Post entry

Sälj Scandinavian Clinical Nutrition

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Hälsokostbolaget Scandinavian Clinical Nutritions aktie verkar övervärderad.

Scandinavian Clinical Nutrition (SCN) presenterade sin q3/2013-resultatrapport idag fre 25 okt 2013 på morgonen innan börsen hade öppnat: https://www.ngnews.se/attachments/79962?locale=sv

SCN:s styrelseordförande Jim Blomqvist i rapporten:

"Vi ska heller inte glömma bort lanseringen av nyheterna Membra7 Forte, Procare4you, Nypozin pulver, LArgiplex X6 och nya Jabushe."

Vad är då det för hälsokostprodukter?

Tex L-Argiplex enl resultatrapporten:

_"L-Argiplex är ett kosttillskott för sexuell lust och funktion, samt för allmänt välbefinnande.

L-Argiplex bygger på en väl balanserad sammansättning med substanser som i synergi med varandra ökar bildandet av kväveoxid.

Kväveoxid behövs för att bibehålla god blodcirkulation vilket kan ge stimulans till svällfunktionen i genitala kroppsdelar hos män och kvinnor.

L-Argiplex original säljs idag i hälsofackbutiker och på utvalda Apotek.

Under Q4 lanseras nyheten L-Argiplex X6 tillsammans med utvalda samarbetspartners i hälsofackhandeln."_

Dvs kan detta bli en storsäljare för SCN?

Det kan behövas för SCN-aktien verkar dyr.

Aktien ligger i 0,55 kr på NGM-börsen (slutkurs tors 24 okt 2013).

Med ca 256,7 miljoner utestående aktier innebär det ett börsvärde på över 140 miljoner kr.

Och vad får man då för det?

SCN hade 13 pers anställda per slutet av sep 2013 (varav 4 pers var tillfälligt inhyrda konsulter).

Bolagets huvudkontor ligger i Sundsvall.

SCN:s ekonomiska utveckling under q3/2013:

• intäkter 17 miljoner kr

• resultat efter skatt 1 miljon kr

Dvs uppräknat i årstakt (q3/2013-siffrorna gånger fyra) blir det:

• intäkter 67 miljoner kr

• resultat efter skatt 3 miljoner kr

Dvs vem vill köpa ett bolag för över 140 miljoner kr om bolaget bara genererar ett resultat på 3 miljoner kr efter skatt per år?

Det blir ett p/e-tal på 44.

//Edit: SCN består av bolagen SCN och Medica Nord.

Bolaget SCN hade ett ebitda-resultat på -1,3 miljoner kr under q3/2013, vilket enl resultatrapporten till stor del berodde på engångskostnader.

Säg att hela SCN skulle ha ett resultat på uppåt 7 miljoner kr per år efter skatt exkl dotterbolaget SCN:s engångskostnader.

I så fall innebär det att aktien värderas till ett p/e-tal på 20-21 vid börskurs 0,55 kr.

Och med ökat resultat framöver från försäljning av Appethyl mfl nya produkter lär väl resultatet öka ytterligare vilket innebär sänkt p/e-tal.

Skattesats?

Ett resultat efter skatt kring 7 miljoner kr i årstakt är om man räknar med en skattesats på 22% enl nivån för svenska bolag.

För q3/2013 belastades dock SCN:s resultat före skatt med en skattesats på 33%, så om man räknar med det blir det ett resultat efter skatt uppåt 6 miljoner kr (exkl SCN:s engångskostnader etc) och då blir aktiens p/e-tal 24 vid börskurs 0,55 kr.

Skattemässiga förlustavdrag?

Frågan är dock om SCN har uppsamlade skattemässiga förlustavdrag som gör att skatt kan undvikas i några år.

Bolaget har ju tidigare haft en del stora förluster genom åren.

SCN:s tidigare nettoresultat:

2007: -64 miljoner kr
2008: -73 miljoner kr
2009: -52 miljoner kr
2010: 24 miljoner kr
2011: -21 miljoner kr
2012: -10 miljoner kr
2013 (9 mån): -2 miljoner kr

Delvis beror väl dock förlusterna på ej avdragsgilla nedskrivningar som ej leder till uppsamlade förlustavdrag som kan användas för att kvitta mot framtida vinster och på så sätt minska skattekostnaderna.

Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar

Och ev kan SCN:s resultat öka ytterligare om man återlägger avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar.

Tex enl tidigare blogginlägg (från 19 okt 2013) hälsokostbolaget Bringwell var utgångspunkten bolagets resultat exkl avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar, vilket då gav den aktien ett p/e-tal på 10-11 vid börskurs 1,57 kr: http://www.redeye.se/aktiebloggen/bringwell/update-bringwell-odd-molly

Argumentet där för att återlägga dessa avskrivningar var bla att de (förenklat) ändå inte påverkar kassaflödet utan bara är bokföringsmässiga.

SCN hade totala avskrivningar (både på materiella och immateriella anläggningstillgångar) på 0,5 miljoner kr under q3/2013.

Svårt att veta vad som är vad.

Det är ju rimligt att låta resultatet belastas med avskrivningar på materiella anläggningstillgångar eftersom det även påverkar kassaflödet i form av löpande investeringar i anläggningstillgångar.

Under jan-sep 2013 hade SCN totala avskrivningar på 1 miljon kr varav 0,9 miljoner kr uppges vara avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar.

Och eftersom SCN:s immateriella anläggningstillgångar ökade från 5 miljoner kr per slutet av juni 2013 till 51 miljoner kr per slutet av sep 2013 (pga köpet av Medica Nord), kan man anta att avskrivningarna på immateriella anläggningstillgångar till stor del belastat q3/2013 under niomånadersperioden jan-sep 2013.

Pr-satsningar för Appethyl

Dock kommer SCN att jobba med pr-relaterade marknadsaktiviteter inför lanseringen av Appethyl i jan 2014, dvs risk för att det också kommer att leda till en extra kostnadsbelastning åtminstone tillfälligt?

Enl SCN:s q3/2013-resultatrapport:

"Under november-december (2013) fokuserar vi först och främst på Appethyl-lanseringen.

Appethyl kommer att börja säljas till konsument i mitten av januari, och vi har flera stora PR-aktiviteter planerade fram till lanseringen."

Dvs det är väl inte gratis med sådana aktiviteter?

Det kan väl bestå av tidningsannonser etc?

//

Skuldsättningen är inte så farlig med en nettoskuld (räntebärande skulder minus kassa) på 2 miljoner kr per slutet av sep 2013.

Men i balansräkningen finns andra orosmoln.

Abstrakta så kallade immateriella anläggningstillgångar är bokförda till 51 miljoner kr per slutet av sep 2013.

Det motsvarar 64% av SCN:s totala tillgångar och 89% av eget kapital.

Dvs om SCN går dåligt och de immateriella anläggningstillgångarna måste skrivas ned till noll kr, blir det inte mycket kvar av varken tillgångar eller eget kapital.

Det stora bokförda värdet på de immateriella anläggningstillgångarna innebär alltså en förhöjd risknivå i SCN-aktien.

Visst finns det väl stora förhoppningar på spenatbaserade bantningspreparatet Appethyl som SCN ska lansera i jan 2014.

Om Appethyl i SCN:s q3/2013-resultatrapport:

"Appethyl är en nyutvecklad aptitdämpande produkt för viktminskning, utvecklad av professor Charlotte Erlanson-Albertsson och andra forskare på Lunds Universitet.

SCN har ett femårigt exklusivt distributörsavtal i Sverige, Norge, Danmark och Island.

Produkten är baserad på ett extrakt som utvinns ur spenat, Thylakoid,
med bevisad effekt vid utförliga kliniska studier.

Appethyl minskar aptiten genom att binda till både fett från maten och till de enzymer som bryter ner maten, och därmed kan användaren lättare få kontroll över sin kosthållning.

Helt naturligt och utan några som helst biverkningar.

Appethyl fick i mars 2013 utmärkelsen New Product of the Year vid Nutrawards i USA vilket är första gången någonsin för en nordisk produkt.

SCN lanserar Appethyl i januari 2014."

Men:

- Appethyl är inte ens SCN:s egen produkt utan SCN är bara återförsäljare av Appethyl i Sverige, Norge, Danmark och Island.

- Och det återförsäljaravtal som SCN har är bara begränsat till fem år.

- Varför äta "torkad spenat" i tablettform när man lika gärna kan äta god, riktig spenat?

Bakom SCN står Ulf Söderberg och enl Aktiespararna är han känd för att pumpa stora pengar från SCN.

Det berördes i följande artikel på Aktiespararna.se (från 21 sep 2013): http://www.aktiespararna.se/artiklar/Reportage/En-sjuk-bransch/?lb=no&kampanj=pop-up-nej-tack

Det nämndes även i tidigare blogginlägg (från 25 sep 2013) med hänvisning till Aktiespararna: http://www.redeye.se/aktiebloggen/crown-energy/salj-crown-energy-scn-maxpeak

Tydligen figurerar Söderberg även i bolaget Greenleaf som äger produkten Appethyl (och därmed kommer att ta ut feta ersättningsarvoden för det från SCN?).

Enl det tidigare blogginlägget från 25 sep 2013 har Söderberg kopplingar till bolaget QV Private Equity som nyligen sålde Medica Nord till SCN mot bla betalning i form av nya SCN-aktier.

Nu har QVPE en ägarandel på 45% av SCN per slutet av sep 2013 enl SCN:s q3/2013-resultatrapport.

I det tidigare blogginlägget från 25 sep 2013 fick SCN-aktien rekommendationen "sälj" vid dåvarande börskurs 0,43 kr.

Och nu en månad senare ligger den i 0,55 kr dvs den är +28% under perioden.

Så hittils har den säljrekommendationen varit fel.

Utöver L-Argiplex nämnde SCN-styrelseordförande Jim Blomqvist enl ovan även följande nya hälsokostprodukter som bolaget har på gång:

Membra7 Forte

Procare4you

Nypozin pulver

Jabushe

Vad är då det för produkter?

Ur SCN:s q3/2013-resultatrapport:

Membra7 Forte (främjar slemhinnor)

"Membra7 Forte innehåller extrakt av havtorn från bärets fruktkött och frön, som bidrar till slemhinnornas normala funktion vid torrhetskänsla i ögon, mun och underliv.

Havtornsextraktet har ett naturligt rikt innehåll av enkelomättade fettsyror, framförallt omega-7.

En kapsel innehåller hela 300 mg omega-7.

Membra7 forte innehåller även vitamin A (från naturligt betakaroten), som bidrar till att bibehålla normala slemhinnor.

En marknadsföringskampanj startar med (hälsokost-butikskedjan) Life i oktober."

Procare4you (vitamintillskott)

"Procare4you är ett kosttillskott som innehåller aktiva ämnen med ursprung från havet och växtriket, bland annat fiskolja.

En kapsel innehåller Vitamin C, Vitamin E, Vitamin D samt karetoniderna Lutein/Zeaxanthin och Astaxanthin.

Procare4you är en direkt konkurrent till Vitaproe."

Nypozin (anti-ledbesvär)

"Nypozin är ett kosttillskott som innehåller en utvald kombination av strandnypon (Rosa canina L.) som stödjer ledernas hälsa och hjälper till att bibehålla ledernas rörlighet.

Nypozin innehåller även kondroitin från broskfisk, samt Ester-C, en patenterad C-vitamin som bidrar till en normal broskfunktion.

Dessutom ingår Bioperine, ett patenterat och dokumenterat svartpepparextrakt som bidrar till upptaget av näringsämnen och ökar effekten av andra örter."

Det verkar vara en konkurrent till börsnoterade hälsokostbolaget Bringwells liknande nyponprodukt Movo enl tidigare blogginlägg från 19 okt 2013 där Bringwell-aktien fick rekommendationen "spekulativt köp" vid dåvarande börskurs 1,57 kr: http://www.redeye.se/aktiebloggen/bringwell/update-bringwell-odd-molly

Bringwell i sin tur lanserade nyligen Movo som konkurrerande produkt till Litomove, som Bringwell tidigare sålde men nyligen tappade försäljningsrättigheterna till.

Dvs vilken produkt är bäst; Nypozin, Movo eller Litomove? Eller är det ungefär samma sak?

Hur som helst verkar nypon ha någon typ av positiv effekt för folk med ledbesvär.

Jabushe (antirynk-kräm)

"Jabushe innehåller en kombination av liponsyra, coenzyme Q10 och acetylkarnetin.

En kontrollerad dubbel blindstudie har gjorts på krämen som visat sig ha god effekt på rynkor och solskadad hy.

Studien har granskats och godkänts av forskningsetiska kommittén vid Karolinska Sjukhuset (2001).

Publicerad i British Journal of Dermatology 2003:149:841-849.

Jabushe är etablerad på den svenska marknaden men nylanseras under Q4 med en ny klinisk profil och ny formula – parabenfri."

I SCN:s q3/2013-resultatrapport omnämns även hälsokost-produkten Immolina, och att SCN ingått ett samarbetsavtal angående den produkten.

Ett separat pressmeddelande om det samarbetsavtalet skickades ut av SCN 5 sep 2013: https://www.ngnews.se/attachments/79312?locale=sv

Samarbetsavtalet uppges gå ut på att det utomstående bolaget Handinter tar över Immolina-relaterade kostnader på 600 000-800 000 kr per år avseende licensavgifter och patent.

Sedan ska Handinter och SCN gemensamt finansiera forskning kring Immolina, och dela på framtida intäkter från att sälja Immolina över hela världen enl pressmeddelandet.

Enl bla tidigare blogginlägg om SCN från 27 mars 2013:

_"Immolina: kosttillskott för att stärka immunförsvaret"

"Härav är SCN vad gäller Immolina endast återförsäljare. Produkten tillhör University of Missisippi och SCN har försäljningsrättigheterna globalt."

"Aftonbladet skrev i jan 2011 om att Immolina är ett 'bluffpiller' utan vetenskapligt bevisad effekt. Skådespelaren Mikael Persbrandt var tydligen också involverad i produkten: http://www.aftonbladet.se/halsa/article12456919.ab "

"SCN kommenterade Aftonbladet-artikeln i ett särskilt pressmeddelande och avfärdade att det skulle vara en bluff: https://www.ngnews.se/attachments/62066?locale=sv

Men Immolina har varit en försäljningsmässig besvikelse för SCN enl årsredovisningen för 2011 (som är daterad 29 maj 2012):

'Då försäljningsintäkterna avseende Immolina inte nått upp till de prognoser som koncernen haft genomfördes i april 2012 en analys av värdet på dessa immateriella rättigheter.

Styrelsen gjorde bedömningen att ett nedskrivningsbehov förelåg per den 31 december 2011.

Nedskrivning har härmed gjorts av immateriella tillgångar med ca 10 MSEK i koncernen till ett nollvärde.'

http://www.scnutrition.se/images/stories/documents/scn%20-%20Årsredovisning%202011.pdf "

http://www.redeye.se/aktiebloggen/scandinavian-clinical-nutrition/salj-scn-aktien_

Om Immolina i SCN:s q3/2013-resultatrapport:

Immolina (ska stärka immunförsvaret etc)

"Immolina är ett patent- och varumärkesskyddat naturligt kosttillskott baserat på ett extrakt från mikroalgen Spirulina.

Produktens sammansättning ska bidra till ett mjukt upptag av den näringsrika algen och främja dess effekt.

Immolina säljs och marknadsförs under varumärkena Immolina och Immulina via den externa partnern Handinter Medical."

Bland SCN:s överiga produkter enl q3/2013-resultatrapporten:

CUUR (bantningsprodukt)

"CUUR är ett örtbaserat kosttillskott för viktkontroll som minskar fettupptaget, sötsuget och hungerkänslorna samt ökar förbränningen.

Kosttillskottet säljs och marknadsförs i dagsläget av Amway i USA under det egna varumärket Slimmetry.

SCN äger samtliga patent förknippade med CUUR och erhåller royalty för all försäljning."

Amway är ju ett pyramidspel vilket enl en del är en tvivelaktig försäljningskanal.

Om Amway bla:

"(...) den Utah-baserade forskaren John M. Taylors uträkningar för några år sedan som visade att 99,9 procent av de som går med i Amway förlorar pengar.

Ett systematiskt bedrägeri säger (advokat David) Boise."

http://sv.wikipedia.org/wiki/Amway

Samt uttalande från Läkemedelsverket (2007) om att bantningspillret CUUR kan påverka levern: http://www.lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER-2007/Rapporter-om-leverpaverkan-av-viktminskningspreparatet-CUUR/

Vem är SCN:s styrelseordförande Jim Blomqvist?

Enl SCN:s hemsida:

_"Jim Blomqvist (Styrelseordförande)

Jurist._

Jim har varit styrelseledamot i SCN sedan 2011 och har idag uppdrag som styrelseordförande i Eminova Fondkommission AB, Eminova Holding AB och Celeste financial marketing AB.

Jim har tidigare arbetat som advokat i USA och i Sverige och därefter bolagsjurist och chefsjurist för Front Capital Systems.

Sedan 2007 driver Blomqvist det egna bolaget JB Corporate Advisors, som är ett konsultföretag främst inom affärsjuridik."

http://www.scnutrition.se/board2

Dvs han verkar vara finanskille aktiv i aktiemäklarfirman Eminova.

Eminova onämndes i tidigare blogginlägg från 25 sep 2013 om börsnoterade bolaget Nevi (New Equity Venture International) vars vd Joacim Nord är åtalad men anser sig oskyldig: http://www.redeye.se/aktiebloggen/crown-energy/salj-crown-energy-scn-maxpeak

Eminova är finansiell rådgivare till det kapitaltillskott Nevi begärt in från sina aktieägare.

- - -

Skala för aktie-rekommendationer i denna blogg:

• "Köpläge": En aktie som för tillfället är särskilt köpvärd just nu av någon specifik anledning som väntas leda till kursuppgång inom en ganska snar framtid (typ inom 0,5-1 år).

• "Kortsiktigt köp": En aktie som har goda skäl att utvecklas väl på kort sikt (typ inom de närmaste månaderna), även om man inte vet hur det kommer att bli på lång sikt.

• "Långsiktigt köp": En aktie som i och för sig kanske inte verkar särskilt billig just nu, men att bolaget har så långsiktigt goda förutsättningar och framtidsutsikter att aktien ändå är ett bra köp i dagsläget eftersom den därmed lär ge en god värdeökning på lång sikt (dvs på typ 3-5 års sikt).

• "Spekulativt köp": En aktie som vid köp till gällande börskurs har stor potential till kursuppgång, samtidigt som risknivån är hög vilket i värsta fall kan leda till stor kursnedgång.

• "Fullvärderad": En aktie i ett bolag som i och för sig kan gå bra, men att aktien är värderad på en nivå som inte verkar ge utrymme för särskilt mycket kursuppgång.

• "Sälj": En aktie som man inte bör äga eftersom den tex är övervärderad med hänsyn till bolagets förutsättningar.

Utgångspunkten är att givna rekommendationer här är långsiktiga och kan utvärderas först efter tex tidigast 1-2 års tid (förutom rekommendationen "kortsiktigt köp"). Dvs avsikten är inte att ge vägledning om utvecklingen på kort sikt för en akties börskurs (förutom rekommendationen "kortsiktigt köp").

Aktieinvesteringar innebär en risk för att ett aktieinnehav i värsta fall kan/strongpp bli helt värdelöst.

Enligt den vetenskapliga finansteorin är (förenklat sett) all information redan inbakad i alla börskurser. Därmed ger alla aktier (vid rådande börskurs) den förväntade framtida avkastning som är motiverad med hänsyn till aktiens risk, vilket i så fall gör det meningslöst att försöka plocka ut köpvärda (eller säljvärda) aktier. Enligt teorin är istället en indexfond alltid att föredra: http://www.redeye.se/aktiebloggen/en-indexfond-det-enda-rationella

Det är ej säkert att blogginlägget har tagit upp alla aspekter som är relevanta för bedömningen av den aktie som blogginlägget handlar om. Och de aspekter som tas upp i blogginlägget kan ha feltolkats.

"Käpphästar" i denna blogg bla:

• Aktieutdelningar

Aktieutdelningar och nivån på dem anses här vara irrelevanta i sig för bedömning av om en aktie är köpvärd eller ej.

Aktieutdelningar är ju bara som att man har 1 000 kr på banken och gör ett uttag på 100 kr. Man blir inte rikare för det utan har ändå bara 1 000 kr (fast 100 kr kontant och 900 kr kvar på banken).

Allt annat lika bör en aktiekurs falla med lika mycket som aktieutdelningen när aktieutdelningen avskiljs från börskursen.

Däremot kan aktieutdelningen indikera att bolaget är lönsamt och genererar bra resultat per aktie och räknar med en fortsatt god utveckling för resultatet per aktie, men då är aktieutdelningen bara en sekundäreffekt av det.

Det enda relevanta för bedömning av om en aktie är köpvärd eller ej anses här vara hur mycket pengar ett bolag genererar (och väntas generera de kommande åren) i sin löpande verksamhet (mätt förenklat som tex resultat per aktie), och hur börskursen ligger i förhållande till det.

Sätter man in pengar på bankkonto vet man alltid säkert (förhoppningsvis) att man får tillbaka insatta pengar plus ränta (även om räntan är låg) när man vill ta ut pengarna.

Köper man en aktie för att få aktieutdelning tar man alltid en risk för att börskursen står lägre när man senare vill sälja aktien.

Dvs det är inte säkert att man får tillbaka insatta pengar när man köper en aktie.

Dessutom får man ju (normalt) betala 30% skatt på erhållna aktieutdelningar, vilket snarare i sig gör det till en nackdel med aktier som ger hög aktieutdelning.

• Immateriella tillgångar

Många börsbolag har mycket "luft" i sina balansräkningar i form av abstrakta så kallade immateriella tillgångar (immateriella anläggningstillgångar) bokförda till stora belopp bland tillgångarna i balansräkningen.

Ofta kan de immateriella tillgångarna ha uppstått tex om ett bolag köpt ett annat bolag dyrt (dvs för ett pris som överstiger det köpta bolagets bokförda tillgångsvärden), eller om ett bolag bokför utvecklingskostnader som en tillgång som belastar resultatet utspritt över flera år i form av årliga avskrivningar.

Om ett bolag börjar gå dåligt finns risk för att det bokförda värdet på de immateriella tillgångarna måste skrivas ned. Och det kan då bli stora nedskrivningar eftersom många bolag har stora immateriella tillgångar.

Nedskrivningarna ger en negativ resultateffekt med samma belopp som även minskar bolagets egna kapital med lika mycket (allt annat lika).

Med de stora nedskrivningar det därmed lätt kan bli, kan det mesta eller hela ett bolags egna kapital därigenom raderas ut (och ev till och med bli negativt) vilket gör att bolaget omgående måste få kapitaltillskott från aktieägarna för att överleva.

Sådana kapitaltillskott erhålls då oftast genom att bolaget säljer ut nya aktier till aktieägarna via nyemission, vilket då brukar försämra börskursens dåliga utveckling ytterligare.

Dvs stora immateriella tillgångar i ett bolags balansräkning innebär en förhöjd risknivå i bolagets aktie.

I detta blogginlägg fick alltså SCN-aktien rekommendationen "sälj" vid nuvarande börskurs 0,55 kr (aktiens slutkurs tors 24 okt 2013).

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?