Post entry

Medica Clinical Nord: Turn Around?

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Medica Nord är ett bolag som säljer Naturläkemedel bland annat. Det senaste året har bolaget gått kräftgång på börsen. De senaste månaderna har en hel del positiva triggers kommit varav den senaste idag. Vilket bör kunna lyfta kursen ur träsket.

Medica Nords aktie har gått kräftgång på börsen senaste åren.

Den senaste månaden har en hel del triggers kommit som småsparare missat.

Den första jag tänker ta upp är att bolagets grundare och styrelsemedlemmar tror på företaget. De har i början av Maj köpt rätt ansenligt som faller inom kategorin insiderköp.

https://www.avanza.se/placera/telegram/2015/05/12/medica-nord-grundare-och-vd-koper-yttl-10-mln-aktier.html

"

MEDICA NORD

GRUNDARE OCH VD KÖPER YTTL 10 MLN AKTIER (Direkt)

2015-05-12 13:07

STOCKHOLM (Direkt) Medica Nords grundare och styrelseledamot Bengt Johansson och Medica Nords vd Jakob Johansson, köper tillsammans med familj ytterligare 10 miljoner aktier i bolaget från QV.

Det framgår av ett pressmeddelande.

"

Det senaste är ett PM idag där en småländsk ägarfamilj köper en stor aktiepost av en QV invest:

"

https://www.avanza.se/placera/telegram/2015/05/25/medica-nord-foretagarfamilj-koper-qvs-hela-aktiepost.htmlMEDICA NORD

FÖRETAGARFAMILJ KÖPER QV:S HELA AKTIEPOST (Direkt)2015-05-25 08:57

STOCKHOLM (Direkt) NGM-bolaget Medica Nord meddelar att QV Invest säljer samtliga sina aktier, uppgående till 35 miljoner, till en småländsk företagsfamilj som representeras av TJ Gruppen och Jool Invest.

Villkoren för förvärvet innebär att köparna betalar en fast köpeskilling vid förvärvet samt en tilläggsköpeskilling när aktiekursen når 75 öre, om detta sker senast den 31 december 2016.

TJ Gruppen, som är baserat i Växjö, grundades 1954 av Tage Johansson och är moderbolag i koncernen. Den huvudsakliga verksamheten finns inom fastighetsförvaltning och uthyrning av fastigheter, samt värdepappershandel. Jool Invest grundades 2008 med huvudsaklig verksamhet inom träindustri, värdepappershandel och finans. De två har stora intressen i bland annat Gotlandsbolaget, Lessebo Papper och Lammhults Design.

"Vi har gjort affärer och placeringar sedan 1970-talet och ser Medica Nord som en strategisk långsiktig placering i en bransch som växer. Vi som köpare är stabila och långsiktiga ägare, med en vilja att hjälpa Medica Nord att nå målen som satts upp, både vad gäller tillväxt och lönsamhet", kommenterar Göran Johansson som företräder köparna.

"

Formuleringen att en tilläggsköpeskilling när kursen når 75 öre är en intressant formulering. Idag är kursen på 33 öre. Det betyder att företagarfamiljen tror starkt på bolaget och satsar långsiktigt. Man kan också undra varför alla insider och förvärv kommer just nu. Troligen att bra nyheter är på ingång?

Medica Nord är det gamla företaget Scandinavian Clinical Nutrition. Som nyligen satsat på Aptiless. Företaget har flera hundra återförsäljare på olika naturläkemedels försäljare i Sverige. Nyligen har ett avtal tecknats med den internationella distributöreren Bauch & Lomb.

I början av 2015 uttryckte sig ordförande i Medica Nord så här angående den framtida omsättningen:

https://www.avanza.se/placera/telegram/2015/02/26/medica-nord-kanske-dubblad-marginal-utgangen-2015-ordf.html

"Bolagets mål för 2014 var en omsättning på över 100 miljoner kronor. Facit blev 92,8 miljoner. Nästa delmål är att 2016 nå en omsättning på minst 250 miljoner kronor med en rörelsemarginal (ebitda) på runt 10 procent"

Bolagets börsvärde är 89 miljoner. De stora insiderköp av ledningen samt företagarfamiljens kraftiga inköp. Med tilläggsköpteskilling om kursen når 75 öre.

Det är kanske dax för en Turn Around i Medica Nord. Kräftgången kanske kan brytas framöver när omsättningen ökar och Insiders köpt stort?

Idag har kursen stigit 10%. Det är kanske början på en större uppgångsperiod då kursen rör sig mot 70-80 öre.

När man ser till nästa års omsättning på förhoppningsvis minst 250 miljoner enligt ordförande. Att han står för sitt ord och storköper aktier i bolaget. Även att finansfamiljen köpt en anselig post motsvarande drygt en tredjedel av börsvärdet. Därför anser jag Medical Clinical Nord bör värderas högre. Närmare 70-80 öre anser jag är befogat framöver. Det ger ett börsvärde på 200 miljoner. Jämfört det med omsättningen på minst 250 miljoner nästa år förhoppningsvis. Är aktien både billig och köpvärd idag!

/Bjaen

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?