén) ägde 25%: http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article2578913.ece

Det var tydligen Anders Uddéns pappa Per Uddén som startade Permobil: http://st.nu/ekonomi/1.618490-nordic-capital-koper-permobil

//

Vd för SCN är sedan aug 2011 Enrico Vitali-Rosati som enl pressmeddelandet om hans tillträde uppgavs ha "20 års omfattande bakgrund från hälsokostbranschen, både som grundare av Medtech Pharma AS, exportchef för Bringwell, VD för Hela Pharma Norge mm".

Här i ett tidigare blogginlägg (från 26 feb 2013) gavs faktiskt köprekommendation för aktien i hälsokostföretaget Bringwell: http://www.redeye.se/aktiebloggen/active-biotech/koplage-active-biotech-bringwell-aqeri

Så här sa SCN:s dåvarande styrelseordförande Anders Struksnes i pressmeddelandet om Enrico Vitali-Rosatis tillträde som ny SCN-vd:

"Bolaget är på väg in i en period med snabb tillväxt och då Enrico Vitali-Rosati har lång erfarenhet i att skapa goda säljteam och affärskontakter, känner vi nu att bolaget är redo för en mycket spännande utveckling."

https://www.ngnews.se/attachments/65827?locale=sv

Alexander Richards-koppling

I ovannämnda blogginlägg om Fingerprint Cards och Precise Biometrics fanns nedanstående avsnitt om bla affärsmannen Alexander Richards vilket väl även är värt att nämna i samband med SCN.

Det visar sig att det finns en koppling mellan Richards och SCN. Jens Miöen var nämligen vd för SCN häromåret, och han har haft med Richards att göra både vad gäller Richards tidigare bolag NRS Technologies och SCN.

När SCN häromåret behövde kapitaltillskott ställde tydligen Richards upp med kapital, och Miöen själv var tidigare aktiemäklare på Carnegie och slutade där under turbulenta former: http://www.realtid.se/ArticlePages/201008/17/20100817182047_Realtid714/20100817182047_Realtid714.dbp.asp

Richards har ju friats från alla anklagelser i samband med NRS Technologies, men tydligen var Miöen med som part i det upplägg varigenom Richards sålde ut sina NRS-aktier innan NRS börskurs rasade.

Själva anser de sig säkert inte ha gjort något olagligt eller i övrigt klandervärt.

Avsnittet i blogginlägget om Fingerprint Cards och Precise Biometrics:

_"Låt oss hoppas att det inte blir som med de tidigare kraschade börsbolagen NRS Technologies och VKG som skräckexempel, där Alexander Richards (i NRS) och Hagge Rilegård (i VKG) pumpade upp bolagens aktier med jätteoptimistiska prognoser som sedan inte alls uppfylldes. 'Oj då, men det var inget vi hade kunnat förutse', sa de sedan ungefär om de missade prognoserna men hade själva sålt sina stora aktieinnehav i respektive bolag innan det framkom att prognoserna inte nåddes...

Rättsprocesser inleddes bla kring Richards men han friades väl från åtal om insiderhandel kring NRS. Hans utförsäljningar av NRS-aktier hade väl arrangerats med ett upplägg via skatteparadisbolag i en affär uppgjord i London och på det sättet kringgick han insiderbrott i Sverige: http://mobil.realtid.se/artikel/?p=20100226170148_Realtid275.dbp

Mer om Richards-fallet bla i boken 'Insiders' av Per Agerman och Annelie Östlund: http://www.insiderboken.se/

I VKG blev det tydligen aldrig något åtal pga svårt bevisläge: http://www.insiderboken.se/?p=219

Rent teoretiskt borde det väl locka folk att göra liknande upplägg om man på det sättet kan tjäna mångmiljonbelopp utan att riskera åka fast.

Richards anlitade försvarsadvokaten Per Samuelson som väl anses vara en av de skickligaste i Sverige på området, så i så fall ska man anlita honom om det sedan blir rättsprocess.

Folk på Fingerprint Cards och Precise Biometrics skulle givetvis förneka bestämt att de inte har rent mjöl i påsen.

En hypotes är ju att Richards själv än idag är helt övertygad om att han själv alltid haft enbart goda avsikter och aldrig försökt lura någon."_

- - -

_Skala för aktie-rekommendationer i denna blogg:

• "Köpläge": En aktie som för tillfället är särskilt köpvärd just nu av någon specifik anledning.

• "Kortsiktigt köp": En aktie som har goda skäl att utvecklas väl på kort sikt, även om man inte vet hur det kommer att bli på lång sikt.

• "Långsiktigt köp": En aktie som i och för sig kanske inte verkar särskilt billig just nu, men att bolaget har så långsiktigt goda förutsättningar och framtidsutsikter att aktien ändå är ett bra köp i dagsläget eftersom den därmed lär ge en god värdeökning på lång sikt.

• "Spekulativt köp": En aktie som vid köp till gällande börskurs har stor potential till kursuppgång, samtidigt som risknivån är hög vilket i värsta fall kan leda till stor kursnedgång.

• "Fullvärderad": En aktie i ett bolag som i och för sig kan gå bra, men att aktien är värderad på en nivå som inte verkar ge utrymme för särskilt mycket kursuppgång.

• "Sälj": En aktie som man inte bör äga eftersom den tex är övervärderad med hänsyn till bolagets förutsättningar.

Utgångspunkten är att givna rekommendationer här är långsiktiga och kan utvärderas först efter tex tidigast 1-2 års tid (förutom rekommendationen "kortsiktigt köp"). Dvs avsikten är inte att ge vägledning om utvecklingen på kort sikt för en akties börskurs (förutom rekommandtionen "kortsiktigt köp").

Aktieinvesteringar innebär en risk för att ett aktieinnehav i värsta fall kan bli helt värdelöst.

Enligt den vetenskapliga finansteorin är (förenklat sett) all information redan inbakad i alla börskurser. Därmed ger alla aktier (vid rådande börskurs) den förväntade framtida avkastning som är motiverad med hänsyn till aktiens risk, vilket i så fall gör det meningslöst att försöka plocka ut köpvärda (eller säljvärda) aktier. Enligt teorin är istället en indexfond alltid att föredra: http://www.redeye.se/aktiebloggen/en-indexfond-det-enda-rationella_

Här fick alltså SCN-aktien rekommendationen "sälj" vid nuvarande börskurs 0,76 kr (slutkurs tis 26 mars 2013).

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?