Post entry

Xact Bear, Saab, Svedbergs

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Pessmismfonden Xact Bear, vapentillverkaren Saab och badrumstillverkaren Svedbergs: Köpvärda eller ej?

1)

Xact Bear

Xact Bear: En Handelsbanken-ägd fond som stiger i värde när börsindexet OMXS30 faller.

Mer om det i bla tidigare blogginlägg från 2 mars 2014: http://www.redeye.se/aktiebloggen/spekulativt-kop-xact-bear-1

Där fick fonden Xact Bear rekommendationen "spekulativt köp" vid kursnivån 129,80 kr per slutet av fre 28 feb 2014 då OMXS30-indexet stod i 1369,13.

Rekommendationen upprepades i samband med den inledande börshandeln mån 3 mars 2014 då Xact Bear stod i 133,45 kr.

Det var Ukraina-krisen som ledde till börsnedgång mån 3 mars 2014.

Men därefter ebbade den ut och börsen har stigit igen sedan dess.

I skrivande stund ligger Xact Bear i 130,45 kr medan OMXS30-index står i 1361,85 ca kl 17 tis 11 mars 2014.

//Edit: Xact Bear slutade tis 11 mars 2014 i 130,75 kr vid OMXS30-index i 1359,18.

//

Och nu upprepas rekommendationen "spekulativt köp" för Xact Bear vid kursnivån 130,45 kr.

Orsak enl inlägg på tidningen Dagens Industris aktieforum Börssnack idag tis 11 mars 2014 kl 13.46:

_Ukraina-krisen inte över.

EU har gett Ryssland en deadline tom mån 17 mars 2014 att vidta olika åtgärder (lämna Krim?), annars kommer EU-sanktioner etc.

Men Ryssland visar inga tecken på att ge med sig.

Avsatte Ukraina-presidenten Yanukovich för sin del flaggar för kommande inbördeskrig i Ukraina.

http://www.bloomberg.com/news/2014-03-11/yanukovych-says-nationalists-may-spark-civil-war-in-ukraine.html

http://www.bloomberg.com/news/2014-03-11/russia-stands-fast-on-crimea-as-ukraine-drills-military.html_

http://borssnack.di.se/?f=1&t=2197509#msg14891878

2)

Saab

Tidigare blogginlägg om Saab (från 23 jun 2013): http://www.redeye.se/aktiebloggen/saab/langsiktigt-kop-saab

...Där fick aktien rekommendationen "långsiktigt köp" vid börskurs 131,50 kr.

...Och nu står aktien i 178,50 kr strax efter kl 17 tis 11 mars 2014.

Dvs på 8-9 månader är aktien +36%.

Och nu får aktien fortsatt rekommendation "långsiktig köp" utifrån nedanstående text från Dagens Industris Börssnack idag tis 11 mars 2014 kl 15.22:

Vad hände egentligen 2013 då Saab hade en svacka och resultatet per aktie föll ner till 6-7 kr?

Bla enl q4/2013-resultatrapporten:

"marknaden utmanande och konkurrensen hård"

"Budgetåtstramningarna i USA påverkade vår tränings- och trafikledningsverksamhet i USA negativt.

Affärsområdet Dynamics har även påverkats av budgetåtstramningar och förseningar i kunders investeringsprocesser, vilket resulterat i minskad orderingång jämfört med 2012."

http://www.saabgroup.com/en/About-Saab/Newsroom/Press-releases--News/2014---2/Saabs-resultat-januari-december-2013/

Aktiens p/e-tal hela 26 räknat på 2013 års resultat per aktie och nuvarande börskurs 178-179 kr.

Dock räknar aktieanalytikerna i snitt med kraftiga förbättringar i resultatet per aktie för Saab de kommande åren:

2014: 12,00 kr
2015: 13,90 kr
2016: 15,50 kr

http://www.4-traders.com/SAAB-AB-6491624/financials/

Kommer Saab att lyckas infria de förväntningarna?

Vad ska till för att dessa resultatnivåer ska uppnås?

P/e-talet hamnar på 11-12 utifrån nuvarande börskurs och ovannämnda förväntade resultat per aktie för 2016.

Även enl q4/2013-resultatrapporten:

"Orderingången (för 2013) var den bästa någonsin, vi nådde viktiga genombrott och fick positiva besked."

Saabs orderingång för 2013 uppgick till 50 miljarder kr (kraftigt upp från 21 miljarder kr 2012).

Positivt att Saab är finansiellt starkt och hade en nettokassa kring 1 miljard kr per slutet av 2013 (jämfört med börsvärdet på 19 miljarder kr vid börskurs 178 kr.

http://borssnack.di.se/?f=1&t=2197522#msg14892045

Hela Börssnack-tråden där inlägget fanns: http://borssnack.di.se/?f=1&t=2197522#msg14891937

//Edit: Saab lär ju för övrigt gynnas om det blir en upptrappad Ukraina-oro, och Sverige (som är en stor kund till Saab) har ju pratat om att se över försvaret pga Rysslands agerande på sistone osv.

//

3)

Svedbergs

Får här rekommendationen "sälj" vid börskurs 29 kr vid kl 17 tis 11 mars 2014 baserat på följande inlägg på Dagens Industris Börssnack idag tis 11 mars 2014 kl 16.40:

Besked idag om att Svedbergs vd Fredrik Björk köpte 3 000 aktier i bolaget fre 7 mars 2014: www.avanza.se/placera/telegram/2014/03/10/svedbergs-vd-har-kopt-3-000-aktier.html

...Aktien handlades då i 26,80-27,40 kr.

...Ligger nu i 29,40 kr.

Efter köpet äger Björkman 15 000 Svedbergs-aktier värda 441 000 kr.

Lite magert för att vara ett vd-innehav?

Svedbergs 2013:

...intäkter 370 miljoner kr (-8% från 2012)

...nettoresultat 18 miljoner kr (-22% från 2012)

...resultat per aktie 0,83 kr (-22% från 2012)

Dvs börskurs 29,40 kr delat med resultat per aktie 0,83 kr för 2013 = p/e-tal 35 = dyrt?

Även i q4/2013 var intäkterna ned men däremot var resultatet upp.

Resultatet för 2013 var belastat av engångskostnader på 11 miljoner kr som bokfördes i q2/2013.

Stark finansiell ställning med nettokassa på 10 miljoner kr per slutet av 2013 i relation till börsvärde på över 600 miljoner kr.

Engångskostnaderna avsåg omstruktureringar och besparingsprogram som redan uppges ha gett effekt.

Men är inte börsvärdet lite väl högt uppskruvat?

Om man dock går tillbaka till 2008 hade Svedbergs ett resultat per aktie på över 3 kr per aktie på intäkter över 500 miljoner kr.

Även 2009 blev resultatet per aktie 2-3 kr per aktie.

Kan nivåerna komma tillbaka dit igen de kommande åren?

Svedbergs säljer sina badrumsinredningar i:

Sverige (över 70% av intäkterna)
Finland
Norge
Danmark
övriga exportmarknader

Under 2013 sjönk intäkterna i alla de tre nordiska länderna men mest i Finland och Norge.

Svedbergs har ca 170 pers anställda och är baserat i Dalstorp i Småland 35-40 mil sydväst om Stockholm.

Sune Svedberg hade en ägarandel på 28% av bolaget per slutet av 2012.

Remium-prognoser

Aktiemäklarfirman Remium räknar med följande ekonomiska utveckling för Svedbergs de kommande åren (enl en analys från feb 2014 som Svedbergs betalat Remium för att göra):

Intäkter:
2014: 382 miljoner kr
2015: 405 miljoner kr
2016: 437 miljoner kr

Nettoresultat:
2014: 28 miljoner kr
2015: 35 miljoner kr
2016: 44 miljoner kr

Resultat per aktie:
2014: 1,33 kr
2015: 1,66 kr
2016: 2.06 kr

http://www.introduce.se/Global/Bolag/Svedbergs/PDF/SVED_4.013.pdf

Dvs besvikelse att intäkter ej väntas nå 500 miljoner kr och resultatet per aktie ej väntas nå 3 kr ens under de kommande tre åren?

http://borssnack.di.se/?f=1&t=2197549#msg14892176

4)

Seamless

Aktien i bolaget Seamless (som bla har systemet SEQR för betalningar via mobiltelefonen) har flera gånger fått rekommendationen "sälj" här i bloggen, senast i ett inlägg från 11 feb 2014: http://www.redeye.se/aktiebloggen/fabege/salj-fabege-seamless

...Då låg aktien i 39 kr.

...Och nu ligger den i 40,70 kr och får upprepad rek "sälj" baserat på nedanstående.

Ur Avanzas aktieforum idag tis 11 mars 2014:

Seamless Distribution/Patentet/Patentet

Patentet

Seamless patent för mobilbetallösningen SEQR är inget som stärker Seamless case i tvisten med Teliasonera-delägda bolaget Accumulate enl Accumulate-vd:n Stefan Hultberg:http://www.youtube.com/watch?v=sSEgGECl0PY

Seamless har sagt att patentet stärker Seamless case som försvar mot Accumulates stämning av Seamless.

Men enl Hultberg om Seamless nya patent i intervjun i länken ovan:

"Det har absolut ingen betydelse i tvisten.

Det här patentet (som Seamless nu har fått) är inlämnat långt mycket senare och har absolut (ingen betydelse) för vårt patent.

Vårt patent står starkt och har ett mycket tidigare prioritetsdatum.

Så det här uttalandet (från Seamless) är helt grundlöst och saknar absolut relevans."

"Våra patentportföljer ligger långt före alla Seamless patentansökningar så det (Seamless nya patent) har ingen betydelse alls."

Accumulates betallösning ligger bla till grund för mobilbetallösningen Wywallet som är konkurrent med SEQR.

Dvs hur ska man tolka Hultgrens uttalanden i intervjun kontra Seamless uttalanden?

Vem har rätt?

Patenttvisten mellan bolagen pågår för fullt och handlar om att fastställa om Seamless gör intrång i Accumulates patent.

Enl Hultberg:

"Vi är styrkta i de svar vi fått från Seamless att det rör sig om patentintrång (som Seamless har gjort sig skyldiga till)."

Seamless fortfarande värt 1,7 miljarder kr på börsen vid börskurs kring 40 kr.

Seamless 2013:

...intäkter 161 miljoner kr
...nettoresultat -80 miljoner kr

Seamless q4/2013:

...intäkter 52 miljoner kr
...rörelseresultat -30 miljoner kr

SEQR svarade bara för 2-3 miljoner kr av Seamless totala intäkter under q4/2013.

Patentet - del 2

"Seamless q4/2013:

...intäkter 52 miljoner kr
...rörelseresultat -30 miljoner kr

SEQR svarade bara för 2-3 miljoner kr av Seamless totala intäkter under q4/2013."

Kan även tilläggas att SEQR svarade för -22 miljoner kr av Seamless totala rörelseresultat på -30 miljoner kr under q4/2013.


Skala för aktie-rekommendationer i denna blogg:

• "Köpläge": En aktie som för tillfället är särskilt köpvärd just nu av någon specifik anledning som väntas leda till kursuppgång inom en ganska snar framtid (typ inom 0,5-1 år).

• "Kortsiktigt köp": En aktie som har goda skäl att utvecklas väl på kort sikt (typ inom de närmaste månaderna), även om man inte vet hur det kommer att bli på lång sikt.

• "Långsiktigt köp": En aktie som i och för sig kanske inte verkar särskilt billig just nu, men att bolaget har så långsiktigt goda förutsättningar och framtidsutsikter att aktien ändå är ett bra köp i dagsläget eftersom den därmed lär ge en god värdeökning på lång sikt (dvs på typ 3-5 års sikt).

• "Spekulativt köp": En aktie som vid köp till gällande börskurs har stor potential till kursuppgång, samtidigt som risknivån är hög vilket i värsta fall kan leda till stor kursnedgång. Man bör alltså ej ha en stor del av hela aktieportföljen i en sådan aktie.

• "Fullvärderad": En aktie i ett bolag som i och för sig kan gå bra, men att aktien är värderad på en nivå som inte verkar ge utrymme för särskilt mycket kursuppgång.

• "Sälj": En aktie som man inte bör äga eftersom den tex är övervärderad med hänsyn till bolagets förutsättningar.

Utgångspunkten är att givna rekommendationer här är långsiktiga och kan utvärderas först efter tex tidigast 1-2 års tid (förutom rekommendationen "kortsiktigt köp"). Dvs avsikten är inte att ge vägledning om utvecklingen på kort sikt för en akties börskurs (förutom rekommendationen "kortsiktigt köp").

Aktieinvesteringar innebär en risk för att ett aktieinnehav i värsta fall kan bli helt värdelöst.

Enligt den vetenskapliga finansteorin är (förenklat sett) all information redan inbakad i alla börskurser. Därmed ger alla aktier (vid rådande börskurs) den förväntade framtida avkastning som är motiverad med hänsyn till aktiens risk, vilket i så fall gör det meningslöst att försöka plocka ut köpvärda (eller säljvärda) aktier. Enligt teorin är istället en indexfond alltid att föredra: http://www.redeye.se/aktiebloggen/en-indexfond-det-enda-rationella

Det är ej säkert att blogginlägget har tagit upp alla aspekter som är relevanta för bedömningen av den aktie som blogginlägget handlar om. Och de aspekter som tas upp i blogginlägget kan ha feltolkats.

"Käpphästar" i denna blogg bla:

1) Fundamental aktieanalys vs teknisk aktieanalys

På lång sikt är fundamental aktieanalys det enda relevanta för att bedöma om en aktie är köpvärd eller ej, dvs förenklat; den ekonomiska utvecklingen för ett börsbolags verksamhet och hur bolagets aktie värderas i förhållande till den ekonomiska utvecklingen mm.

Enl den finansiella vetenskapen går det inte att i längden bli rik på så kallad teknisk aktieanalys, dvs att spå framtida börskurser utifrån diagram för historiska börskurser etc.

Det har även visat sig i vetenskapliga studier.

Man kan tjäna pengar på teknisk aktieanalys några enstaka gånger, men därefter kommer man förr eller senare att göra förlustaffärer vilket gör den analysmetoden meningslös.

Inte heller fundamentalanalys ger vinst varje gång, men här är i varje fall uppfattningen att den i längden ger klart bättre resultat för aktieinvesteringar än teknisk analys.

Och rent logiskt borde även fundamentalanalys vara det enda som fungerar långsiktigt eftersom det bara är den som är underbyggd av rimliga resonemang jämfört med teknisk analys.

2) Aktieutdelningar

Aktieutdelningar och nivån på dem anses här vara irrelevanta i sig för bedömning av om en aktie är köpvärd eller ej.

Aktieutdelningar är ju bara som att man har 1 000 kr på banken och gör ett uttag på 100 kr. Man blir inte rikare för det utan har ändå bara 1 000 kr (fast 100 kr kontant och 900 kr kvar på banken).

Allt annat lika bör en aktiekurs falla med lika mycket som aktieutdelningen när aktieutdelningen avskiljs från börskursen.

Däremot kan aktieutdelningen indikera att bolaget är lönsamt och genererar bra resultat per aktie och räknar med en fortsatt god utveckling för resultatet per aktie, men då är aktieutdelningen bara en sekundäreffekt av det.

Det enda relevanta för bedömning av om en aktie är köpvärd eller ej anses här vara hur mycket pengar ett bolag genererar (och väntas generera de kommande åren) i sin löpande verksamhet (mätt förenklat som tex resultat per aktie), och hur börskursen ligger i förhållande till det.

Sätter man in pengar på bankkonto vet man alltid säkert (förhoppningsvis) att man får tillbaka insatta pengar plus ränta (även om räntan är låg) när man vill ta ut pengarna.

Köper man en aktie för att få aktieutdelning tar man alltid en risk för att börskursen står lägre när man senare vill sälja aktien.

Dvs det är inte säkert att man får tillbaka insatta pengar när man köper en aktie.

Dessutom får man ju (normalt) betala 30% skatt på erhållna aktieutdelningar, vilket snarare i sig gör det till en nackdel med aktier som ger hög aktieutdelning.

3) Immateriella tillgångar

Många börsbolag har mycket "luft" i sina balansräkningar i form av abstrakta så kallade immateriella tillgångar (immateriella anläggningstillgångar) bokförda till stora belopp bland tillgångarna i balansräkningen.

Ofta kan de immateriella tillgångarna ha uppstått tex om ett bolag köpt ett annat bolag dyrt (dvs för ett pris som överstiger det köpta bolagets bokförda tillgångsvärden), eller om ett bolag bokför utvecklingskostnader som en tillgång som belastar resultatet utspritt över flera år i form av årliga avskrivningar.

Om ett bolag börjar gå dåligt finns risk för att det bokförda värdet på de immateriella tillgångarna måste skrivas ned. Och det kan då bli stora nedskrivningar eftersom många bolag har stora immateriella tillgångar.

Nedskrivningarna ger en negativ resultateffekt med samma belopp som även minskar bolagets egna kapital med lika mycket (allt annat lika).

Med de stora nedskrivningar det därmed lätt kan bli, kan det mesta eller hela ett bolags egna kapital därigenom raderas ut (och ev till och med bli negativt) vilket gör att bolaget omgående måste få kapitaltillskott från aktieägarna för att överleva.

Sådana kapitaltillskott erhålls då oftast genom att bolaget säljer ut nya aktier till aktieägarna via nyemission, vilket då brukar försämra börskursens dåliga utveckling ytterligare.

Dvs stora immateriella tillgångar i ett bolags balansräkning innebär en förhöjd risknivå i bolagets aktie.

I detta blogginlägg blev alltså rekommendationerna följande:

...Xact Bear: "Spekulativt köp" vid kus 130,45 kr.

...Saab: "Långsiktigt köp" vid kurs 178,50 kr.

...Svedbergs: "Sälj" vid kurs 29 kr.

Det var kursnivåerna på börsen kring kl 17 tis 11 mars 2014.

Rekommendationerna gäller även vid slutkurserna tis 11 mars 2014:

...Xact Bear 130,75 kr

...Saab 177,40 kr

...Svedbergs 29,80 kr

...Seamless 40,70 kr

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?