Post entry

Saniona: Full fart mot kliniska tester

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Saniona meddelar idag att man framgångsrikt genomfört förberedelser inför fas I. Studien gäller substansen AN363 mot neuropatisk smärta. FAS 1 börjar i höst. Marknaden inom smärtlindring är enorm. Nyligen har en liknande Fas II substans. Köpts upp för totalt 675 miljoner dollar av läkemedelsjätten Biogen.

Idag meddelar Saniona följande PM:

"

Saniona: Saniona rapporterar resultat från inledande prekliniska försök och fas 1 planer för AN363

Se informationen från Saniona

Saniona, ett ledande biotekföretag inom jonkanalforskning, meddelar idag att produktionen av material för toxiska studier och non-GLP* dosnivå studier i djur har avslutats på ett framgångsrikt sätt. Avhängigt positiva resultat av de prekliniska studierna avser Saniona att inleda Fas 1 kliniska studier vid Centre for Human Drug Research (CHDR) i Holland. Saniona förväntar att Fas 1-försöken inleds under Q4 2015 och att de tar 6-9 månader. Huvudmålet är att utvärdera säkerhet och tolerans samt att klarlägga den rekommenderade dosen för Fas 2. Fas 1-försöken innehåller en utvärdering av AN363s farmakokinetiska, säkerhet och neuropsykologiska profil såväl som dess smärtlindrande egenskaper.

"

Det är mycket konstigt att detta PM som handlar om starten och förberedelser av kliniska tester inte går ut direkt på morgonen. Direkt till internetmäklarna som det brukar göra.

Det som styr värderingen för bioteknik bolag är avtal med Big Pharma eller det allra viktigaste. Nämligen kliniska tester. Detta PM är en avgörande del för Sanionas framtid.

AN363 är Sanionas kliniska kandidat mot smärta.

Neurostock skriver så här:

"AN363 i korthet: Läkemedlet utvecklas internt och exklusivt av Saniona och är med stora kliv på väg mot klinisk Fas I-studie. Det kan sammanfattas som ett helt nytt slags läkemedel med vad man förutser ska uppvisa en gynnsam biverkningsprofil för behandling av neuropatisk smärta. Marknaden för läkemedel mot smärtlindring är enorm och betingar ett årligt marknadsvärde om över 50 miljarder kr.

"

I årskrönikan skriver man detta om AN363 (länkat förrut i föregående Saniona blogg):

""AN363 - vårt interna utvecklingsprojekt som vi nu investerar i med hjälp av nyemissionen i januari och som vi räknar med ska kunna vara i fas 1 i slutet av 2015. AN363 ska utvecklas för att hantera neuropatisk smärta. Smärta som är på en nivå som oftast är närmast outhärdlig. Det är en relativt stor grupp globalt sett som i dag får påver eller ingen lindring alls med hjälp av nuvarande mediciner. AN363 har visat resultat i de prekliniska försöken och vi har gott hopp om utvecklingen. Nyligen köpte Biogen ett liknande i fas 2 i och med köpet av bolaget Convergence. Köpesumman var 200 miljoner USD up-front och en möjlig tilläggsköpeskilling på 475 miljoner USD"

"

Det nämns en affär där giganten Biogen köpte Convergence. Den affären skedde ungefär i Januari 2015. Affärens hela värde är upp till 675 miljoner dollar. Upfront var 200 milj USD.

Saniona går in i höst 2015 i fas 1 med AN363. Marknaden är enorm och med tanke på marknaden och nyligen genomföra förvärv. Kommer det uppvärdera Saniona troligtvis. Studien beräknas vara klar till sommaren 2016 och därefter ska FAS 2 inledas.

Tills dess lär vi höra om Sanionas FAS 2 substans mot diabetes/ fetma. Just nu är det ganska tyst från företaget. Men info om detta lär komma. Eftersom det handlar om en sen klinisk kandidat är det en kraftigt värdehöjande faktor för Saniona.

Sanionas CFO som slutat på WNT för att jobba heltid i Saniona. Thomas Feldthus CFO och numera Vice VD befann sig nyligen i New York på en biotech investerar träff där lovande nordiska läkemedelsbolag presenterade sig. I en intervju med Neurostock och Thomas nämndes massa positiva aspekter för framtiden.

Av hänsyn mot ekobrottsmyndighetens granskningar av bloggar. Anser jag triggers i denna blogg är sådana som presenterats på marknaden. De finns tillgängliga helt öppet på internet. I Saniona har jag stort gäng aktier i och är därmed positiv till en investering. Är dessutom långsiktig aktieägare i Saniona.

Saniona kommer snart ha två stora projekt i kliniska tester som satsar på smärta/diabetes/fetma. Det är enorma marknader. Om Saniona lyckas i detta behöver man inte tänka efter så mycket för att gissa ett framtida börsvärde jämfört med dagens 420 miljoner. En kraftig höjning kan ske mot Small Cap noteringen om Saniona lyckas så klart. Biotech är alltid en hög risk men hög "reward" om man satsar rätt!

Jag rekar långsiktigt köp i Saniona!

/Bjaen

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?