Post entry

Rhovac – Revolutionerar immunologisk cancerbehandling

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Redo för fas 2B med sitt ”Cancervaccin”

”Signifikant immunologiskt svar hos prostatacancerpatienter”

 Banbrytande immunologisk forskning med minimala biverkningar.

Vad gör Rhovac?

RhoVac utvecklar RV001, en immunologisk terapi som förhindrar och begränsar metastasering vid cancer. Det är första gången två stycken T-celler aktiverats, CD-8 samt CD-4. (CD-4 är de T-celler som exempelvis stöter bort implantat, således mycket aktiva). Dessa angriper Rho-C som är protein som sitter i cellväggen på metastaser, detta angrips av T-cellerna som då utför en form av phagocytos. Enkelt förklarat så aktiverar Rhovacs ”vaccin” de vita blodkropparna (killercells) som slår sönder proteinet, cellväggen inaktiveras och cancercellen förstörs. 

Detta är så enkelt det bara går att förklara hur Rhovacs vaccin fungerar. Tidigare har man fått svar ifrån T-8 men Rhovac har även lyckats aktivera T-4 celler vilket är helt unikt. Detta kan sannolikt förklara det mycket övertygande resultatet på 86% immunrespons i föregående studie. Sammanställningen är gjord av oberoende universitet Tubingen i Tyskand med fina referenser från immunonkologisk forskning. 

Vidare så finns RhoC överuttryckt i de flesta cancerformers metastasväggar. Behandlingsspektrat kan alltså innebära att Rhovacs metod sannolikt kan fungera mot ett stort antal andra cancerformers metastaser. Detta ämnar också Rhovac undersöka i en kombinationsstudie i annan indikation parallellt med kommande huvudstudie. 

Rhovac är ensamma om att angripa metastaser, istället för primärtumören. Dödligheten i cancer uppstår ofta vid metastasering av vitala organ.

Vägen framåt

Rhovac inleder kommande veckor en nyemission som är ganska unik för ett bolag på Spotlight (fd Aktietorget). Bolaget har lyckats säkra upp och försäkra sig om att de kommer ta in 180mkr från till största del en helt unik grupp investerare som vanligtvis inte investerar på Spotlight. Dessa investerare gör nu uppenbarligen ett undantag och investerar i Rhovac, då investeringstillfället bedöms så pass intressant enligt vad jag förklarat ovan.

Huvudinvesterare

Rutger Arnhult, en av Sveriges mest framgångsrika fastighetsägare och tillika investerare i diverse andra bolag har nu åtagit sig att teckna för maximalt 90 miljoner kronor. Detta är ingen herre som ingår ett sådant här åtagande för att jaga en garantiersättning på ett par %. Snarare gör han detta då han upptäckt bolaget och dess nisch och konstaterat tillsammans med sina rådgivare inom biotech att Rhovac på 19kr sannolikt är en investering med chans till mycket stor värdetillväxt framöver. Unikt är också att Rutger tillsammans med de Nordic Cross (som jag återkommer till senare i texten) tar över båda huvudägarnas teckningsrätter. Personerna i fråga är alltså så pass intresserade av att teckna aktier i Rhovacs emission att man inte bara ingår en garanti utan tar över TR för att redan ha en position ”säkrad” redan innan emissionen drar igång.

Givet detta skiljer sig detta agerande markant ur ett vanligt garantperspektiv då en garant som satt i system att garantera, få ersättning och sedan sälja eventuellt tilldelade aktier aldrig skulle ingå ett så pass stort åtagande i den här typen av bolag och dessutom överta TR.

Fonden Nordic Cross som utöver Rutger Arnhult tar över 25msek har ett gediget trackrecord och har tidigare investerat i och hittat guldklimpar som Hansa Biopharma i tidigt skede. Denna fond verkar alltså av allt att döma ha en djup branschkunskap och ett sinne för att vara tidigt in i ”rätt” biotechcase.

Om Rutgers och Nordic Cross åtagande skriver bolaget följande i pressmeddelandet om nyemissionen: ”Bland de externa investerare som lämnat teckningsåtaganden och emissionsgarantier återfinns M2 Asset Management/Rutger Arnhult (cirka 89,1 Mkr) och Nordic Cross (cirka 24,9 Mkr), båda med ett långsiktigt intresse i RhoVac.”

Detta är alltså en skrivelse som jag anser marknaden har missat eller missförstått. Skulle inte emissionen bli fulltecknad och dessa två investerare tilldelas aktier behöver alltså Inte marknaden vara rädd för att de ska sälja dessa aktier billigare än emissionskurs. Detta är helt unikt.

Avslutning/ Investmentcase: 

Rho-C har av den amerikanska Cancerföreningen graderats som ett av de mest intressanta proteinerna i cancercellväggen. Det innebär att Rhovac idag har en väldigt unik position i och med att man kommit så pass långt med sin forskning inom detta uppmärksammade område och nu inleder den studie som skall ta bolaget fram till en försäljning alternativt större utlicenciering. 

FDA har i ett första pre-IND möte gett Rhovac ett mycket positivt svar kring kommande studie och efter nästa IND-möte med FDA så finns det dessutom en chans att Rhovac beviljas Fast track status.

Värt att tillägga är att vi redan nu vid halvårsskiftet kan se fram emot resultat från 6-12 månaders uppföljningen innan det är dags för fas 2B att starta givet CTA-approval.

 Sannolikt är nedgången i aktien en tillfällig överreaktion till följd av att många aktieägare hade siktet inställt på en försäljning av Rhovac redan i detta skede. Jag planerar att försvara min andel i emissionen och är fast beslutsam om att vi kan få vara med om en försäljning av Rhovac till ett betydligt högre pris i framtiden än om bolaget sålts redan nu.

Det är svårt att hitta bolag i fas 2b som är värderade så lågt som Rhovac är idag givet hur långt fram man är i sin forskning. Värdet på hela bolaget är idag knappt 175miljoner, lägg då till att man snart även har 180m i kassan.

Källor : 

Pressmeddelande 29/4-19

https://www.rhovac.se/cision/6375EB0F972B9361/

Rekommenderar er varmt att lyssna på denna presentation från häromdagen i Göteborg.

https://www.aktiespararna.se/tv/rhovac-aktiedagen-goteborg-6-maj-2019

https://www.nordiccross.com/nordic-cross-small-cap-edge

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?