Post entry

Att investera i Biotech utifrån kliniska studier

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Kliniska studier är när man studerar hur en kemisk substans verkar i människokroppen. Det är också när kliniska studier avancerar från FAS 1-3. Då de stora uppvärderingarna oftast kommer i mindre läkemedelsbolag. Vilka slutsatser kan man dra utifrån det hur man investerar?

Utifrån det jag läst råder det stor brist på kunskap om skillnaden mellan ett klinisk bolag och ett prekliniskt.

Ett av dagens favorit haussar objekt är Gabather. Flertalet skribenter där jämför med Galecto. Eftersom det är samma VD i Gabather som Galecto och båda bolagen har sitt ursprung i Forskarpatent Syd. Därför ska bolaget uppvärderas till 30-40 kr "imorgon".

Det som man ALDRIG läser i Gabather forumen. Är tidsperspektivet att Bert Juno var med och utvecklade Galecto under tre år. Galecto sysslade med fibros. Vilket är något helt annat än GABA molekyler. Galecto befann sig i starten av en kombinerad FAS1/FAS2 studie.

Det motsvarar den situation Gabather befinner sig i kanske i slutet av 2017.

I Aptahem och Cantargia har också helt galna riktkurser kommit kort efter de bolagen noterats. Börsvärden åtskilliga hundra procent över noteringskurserna.

Det som man sällan läser när det gäller analyser i dessa bolag. Är att historiskt kommer nästan samtliga stora uppgångar i läkemedelsaktier. Nästan exakt när man ser substanserna bolagen äger har någon relevant påverkan på människokroppen. Det är en klinisk studie. Fas 1 är när man testar en substans för första gången i en människokropp. Då är det inte så konstigt att nästan alla stora uppgångar kommer när Fas 1 inletts.

Det samma gäller också köp av Big Pharma. Nästan alla köp av mindre läkemedelsbolag är när det finns bevis att substansen fungerar i människokroppen. När resultat finns från FAS 1.

Därför är WNT ett utmärkt referensobjekt. Eftersom den aktien steg väldigt kraftigt under lång tid. Med start datumet fas 1 inleddes i stort sett.

Samma resonemang gäller i bolag som ska testa sina substanser i FAS 1 framöver. Gabather, Aptahem och Cantargia ska börja testa sina substanser i FAS 1 nästa år. Därför bör enligt hur biotech aktier brukar röra på sig dessa framförallt uppvärderas framförallt nästa år. Fram tills dess är dessa aktier väldigt volatila.

Om man ska utgå från fakta att de flesta läkemedelsaktier uppvärderas succesivt hur de kliniska testerna går. Hur ska vi då förhållla oss till haussar analyser av prekliniska bolag. Där bolagens substanser har flera år till kliniska tester. Där motiverade börsvärden enligt analyserna är lika höga som de bolag med åtskilliga substanser klinisk nivå.

Dessa anser jag man kan bortse ifrån. Uppvärderingar i små läkemedelsbolag kommer nästan ALLTID i samband med start av kliniska studier eller resultat från dessa presenteras.

Nästan alltid är det när dessa bolag är i klinisk fas som Big Pharma är intresserade att köpa substanserna för miljarder.

Anledningen till varför detta argument är impopulärt bland de som äger aktier i mindre bolag som Gabather, Cantargia och Aptahem. Är att tidsperspektivet ändras framåt. De stora uppgångarna kommer om flera år.

Naturligtvis kan korta kursrörelser ske i dessa prekliniska bolag. Men de är oftast upp och ned. Dessa aktier går ofta berg och dalbana. Handeln styrs ofta av trejdare vilket förklarar uppgångarna bland dessa aktier senaste tiden. Samt nedgångarna.

Skillnaden mot kursrörelser när dessa bolag närmar sig kliniska resultat är att uppvärderingarna är större och permanenta. Referensobjektet WNT är här återigen ett utmärkt exempel. Då steg aktien drygt 1000% på några månader.

Hur ska man som investerare förhålla sig till detta resonemnag att de främsta uppvärderingarna kommer vid FAS 1.

Det är att investera främst i bolag som har substanser som testats i kliniska studier. Eller studier som mycket snart ska startas. Bevisligen kommer uppvärderingen som ett brev på posten då. Samt en mer permanent uppvärdering. Att Big Pharma brukar intressera sig mer när kliniska studier pågått ett tag är ytterligare ett faktum. Detta stärker mitt resonemnag att investera i mindre läkemedelsbolag i hänsyn till kliniska studier.

Det finns mängder med exempel som visar att de stora uppvärderingarna i Biotech kommer i klinisk fas. Att Big Pharma är nästan alltid intresserade att köpa mindre läkemedelsbolag när kliniska studier startat.

När jag investerar i Biotech satsar jag främst en mindre summa i tidiga prekliniska bolag som Gabather, Aptahem och Cantargia. Eftersom dessa ALLTID är väldigt volatila. Dessa uppvärderas främst 2016/2017 när kliniska studier och resultat väntas. Innan dess är det väldigt mycket temporärt upp och ned.

De bolag på Stockholms börsen som nyligen startat kliniska studier. Eller snart ska starta kliniska studier. Eller väntar på avgörande resultat från kliniska studier.

Några bolag är Saniona, Bioinvent och Neurovive.

Saniona inleder flera kliniska tester inom kort. Därför bör en väsentlig uppvärdering komma inom kort. Likt den Neurovive genomgick förra våren på flera hundra procent. Flera miljardrekar har inkommit och nuvärdesriktkurs på 35 kr. Samt framtida när kliniska studier startat på 90 kr. Jämfört med dagens kurs på 22 kr finns en WNT liknande uppsida i aktien.

Bioinvent inleder tre olika FAS 1 studier. Flera av dessa sker i samarbete med andra stora instuitut där de betalar stora delar av studien. Bioinvent har ett lågt börsvärde och kommer sticka förr eller senare en bra bit norrut när kliniska studier startat och resultaten väntas.

I Neurovive väntas FAS3 resultat från Ciclomulsion snart. Idag släpptes ett PM att resultaten framflyttas. Då kan bolaget göra ännu en miljardresa.

Det finns flera bolag på OMX som kliver in i klinik. Om man som investerare vill satsa stort i Biotech är det främst bolag som mycket snart startar nya kliniska studier eller där positiva resultat väntas man bör leta efter.

Omvänt kan vi ta exemplet Active Biotech som hade ett börsvärde på 4-5 miljarder. Men där två av företagens FAS 3 projekt misslyckats fatalt. Bolaget är idag värderat till ca 1 miljard och har fått skräpstatus.

Visst kan korta rörelser i prekliniska bolag som Gabather, Aptahem och Cantargia locka många men rörelserna där senaste tiden har inte styrts av kommande resultat. Utan av traders med korta investeringstider. Dessa bolag kan uppvärderas likt WNT i slutet av 2016/2017 om de startar FAS 1 studier och lyckas. Men fram tills dess kommer tåget gå många gånger om i bolag som kommit till klinisk fas.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?