Post entry

Rottneros, Net Insight och AIK Fotboll

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Denna blogg kommer att handla om Rottneros, Net Insight och AIK Fotboll

Jag börjar med Rottneros och kan berätta att jag psykologiskt spekulerade men vågade inte ha den rapport dagen. Det jag menar är alltså att jag spekulerade att den skulle upp eftersom både SCA och Stora Enso hade kommit med fina rapporter men vågade inte ha aktien tills rapporten. Rottneros rapporten var en blandad kompott och aktien gick först upp och sedan ner.

Rottneros produkter är bl.a. pappersmassa och ved. Pappersmassa kan man använda för pappersblock för att rita och skriva, tidningar med mera.

Omsättningen var 394 MKR

Resultat efter finansnetto för andra kvartalet 2014 uppgick till 31 MSEK, jämfört med 20 MSEK för första kvartalet 2014 och -20 MSEK andra kvartalet 2013. Resultat efter finansnetto för första halvåret uppgick till 50 (-24) MSEK.

En stark marknad har gjort att det genomsnittliga PIX priset för NBSK har fortsatt stiga under andra kvartalet och uppgick i genomsnitt till 924 USD. Prisökningen i svenska kronor är 10 procent jämfört med motsvarande period 2013. Jämfört med föregående kvartal är prisökningen 2 procent.

En fortsatt stabil produktion i Vallviks Bruk under andra kvartalet har lett till lägre direkta kostnader vilket påverkat resultatet positivt.

En ökning av rörelsekapital på grund av hög fakturering i juni har påverkat kassaflödet negativt med 73 MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten för det andra kvartalet upp-gick till -3 (-9) MSEK .

Nettolåneskulden per sista juni uppgick till -42 (-45) MSEK.

Resultatet och prisökningen påverkar resultatet positivt medan kassaflödet Kassaflödet var verkligen ingen glädje.

Vallviks bruk är belägen i Söderhamn Hälsingland ungefär 240 km från Stockholm. Rottneros bruk ligger i Värmland. Koncernen har massan i Vallvik. Veden tillverkar man i Lettland ( SIA Rottneros Baltic). Det finns även ett bolag vid namn Silvipak i koncernen. Optimera barriäregenskaperna och minska plaster.

SilviPak är livsmedelsförpackningar av hög kvalitet tillverkade av jungfrulig träfiber.

SilviPak är flexibel och robust och fibern som används har en isolerande effekt.

Fibern blir inte varm och kan hanteras direkt från ugnen.

SilviPak är godkänd för användning till mat och är lämplig för frysta och kylda livsmedel.

Förpacknings poster kan sorteras med papp för återvinning och skyddsfilmen är lätt att avlägsna.

SilviPak har utvecklats av en av världens ledande tillverkare av pappersmassa - Rottneros AB.

Silvi betyder skog på latin och är källan till råvaror för SilviPak.

Huvudägare är Arcticpaper precis som förut men Peter Gyllenhammar ( avlägsen släkting till Pehr G Gyllenhammar) har sålt sin aktier.

Mer info kan man få genom att maila VD eller om man inte orkar med det så finns det bl.a. detta http://www.redeye.se/aktiebloggen/invisio/invisio-rottneros-net-entertainment

Det är bloggaren grinig_nr1 som har gjort en fantastisk sammanställning.

Sjunkande elpris gynnar Rottneros och det är alltså positivt med varmt väder så länge inte någon bränner upp den eller att den brinner av sig själv förstås.

Från skogen till IT och infrastrukturen till Net Insight

Net Insight som håller på med teknisk infrastruktur i allra högsta grad. Jag har en önskan som jag gissar att de även har. Det är att alla klubblag inom olika sporter skall börja visa högkvalitativa webbsändningar.

Det är framför allt USA som har täten gällande dessa idéer och att USA får bättre affärsklimat är viktigt för Net Insight.

Citat från verkställande direktör Fredrik Tumegård:
"Vi levererar det försäljningsmässigt starkaste kvartalet hittills för Net Insight. Under det andra kvartalet uppgick försäljningstillväxten till 39% med förbättrad lönsamhet. Net Insight fortsätter att vinna nya betydande kunder och utvecklingen på den nordamerikanska marknaden har starkt bidragit till denna positiva försäljningsökning."

Andra kvartalet 2014

  • Nettoomsättningen uppgick till 100,7 MSEK (72,7) motsvarande en ökning med 38,5% jämfört med samma period föregående år. Ökningen är 35,1% i jämförbara valutor.

  • Rörelseresultatet uppgick till 13,0 MSEK (5,7) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 12,9% (7.9).

  • EBITDA uppgick till 18,6 MSEK (5,8), vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 18,5% (8,0).

  • Resultat per aktie uppgick till 0,03 SEK (0,01).

  • Totalt kassaflöde uppgick till 5,4 MSEK (-16,5).

Januari - Juni 2014

  • Nettoomsättningen uppgick till 175,1 MSEK (135,1) motsvarande en ökning med 29,6% jämfört med samma period föregående år. Ökningen är 24,7% i jämförbara valutor.

  • Rörelseresultatet uppgick till 16,5 MSEK (0,7) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 9,4% (0,5).

  • EBITDA uppgick till 21,8 MSEK (-2,6), vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 12,5% (-1,9).

  • Resultat per aktie uppgick till 0,03 SEK (0,00).

  • Totalt kassaflöde uppgick till 13,8 MSEK (-24,1).

Net Insight erbjuder världens mest effektiva och skalbara transportlösning för medianät, digitalt marksänd TV och IPTV/kabelTVnät.

Net Insights produkter garanterar fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) och tre gånger mer effektivt utnyttjande av bandbredden i konvergerade transportnät. Net Insights plattform NimbraTM levererar video, tal och data med 50 procent lägre driftskostnader och ökar kundens konkurrenskraft för existerande och nya intäktsgenererande TV- och videotjänster

Fler än 200 kunder levererar affärskritiska mediatjänster med Net Insights produkter i över 60 länder.

Bytet från Trädgårdh till Tumegård verkar hittills ha varit positiv. Fotbolls VM kommer nog att räknas in i q3 eller?

Nimbraprodukterna verkar gå framåt ordentligt. Nimbra VA 210 har vunnit Cable Spotlight product of the year. Den är alltså en av de mest innovativa lösningarna för kabel tv 2014.

Tumegård verkar vara väldigt aktiv med att åka utomlands och visa produkterna från idag till söndag har Net Insight en monter i Sao Paulo Brasilien.

I fotbollens tecken finns även AIK som har sålt två spelare inom senaste tiden. Quaison till Palermo italien prislappen kan ligga runt 20 MKR http://se.sillyseason.com/fotboll/serie/palermo/officiellt-quaison-lamnar-aik-klar-serie-klubb och Eero Markkanen till Real Madrid för 20 MKR enligt både fotbollstransfers.com och TV4http://se.sillyseason.com/fotboll/serie/palermo/officiellt-quaison-lamnar-aik-klar-serie-klubb .

Att det blir spel i B-laget för Eero tror jag inte påverkar AIK ekonomiskt.

Trodde att det skulle bli Costa Ricas duktiga VM spelare Celso Borges som klubbarna skulle jaga först men det blev inte så.

Någon utdelning kommer man nog aldrig på se då firman skulle säkerligen bli skogstokiga. Men intäkter är inte förbjudna och klubben är ute och visar sig i europa vilket ses som positivt om de lyckas bra.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?