Post entry

Långsiktigt köp: Saab

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Aktien i vapentillverkaren Saab verkar billig med ett p/e-tal kring 10 trots bolagets stora orderstock och kassa.

Syndar-aktier

En uppfattning är att det är "syndar-aktier" man bör äga om man ska bli rik på börsen.

Det är alltså aktier i bolag i branscher såsom vapen, tobak, alkohol, godis, spel (dvs hasardspel som poker, kasino och sportvadslagning) samt porr.

Varför? Tänkbara förklaringar:

1)
En hel del aktieinvesterare verkar undvika aktier i sådana bolag av etiska skäl (för att inte bidra till att denna typ av tvivelaktiga affärsverksamheter uppmuntras och får ytterligare spridning), och det bidrar väl i sin tur till att dessa aktier blir lågt värderade på börsen (mätt tex som lågt p/e-tal jämfört med snittet på börsen).

2)
Syndar-aktierna kan även anses vara relativt stabila eftersom folk i världen har en stabil efterfrågan på denna typ av syndar-verksamheter.

Om syndar-aktier alltid värderas lågt är det ju dock inte så stor fördel med att köpa dem eftersom de inte lär värderas så mycket högre i framtiden heller, men ett skäl till att de ändå kan vara attraktiva för aktieinvesterare är tex hög aktieutdelning i relation till börskursen (dvs hög så kallad "direktavkastning") tack vare att dessa aktier värderas lågt. Stigande aktieutdelningar kommande år gör aktierna ännu billigare.

I Sverige finns syndar-aktier som tex följande:

Swedish Match (tobak)
Unibet (spel)
Betsson (spel)
Saab (vapen)
Kopparbergs Bryggeri (alkohol)
Cloetta (godis)

Kopparbergs-aktien fick rekommendationen "långsiktigt köp" nyligen här i ett tidigare blogginlägg från 3 juni 2013: http://www.redeye.se/aktiebloggen/kopparbergs-bryggeri/langsiktigt-kop-kopparbergs-bryggeri

Då låg börskursen i 32,90 kr och redan nu bara 2-3 veckor senare har aktien stigit med 15-20% till 38,50 kr.

En orsak till kursuppgången är väl den goda nyheten som kom 18 jun 2013 om att Kopparbergs inlett samarbete med brittiska jättebryggeribolaget SAB Miller (världens näst största bryggeribolag): http://www.kopparbergs.se/wp-content/uploads/2012/03/Pressmeddelande-hemsidan_logo.pdf

Kan man tolka det som ett första närmande mellan bolagen som på sikt innebär att Kopparbergs blir uppköpt för högt pris av SAB Miller?

Aktier i porrbolag är svårare att hitta här. I USA finns inofficiell handel i porrbolaget Private Media Group men det bolaget verkar ha kollapsat helt på senare år.

Så sent som hösten 2008 var börskursen uppe i över 5 dollar men sedan dess har den fallit till bara 0,05 dollar vilket ger ett börsvärde motsvarande bara ca 9 miljoner kr.

Det kan låta billigt men bolaget går väl dåligt också.

Playboy var tidigare börsnoterat men grundaren Hugh Hefner köpte upp bolaget från börsen under 2011 för motsvarande 1,4 miljarder kr för den del av bolaget han inte ägde sedan tidigare. Sedan tidigare ägde han ca 70% av Playboys A-aktier och 28% av B-aktierna, dvs det låter ganska billigt med 1,4 miljarder kr för resten men nu är uppköpet alltså redan genomfört.

Playboys ärkerival Penthouse ingår i bolaget Friendfinder Networks som är börsnoterat på Nasdaq-börsen i USA (och även inkluderar sex-datingsajten Adultfriendfinder.com som bla har en Sverige-anpassad sajt).

Men också den aktien har kollapsat. För drygt två år sedan låg den i 10 dollar i maj 2011 och nu är börskursen bara 0,29 dollar (vilket ger ett börsvärde på motsvarande bara drygt 60 miljoner kr!).

Tex enl besked i aug 2012 hade Friendfinder Networks stora skulder på motsvarande 3-4 miljarder kr samtidigt som bolaget gick med förlust och hade svårt att betala sina skuldräntor: http://www.bloomberg.com/news/2012-08-30/friendfinder-in-deadline-as-sex-doesn-t-sell-corporate-finance.html

I Sverige för övrigt finns det tex e-handelskoncernen CDON som bla säljer porrfilmer men det är väl bara en så liten del av CDON att det inte räcker för att klassa CDON som en "syndar-aktie". Både svenska statliga 4:e AP-fonden och norska oljefonden är tydligen glada aktieägare i CDON, och de med sina mycket höga etiska krav verkar inte se något hinder mot att äga CDON-aktier pga CDON:s porrfilmsförsäljning.

Per slutet av mars 2013 hade 4:e AP-fonden en ägarandel på nästan 2% av CDON: http://www.cdongroup.com/en/Investors/Stock-information/Ownership-structure/

Enl artikel i Affärsvärlden 17 jun 2013 hade norska oljefonden en ägarandel på 1,65% av CDON per slutet av 2012: http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article3715915.ece Dock syns fonden inte på listan ovan över CDON:s största aktieägare per slutet av mars 2013. Innebär det att de har sålt sina CDON-aktier under q1/2013?

Inte otänkbart då CDON ägnar sig åt denna typ av verksamhet: http://cdon.se/erotik/

Saab

Både 4:e AP-fonden och norska oljefonden återfinns bland storägarna i en annan svensk syndar-aktie. Per slutet av 2012 hade 4:e AP-fonden en ägarandel på nästan 2% av Saab medan norska oljefondens ägarandel var nästan 1%: http://www.saabgroup.com/en/About-Saab/Investor-relations/The-share/Ownership/

Saab (som alltså sedan länge inte längre innehåller personbilstillverkaren Saab) är numera huvudsakligen en försvarsmateriel-koncern med inriktning på att förse länders försvar med utrustning av olika slag.

Det finns även delar av Saab som har "civila" kunder men försvarsdelen är fortfarande så mycket som 80-85% av Saabs totala intäkter per år.

Här kan man hävda etiska invändningar mot att äga aktier i ett bolag som Saab som bla säljer granatgeväret Carl-Gustaf eller luftvärnsrobot-systemet RBS 70. Det är båda brutala system som kan orsaka stor skada. Carl-Gustaf är ju främst avsett för att skjuta hål i pansarvagnar medan RBS 70 främst är avsett för att skjuta ner flygplan.

• Videoklipp med Carl-Gustaf in action: http://www.youtube.com/watch?v=tQyZagV85eo

• Videoklipp med RBS 70: http://www.youtube.com/watch?v=E_JuJ0n2tEU

• Men Saabs paradprodukt är ju stridsflygplanet Gripen:

http://www.youtube.com/watch?v=AflX_DrCMGs

http://www.youtube.com/watch?v=jkKTrehcwjk

Det är givetvis också ett mycket farligt vapen som kan användas för att skada både andra flygplan, land- och havsbaserade mål samt folk i samband med det.

Saab ser väl för sin del inga etiska frågetecken kring sin verksamhet, utan lär mena att varje land har rätt till ett militärt försvar mot fientliga angrepp och att ett starkt försvar i hög utsträckning bidrar till att avskräcka angrepp och att det på det sättet blir mer fred på jorden.

Saab-aktien billig

Oavsett hur det är med den saken så verkar Saab-aktien (i enlighet med syndar-temat) vara klart billig på börsen:

• Hela Saab värt drygt 14 miljarder kr på börsen vid nuvarande börskurs 131,50 kr (slutkurs tors 20 jun 2013).

• Orderingången för försvarsföretag som Saab kommer ofta i stora klumpar med löptider på många år, så orderingången kan variera ganska kraftigt år från år. Under de senaste fem åren (2008-2012) har Saabs orderingång legat i intervallet 18-26 miljarder kr per år vilket väl ändå är relativt stabilt.

• Per slutet av mars 2013 låg Saabs orderstock (dvs tidigare ordrar som ännu ej levererats) på väldigt höga 47 miljarder kr, dvs nästan två årsintäkter för Saab vilket innebär en stor trygghet.

• Saabs intäkter har legat imponerande stabilt i 23-25 miljarder kr per år under alla de fem senaste åren (2008-2012).

• Litet frågetecken för att Saabs lönsamhet har varierat ganska kraftigt genom åren trots de stabila intäkterna. År 2008 var rörelsemarginalen bara 1% vilket gjorde att Saab faktiskt visade förlust på sista raden i resultaträkningen. Det är en klar plump i protokollet. Åren 2009 och 2010 lyfte sig rörelsemarginalen ett snäpp till runt 5%, och 2011 samt 2012 lyfte den sig ännu en nivå till runt 10% vilket ju är ok.

• Saabs vd Håkan Buskhe tillträdde 1 sep 2010. Det är kanske lätt att man överdriver vd:s betydelse i stora koncerner som Saab, men frågan är om det är han som bidragit till den klart förbättrade utvecklingen för bolaget under senare år. (Han var tidigare vd för tyska elbolaget Eons verksamhet i Sverige.)

• Mätt som resultat per aktie kom Saab upp i goda 20 kr år 2011 (då rörelsemarginalen var 13%). År 2011 föll lönsamheten tillbaka en del till ett resultat per aktie på 14 kr (vid en rörelsemarginal på 9%). Båda åren inkluderade dock en del positiva engångsposter och exkl dem skulle rörelsemarginalen ha uppgått till 7-8% under båda åren (vilket lär ha inneburit ett resultat per aktie på drygt 12 kr under både 2011 och 2012).

• För helåret 2013 har Saab gett prognosen att intäkterna väntas stiga något (från 24 miljarder kr 2012) samtidigt som rörelsemarginalen väntas ligga kvar kring 8% (där den alltså låg under både 2011 och 2012 exkl de positiva engångsposterna de åren).

• Man borde alltså kunna räkna med ett resultat per aktie på åtminstone 12-13 kr för Saab under 2013, vilket innebär att aktien värderas till ett p/e-tal på 10-11 vilket ju inte låter överdrivet högt.

• Och som grädde på moset har Saab ingen skuldsättning netto, utan en stor nettokassa (beräknat som kassa minus räntebärande skulder). Per slutet av mars 2013 uppgick nettokassan till 2 miljarder kr (5-6 miljarder kr i kassa minus 3-4 miljarder kr i räntebärande skulder) vilket ju är ganska mycket i relation till börsvärdet på 14 miljarder kr.

Det är en klar förbättring från åren 2007 och 2008 då Saab hade en icke obetydlig nettoskuld. Därefter har finanserina stärkts även om Saab också år 2009 hade en nettoskuld. Från 2010 har det sedan varit en nettokassa.

• Därefter har Saab dock i apr 2013 (i samband med årets bolagsstämma) betalat ut aktieutdelningen på totalt nästan 0,5 miljarder kr så efter det uppgår nettokassan till 1,5 miljarder kr (allt annat lika). Nettokassan uppgår därmed till ca 14 kr per Saab-aktie (dvs 10-11% av börskursen).

• Drar man alltså ifrån nettokassan från börskursen blir Saab-aktiens p/e-tal bara 9-10 räknat på 2013 års förväntade resultat per aktie på 12-13 kr.

Aktieanalytikernas prognoser

Aktieanalytikerna räknar i snitt med följande ekonomiska utveckling för Saab de kommande åren:

Intäkter:
2013: 25 miljarder kr (+3%)
2014: 25 miljarder kr (+1%)
2015: 26 miljarder kr (+2%)

Rörelsemarginal:
2013: 7%
2014: 8%
2015: 9%

Resultat efter skatt:
2013: 1,3 miljarder kr (-19%)
2014: 1,6 miljarder kr (+25%)
2015: 1,7 miljarder kr (+6%)

Resultat per aktie:
2013: 11,00 kr (-23%)
2014: 14,30 kr (+30%)
2015: 15,10 kr (+6%)

http://www.4-traders.com/SAAB-AB-6491624/financials/

Dvs positivt att analytikerna räknar med viss intäktstillväxt under alla de tre kommande åren 2013, 2014 och 2015 för Saab.

Men överraskande att analytikerna räknar med ett så svagt 2013 för Saab. Analytikerna räknar enl ovan bara med en rörelsemarginal på 7% för året vilket ger ett resultat per aktie på 11 kr.

Det är alltså mer pessimistiskt än Saabs egen prognos för 2013 med en rörelsemarginal på knappt 8% (i nivå med 2011 och 2012 exkl de positiva engångsposterna under de två åren). Varför?

Å andra sidan är analytikerna desto mera positiva för 2014 och 2015.

Länder skär ner på försvarsutgifterna?

En invändning mot att äga aktier i försvarsföretag är att många länder nu är högt skuldsatta och om något måste skära ner på sina militära utgifter.

Som svenskt bolag är dock Sverige det land där Saab har mest försäljning (motsvarande 35-40% av Saabs totala intäkter), och den långsiktiga trenden är att Saabs intäkter från Sverige ökar. I Sverige är ju statsfinanserna goda.

Andra regioner med en positiv långsiktig utveckling för Saabs intäkter är Asien/Mellanöstern/Australien samt Amerika. Tillsammans med Sverige innebär det att 70-80% av Saabs intäkter har en långsiktigt ökande trend.

Övriga 20-30% består av resterande Europa samt Afrika där Saab just nu har en långsiktigt fallande intäktstrend.

Som nämnt är ju stridsflygplanet Gripen huvudprodukten för Saab. Gripen svarar för ca 40% av Saabs årliga intäkter, och trenden för de intäkterna har varit fallande på senare år.

Saab har väl lyckats sådär med att få ordrar på Gripen i andra länder än Sverige, men konkurrensen är också väldigt hård vad gäller världsmarknaden för stridsflygplan. Och ofta är det tyvärr inte rationella faktorer som pris och prestanda som avgör ett lands val av stridsflygplan.

Dock har Sverige under våren 2013 kommit med en stororder på uppgradering av sina gamla Gripen-plan så att de ska kunna bära mer last (vapen och bränsle?) samt få bättre prestanda.

Och Saab ser för sin del potential att ro hem framtida ordrar på Gripen från länder som Schweiz, Brasilien, Peru och Mexiko samt ytterligare ett tiotal länder runt om i världen.

Förutom i Sverige används ju Gripen-plan redan i Sydafrika, Thailand, Ungern och Tjeckien.

Stridsflygplans-konstruktören Saab

Otroligt att lilla Saab i Sverige genom åren har lyckats utveckla stridsflygplan med teknologi i frontlinjen globalt:

• Saab J29 "Tunnan"

>Första flygning 1 sep 1948.

>Toppfart först 1 035 kilometer i timmen, sedan utökat till 1 060 km/tim. Tunnan satte världrekord 1954 med högsta medelhastighet på 50 mil (977 km/tim).

>661 st levererade åren 1951-1956.

>30 st beg köptes av Österrike.

Tunnan användes ett tag för FN-tjänst i Kongo under 1960-talet. Luftstrid blev det bara en gång då ett Tunnan-plan skadesköt ett fiendeplan som dock lyckades landa utan att någon person skadades.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Tunnan

En synpunkt är att Tunnan är misstänkt lik det ryska stridsflygplanet Mig-15 som premiärflög 30 dec 1947 (dvs ca 9 månader innan Tunnan premiärflög): http://en.wikipedia.org/wiki/Mig-15

Enl detta videoklipp började dock Tunnan designas redan år 1945 så vem var det egentligen som kopierade vem? http://www.youtube.com/watch?v=YD22i7Y8wHg

Motorn i planet var en turbojetmotor kallad "de Havilland Ghost" från brittiska motortillverkaren de Havilland. Tunnan var väl ökänd för att ha en enorm bränsleförbrukning.

Med maxtank kunde man bara flyga i 110 mil innan påfyllning (jämfört med 170-180 mil i transporträckvidd för efterföljaren Viggen och 225 mil för dess efterföljare Draken, samt över 300 mil för dess efterföljare Gripen).

• Saab 35 "Draken"

>Första flygning 25 okt 1955.

>Toppfart 2 mach. (1 mach = 1 224 km/tim vid en temperatur på 15 grader.)

>644 tillverkade åren 1959-1973.

>125 st användes även av Danmark, Finland och Österrike (varav en del verkar ha varit beg).

http://sv.wikipedia.org/wiki/Saab_35_Draken

http://sv.wikipedia.org/wiki/Mach

Saabs reklamfilm om Draken (från 1950-talet): http://www.youtube.com/watch?v=LhCSSlfNJk8

Videoklipp om Draken från 1960: http://www.youtube.com/watch?v=YUR3S8zCNHo

Bla säger speakern följande i klippet:

"Saab (eller Svenska Aeroplan-AktieBolaget) är ett företag som kanske mer än någon annan svensk industri låtit tala om sig under de senaste åren. Mest bekant - både hemma och utomlands - har nog Saab blivit för sitt jaktflygplan J35 Draken, vars mycket avancerade prestanda (bla dubbel ljudhastighet) gör Draken till ett av världens modernaste krigsflygplan."

Snygga Saab-bilar även i klippen. Personbilsverksamheten ingick ju då fortfarande i samma bolag som flygplanstillverkningen (vilket ju inte längre är fallet). Personbilarna har ju sedan länge avskilts från den nuvarande försvarskoncernen Saab (där bla flygplansverksamheten fortfarande ingår). Dessutom är ju personbilsverksamheten Saab numera nedlagd.

• Saab 37 "Viggen"

>Första flygning 8 feb 1967.

>Toppfart 2,1 mach.

>329 st tillverkade 1971-1990.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Saab_37_Viggen

Videoklipp med flyguppvisning av Viggenplan:

http://www.youtube.com/watch?v=aFEjxErBtAc

http://www.youtube.com/watch?v=y0muh0oTGAE

• Saab 39 "Gripen" (även kallat "JAS-planet" där JAS står för jakt, attack och spaning)

>Första flygning 9 dec 1988.

>Toppfart 2 mach.

>Tillverkade/beställda 242 st (Sverige 204 st, Sydafrika 26 st, Thailand 12 st. Därutöver hyr Ungern 25 st och Tjeckien 14 st av Sveriges Gripen-plan).

>Internationellt har bla Tjeckien använt sina hyrda Gripen-plan till Nato-tjänst i Baltikum år 2009. Sverige har använt Gripen-plan till FN-tjänst i Libyen 2011.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Saab_Gripen

Gripens kraschlandningar

Gripen har väl betecknats som det första stridsflygplanet av sitt slag i världen, dvs ett plan som inte flyger med bara sina egna vingar etc utan måste ständigt få korrigeringar via datorer etc för att vara stabilt. Fördelen med det (när det fungerar) är att det ger klart bättre manövreringsförmåga. Samtidigt blir planet mer känsligt för fallissemang (om datorerna inte fungerar) eller så var det väl i alla fall i planets tidigare utvecklingsskede.

>2 feb 1989

Planet kraschade tex 2 feb 1989 under en flyguppvisning för Sveriges Televisions nyhetsprogram Aktuellt:

http://www.youtube.com/watch?v=ag_gAns_j4A

http://www.youtube.com/watch?v=iIki13fFRAU

Och ur Sveriges Televisions nyhetsprogram Rapport:

http://www.youtube.com/watch?v=k3898MBhe8A

Det var då det första Gripen-planet som byggts som flög för sjätte gången men det var första gången planet flögs av den aktuella piloten Lars Rådeström. Som ett under klarade han sig med bara lättare skador.

Så här har den kraschen beskrivits:

"Den 2 februari 1989 havererade ett provflygplan i samband med landning på Saabs flygfält i Linköping. Orsaken var att piloten och det datoriserade styrsystemet kom i otakt med varandra, p.g.a. styrsystemet inte var programmerat att avbryta en påbörjad manöver om piloten gjorde motsatt spakrörelse. Istället utförde styrsystemet manövrarna i turordning, vilket resulterade i så kraftiga roderutslag att flygplanet rollade till vänster och slog i marken. Pilot vid tillfället var Lars Rådeström."

http://sv.wikipedia.org/wiki/Saab_Gripen

Den gången beskrevs det i Aktuellt som att Gripen-projektet redan var försenat med minst 1,5 år och att kraschen lär innebära ytterligare förseningar. Dessutom hade projektet blivit 7 miljarder kr dyrare än väntat redan före kraschen (så att totalkostnaden blev nästan 50 miljarder kr).

Förseningen uppgavs bero på programmeringen av datorerna som sitter i Gripen och sköter planets styrsystem.

Harald Schröder (chef för "Industrigruppen JAS") sa i Aktuellt-inslaget att det bla även inträffade en liknande krasch med Viggen-planet när det var nytt. Den gången var det det fjärde prov-flygplanet som "körde av banan och blev förstört".

"Det är ju inte alltför ovanligt att provflygplan havererar, men däremot så här - i den här fasen så är det djupt olyckligt när det kommer. Det är olyckligt alltid självklart, men särskilt i den här fasen", sa Försvarsstabens dåvarande planeringschef Owe Wiktorin i Aktuellt-inslaget med anspelning på att Gripen-planet då hade kommit så pass långt i sin utveckling.

>8 aug 1993

En annan krasch med Gripen inträffade 8 aug 1993 i Stockholm under en flyguppvisning i samband med vattenfestivalen:

http://www.youtube.com/watch?v=mkgShfxTzmo

http://www.youtube.com/watch?v=NEhA-JGCh4Q

Så här har den kraschen beskrivits:

"Den 8 augusti 1993 havererade flygplansindivid 39-102 under en flyguppvisning i samband med Vattenfestivalen i Stockholm och störtade på ön Långholmen. Återigen var det 'pilot induced oscillation' (PIO) p.g.a. styrsystemets oförmåga att ta korrektion som förorsakade haveriet. En person blev brännskadad ingen dödades. Pilot var, även vid detta tillfälle, Lars Rådeström."

http://sv.wikipedia.org/wiki/Saab_Gripen

Otroligt nog var det även den gången Lars Rådeström som var pilot och även den gången klarade han sig i princip oskadd, och mirakulöst nog även publiken (förutom en brännskadad person) trots att planet väl landade på Långholmen där det fanns en hel del publik. Hur stor sannolikhet är det att man vid två flygkrascher med ett stridsflygplan klarar sig oskadd?

Kalla mig blödig men jag gråter alltid floder när jag ser dessa krascher. Det är väl för det första att det är risk för både pilotens och åskådarnas liv, men även för att det känns så oerhört tragiskt när massor av folk har lagt ner sin själ på att skapa detta tekniska underverk som sedan kraschar handlöst till marken och blir totalförstört.

Nystart för Gripen

Men sedan dess har de väl fått bättre ordning på Gripens flygstabilitet.

Videoklipp med grym flyguppvisning med ett Gripen-plan (från brittiska flygmässan Farnborough sommaren 2012): http://www.youtube.com/watch?v=jkKTrehcwjk

(Får tårar i ögonen även av ett sådant klipp...)

Senast har det under våren 2013 kommit ytterligare beställningar från Sverige på över 13 miljarder kr (2,5 miljarder kr för åren 2013-2014 plus 10,7 miljarder kr för 2015-2018) från Sverige för att uppgradera 60 st befintliga Gripen-plan tillverkade som serie C till serie E med leverans av de uppgraderade planen från år 2018:

http://www.saabgroup.com/en/About-Saab/Newsroom/Press-releases--News/2013---2/Saab-signs-agreement-for-the-next-generation-fighter-aircraft-Gripen-E-and-receives-development-order/

http://www.saabgroup.com/en/About-Saab/Newsroom/Press-releases--News/2013---3/Saab-receives-second-development-order-for-Gripen-E-from-FMV/

Medan en Gripen C är 14 meter lång och har en maximal startvikt på 14 ton så är en Gripen E 15 meter lång med en maximal startvikt på 16,5 ton. Det ger väl möjlighet att lyfta med mer vapen och/eller mer bränsle osv. Motorstyrkan (mätt som dragkraft i viktenheten pund) är dessutom över 20% högre i E-serien.

Saabs vd Håkan Buskhe är optimist och sa härom dagen i samband med den årliga flygmässan i Paris att det finns intresse hos 15 länder runt om i världen att köpa Gripen-plan: http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article3716323.ece

Schweiz, Brasilien, Peru och Mexiko nämns som tänkbara beställarländer.

För Schweiz är det tal om en ev order på 22 nytillverkade Gripen-plan av serie E.

Gripens konkurrenter

Saab brukar ju framhäva att Gripen är ett väldigt billigt stridsflygplan jämfört med sina konkurrenser, trots att Gripen har bra prestanda. Enl Saabs årsredovisning för 2012 (som är daterad 15 feb 2013):

"Drifts- och underhållskostnaderna under hela den operativa livslängden utgör en stor del av kostnaderna för ett stridsflygsystem. En jämförelse mellan Gripen och dess huvudkonkurrenter
visar att Gripen har lägst kostnader för drift och underhåll."

http://www.saabgroup.com/Global/Documents%20and%20Images/About%20Saab/Investor%20relations/Financial%20reports/Saab_arsredovisning_2012.pdf

Enl årsredovisningen har Gripen fem huvudkonkurrenter:

• F-35 "Joint strike fighter" (från amerikanska bolaget Lockheed Martin)

• Eurofighter (från bolaget Eurofighter som ägs av tyska, spanska, brittiska och italienska intressen)

• Rafale (från franska bolaget Dassault)

• F-18 (från amerikanska Boeing)

• F-16 (från Lockheed Martin)

Medan Gripen från början som nämnt hör till fjärde generationens stridsflygplan i världen utifrån sin teknologi, så hör det nya F-35-planet till femte generationen med bla särskilda "smygegenskaper" som gör planet svårt att upptäcka på radar: http://www.nyteknik.se/tidningen/article3589589.ece

Nackdelen för Saab är väl att ett lands val av stridsflygplan inte bara sker utifrån rationella fakta som pris och prestanda för planet, utan att det även är politiska faktorer som ligger bakom tex att ett litet land vill ha goda relationer till USA och därför beställer stridsflygplan från USA osv.

Tex Norge valde mellan bla F-35 och Gripen och valde i slutändan F-35.

Dock uppgavs Norge bla välja F-35 just för att den var billigare. Från början var det tal om 48 plan varav F-35 skulle kosta ca 340 miljoner kr per st medan Gripen skulle kosta ca 450 miljoner kr per st.

Men nu är det tal om att notan för F-35-planen har stigit. Norge har höjt ordern till 56 plan och nu är det tal om ett pris på 1-1,2 miljarder kr per st.

Norrmännen själva har varit förvirrade kring priset och inledde en särskild utredning av vad priset för F-35-planen egentligen låg på: http://www.nyteknik.se/nyheter/fordon_motor/flygplan/article3195658.ece

//Tillägg 24 jun 2013

Kritik mot Norges köp av F-35 enl inlägg från signaturen "HALOLA" på norska tidningen Hegnar.no:s forum: http://forum.hegnar.no/post.asp?id=18540575

Enl inlägget bör det övervägas om norska försvarsministern Espen Barth Eide (hör till norska socilistiska Arbeiderpartiet) bör ställas inför riksrätt för att ha köpt in F-35-planen.

F-35 beskrivs som "ett deformerat badkar med vingar som inte ens är i närheten av färdigkonstruerat".

Bland planets för- och nackdelar:

+ Bra programvara i planet som gör att det är lättfluget (kan i princip flygas av en 12-åring.

+ F-35 är egentligen ett litet bombflygplan för att skjuta mot landbaserade mål.

- Men planet har stora tekniska brister.

- Piloten kan inte se bakåt.

- Dålig manövreringsförmåga.

- F-35 är oanvändbart för luftstrid (strid mot fientliga stridsflygplan).

Konkurrenterna:

• Det ryska stridsflygplanet SU-27 (och dess senare versioner SU-30, SU-35 och SU-37) är klart överlägsen på samtliga punkter som ett fleruppgifts-stridsflygplan (en "multirole fighter").

Videoklipp om SU-27 samt generell stridsflygplans-historia ("SU-27: The best fighter in the world"): http://www.youtube.com/watch?v=tD5VXttYF1A

SU-27 premiärflög i maj 1977. Dess samtidiga jämförbara amerikanska stridsflygplan var F-15 Eagle som premiärflög i juli 1972 men hade inte samma avancerade aerodynamik.

Senare kom den lättare och billigare versionen av F-15 vilket blev F-16 som premiärflög i jan 1974. Dess ryska motpart blev Mig-29 som premiärflög i okt 1977 och var en lättare och billigare version av SU-27.

Syftet med Mig-29 var att försvara luftrummet ovanför markbaserade slagfält (på gränsen mellan hemlandet och fiendeland) i strid med F-16, så var syftet med SU-27 att erövra luftrummet över fiendeland i strid med F-15. Därefter kunde bombplanet SU-24 komma in och bomba fiendeland.

Medan både SU-27 och F-15 är tvåmotoriga, så är Mig-29 tvåmotorig och F-16 enmotorig. Och Mig-29 har tex högre toppfart på 2,25 mach medan F-16 ligger på 2 mach.

SU27 har en toppfart på 2,35 mach medan F-15 ligger på över 2,5 mach på hög höjd.

• F-22 Raptor är ett roligt plan men har dålig lastningsförmåga och är därför mer av ett "flyguppvisnings-plan" med egenskaper som liknar SU-27.

Lockheed Martin och Boeing är tydligen båda med och gör F-22 Raptor: http://en.wikipedia.org/wiki/F-22_Raptor

• Eurofighter Typhoon har "vector thrust" som är en viktig egenskap som F-35 saknar. Eurofightern har dock andra brister.

Det heter egentligen "thrust vectoring" eller TVC (Thrust Vector Control) och innebär väl att planets jetmotor kan vinkla riktningen på jetstrålen åt olika håll vilket väl förbättrar manövreringsförmågan av planet: http://en.wikipedia.org/wiki/Thrust_vectoring

Videoklipp där man ser hur thrust vectoring fungerar: http://www.youtube.com/watch?v=ss96tsbG5KY

Tydligen ger det även sänkt bränsleförbrukning, bättre motorstyrka samt klart lägre start- och landningssträcka.

Gripen har väl inte TVC.

Videoklipp med inslag från tv-kanalen Discovery där F-22 jämförs med SU-37 (ryskt tal men engelsk textning): http://www.youtube.com/watch?v=_VOFdXO929Q

Enl inslaget har båda planen TVC men SU-37 beskrivs väl som att det har bättre manövreringsförmåga.

Ett tema är väl att amerikanarna anser det numera är omodernt med luftstrid ("dogfights"), att det hör till dåtidens militära aktiviterer och att dagens moderna stridsflygplan istället är fokuserade på att ha konkreta uppdrag och tex skjuta på landbaserade mål etc.

Men ryssarna har tydligen fortfarande en tro på att det kan bli aktuellt med dogfights och att man därför måste ha plan med bästa möjliga förmåga till det.

Dessa olika inriktningar i USA och Ryssland verkar hänbr /ga kvar sedan länge. Under Vietnam-kriget på 1960- och 1970-talet var de gamla ryska Mig-17-planen ofta överlägsna i luftstrider mot de amerikanska Phantom-planen.

-

Enl ett inlägg från signaturen "Johnny be good" på Hegnar-forumet uppger en av världens bästa flygkonstruktörer att F-35 kan liknas vid en kalkon.

Enl inlägget kan Norges bristande kompetens för att köpa in militärflygplan jämföras med på 1930-talet då Norge köpte in fyra st italienska Caprioni-bombflygplan.

Då var trenden för militärflygplan "monovinge" och flygkropp i metall, medan Caprioni-planen var uråldriga redan vid inköpet. De var gjorda i trä och duk och var "dubbeldäckare" (dvs hade dubbla vingar).

Pga pengabrist betalade Norge för Caprioni-planen med torkad fisk (så kallad "klippfisk").

Därför kan man enl inlägget se det som att Norge tidigare hade "klippfisk" som militärflygplan, och nu istället "kalkoner".

http://forum.hegnar.no/post.asp?id=18628946

//

Historiskt verkar det även som att mutor spelat en roll för vilket bolag som får en order från ett land på försvarsmateriel såsom stridsflygplan.

Dessutom kan väl en del länder tycka att det är lite riskabelt att köpa stridsflygplan från en liten tillverkare som svenska Saab medan de stora amerikanska leverantörerna kan anses vara säkrare kort.

Å andra sidan kan en del länder samtidigt tycka det är en fördel med Gripen att det är Saab från det neutrala landet Sverige som är leverantör.

Kostnad per flygtimme

Beräknad kostnad per flygtimme per stridsflygplan:

• F-35: 21 000 dollar per timme (eller 31 000 dollar per timme)

• Eurofighter: 8 000 dollar per timme (eller 18 000 dollar per timme)

• Rafale: 16 000-16 500 dollar per timme

• F-18: 10 500 dollar per timme (eller 24 500 dollar per timme)

• F-16: 7 000 dollar per timme

• JAS 39: ca 4 500 dollar per timme

För en del plan anges flera siffror men de är i vilket fall klart högre än för gripen.

Ett Gripen utan pilot

Gripen-planet utvecklas även vidare rent tekniskt och nu är det tydligen på gång en version som ska kunna flyga utan pilot: http://www.svd.se/naringsliv/branscher/industri-och-fordon/saabchefen-forbereder-forarlos-version-av-gripen_8250206.svd

Mutor sålde in Gripen utomlands

En del tvivelaktigheter i affärsmetoderna har framkommit i samband med försäljningen av Gripen till andra länder.

Det har varit tal om att mutor betalats ut via Saabs samarbetspartner (den stora brittiska försvarskoncernen BAe Systems) till beslutsfattare i tre av de fyra länder som Gripen sålts eller hyrts ut till utomlands.

Det gällde Tjeckien, Ungern och Sydafrika enl Sveriges Televisions tv-program "Uppdrag granskning" från 2007.

Enl programmet var det över 80 miljoner kr som utbetalats till politiker i Ungern och Tjeckien för att de länderna skulle använda Gripen.

Saab erkände självt år 2011 att "ett större belopp" utbetalats till "en sydafrikansk konsult" för att ro hem ordern från Sydafrika.

BAe som även erkänt mutor till folk i andra länder vad gäller försäljning av andra militära produkter, har betalat motsvarande nästan 4 miljarder kr i böter pga det.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Saab_Gripen

En fråga är om det kan bli tal om att även Saab måste betala böter framöver med anledning av sitt erkännande år 2011.

Saab inte bara Gripen

Nuförtiden har väl Saab en hel del annat försvarsmaterial i sitt produktsortiment, utöver Gripen.

Någon aktieanalytiker uttryckte det väl vid ett tillfälle som att han var positiv till Saab-aktien utan att ens ha några direkta förväntningar på att Gripen kommer att innebära någon stor intjäningspotential för Saab. Kommer det stora exportordrar på Gripen så blir det mer som en grädde på moset för Saab, uttryckte sig analytikern typ.

Saabs fem produktområden

Saab delar enl sin hemsida in sin verksamhet i fem produktområden:

Air
Land
Naval
Security
Commercial aeronautics

http://saabgroup.com/

Intrycket är att Saab verkar vilja framstå som en helhetsleverantör av ett lands totala försvarssystem inkl alla olika vapenslag (flygvapen, armé och flotta). Så är det givetvis inte i praktiken utan Saab utvecklar och tillverkar väl själv försvarsprodukter inom vissa nischer av ett lands totala försvar (särskilt högteknologi), men Saab kan säkert åta sig att vara helhetsleverantör om en hel del även får köpas in från utomstående försvarsföretag. Tex gör ju Saab stridsflygplan men inte stridsfartyg, u-båtar eller pansarvagnar.

Saabs civila passagerarflygplan

Enl nedan har Saab som synes nedan även en delinriktning på produkter för civila användningsområden, dels inom produktområde Security (för tex civilflyg, fartygstransporter, polis, fängelser, kustbevakning och havsbaserad oljeverksamhet) och produktområde Commercial aeronautics.

Det sbr /istnämnda avser ju utveckling av cbr /ivila flygplan där Saab också har stolta traditioner även om har lagt ner sin verksamhet med egenutvecklade civilflygplan pga dålig lönsamhet. Där gjorde ju Saab ett tag stora satsningar på halvstora propellerplan tänkta att utgöra "matarplan" till de större flygplatserna. Men det har väl varit tal om att Saab överväger att återigen lansera liknande plan igen framöver.

>Saab 340

Ett sådant civilflygplan som Saab lanserade var ju Saab 340 (som utvecklades tillsammans med amerikanska flygplanstillverkaren Fairchild via ett bolag som ägdes till 65% av Saab och till 35% av Fairchild): http://en.wikipedia.org/wiki/Saab-Fairchild_340

Saab 340 flög för första gången 25 jan 1983. Totalt 459 st plan av modellen byggdes under perioden 1983-1999. Planet hade i sin ursprungliga version plats för 30-36 passagerare.

>Saab 2000

Efterföljaren Saab 2000 premiärflög 26 mars 1992. Modellen blev väl ett fiasko och bara 63 st tillverkades 1994-1999. Saab 2000 hade plats för 50-58 passagerare och var alltså klart större än Saab 340.

http://en.wikipedia.org/wiki/Saab_2000

>Nya civila Saab-plan på gång

Artikel i Dagens Industri från juli 2012 (med hänvisning till nyhetsbyrån Bloomberg) om att Saab överväger att återigen börja tillverka civilflygplan efter att den verksamheten varit nedlagd i 13 år (dvs sedan slutet av 1990-talet): http://www.di.se/artiklar/2012/7/11/saab-overvager-tillverka-civilflygplan/?activetab=FromTheBeginning

Saab-vd:n Håkan Buskhe säger i artikeln bla att Saab inledde en utvärdering av detta redan år 2010, han uppger dock att det i så fall inte blir något helt nytt civilflygplan som Saab kommer att lansera. Men han säger dessutom att det inte blir helt likt Saab 2000.

Dock väntas det bli ett avancerat propellerplan (så kallat "turbo-prop-plan" precis som både Saab 340 och Saab 2000) vilket är en bränslesnål teknik. Turbo-prop-tekniken är väl egentligen en kombination av jetmotor och propellermotor.

Videoklipp med uppstart av en Saab 340 och på slutet även en Saab 2000: http://www.youtube.com/watch?v=hX9eK07XLGs

Ett Saab 2000 landar och startar: http://www.youtube.com/watch?v=eoCxz6QNV48

Det är minsann inga vanliga propellrar i dessa flygplan. Saab 340 har två motorer med fyra blad per propeller. Bladen är inte raka utan svängda, och propellerbladen kan som synes röra sig både i olika bladvinkel samtidigt som den är rörlig "på längden".

Saab 2000 har också två motorer men med sex blad per propeller.

Mer om Saabs fem olika produktområden enl hemsidan:

1) Air:

"Saab has extensive experience from supporting Air Forces with solutions designed to enhance operational capabilities and reduce the cost of ownership."

Inom Air finns det 10 olika delområden (varav Gripen alltså är ett):

Airborne Solutions
Gripen Fighter System
Air C4I Solutions
Sensor Systems
Electronic Warfare Solutions
Avionics Systems
Weapon Systems
Mission Support Systems
Training and Simulation
Support Solutions and Services

2) Land:

"Preparing for tomorrow’s demanding missions, Saab can support your ground forces in improving operational effectiveness, every step of the way."

Där finns det 7 delområden:

C4I
Force Protection
ISTAR
Training and Simulation
Ground Based Air Defence
Weapon Systems
Support Solutions and Services

3) Naval:

"The maritime environment poses greater challenges than ever. With Saab as a partner you will have access to solutions enabling greater security and more efficient operations."

9 delområden:

Situational Awareness
Electronic Warfare
Support Solutions and Services
Decision Superiority
Precision Engagement
Communications
Underwater Security
Training and Simulation
Infrastructure Security

4) Security:

"For seven decades, we have been developing technology designed to improve and secure flows and facilities. Solutions for a safer and more confident society."

12 delområden:

Air Transportation and Airport Security
Energy Production and Distribution Security
Maritime Transportation and Port Security
Prison Security
Guard and Event Security
Land Transport and Urban Security
National Security and Infrastructure Protection
Police and Rescue Solutions
Field Facilities Solutions
Border Security Solutions
Support Solutions and Services
Offshore Industry

5) Commercial aeronautics:

"By providing the best technology and the knowledge generated from more than seven decades of aircraft development and manufacturing, we bring you the future in aeronautics."

5 delområden:

Aircraft design and manufacturing
Aircraft subsystems and equipment
Aircraft Support Solutions
Regional aircraft sales and leasing
Engineering services

Ännu mer om Saabs produktområden

Enl Saabs årsredovisning för 2012 kallar Saab sina fem produktområden för "marknadssegment". På svenska heter de enl följande:

Militärt flyg
Mark
Marin
Samhällssäkerhet
Kommersiellt flyg

De beskrivs enl följande:

1) Militärt flyg

"Vi erbjuder stridsflygsystem, lednings- och övervakningssystem, obemannade farkoster, motmedel och elektronisk krigföring, avioniklösningar, vapensystem, sensorer och träningslösningar
samt eftermarknad. Stridsflygsystemet Gripen är ett konkurrenskraftigt enmotorigt stridsflygplan som opereras av fem länder."

Enl årsredovisningen uppgår världsmarknaden för militärt flyg till 315 miljarder kr per år och väntas öka till 450 miljarder kr per år inom tio år.

Delmarknaden för obemannat flyg väntas under samma period öka från 50 miljarder kr per år i dagsläget till 90 miljarder kr per år inom tio år.

2) Mark

"Markstrid är ett brett segment och ett av de områden på den militära sidan som haft den starkaste tillväxten under de senaste åren. Efter ändrade prioriteringar för försvarsanslag i västvärlden under senare år väntas tillväxten vara lägre under kommande år."

"Vi har ledande positioner inom många segment och erbjuder bland annat taktiska vapensystem, kvalificerade övervaknings- och ledningssystem (C4I) samt lösningar för skydd av trupp. Vårt erbjudande omfattar sensorer, signaturanpassning och motmedel, spanings- och luftförsvarssystem, tränings- och logistiklösningar, samt understödsvapen."

3) Marin

"Den militära marina marknaden är stabil med växande efterfrågan på expeditionära och kustnära operationer."

"En omfattande marin upprustning pågår i Mellanöstern och Sydostasien, främst Kina."

"Vi har en stark position inom ledningssystem, radar och early warning, kontroll- och kommunikationssystem (C4ISR), taktiska vapen och undervattenssystem."

4) Samhällssäkerhet

"Vårt erbjudande har sin tyngdpunkt på övervakning och situationskontroll samt på att säkra effektiva flöden med särskild inriktning på flygplatser och luftfart, hamnar och sjöfart samt allmän 'emergency response'. Saab har också ett bra erbjudande inom övervakningssystem för fängelser och häkten. Utgångspositionerna är goda i Sverige, Centraleuropa, USA och Australien. Under året stärktes positionen inom trafikledning genom förvärvet av HITT."

Enl Saab uppgår världsmarknaden för samhällssäkerhets-system till över 450 miljarder kr per år globalt, med en tillväxttakt på 7 procent per år. Det gäller system för "gränsskydd, hamnar, skydd av energisystem, flygplatser samt olika lednings- och kommunikationssystem för räddningstjänst och polis."

5) Kommersiellt flyg

"Saab är underleverantör till ledande internationella flygtillverkare, inklusive Boeing och Airbus. Vi levererar framförallt lättviktsramverk, som tål hårda belastningar, avionik och operativa system, integration av strukturer och system samt supportlösningar. Saab har erfarenhet av fler än 4 000 byggda flygplan. Dessutom levererar vi underhåll till de cirka 400 flygplan av typen Saab 340/2000 som är operativa runtom i världen."

Världsmarknaden för nya civila flygplan bedöms (enl Saabs årsredovisning för 2012) uppgå till 600 miljarder kr per år med en långsiktig tillväxttakt på 5% per år. Kortsiktigt påverkas dock tillväxttakten mycket av konjunkturläget för stunden. För närvarande stärks konjunkturen då flygbolag runt om i världen håller på att fortsätta återhämta sig efter den globala finanskrisen 2008/2009.

Intäkter per produktområde

Så här fördelar sig Saabs intäkter på de fem marknadssegmenten:

Militärt flyg 9 miljarder kr (39%)
Mark 8 miljarder kr (33%)
Marin 3 miljarder kr (11%)
Samhällssäkerhet 1,8 miljarder kr (8%)
Kommersiellt flyg 1,5 miljarder kr (6%)
- - -
Summa 24 miljarder kr (100%)

Eftersom marknadssegmenten Samhällssäkerhet och Kommersiellt flyg kan sägas ha intäkter från civila kunder medan de förstnämnda tre har militära kunder, kan man väl säga att av Saabs totala intäkter så kommer 80-85% från militära kunder och 10-15% från civila kunder.

De senaste årens trend för intäkterna per marknadssegment:

Militärt flyg: fallande
Mark: stigande
Marin: stigande
Samhällssäkerhet: stigande
Kommersiellt flyg: stigande

Saabs sex affärsområden

Saab delar även in sin verksamhet i en annan ledd i följande sex affärsområden (enl Saabs årsredovisning för 2012):

Aeronautics
Security and defence solutions
Dynamics
Electronic defence systems
Support and services
Combitech

Affärsområdena beskrivs där enl följande:

• Aeronautics:

"Erbjuder en produktportfölj med stridsflygsystemet Gripen och obemannade flygsystem samt flygplanskomponenter för egenproducerade flygplan och passagerarflygplan tillverkade av andra aktörer. Exempel på produkter: Gripen och Skeldar."

//Tillägg 24 jun 2013

Skeldar är tydligen en obemannad helikopter.

Nyhetsbyrån Direkt skrev 19 jun 2013 om att Saab väntar order på Skeldar "inom de närmaste veckorna". Det uppgav Lennart Sindahl under flygmässan i Paris. Han är chef för Saabs affärsområde Aeronautics.

www.avanza.se/aza/press/news.jsp?newsArticleId=N1994583&fromPage=newsModule

Videoklipp (upplagt i jun 2011) med reklamfilm från Saab om Skeldar: http://www.youtube.com/watch?v=WozyI_Cq4E0

Den kan bla användas för övervakningsuppdrag:

"Skeldar V-200 används såväl militärt som civilt för olika uppgifter, exempelvis spaning och övervakning.

Skeldar har en räckvidd på upp till 180 km och en beräknad flygtid på upp till 5 timmar."

http://sv.wikipedia.org/wiki/Skeldar

//

• Security and defence solutions:

"Erbjuder en produktportfölj som omfattar militära ledningssystem, luftburna spanings- och övervakningssystem, träning och simulering, trafikledning, säkerhets- och övervakningssystem samt kommunikationslösningar."

• Dynamics:

"Erbjuder en produktportfölj med understödsvapen, missilsystem, torpeder och signaturhanteringssystem till försvarsmakter. Exempel på produkter: Carl-Gustaf och robotsystemen RBS 70 och RBS15."

• Electronic defence systems:

"Erbjuder en produktportfölj som omfattar flygburna, landbaserade och marina system inom radar, signalspaning och självskydd. Exempel på produkter: Giraffe AMB, Erieye och Arthur."

• Support and services:

"Erbjuder i huvudsak supportlösningar, tekniskt underhåll och logistik samt produkter, lösningar och tjänster för militära och civila uppdrag på platser med begränsad infrastruktur."

• Combitech:

"Erbjuder konsulttjänster inom teknik- och verksamhetsutveckling."

Kanontillverkaren Bofors

Bland de sex affärsområdena ovan märks alltså dels Saabs egen ursprungliga verksamhet med stridsflygplanen, men även gamla svenska kanontillverkaren Bofors och dess nya produkter, samt även en del militära radarsystem etc från telekom-utrustningstillverkaren Ericsson.

Medan Saab i sig har en ganska ung historia och grundades år 1937 (inför andra världskriget) så har Bofors verkligen funnits med länge och grundades redan på 1600-talet som ett järnbruk på orten Karlskoga i de värmländska skogarna.

Ett tag ingick Bofors på 1980-talet i koncernen Nobel Industrier där finansmannen Erik Penser var huvudägare. Sedan hamnade väl Penser i kris och hans långivare (statliga Nordbanken) tog över Nobel Industrier.

Under 1990-talet ingick Bofors i från början statliga försvarskoncernen Celsius som börsintroducerades år 1993. Sedan blev Celsius uppköpt av Saab år 1999 och Bofors delades väl då upp mellan Saab och brittiska försvarskoncernen BAe Systems.

>Granatgeväret Carl-Gustaf

Som nämnt är Carl-Gustaf en av Saabs produkter inom affärsområde Dynamics. Carl-Gustaf är ett granatgevär (som ingick i den delen av Bofors som Saab tog över vid uppköpet av Celsius år 1999). Det konstruerades redan år 1948: http://sv.wikipedia.org/wiki/Granatgevär_m/48

Carl-Gustaf som användaren har på axeln vid skjutning, är främst avsett för att skjuta hål på pansarvagnar. Vapnet har en kaliber (dvs kulans diameter) på 8-9 centimeter (dvs nästan en decimeter!) och kan skjuta 6-10 skott per minut.

Videoklipp med reklamfilm från Saab om Carl-Gustaf: http://www.youtube.com/watch?v=tQyZagV85eo

>Luftvärnsrobot-systemet RBS 70

Vill man ha något ännu värre än Carl-Gustaf har Saab (även inom affärsområde Dynamics) som nämnt ovan även Robotsystem 70 (RBS 70) som är ett luftvärns-robotsystem avsett att skjuta ner hela flygplan. RBS 70 kommer (precis som Carl-Gustaf) också från den del av Bofors som Saab tog över utvecklades i början av 1970-talet för svenska militären och lanserades år 1977.

I RBS 70 ingår en radar för att hitta flygplanen och de robotar man avfyrar har en räckvidd på över 8 kilometer.

Videoklipp om RBS 70: http://www.youtube.com/watch?v=E_JuJ0n2tEU

Skandaler kring Bofors

Som nämnt har Saab tidigare varit inblandat i tvivelaktiga affärsmetoder med mutor vid införsäljningen av Gripen till länder utomlands.

Ett annat exempel på hur det går till i vapenindustrin är de tidigare skandalerna kring Bofors:

1) Smuggling till Dubai och Bahrain

Under 1980-talet framkom att Bofors under 1979 och 1980 sålt 300 exemplar av RBS 70 till Dubai och Bahrain. Det var i strid med svensk lag eftersom svenska bolag inte får sälja vapen till länder som är i krig, riskerar hamna i krig eller bryter mot de mänskliga rättigheterna.

Bofors knep var att först sälja RBS 70 till Singapore (vilket var tillåtet), och sedan kom de därifrån vidare till Dubai och Bahrain.

När affären avslöjades dömdes flera Boforsdirektörer (bla Bofors vd Martin Ardbo) och fick bla själv stå för sina advokatkostnader på 920 000 kr. Bolaget Nobel Industrier (där Bofors då ingick) dömdes till 11 miljoner kr i böter.

2) Mutskandal i Indien

En annan skandal var att Indien på 1980-talet skulle beställa stora kanoner till sitt försvar. Valet föll på Bofors-kanonen Haubits 77B (som väl numera ingår i den del av Bofors som brittiska bolaget BAe Systems tog över, dvs ej Saab). Indien ville ha 410 st Haubits 77B för totalt 8-9 miljarder kr.

I efterhand visade det sig att Bofors fått affären genom att muta beslutsfattarna i Indien med 200-300 miljoner kr via bankkonton i Schweiz.

I Indien inleddes mot slutet av 1990-talet en rättegång om mutaffären och bla kallades Bofors-direktören Martin Ardbo dit för förhör, men han vägrade att åka dit.

Fd Bofors-vd:n Martin Ardbo, fd krigsmaterielinspektören Carl-Fredrik Algernon

Det har visat sig att Ardbo låg bakom mutorna och att han inte ens informerat Bofors dåvarande marknadschef om det.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Boforsaffären

Ardbo själv dog år 2004 då han var 78 år gammal.

Bild på Ardbo i denna artikel … [content has been truncated]

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?