Post entry

1 - Rusforest

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Har följt signaturen JohanK och tråden "utmaningen" på di börssnack en längre tid och tycker att upplägget är grymt läsvärt. Enkelt att förstå och duktiga skribenter. Så jag provar själv med min egen utmaning.

1 bolag, inga begränsningar när det gäller listor eller hur spekulativt bolaget är, fria byten som alltid sker till dagens stängningskurs. Startar på index 100. Lätt!

Börjar med att "välja" Rusforest på first north. Nedtryckt bolag som verkar ha fått ordning på det operativa och som dessutom gynnats starkt av den Ryska rubelns kollaps. Räknar med att bolaget presenterar sin första vinst någonsin nu i slutet på november och då ska man bolaget inte handlas nära ATL.

Några +, Några - och några ?

+ Stora utförsäljningar av aktier från tidigare obligationsägare verkar vara över. 65 miljoner aktier, dvs 50% av hela bolaget har de sålt av under 1,5 års tid.

+ Positivt EBITDA och positivt cashflow från kvarvarande verksamhet två kvartal i rad.

+ Ledningen har visat resultat med ständiga förbättringar i bolaget sen den tillträdde sommaren 2013. Bolaget har nu en mindre kostnadssida och får mer betalt för sina produkter.

+ Rubelns ras. För ett bolag som har kostnader i Rubel motsvarande 400 miljoner SEK har en valutavinst på 30-40% onekligen en stor inverkan på resultatet.

- Försäljningen av ett sågverksbolag blev ej av som planerat i slutet av september då köparen fick problem med kapitalanskaffning.

- Kassan är precis på gränsen. Ska det vända måste det vända nu.

- Verksamhet i Ryssland i dessa tider. Merkel har dock uttalat sig idag om att det inte blir några ytterliggare sanktioner i närtid. Rusforest har hittills varit opåverkade men har en stor del (2/3) av sin försäljning till EU.

- Stora investeringar kan krävas för att modernisera sågverket i Arkhangelsk.

? Lån till Vostok Nafta (5milj$) som ska betalas innan året är slut.

? Får man upp kapacitetutnyttjandet i pelletsverket, just nu 66%.

? Krävs det mer kapitalkrävande investeringar, tex pratades det om en "chipper" till Arkhangelsk, redan i år.

Tycker att detta ser intressant ut på kort sikt då jag har stort förtroende för ledningen och att det operationella äntligen flyter på och genererar pengar in i bolagat. Hade det inte varit för tragedin i Ukraina så hade bolaget varit mycket dyrare idag, även om situationen ännu inte påverkat bolaget alls.

Så, köp RUSF på 1,37

Historik

11/11-14 Rusf Köp 1,37 kr index 100 värdeförändring% 0

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?