Post entry

Ratos, SCN

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Antecknat om investmentbolaget Ratos och hälsokostbolaget SCN.

Ratos

Ratos förre vd Arne Karlsson uppnådde nästan legendstatus bland aktieinvesterare för sina stora framgångar med bolaget.

Men i apr 2012 tillträdde Susanna Campbell som Karlssons efterträdare och sedan dess verkar det inte ha varit något drag i Ratos.

...Ska man skylla det på att Karlsson var överskattad och att det nu visar sig att de beslut han fattade under sin tid som Ratos-vd nu visar sig inte ha varit så bra långsiktigt?

...Eller ska man skylla på att det är Campbell som inte har gjort bra ifrån sig?

...Eller en kombination?

...Eller finns det ev andra förklaringar till Ratos kräftgång?

Ratos-aktiens kursutveckling:

...17 apr 2012 slutade Ratos B-aktie i 86,60 kr.

...18 apr 2012 tillträdde Campbell som ny Ratos-vd.

...Idag (mån 19 maj 2014) slutade Ratos-aktien i 63,65 kr.

Sedan Campbells vd-tillträde har man som Ratos-aktieägare även fått följande aktieutdelningar utbetalda per aktie:

våren 2012: 5,50 kr

våren 2013: 3 kr

våren 2014: 3 kr

- - -

Summa 11,50 kr

Dvs 86,60 kr investerat i 1 Ratos-aktie 17 apr 2012 har tom idag förändrats till 63,65 kr + 5,50 kr + 3 kr + 3 kr = 75,15 kr.

Det innebär att Ratos-aktien (förenklat) haft en totalavkastning (kursförändring plus aktieutdelningar) på -13% under Campbells vd-tid.

Hur har då börsen gått under samma period?

...Åtminstone var börsens totalavkastning (dvs kursförändringar plus aktieutdelningar) +47% from 17 apr 2012 tom fre 16 maj 2014.

...Ratos-aktien slutade i 63 kr fre 16 maj 2014 så till och med dess är aktiens totalavkastning 14% (dvs from 17 apr 2012).

Alltså:

...börsen +47%

...Ratos-aktien -14%

Det ser inte bra ut.

Och nu när det har gått mer än två år sedan Campbells tillträde borde hennes egna åtgärder ha börjat få genomslag på Ratos värde, dvs nu lär man ej längre kunna skylla på att den dåliga utvecklingen beror på att Karlsson var överkskattad.

I och för sig blev Karlsson styrelseordförande i Ratos from 2012 så han kan på det sättet sägas fortfarande vara i hög grad inblandad i Ratos utveckling.

Vad gör alltså Ratos?

Eftersom det är ett "investmentbolag" bedriver Ratos ingen egen verksamhet, utan affärsidén är att tjäna pengar på att investera i andra bolag och senare sälja dessa bolag vidare till ett högre värde (efter diverse åtgärder som Ratos är med om att hitta på och genomföra).

Enl Ratos q1/2014-resultatrapport har Ratos investerat i knappt 20 st bolag: http://hugin.info/1180/R/1783736/610959.pdf

Till skillnad från andra börsnoterade investmentbolag som Investor, Industrivärden och Öresund, investerar Ratos som regel ej i börsnoterade bolag utan hellre i onoterade bolag.

Tanken bakom det är väl att det anses vara lättare att tjäna pengar på att köpa och sälja onoterade bolag eftersom de inte är lika välbevakade av tusentals aktieinvesterare osv.

Ett exempel på ett bolag Ratos investerat i är fönstertillverkaren Inwido där Ratos har en ägarandel på 97%, dvs det är nästan helägt.

Inlägg från signaturen "Nybörjare73" på Di.se:s aktieforum Börssnack idag mån 19 maj 2014:

Ratos bolag Inwido

På börsen inom en snar framtid.

Kan bli intressant.

http://borssnack.di.se/?f=1&t=2208598#msg14977559

Dvs Nybörjare73 verkar mena på att Ratos har planer på att börsintroducera Inwido, och att Nybörjare73 anser att Inwido lär bli en köpvärd aktie.

Mina kommentarer i samma tråd:

Inwido har väl länge varit en surdeg för Ratos.

Ratos köpte Inwido (fd Elitfönster) år 2004.

Genomförde därefter stora kompletterande företagsköp de följande åren.

Sedan verkar luften sakta ha pyst ut Inwido pga skral byggkonjunktur etc.

Inwido i dagsläget bokfört till 2,4 miljarder kr hos Ratos (jämfört med att hela Ratos är värt 23 miljarder kr på börsen vid börskurs 63,30 kr).

Inwidos ekonomiska utveckling de senaste åren:

Intäkter:

2004: 1,2 miljarder kr

2005: 2,2 miljarder kr (+78%)

2006: 3,3 miljarder kr (+50%)

2007: 5,1 miljarder kr (+54%)

2008: 5,6 miljarder kr (+12%)

2009: 5,0 miljarder kr (-11%)

2010: 5,1 miljarder kr (+2%)

2011: 5,1 miljarder kr (-2%)

2012: 4,6 miljarder kr (-9%)

2013: 4,3 miljarder kr (-7%)

q1/2014: 907 miljoner kr (+6%)

Rörelsemarginal (ebita-resultat delat med intäkter):

2004: 11%

2005: 14%

2006: 12%

2007: 10%

2008: 6%

2009: 7%

2010: 9%

2011: 8%

2012: 6%

2013: 7%

q1/2014: -8% (-2%)

Nettoresultat:

2004: 53 miljoner kr

2005: 136 miljoner kr

2006: 199 miljoner kr

2007: 231 miljoner kr

2008: 144 miljoner kr

2009: 116 miljoner kr

2010: 207 miljoner kr

2011: 208 miljoner kr

2012: 172 miljoner kr

2013: 150 miljoner kr

Dvs p/e-tal 10 på det (eftersom Inwido är konjunkturkänsligt) ger ett motiverat värde på 1,5 miljarder kr för Inwido.

Dessutom har Inwido en hög skuldsättning med en nettoskuld (räntebärande lån minus kassa) kring 1 miljard kr vilket förhöjer risknivån i Inwido.

Inwidos verksamhet (enl Ratos årsredovisning för 2013):

"Utvecklar, tillverkar och säljer fönster och ytterdörrar i Norden och utvalda länder i norra Europa."

http://www.ratos.se/Global/04_Investor%20Relations/delårsrapporter/rapportarkiv/rapportarkiv_sv/2013_ÅR.pdf?epslanguage=sv

Drygt 3 000 pers anställda.

Om Inwido ur Ratos q1/2014-resultatrapport:

"Inwido utvecklar, tillverkar och säljer ett komplett sortiment av

fönster och ytterdörrar till konsumenter, byggbolag och småhustillverkare.

Verksamhet bedrivs i:

samtliga nordiska länder

Storbritannien

Polen

Irland

Österrike (from 2013)

Några av Inwidos varumärken:

Elitfönster

SnickarPer

Tiivi

KPK

Lyssand

Allan Brothers"

"Sedan Ratos förvärvade Elitfönster (den ledande fönstertillverkaren i Sverige) har bolaget (som senare namnändrades till Inwido) genom 31 tilläggsförvärv etablerats som Nordens ledande aktör inom fönster och ytterdörrar, med en stark marknadsposition även i Finland, Danmark och Norge.

Under dessa år har väsentliga effektivitetsförbättringar uppnåtts genom skalfördelar och förenklad produktionsstruktur.

Till följd av den svaga marknadsutvecklingen under 2012 och 2013 har Inwidos arbete på senare tid handlat om att anpassa kostnaderna till marknadsläget.

Det har börjat ge resultat och kommer att fortsätta.

Under de kommande åren ska Inwido dra nytta av sina ledande positioner på de nordiska marknaderna för att förbättra lönsamheten, bland annat genom att

...fortsätta effektivisera produktionen

...förstärka marknadsarbetet

...och stärka produktprogrammet."

http://www.ratos.se/Global/04_Investor%20Relations/delårsrapporter/2014_Q1/2014_Q1_sv_rapport.pdf?epslanguage=sv

I och för sig verkar Inwido ha varit en hygglig investering för Ratos eftersom Ratos uppger sig bara ha investerat ca 1,2 miljarder kr i Inwido (dvs priset Ratos har betalat för Inwido + kompletteringsförvärv genom åren):

2004: 473 miljoner kr

2007: 250 miljoner kr

2009: 400 miljoner kr + 89 miljoner kr

- - -

Summa 1 212 miljoner kr

http://www.ratos.se/Global/02_Innehaven/DIVERSE/Exits_Invest.pdf?epslanguage=sv

Men att Inwido skulle vara värt 2,4 miljarder kr (enl Ratos bokförda värde för Inwido) är väl tveksamt mot bakgrund av Inwidos ekonomiska utveckling enl ovan.

Inwido är tydligen det bolag där Ratos har bokfört sin ägarandel till klart högst värde (bland Ratos alla investeringar) per slutet av q1/2014:

Inwido 2 399 miljoner kr

Aibel 1 606 miljoner kr

Bisnode 1 249 miljoner kr

MCC 865 miljoner kr

HL Display 787 miljoner kr

Nordic Cinema Group 695 miljoner kr

SB Seating 673 miljoner kr

Euromaint 638 miljoner kr

DIAB 635 miljoner kr

Osv.

http://hugin.info/1180/R/1783736/610959.pdf

Medalantal anställda per år inom Inwido (enl Ratos årsredovisningar):

2004: 995 pers

2005: 1 615 pers

2006: 2 123 pers

2007: 3 591 pers

2008: 4 115 pers

2009: 3 604 pers

2010: 3 759 pers

2011: 3 523 pers

2012: 3 287 pers

2013: 3 077 pers

Dvs som mest folk år 2008, därefter nedskärningar etc.

Ratos bokförda värden (per slutet av q1/2014) på de investeringar Ratos gjort i respektive bolag:

 1. Inwido 2 399 miljoner kr (20%)

 2. Aibel 1 606 miljoner kr (13%)

 3. Bisnode 1 249 miljoner kr (10%)

 4. MCC 865 miljoner kr (7%)

 5. HL Display 787 miljoner kr (6%)

 6. Nordic Cinema Group 695 miljoner kr (6%)

 7. SB Seating 673 miljoner kr

 8. Euromaint 638 miljoner kr

 9. Diab 635 miljoner kr

 10. Arcus-gruppen 524 miljoner kr

 11. Hent 378 miljoner kr

 12. Nebula 333 miljoner kr

 13. Biolin Scientific 317 miljoner kr

 14. AH Industries 313 miljoner kr

 15. KVD 280 miljoner kr

 16. Jötul 202 miljoner kr

 17. Hafa Bathroom Group 148 miljoner kr

 18. GS Hydro 29 miljoner kr


Summa 12 071 miljoner kr (dvs ca 12 miljarder kr)

Men som (förenklad) jämförelse är hela Ratos värt 23 miljarder kr på börsen vid börskurs 63-64 kr.

Dvs aktieinvesterare verkar anse att Ratos portfölj som helhet är värt mycket mer än Ratos bokförda värde på 12 miljarder kr.

(Men enl ovan finns skäl att tycka att tex värde på Inwido understiger Ratos bokförda värde för det bolaget.)

//Edit: Ratos börsvärde verkar snarare vara 22 miljarder kr:

stamaktier 20,6 miljarder kr

preferensaktier 1,6 miljarder kr


Summa börsvärde 22,2 miljarder kr

Här i bloggen är dock uppfattningen att preferensaktier är att betrakta som räntebärande lån.

Ratos preferensaktier ger innehavaren en "preferensaktie-utdelning" på 100 kr per år (som betalas ut med 25 kr per kvartal).

Eftersom Ratos preferensaktie nu ligger i 1 919 kr (slutkursen mån 19 maj 2014) innebär det att den förenklat ger en årsränta på:

100 kr

delat med

1 919 kr

= drygt 5% per år.

Utöver stamaktier och preferensaktier så äger Ratos egna stamaktier värda drygt 300 miljoner kr.

Alternativt uttryckt kan man säga att om man betraktar det bokförda värdet (12 miljarder kr) på Ratos bolagsportfölj som portföljens marknadsvärde, så ägs det inte ens helt av stamaktieägarna.

För att stamaktieägarna ska få hela portföljen måste man först betala av 1,6 miljarder kr till preferensaktieägarna.

Dvs:

Portföljens bokförda värde 12,1 miljarder kr

minus

preferensaktierna 1,6 miljarder kr

=

stamaktieägarnas del av portföljens bokförda värde: 10,5 miljarder kr (87% av portföljens totala bokförda värde)

//

Respektive bolags andel av den totala portföljens bokförda värde:

1. Inwido 20%

2. Aibel 13%

3. Bisnode 10%

4. MCC 7%

5. HL Display 7%

 1. Nordic Cinema Group 6%

 2. SB Seating 6%

 3. Euromaint 5%

 4. Diab 5%

 5. Arcus-gruppen 4%

 6. Hent 3%

 7. Nebula 3%

 8. Biolin Scientific 3%

 9. AH Industries 3%

 10. KVD 2%

 11. Jötul 2%

 12. Hafa Bathroom Group 1%

 13. GS Hydro 0,2%


Summa 100% (12 071 miljoner kr)

(De bokförda värdena ovan är alltså det bokförda värdet på Ratos ägarandel i respektive bolag.)

De fem största innehaven svarar alltså för 57% av hela portföljens bokförda värde.

Beskrivning av de fem största bolagen från Ratos hemsida:

Inwido:

Inwido utvecklar, tillverkar och säljer ett komplett sortiment av fönster och ytterdörrar till konsumenter, byggbolag och småhustillverkare.

Verksamhet bedrivs i samtliga nordiska länder samt i Storbritannien, Polen och Irland samt från och med 2013 Österrike.

Elitfönster, SnickarPer, Tiivi, KPK, Lyssand och Allan Brothers är några av bolagets varumärken.

http://www.ratos.se/Innehaven/Inwido/

Aibel:

Aibel är en ledande norsk leverantör av underhålls- och ombyggnadstjänster till produktionsplattformar för olja och gas samt nybyggnadsprojekt inom olja, gas och förnyelsebar energi.

Företaget har verksamhet längs hela den norska kusten samt i Asien, och kunderna är främst de stora oljebolagen verksamma på den norska kontinentalsockeln.

http://www.ratos.se/Innehaven/Aibel/

Bisnode:

Bisnode är en av Europas ledande leverantörer av beslutstöd inom affärs-, kredit- och marknadsinformation.

Kunderna är företag och organisationer i hela Europa som använder Bisnodes tjänster till att omvandla data till insikter för både dagliga frågor och stora strategiska beslut.

Bisnode har cirka 3 000 medarbetare i 19 länder.

MCC:

Mobile Climate Control (MCC) erbjuder kompletta klimatsystem för tre huvudsakliga kundsegment:

bussar

nyttofordon

och försvarsfordon

Cirka 80% av bolagets försäljning sker i Nordamerika och 20% i Europa.

De större produktionsanläggningarna finns i

Kanada (Toronto)

USA (Goshen)

och Polen (Olawa)

http://www.ratos.se/Innehaven/MCC/

HL Display:

HL Display är en internationell leverantör av produkter och lösningar för butikskommunikation och varuexponering med verksamhet i 47 länder.

Tillverkning sker i

Polen

Sverige

Kina

och Storbritannien

http://www.ratos.se/Innehaven/HL-Display/

Ekonomisk utveckling 2013 för Ratos fem största innehav:

...Inwido: Intäkter 4 300 miljoner kr (-7% men -4% exkl avyttring), ebita-marginal 7%.

...Aibel: Intäkter 14 029 miljoner kr (+16%), ebita-marginal 6%.

...Bisnode: Intäkter 3 724 miljoner kr (-5% men -4% exkl avveckling), ebita-marginal 9%.

...MCC: Intäkter 978 miljoner kr (-22%), ebita-marginal 10%.

...HL Display: 1 596 miljoner kr (-4%), ebita-marginal 8%.

Dvs bolagens intäktsförändring 2013:

Aibel +16%

HL Display -4%

Bisnode -5%

Inwido -7%

MCC -22%

Intäktsförändring 2013 exkl strukturförändringar (avyttringar och avvecklingar etc):

Aibel +16%

HL Display -4%

Bisnode -4%

Inwido -4%

MCC -22%

Dvs även justerat för strukturförändringar föll intäkterna 2013 för nästan alla av Ratos fem största portföljbolag.

Bolagens ebita-marginaler 2013:

MCC 10%

Bisnode 9%

HL Display 8%

Inwido 7%

Aibel 6%

Bolagens q1/2014:

Intäktsförändring:

Inwido +6%

Bisnode -2%

HL Display -3%

MCC -13%

Aibel -32%

Ebita-marginaler:

MCC 8%

Bisnode 5%

HL Display 4%

Aibel 2%

Inwido -8%

Bla uppgavs Inwidos resultat i q1/2014 ha varit belastat av engångskostnader på 80 miljoner kr pga:

...nedläggning av fabrik i Norge

...övertagande av utrustning från konkurrent i Finland

Exkl de engångskostnaderna skulle Inwido haft en ebita-marginal på 0,4% under q1/2014.

Aibels resultat i q1/2014 uppgavs ha varit belastat av engångskostnader på 64 miljoner kr.

Exkl dem skulle Aibels ebita-marginal varit 4% under kvartalet.

//Edit: Aibel ingår i Ratos from apr 2013.

Oroväckande att Ratos sagt att Aibel kommer att "minska vinsten väsentligt" under 2014.

Tex under q1/2014 påverkades Aibel negativt av "(den) tillfälligt lägre kontraktsaktiviteten och (uppdragsgivaren) Statoils kostnadsneddragningar" enl Ratos q1/2014-resultatrapport.

Enl Ratos-vd:n Susanna Campbell i Ratos q1/2014-resultatrapport:

Som tidigare aviserat kommer

...den lägre kontraktsaktiviteten på den norska kontinentalsockeln

...och Statoils kostnadsneddragningar

väsentligt påverka Aibels utveckling under 2014 och därmed försvåra

jämförelsen för Ratos-portföljen jämfört med förra året.

http://hugin.info/1180/R/1783736/610959.pdf

Det var i dec 2012 som besked kom om att Ratos köpte 32% av Aibel för 1,65 miljarder kr: http://hugin.info/1180/R/1665804/540534.pdf

//Edit: Obs som jämförelse att Ratos nu per slutet av q1/2014 har bokfört sin Aibel-ägarandel till 1 606 miljoner kr.

Dvs hittills har det varit en förlustaffär för Ratos.

//

Enl pressmeddelandet väntades Aibel under 2012 ha:

...intäkter 10 miljarder norska kr

...ebitda-marginal 9%

Det stod även att Aibel hade en orderbok med uppsamlade ordrar på 23 miljarder norska kr + optionsavtal om att få ordrar på ytterligare 20 miljarder norska kr.

Bla sa Susanna Campbell följande i pressmeddelandet i länken ovan:

Aibel verkar på en marknad i stark tillväxt

Och 2013 blev som nämnt bra men q1/2014 verkar ha börjat svagt.

Aibels vd Jan Skogseth sa i mars 2014 att Aibels 2014 väntas bli tillfälligt svagt följt av starkare 2015 och 2016 (enl nyhetsbyrån Direkt): www.avanza.se/placera/telegram/2014/03/12/ratos-temporar-marknadssvaghet-men-sedan-starkt-aibel-vd.html

Tidigare i mars 2014 framkom att Aibel säger upp drygt 200 pers anställda och behöver ytterligare ordrar för att inte säga upp fler (enl nyhetsbyrån Direkt): www.avanza.se/placera/telegram/2014/03/03/ratos-aibel-minskar-antal-anstallda-behover-nya-kontrakt.html

//Edit: Som jämförelse hade Aibel i snitt ca 5 800 pers anställda under 2013.

//

När Ratos q4/2013-resultatrapport kom i feb 2014 föll Ratos-aktien med 8% bla pga dåliga besked om Aibels resultat och framtidsutsikter (enl nyhetsbyrån Direkt): www.avanza.se/placera/telegram/2014/02/20/ratos-aibel-oroar-men-kursreaktion-overdriven-analytiker.html

Ratos vd Susanna Campbell sa i samband med det att Aibel redan blivit en av de "utmaningar" som Ratos måste hantera: www.avanza.se/placera/telegram/2014/02/20/ratos-nyforvarvade-aibel-bland-utmaningarna-att-hantera-vd.html

Dvs det sa hon alltså redan efter att Aibel förvärvats mindre än ett år tidigare.

Så här skrev Campbell bla i Ratos q4/2013-resultatrapport:

2014 kommer vara ett år då Aibel fokuserar på kostnadseffektivitet, bland annat mot bakgrund av Statoils kostnadsnedskärningar, men vår långsiktigt positiva syn på marknaden och förutsättningarna för bolaget kvarstår.

http://hugin.info/1180/R/1763380/597568.pdf

Aibels intäkter:

2012: 12,7 miljarder kr

2013: 14,0 miljarder kr

Ebita-resultat (exkl engångsposter):

2012: 892 miljoner kr

2013: 691 miljoner kr

Ebita-marginal (exkl engångsposter):

2012: 7%

2013: 5%

Men under q4/2013 för sig:

Intäkter:

q4/2013: drygt 3 miljarder kr (-15%)

Ebita-resultat:

q4/2012: 258 miljoner kr

q4/2013: 238 miljoner kr

Ebita-marginal:

q4/2013: 8%

Och under q1/2014 fortsatte kräftgången:

Intäkter:

q1/2014: 2,6 miljarder kr (-32%)

Ebita-marginal:

q1/2014: under 2%

Exkl engångskostnader uppgick ebita-marginalen till 4% under q1/2014.

...Och Aibels orderbok har per slutet av q1/2014 krympt ihop till 15 miljarder norska kr med optioner på ytterligare 14 miljarder norska kr.

...Som nämnt när förvärvet meddelades i dec 2012 uppgavs dessa siffror vara en orderbok på 23 miljarder norska kr plus optioner på ytterligare 20 miljarder norska kr.

På ca 1,5 år har alltså orderboken förändrats med -35%.

Förutom att Aibel nu verkar ha en ganska djup svacka så är bolagets skuldsättning hög vilket ökar risknivån.

Enl Ratos årsredovisning för 2013 hade Aibel en nettoskuld på 3,6 miljarder kr per slutet av 2013.

Som jämförelse köpta Ratos 32% av Aibel för 1,65 miljarder kr enl besked i dec 2012.

Dvs då värderades hela Aibel till 5,16 miljarder kr (som equity-värde dvs värdet av bolagets tillgångar minus nettoskuld).

Och eftersom Ratos nu bokför sin Aibel-ägarandel i 1,606 miljoner kr innebär det att hela Aibel nu har ett bedömt equity-värde på 5,02 miljarder kr.

Dvs Aibels nettoskuld uppgår till 72% av bolagets bedömda equity-värde.

Det är att betrakta som en hög skuldsättning, särskilt med tanke på att Aibels ekonomiska utveckling verkar vara så svajig.

Den höga nettoskulden i Aibel innebär alltså förhöjd risknivå i värdet på Ratos Aibel-ägarandel.

//

 • Ratos anser som nämnt att det finns fördelar med att investera i onoterade bolag jämfört med noterade bolag (mindre konkurrens bland investerare om onoterade bolag).

 • Dessutom har Ratos som strategi att som regel investera i en kontrollerande ägarandel (dvs majoritet) av ett bolag, helst 100%, eftersom Ratos då självt kan bestämma de bästa åtgärder som bolaget måste vidta för att uppnå bästa möjliga värdeökning.

Med flera delägare blir det lätt olika uppfattningar om vilka åtgärder som vidtas eller ej, vilket kan göra att värdeökningen försenas eller ej blir av alls.

Helst vill man även äga över 90% av ett bolag då det ger möjlighet att fritt flytta pengar från bolaget till Ratos centralt osv.

Ratos kokboksrecept för att öka värdet på köpta bolag:

 • Kompletterande företagsköp som stärker företagets marknadsandelar och ger stordriftsfördelar etc.

 • Kostnadsbesparingar.

 • Tillsätt ny företagsledning som kan få fart på bolaget.

Ratos ägarandelar i respektive bolag.

Biolin Scientific 100%

Euromaint 100%

GS Hydro 100%

Hafa Bathroom Group 100%

KVD 100%

MCC 100%

HL Display 99%

Inwido 97%

Diab 96%

Jötul 93%

SB Seating 85%

Arcus-gruppen 83%

Hent 73%

Nebula 72%

Bisnode 70%

AH Industries 69%

Nordic Cinema Group 58%

Aibel 32%

Dvs sex helägda bolag.

SCN (Scandinavian Clinical Nutrition)

SCN:s börsvärde 129 miljoner kr vid börskurs 0,50 kr enl Bloomberg: http://www.bloomberg.com/quote/SCN:SS

Vad får man då för det?

En verksamhet med följande ekonomiska utveckling:

SCN:s 2013:

intäkter 38 miljoner kr

nettoresultat -3 miljoner kr

SCN:s q1/2014:

intäkter 21 miljoner kr

nettoresultat -1 miljon kr

Dvs gör denna utveckling börsvärdet (och börskursen) motiverad på nuvarande nivåer?

Balansräkning

...Vad gäller skuldsättningen verkar SCN ha en nettoskuld (räntebärande lån minus kassa) på 2 miljoner kr per slutet av q1/2014.

Dvs hur länge kan bolaget tuffa på med fortsatta förluster i kombination med att bolaget har en nettoskuld?

...Dessutom risk i form av mycket ev luft i balansräkningen genom stort bokfört värde på abstrakta så kallade immateriella anläggningstillgångar ("ia-tillgångar").

SCN:s ia-tillgångar var bokförda till 59 miljoner kr per slutet av q1/2014 motsvarande:

...69% av totala tillgångar

...110% av eget kapital

Dvs om SCN fortsätter att gå dåligt under en längre tid kan ia-tillgångarna behöva skrivas ned till noll kr vilket då ger en resultateffekt på -59 miljoner kr vilket utraderar mer än hela egna kapitalet och SCN blir då konkursmässigt (och behöver i så fall ett stort kapitaltillskott från aktieägarna för att överleva).

SCN hade 14 pers anställda (varav 4 konsulter) per slutet av q1/2014.

Verkar vara baserat i Stockholm men är registrerat i Sundsvall.

SCN:s huvudprodukt:

...Ett spenatbaserat bantningspiller (Aptiless) som lanserades 20 jan 2014.

Har genererat intäkter kring 5 miljoner kr under q1/2014.

SCN:s beskrivning av Aptiless i q1/2014-resultatrapporten:

"Aptiless är en nyutvecklad aptitdämpande produkt för viktminskning, utvecklad av professor Charlotte Erlanson-Albertsson och andra forskare på Lunds Universitet.

SCN har ett femårigt exklusivt distributörsavtal i Sverige, Norge, Danmark och Island.

Produkten är baserad på ett extrakt som utvinns ur spenat, Thylakoider,

med bevisad effekt vid utförliga kliniska studier.

Aptiless minskar aptiten genom att binda till både fett från maten och till de enzymer som bryter ner maten, och därmed kan användaren lättare få kontroll över sin kosthållning.

Helt naturligt och utan några som helst biverkningar.

Aptiless fick i mars 2013 utmärkelsen Best New Ingredient of the Year vid Nutrawardi USA vilket är första gången någonsin för en nordisk produkt.

SCN lanserade Aptiless i januari 2014."

https://www.ngnews.se/attachments/82616?locale=sv

Dvs

 • Aptiless är inte ens SCN:s egen produkt utan SCN är bara återförsäljare av produkten.

 • Dessutom är SCN:s återförsäljaravtal för Aptiless begränsat geografiskt (till Sverige, Norge, Danmark och Island) och i tid (till fem år).

Dvs frågetecken för om Aptiless därmed är värt särskilt mycket för SCN:s aktieägare.

Företagsköp:

...Under sommaren 2013 köpte SCN bolaget Medica Nord.

...Och nu är det på gång att SCN ska köpa bolaget Nature Invest som väntas ingå i SCN from sommaren 2014.

Beskedet om köpet av Medica Nord kom i apr 2013: https://www.ngnews.se/messages/scn-scn-förvärvar-det-skandinaviska-hälsobolaget-medica-clinical-nord-ab-scn-mtf/minimal?lang=sv&locale=sv

Där uppgavs MN ha haft följande ekonomiska utveckling:

2012:

intäkter 68 miljoner kr

rörelseresultat 2 miljoner kr

q1/2013:

intäkter 15 miljoner kr

rörelseresultat 1 miljon kr

I SCN:s q2/2013-resultatrapport uppgavs SCN inkl MN få intäkter på 75 miljoner kr per år: https://www.ngnews.se/messages/scn-scn-förvärvar-det-skandinaviska-hälsobolaget-medica-clinical-nord-ab-scn-mtf/minimal?lang=sv&locale=sv

Enl SCN:s q4/2013-resultatrapport blev MN:s helår 2013 enl följande:

...intäkter 62 miljoner kr

...ebitda-resultat (rörelseresultat före avskrivningar) 5 miljoner kr

Enl rapporten var MN:s siffror för 2013 "i linje med SCN’s förväntningar när Medica Nord förvärvades".

Men tydligen var alltså MN:s intäkter -9% under 2013 (från 68 miljoner kr 2012 till 62 miljoner kr 2013).

I apr 2014 kom SCN med besked om köp av bolaget Nature Invest: https://www.ngnews.se/messages/scn-scn-förvärvar-nature-invest-ab-scn-mtf/minimal?lang=sv&locale=sv

NI säljer bla sängmadrasser med magneter i, vilket uppges minska värk i kroppen.

Det är i själva verket en hel produktserie med varumärket "Velloflex" som beskrivs som:

"en serie produkter som innehåller unik, patenterad magnetteknologi med klinisk dokumentation för lindrande av värk och stelhet i muskler och leder"

Under sitt senaste bokföringsår (sep 2012-aug 2013) hade NI följande siffror:

...intäkter 12 miljoner kr

...ebitda-resultat 3 miljoner kr

För NI:s innevarande bokföringsår (sep 2013-aug 2014) är prognosen följande enl SCN:

...intäkter 24 miljoner kr

...ebitda-resultat 4-5 miljoner kr

Och för bokföringsåret sep 2015-aug 2016 är prognosen:

...intäkter 55-60 miljoner kr

...ebitda-resultat 12-15 miljoner kr

Prislappen för NI är 19 miljoner kr + ev tilläggsköpeskilling på 7 miljoner kr.

De 19 miljoner kronorna består av:

...9 miljoner kr cash

...16-17 miljoner st SCN-aktier värda 10 miljoner kr

Som jämförelse har SCN i dagsläget ca 257 miljoner st utestående aktier.

Prislappen för MN uppgick till 98 miljoner SCN-aktier plus ev tilläggsköpeskilling på ytterligare upp till 40 miljoner SCN-aktier.

Huvuddelen på 98 miljoner SCN-aktier värderades då till 49 miljoner kr.

När MN-köpet offentliggjordes i apr 2013 nämndes följande om MN:s hälsokostprodukter:

"MCN har många egna välkända varumärken som:

Jabu’she

L-Argiplex

Nypozin

Membra7

Därtill har de agentur på produkterna:

Ester-C

Kyolic

Linella"

Bla om L'Argiplex ur SCN:s q1/2014-resultatrapport:

"L-Argiplex är ett kosttillskott för sexuell lust och funktion, samt för allmänt välbefinnande.

L-Argiplex bygger på en väl balanserad sammansättning med substanser som i synergi med varandra ökar bildandet av kväveoxid.

Kväveoxid behövs för att bibehålla god blodcirkulation vilket kan ge stimulans till svällfunktionen i genitala kroppsdelar hos män och kvinnor.

L-Argiplex original säljs idag i hälsofackbutiker och på utvalda

Apotek.

Under Q4 lanseras nyheten L-Argiplex X6 tillsammans med utvalda samarbetspartners i hälsofackhandeln."

https://www.ngnews.se/attachments/82616?locale=sv

Så här beskrevs SCN:s egna huvudprodukter (exkl MN) i tex SCN:s q2/2013-resultatrapport:

...Appethyl är en helt nyutvecklad aptitdämpande produkt för viktminskning, utvecklad av Lunds Universitet. Produkten är baserad på ett extrakt från spenat, Thylakoid, med bevisad effekt vid kliniska studier. SCN har exklusiva försäljningsrättigheter i Sverige, Norge, Island och Danmark. Appethyl vann i mars 2013 som första nordiska produkt någonsin utmärkelsen New Product of the Year vid Nutrawards I USA.

...Collacen är bolagets nya anti-age-produkt. Collacen är ett nytt kosttillskott som kan reducera kroppens ålderstecken – utan kemiska substanser eller kirurgiska ingrepp. Produkten är baserat på lågmolekylärt bio-aktivt kollagen som intas som kosttillskott. SCN har försäljningsrättigheter i Norden med option på andra länder.

...CUUR är ett patentsökt och varumärkesskyddat naturligt kosttillskott för viktkontroll, som har visats öka effekten av en livsstilsförändring och minskat kaloriintag och ge en snabbare viktminskning och markant minskat kroppsfett. CUUR säljs och marknadsförs i dagsläget av Amway i USA under det egna varumärket Slimmetry. SCN äger samtliga patent förknippade med CUUR.

...Immolina är ett patenterat och varumärkesskyddat naturligt kosttillskott baserat på ett extrakt från mikroalgen Spirulina. Immolina säljs och marknadsförs i dagsläget i ett dussintal länder, under bland annat varumärkena Immolina, Immulina, Immunix och Re:Sist. SCN har genom dotterbolaget Nordic Immotech ApS licensierat rättigheterna till Immolina från University of Mississippi och har försäljningsrättigheterna world wide.

https://www.ngnews.se/messages/scn-scandinavian-clinical-nutrition-i-sverige-ab-publ-delårsrapport-1-januari-30-juni-q2-2013-scn-mtf/minimal?lang=sv&locale=sv

Dvs:

Aptiless, CUUR: bantningspiller

Collacen: antirynk-kräm

Immolina: ska stärka immunförsvaret så man ej blir förkyld lika lätt osv

SCN betalar aktiemäklarfirman Remium för att göra prognoser för SCN:s framtida ekonomiska utveckling.

R:s senaste prognoser för SCN är daterade 6 maj 2014 och gjorda av R:s aktieanalytiker Christian Lee: http://www.introduce.se/Global/Bolag/Scandinavian%20Clinical%20Nutrition/PDF/SCN_1.014.pdf

Han räknar där med följande ekonomiska utveckling för SCN de kommande åren:

Intäkter:

2013 (faktiskt utfall): 38 miljoner kr (+365%)

2014: 94 miljoner kr (+148%)

2015: 129 miljoner kr (+37%)

2016: 133 miljoner kr (+3%)

Nettoresultat:

2013 (faktiskt utfall): -3 miljoner kr

2014: 2 miljoner kr

2015: 11 miljoner kr

2016: 13 miljoner kr

Dvs:

...Intäktsökningen 2013 beror ju på köpet av MN.

...Intäktsökningen 2014 beror både på köpet av MN och NI.

...Intäktsökningen 2015 beror även på köpet av NI (eftersom det ju väntas ingå i SCN from sommaren 2014 och därmed bara ingår under andra halvåret 2014 men hela året 2015).

Dessutom ingår ingår den from början av 2014 lanserade produkten Aptiless i siffrorna.

...2016 blir alltså det första året exkl nu kända företagsköp, och intäktsförändringen väntas då bli skral.

Ett nettoresultat på 13 miljoner kr kan låta ok i förhållande till SCN:s nuvarande börsvärde kring 130 miljoner kr vid börskurs 0,50 kr.

Men till det kommer fler aktier dels pga NI-förvärvet och dels pga ev tilläggsköpeskilling för MN-förvärvet.

...Som nämnt består aktiebetalningen för NI av 16-17 miljoner nya SCN-aktier.

...Och som tilläggsköpeskilling för MN kan upp till 40 miljoner nya SCN-aktier tillkomma.

Det blir totalt ev 56-57 miljoner nya SCN-aktier.

...Det blir totalt ca 314 miljoner SCN-aktier vilket gör att bolaget vid börskurs 0,50 kr värderas till 150-160 miljoner kr.

...Om tilläggsköpeskillingen för MN ej kommer utgå får SCN totalt drygt 300 miljoner utestående aktier vilket ger ett börsvärde på drygt 150 miljoner kr.

Men ingen tilläggsköpeskilling för MN innebär å andra sidan att MN inte utvecklas så bra.

Dessutom risk för att SCN tvingas be aktieägarna om separat kapitaltillskott för att stärka upp den finansiella ställningen.

Sammantagen reflektion om SCN

Här i bloggen är intrycket att SCN har produkter som kan tolkas som oseriösa (spenatbaserat bantningspiller samt magnetmadrasser mot värk), och att bolaget ej lär få en så god utveckling framöver som Remium räknar med.

Även ett börsvärde på drygt 150 miljoner kr anses därmed vara för högt.

Till det kommer risker i balansräkningen:

...nettoskuld trots att bolaget ännu så länge går med förlust

...stora ia-tillgångar vilka ev kommer leda till behov av nedskrivningar framöver

...ev behov av separat kapitaltillskott framöver från aktieägarna genom utförsäljning av nya SCN-aktier vilket lär sänka börskursen.


Skala för aktie-rekommendationer i denna blogg:

• "Köpläge": En aktie som för tillfället är särskilt köpvärd just nu av någon specifik anledning som väntas leda till kursuppgång inom en ganska snar framtid (typ inom 0,5-1 år).

• "Kortsiktigt köp": En aktie som har goda skäl att utvecklas väl på kort sikt (typ inom de närmaste månaderna), även om man inte vet hur det kommer att bli på lång sikt.

• "Långsiktigt köp": En aktie som i och för sig kanske inte verkar särskilt billig just nu, men att bolaget har så långsiktigt goda förutsättningar och framtidsutsikter att aktien ändå är ett bra köp i dagsläget eftersom den därmed lär ge en god värdeökning på lång sikt (dvs på typ 3-5 års sikt).

• "Spekulativt köp": En aktie som vid köp till gällande börskurs har stor potential till kursuppgång, samtidigt som risknivån är hög vilket i värsta fall kan leda till stor kursnedgång. Man bör alltså ej ha en stor del av hela aktieportföljen i en sådan aktie.

• "Fullvärderad": En aktie i ett bolag som i och för sig kan gå bra, men att aktien är värderad på en nivå som inte verkar ge utrymme för särskilt mycket kursuppgång.

• "Sälj": En aktie som man inte bör äga eftersom den tex är övervärderad med hänsyn till bolagets förutsättningar.

Utgångspunkten är att givna rekommendationer här är långsiktiga och kan utvärderas först efter tex tidigast 1-2 års tid (förutom rekommendationen "kortsiktigt köp"). Dvs avsikten är inte att ge vägledning om utvecklingen på kort sikt för en akties börskurs (förutom rekommendationen "kortsiktigt köp").

Aktieinvesteringar innebär en risk för att ett aktieinnehav i värsta fall kan bli helt värdelöst.

Enligt den vetenskapliga finansteorin är (förenklat sett) all information redan inbakad i alla börskurser. Därmed ger alla aktier (vid rådande börskurs) den förväntade framtida avkastning som är motiverad med hänsyn till aktiens risk, vilket i så fall gör det meningslöst att försöka plocka ut köpvärda (eller säljvärda) aktier. Enligt teorin är istället en indexfond alltid att föredra:http://www.redeye.se/aktiebloggen/en-indexfond-det-enda-rationella

Det är ej säkert att blogginlägget har tagit upp alla aspekter som är relevanta för bedömningen av den aktie som blogginlägget handlar om. Och de aspekter som tas upp i blogginlägget kan ha feltolkats.

"Käpphästar" i denna blogg bla:

1) Fundamental aktieanalys vs teknisk aktieanalys

På lång sikt är fundamental aktieanalys det enda relevanta för att bedöma om en aktie är köpvärd eller ej, dvs förenklat; den ekonomiska utvecklingen för ett börsbolags verksamhet och hur bolagets aktie värderas i förhållande till den ekonomiska utvecklingen mm.

Enl den finansiella vetenskapen går det inte att i längden bli rik på så kallad teknisk aktieanalys, dvs att spå framtida börskurser utifrån diagram för historiska börskurser etc.

Det har även visat sig i vetenskapliga studier.

Man kan tjäna pengar på teknisk aktieanalys några enstaka gånger, men därefter kommer man förr eller senare att göra förlustaffärer vilket gör den analysmetoden meningslös.

Inte heller fundamentalanalys ger vinst varje gång, men här är i varje fall uppfattningen att den i längden ger klart bättre resultat för aktieinvesteringar än teknisk analys.

Och rent logiskt borde även fundamentalanalys vara det enda som fungerar långsiktigt eftersom det bara är den som är underbyggd av rimliga resonemang jämfört med teknisk analys.

2) Aktieutdelningar

Aktieutdelningar och nivån på dem anses här vara irrelevanta i sig för bedömning av om en aktie är köpvärd eller ej.

Aktieutdelningar är ju bara som att man har 1 000 kr på banken och gör ett uttag på 100 kr. Man blir inte rikare för det utan har ändå bara 1 000 kr (fast 100 kr kontant och 900 kr kvar på banken).

Allt annat lika bör en aktiekurs falla med lika mycket som aktieutdelningen när aktieutdelningen avskiljs från börskursen.

Däremot kan aktieutdelningen indikera att bolaget är lönsamt och genererar bra resultat per aktie och räknar med en fortsatt god utveckling för resultatet per aktie, men då är aktieutdelningen bara en sekundäreffekt av det.

Det enda relevanta för bedömning av om en aktie är köpvärd eller ej anses här vara hur mycket pengar ett bolag genererar (och väntas generera de kommande åren) i sin löpande verksamhet (mätt förenklat som tex resultat per aktie), och hur börskursen ligger i förhållande till det.

Sätter man in pengar på bankkonto vet man alltid säkert (förhoppningsvis) att man får tillbaka insatta pengar plus ränta (även om räntan är låg) när man vill ta ut pengarna.

Köper man en aktie för att få aktieutdelning tar man alltid en risk för att börskursen står lägre när man senare vill sälja aktien.

Dvs det är inte säkert att man får tillbaka insatta pengar när man köper en aktie.

Dessutom får man ju (normalt) betala 30% skatt på erhållna aktieutdelningar, vilket snarare i sig gör det till en nackdel med aktier som ger hög aktieutdelning.

3) Immateriella tillgångar

Många börsbolag har mycket "luft" i sina balansräkningar i form av abstrakta så kallade immateriella tillgångar (immateriella anläggningstillgångar) bokförda till stora belopp bland tillgångarna i balansräkningen.

Ofta kan de immateriella tillgångarna ha uppstått tex om ett bolag köpt ett annat bolag dyrt (dvs för ett pris som överstiger det köpta bolagets bokförda tillgångsvärden), eller om ett bolag bokför utvecklingskostnader som en tillgång som belastar resultatet utspritt över flera år i form av årliga avskrivningar.

Om ett bolag börjar gå dåligt finns risk för att det bokförda värdet på de immateriella tillgångarna måste skrivas ned. Och det kan då bli stora nedskrivningar eftersom många bolag har stora immateriella tillgångar.

Nedskrivningarna ger en negativ resultateffekt med samma belopp som även minskar bolagets egna kapital med lika mycket (allt annat lika).

Med de stora nedskrivningar det därmed lätt kan bli, kan det mesta eller hela ett bolags egna kapital därigenom raderas ut (och ev till och med bli negativt) vilket gör att bolaget omgående måste få kapitaltillskott från aktieägarna för att överleva.

Sådana kapitaltillskott erhålls då oftast genom att bolaget säljer ut nya aktier till aktieägarna via nyemission, vilket då brukar försämra börskursens dåliga utveckling ytterligare.

Dvs stora immateriella tillgångar i ett bolags balansräkning innebär en förhöjd risknivå i bolagets aktie.

I detta blogginlägg blev alltså rekommendationerna följande:

...Ratos-aktien: "Sälj" vid börskurs 63,65 kr.

...SCN-aktien: "Sälj" vid börskurs 0,50 kr.

Det var aktiernas slutkurser mån 19 maj 2014.

För Ratos-aktien var det Ratos B-aktie.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?