Post entry

Rottneros VD-intervju

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

För två veckor sedan skrev jag en blogg om Rottneros. http://www.redeye.se/aktiebloggen/rottneros/rottneros-den-fula-ankungen

Nu kommer en uppföljande intervju med VD Per Lundeen:

****1.Hur ser du på marknaden inför 2016 tilväxtmässigt?

VD-svar: Globalt tror vi att papperstillverkningen går upp några få procent nästa år. Förpackningar går upp, hygien upp, specialpapper och elisollation och kablar går upp. Dessa lösnigar växer med bnp, dock kraftigare i utvecklingsländerna. Grafiska papper går ner, vilket kan inverka positivt för pappersmasseproducenter. Returtidningar som används till produktionen av tex förpackningspapper eller tissue måste då ersättas med ny fiber vilket är positivt för oss. Vi producerar heller inte längre lika mycket till grafiskt papper som vi gjorde tidigare.

2. Ni har nichat er mot mindre konjunkturkänsliga produkter, kan du beskriva lite mer om det?

VD-svar: Vi producerar pappersmassa för en del specialpapper tex filterpapper och papper för elisolationsändamål, där vi ser tillväxt och som inte är så lätt att ersätta och där konkurrensen är låg. Vi har också ökat våra marknadsandelar till tissue och förpackningsområdet.

3. Kan vi räkna med ytterligare nya produkter nästa år?

VD-svar: Vi jobbar ständigt med produktutveckling och nya produkter och vi kommer nog att lanserar något nästa år. De tre nya produkterna vi har lanserat i år är inte kundspecifika produkter utan vi vänder oss till alla producenter inom de tre respektive kundsegmenen, tissue, kartong och tunna papper.

4. Hur ser ni på massapriserna för 2016? har läst den här, håller du med? http://calejo.se/wp-content/uploads/2013/01/BMI-Pulp-September-2015.pdf

VD-svar: Vi följer själva marknaden noga och tar hjälp av specialisten Brian Mcclay’s analyser. Brian McClay ser fortsatt bra marknad nästa år men risk för en nedgång 2017. Dock skall man komma ihåg att man i analysen antar att kapaciteten i världen kommer att öka from 2017-18 baserat på många nya projekt. Det är ju inte alls klart att alla planerade projekt blir av. Samidigt sker det nedläggningar av bruk också. Så sammantaget är vi positiva till prisutvecklingen på NBSK barrvedsmassa för 2016. Vi ser också kontinuerligt över möjlighetera att göra massaprissäkrigar.

5. Hur tycker du att ert effektivitetsprogram fortgår?

VD-svar: Det har gått väldigt bra. Fokus 15 är klart och vårt nya program, Agenda 500, handlar om att utöka produktionen genom att effektivisera produktionen och göra smarta investeringar. Planen är att gå i från att producera 345 000 ton som vi gjorde förra året till minst 460 000 ton inom några år. Fabrikerna går 24 timmar om dygnet och planen är att bygga bort ett antal flaskhalsar vilket ger högre kapacitet redan inför nästa år.

6.Räknar ni med att höja er marginal framöver?

VD-svar: Effektivitetsprogrammet ger effekt men marginalerna inom pappersmassa för avsalu år mycket beroende av pris på marknadspriset och dolarkursen.

7. Har ni något mål för 2016 angående er kapacitet med tanke på agenda 500?

VD-svar: Ja, men vi ger ingen prognos.

8. När kommer agenda 500 vara på plats fullt ut?

VD-svar: Inom ca 4-5 år, vi har inte helt bestämt programmet exakt kan bli inom 4-6 år

9. Ni kommer att gör en extrautdelning i år på 40 öre är detta något ni kommer fortsätta med eller är det på grund av att huvudägaren behöver pengar?

VD-svar: Eftersom vi har en stor kassa och inga räntebärande skulder så har vi i dagsläget en väldigt bra position. Vi klarar att investera i Agenda 500-effektiviseringar och utveckling med vår egna kassa. Ägarna i Rottneros är ganska luttrade rent historiskt och eftersom vi har en så stark kapitalsituation så ser vi det som en självklarhet att vara lojala mot dem. Vår styrelse har inte tagit beslutet om att föreslå bolagstämman att dela ut pengar på grund av att ArcticPaper behöver pengar. Så länge vi kan forsätta leverera starka kassaflöden kommer vi dela ut pengar.

Mina tankar: VD ser ljust på framtiden och de effektiviseringar och strategiförändringar som företaget gjort senaste åren har verkligen burit frukt. Fortsatta effektivitetsförbättringar och produktlanceringar kommer stärka företaget ytterliggare.

Företaget värderas avsevärt mycket lägre än sina konkurrenter och levererar en av de högsta FCF-yield och direktavkastningarna på stockholmsbörsen. Jag ser även Rottneros som en potentiell uppköpskanditat då det kostar flera miljarden att starta upp en massafabrik. Jämför det med dagens värdering på Rottneros som ligger på under 1,4 Miljarder, samtidigt som man har 220 MSEK i kassan.

Sammantaget är jag fortsatt väldigt positiv till aktien som för närvarande handla till ett EV/E på 4,2 jämför det med nedanstående konkurrenters värderingar nedan

Namn

Land

Marknadsvärdering

PE-tal

Mercer

Kanada

695 M $

12,3

Canfor

Kanada

1001M $

10,47

West Fraser

Kanada

4120M $

30

Billerud

Sverige

33600 MSEK

17,3

Rottneros

Sverige

1200MSEK

4,2

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?