Post entry

RhoVac - allt på plats

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

I takt med att marknaden får upp ögonen för RhoVac kommer värderingen att öka rejält. Dagens 87 MSEK i börsvärde skulle kunna vara 400 MSEK utan att ta i för mycket.

Jag har tidigare haft ett intresse, ett ganska stort sådant, i WNTResearch, Jag har sedan en tid lämnat bolaget eftersom jag tycker att Löparn drog upp förväntningarna till en helt orimlig nivå. Under tiden som ägare ägnade jag en hel del tid åt att läsa på vad som fanns om bolaget och lärde mig då en del om metastasering.

När Rhovac dök upp som ett nytt bolag gick det mig helt förbi och det var inte förrän teckningstiden var över som jag upptäckte bolaget och det grämde mig något enormt att jag hade missat eftersom jag var helt övertygad om att kursen skulle dra iväg med flera gånger pengarna (det är jag fortfarande men inser att det först kanske krävs lite bättre kännedom om bolaget). Nu har jag kunnat fiska på mig fortfarande billiga aktier med ett snitt strax över 11 kronor och ju mer jag läser om bolaget desto mer imponerad blir jag. En färdig produkt vars funktion känns intuitivt riktig inom det hetaste området inom onkologi och en galet stor marknad. Det sistnämnda tror jag helt har missats av aktiemarknaden. Alla cancermetastaser har ett överuttryck av RhoC Och eftersom man aldrig vet vilka tumörer som kommer att metastasera så blir marknaden i princip alla solida tumörer. I fallet WNTs foxy-5 så sträcker sig marknaden till de tumörer av en specifik sort som har ett underuttryck av WNT5a vilket begränsar deras marknad till gissningsvis runt 20 % av solida tumörer. En förvisso gigantisk marknad men om man får välja så har man ju hellre 100 %. Wnt ligger lite längre fram men kommer ju tvingas göra en ny studie. Rhovac står i begrepp att starta en toxikologisk studie som i mitt tycke är mest en formalitet men efter att den är slutförd har man definitivt kommit ett snäpp närmare WNT. Jag säger formalitet eftersom det redan gjorts en tox på egentillverkat vaccin och det som i princip kommer att skilja är den nya batchen som toxen nu ska köras på är renare och kontrollerad. Liksom foxy 5 så har Rhovacs substans riktigt kort halveringstid vilket är en fördel i toxsammanhang men en nackdel i behandlingssammanhang för foxy 5 eftersom man då får ge större doser eller oftare.

RhoVacs läkemedelskandidat benämns RV001. Det är en färdigutvecklad peptid som lär kroppens T-Celler att känna igen cancerceller så att cancern kan bekämpas. Detta är möjligt eftersom proteinet RhoC är överuttryckt i all metastaseerande cancer. RhoVac har visat sin RV001s effekt i melanomcancer, bröstcancer och tjocktarmscancer.

Även om det finns en svaghet i att RhoC inte finns i djur och därför inte har kunnat testas så är det heller inget som ”ligger i kursen”. Egentligen skulle man kunna roa sig med att räkna baklänges för att se hur stor chans som marknaden ger Rhovac att lyckas. Jag skulle gissa att chansen sätts till någon enstaka procents chans. Mot detta ska man väga att det i bakgrunden finns två meriterade professorer som redan har sålt projekt till Big pharma som alltså väljer att satsa på att driva RhoVac framåt. Jag tror faktiskt att de hade haft bättre saker för sig om de inte hade trott att vaccinet skulle ha goda chanser att lyckas.

Om man som spekulant väljer att titta på närmsta tiden kan man se att de närmsta två stora händelserna innehåller begränsat med risk. Toxen har som jag nämnde ovan redan gjorts men fast då inte med GMP-tillverkat vaccin och det skulle vara enormt förvånande om det visade sig att vaccinet var giftigt. Samma sak gäller fasI-delen i den uppkommande studien.

Värderingsmässigt tycker jag inte alls att de möjligheter som finns speglas i aktiekursen. Inom den stekheta immunoonkologin betalas ofta skyhöga priser för bolag redan i tidig fas och när bolaget upptäcks av en bredare marknad kan kursen komma att explodera. Framför allt tror jag att en hel del gamla WNT-ägare skulle kunna vara potentiella ägare för att de känner till konceptet med att hindra metastasering och kan förstå att den mycket större marknad som adresseras av Rhovac också måste prissättas i aktien och när det sker kan aktien dra ordentligt. Rådande börsvärde på 87 MSEK är i vilket fall för lite och en rimligare värdering ligger väl runt 400 MSEK i nuläget men jag utesluter inte att marknaden skulle kunna hypa Rhovac till betydligt högre höjder om man tittar på affärer gjorda inom området och jämför. Det faktum att de två professorerna som ligger bakom bolaget tidigare har sålt av projekt till big pharma (SurVac till Merck och IDO till Novo Seeds) gör att de har mycket enklare att ta sig in i diskussioner med dessa. Kom ihåg att det främst är metastasering som är dödande. Modertumörer kan ofta hanteras t ex med kirurgi. Därmed sitter RhoVac på extremt starka förhandlingskort.

RhoVacs behandlingskoncept är bevisat i proof-of-principle-studier och vägen genom fas I/II är tidsmässigt kort och fullt finansierad. Bolaget har ca 25 MSEK i kassan. Det ser jag som en massiv styrka i caset. Det är klart inom två år vilket gör de långa patenten ännu mer värda. Patenten gäller till 2028-2032. Patent finns för Australien, Japan och USA. Europa och Kanada är på väg. En faktor som kan få aktien att explodera ytterligare längre fram är att RhoVac parallellt med RV001 studierna forskar runt en ny, nästa, indikation. Vad det kan tänkas bli får vi se.

Den första studien fokuserar på icke småcellig lungcancer. Det drabbar 1,5 miljoner människor varje år. De som råkar ut för eländet får kemoterapi och sen ingen behandling förrän cancern kommer tillbaka. Efter kemoterapi kommer RV001 att sättas in. Det innebär att ingen annan medicinering tas samtidigt.

RhoVac har alla ingredienser för att bli det hetaste av alla biotech-case i takt med att marknaden upptäcker aktien. Jag argumenterar för att kortsiktiga spekulanter som nöjer sig med 30-50 % uppgång nu sålt klart. De sätter sig inte in i casen på riktigt utan följer bara flocken. Förmodligen har deras aktier sugits in av oss som förstår attR hoVac kan bli tidernas bästa case.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?