Post entry

Saniona -Risker-

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Jag har skrivit en del om Saniona att aktien var fundamentalt undervärderad. Nu har Saniona rusat 150% sedan min rek och det behövs mer för att uppvärdera aktien. Höga värderingar i Biotech aktier kan ofta petas ned rejält av negativa nyheter. Två projekt anser jag vara risk att de försenas eller avbryts.

Saniona hade tre avtal med större läkemedelsbolag när bolaget noterades.

Två av avtalen har avbrutits. De är Pfizer avtalet och Jensen avtalet.

Det sista är Ataxi programmet man bedriver ihop med Biogen.

I okt 2015 förlängdes Ataxi programmet löpande tre månader.

http://www.smallcap.se/company/41/comment/456/

I bokslutet 2015

http://saniona.com/wp-content/uploads/2014/03/26f2bfb0d9a529d7c1cdf3d5013e2008.pdf

Nämns Ataxion kortfattat. Men eftersom det förnyas löpande 3 månader borde väl ett PM komma att Ataxion programmet förnyats?

"I dag meddelar Saniona att parterna har kommit överens om att förlänga detta forskningssamarbete med en löpande 3-månadersperiod på samma villkor som tidigare. Denna flexibilitet är fördelaktig i projektets nuvarande fas.

"

I Dec-Jan 2016 borde väl ett PM kommit om det förnyats löpande? Eller annonserar Saniona inte ut det?

AN363 skulle ha gått in i klinik senast Q4 2015. Redeye skriver så här.

http://www.redeye.se/analys/today/saniona-ett-steg-narmare-fas-i-studie-an363

"På morgonen meddelar bolaget att produktion av substans inför toxikologiska studier framgångsrikt avslutats. Den prekliniska processen går nu vidare med toxikologiska studier i djur och parallellt sker en uppskalning av produktion inför fas I. Bolaget meddelar att tidigare tidsplan ligger fast och att fas I-studie med AN363 ska inledas i fjärde kvartalet i år, under förutsättning att dessa studier faller väl ut.

"

Vad beror förseningen på. Har den sista delen av toxikologiska delen i djur blivit negativ? Det är väldigt tyst om An363 liksom Ataxion.

Om allt gick enligt plan skulle väl marknaden ha uppdaterats hittils?

Det sista gäller Tesofensine. Tesofensine är ett lovande preparat för vikt. Men substansen har misslyckats förrut i kliniska tester med kraftigt negativa effekter som följd.

Dessutom var resultaten att hjärtfrekvensen påverkades i senaste studie en ganska negativ bi effekt. En sådan bieffekt får naturligtvis inte förekomma om det ska ges till personer som lider av fetma eller diabetes.

https://en.wikipedia.org/wiki/Tesofensine

"Blood pressure and heart rate increases with the therapeutically relevant doses of tesofensine (0.25 mg and 0.5 mg) were 1–3 mmHg and up to 8 bpm, respectively"

Tesofensine har också tidigare varit ett potentiellt läkemedel mot Alzemheimer och Parkisson. Den studien misslyckades men istället uppvisades stora nedgångar i vikt hos prövarna.

http://retractionwatch.com/2013/04/09/trial-irregularities-earn-lancet-study-of-potential-weight-loss-drug-tesofensine-expression-of-concern/

Det är därför Saniona gör en ny studie med en medicin sänker hjärtrytmen.

Jag tror det finns goda möjligheter att studien lyckas. Men det är ett tag kvar som sagt

En bra lärdom är att lära av historien. Biostock skriver väldigt mycket positivt om Saniona. Det gör de om flera aktier. Men jag läser sällan att de nämner riskerna. I Neurovive var de väldigt positiva åt att Neurovives cirkus studie skulle lyckas.

Istället blev studien ett fiasko och aktien rasade från närmare 100 kr till under 10 kr ganska snabbt. I A1Pharma har Biostock varit positiva men aktien handlas nu till rekordlåga nivåer.

Efteråt blev Neurostock --> Biostock.

Det gäller att dra lärdom om historien och att trots allt låter väldigt bra och det skrivs fina analyser av företag som bevakar allt och skriver om bolagens program. Det betyder inte att de kan gå helt fel.

Förra året kraschade Active Biotech och Neurovive. Det är inte sista gången aktiekursen i ett läkemedelsbolag kollapsar. Det kommer att komma liknande ras i år i flera läkemedelsbolag på börsen.

Det kan hända i Saniona eller vilken annan aktien med hög värdering.

Detta blogginlägg handlar framförallt om att se riskerna och att trots allt låter bra så är riskerna högre när klinisk fas närmar sig och bolagen når miljardvärderingar. Det blir väldigt snabbt några hundra miljoner igen.

Mina stora frågor gäller An363 och Ataxion att PM saknas om när kliniska tester startar och om Ataxion förlängts. Vilken borde ha rapporterats i början av året. Saniona har redan förlorat två avtal och ett tredje skulle inte vara någon höjdare för kursen. Eller negativa nyheter kring An363.

Annars är jag positiv åt Saniona och tror att mer positiva nyheter kan komma. Men det gäller att se riskerna vilket inte alls verkar diskuteras just nu i alla Saniona proffsanalyser och småsparar riktkurser.

/Bjaen

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?