Post entry

Saniona - betydande uppvärdering väntas

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Med 2 projekt på väg in i fas 2 och +10 övriga prekliniska program i portföljen så är Saniona det överlägset mest undervärderade forskningsbolaget på de mindre listorna. Värderingen just nu på 250 mkr varav ca 60 mkr i likvida medel. Lägg därtill ett management och styrelse i absolut världsklass som har varit delaktiga i över 100 affärer och projekt med stora läkemedelsebolag.

Med en pipeline som överklassar övriga mindre listade bolag på Aktietorget och First North så siktar Saniona högt och räknar med att ha två projekt i fas 2 under 2016 samt att kliva upp på Small Cap för att attrahera mer professionella investerare. Ledningen/ styrelse i Saniona är extremt motiverade för att skapa ett miljardbolag och till skillnad från nästan alla övriga mindre läkemedelsutvecklingbolag har de ett extremt stort kontaktnät inom de flesta större läkemedelsbolagen. När många drömmer om att genomföra affärer med Big Pharma så har teamet bakom Saniona över 100 olika former av avtal med läkemedelsbolag. Det handlar med andra ord inte enbart om hur portföljen ser ut. Det handlar om att genomföra affärer och danska bolag har varit överlägsna de mindre svenska bolagen att nå framgång.

Saniona har alla förutsättningar att lyckas och har en extrem bredd i sin pipeline.

http://saniona.com/pipeline-3/pipeline-2/

I närtid kan förväntas

- Klinisk kandidat skall väljas för Ataxion ( Ataxi)

- Nytt avtal kan förväntas för AN470 ( Schizofreni)

- Besked kring finansiering av NS2359 ( Kokainberoende)

Under 2016 kommer den absolut viktigaste aktiviteten vara fas2-studie av TESOMET. Det finns en svindlande potential om resultaten faller väl ut. Bolaget är besvikna på att marknaden inte tolkat det PM som kom ut 25/9 på ett rättvist sätt.

http://saniona.com/saniona-initierar-bekraftande-fas-2a-studie-med-tesomet-under-forsta-halvaret-2016/

Bolaget skriver:

"Det slutgiltiga målet med Tesomet är att erbjuda en behandling som kan hjälpa patienter med nyligen utvecklad typ 2-diabetes att normaliseras i denna allvarliga sjukdom"

Saniona kan nästan lägga övriga projekt åt sidan om denna fas 2 lyckas. Det skulle förvåna mycket om resultaten inte faller väl ut.

Ledningen har tidigare varit försiktiga i sina uttalanden men sticker fram hakan när de skriver:

De nya resultat från Data mining är anmärkningsvärt konsekventa och vi har nu gett denna studie hög prioritet. Vi har arbetat en längre tid på att inrikta Tesomet mot typ 2-diabetes och nu är vi övertygade om att detta är rätt väg framåt.”

Om man skall välja ett bolag att investera i inför 2016 med en rejäl uppsida där finansiering är på plats så är Saniona ett utmärkt val

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?