Post entry

Promore Pharma - Två kandidater inom mångmiljards marknader

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Promore Pharma väntar resultat ifrån sin ena fas2 studie Ensereptide i April samt söker licenspartner till sin färdiga fas2 studie Ropocamptide där man enligt VDn redan för samtal med flera av de stora läkemedelsbolagen. Med redan färdiga resultat och flera stora nyheter i pipen måste värderingen under 100msek framstå som väldigt tilltalande ur ett investeringsperspektiv. Vilket riktkursen med över 100% uppsida innan resultat påvisar.

Promore Pharma är ett läkemedelsbolag som utvecklar läkemedel mot venösa bensår och ärrbildning. Bolaget har idag en klar Fas II studie (Ropocamptide) med goda resultat där man nu söker en partner.. Samt väntas resultat från deras andra Fas II stuide (Ensereptide) redan nu i april.

Både Ropocamptide mot venösa bensår och Ensereptide mot ärrbildning efter kirurgi riktar sig mot mångmiljards marknader som ännu saknar receptbelagda läkemedel.

Bolagets två produktkandidater har en stark säkerhetsprofil som validerats i flera kliniska prövningar, vilket innebär en väsentligt lägre utvecklingsrisk jämfört med många andra projekt i andra terapiområden som befinner sig i samma fas. Den lägre risken medför också att bolaget kan genomföra kliniska studier till en lägre kostnad än vad som är fallet inom många andra terapiområden.

Riktkurs från västra hamnen motiverar ett värde om 3,10 SEK per aktie, det är över 100% från dagens kurs. Denna riktkurs är satt utan positiva resultat från bolagets Enserptide studie och framtida licenspartner för läkemedelskandidaten Ropocamptide inräknat. Kassan ska räcka till Q3 2023. “Då bolagets nuvarande kassa bedöms räcka fram till Q3 2023 har vi modellerat för en kapitalinjektion om 15 MSEK i Q3 2023” https://a.storyblok.com/f/134473/x/b6202cfa15/promore-pharma-230307.pdf

8 största ägarna äger över 80% av aktierna så free floaten är väldigt låg.

Ensereptide

Varje år genomförs mer än 300 miljoner kirurgiska ingrepp I världen, och en påtaglig andel resulterar i långvariga eller permanenta ärr.  

Bolagets Ensereptide-program fokuserar initialt på att förebygga ärrbildning efter kirurgi eller trauma, men ser även potential för att utveckla produkter baserade på Ensereptide för flera andra områden, däribland förebyggande av sammanväxningar efter kirurgi för att reparera skadade senor och efter ryggkirurgi för behandling av diskbråck.

Ensereptide är en syntetisk peptid baserad på den mänskliga peptiden laktoferricin, en del av bröstmjölksproteinet laktoferrin. Peptiden är bland annat immunomodulerande genom att den hämmar frisättning av pro-inflammatoriska cytokiner. Ensereptide ökar också den fibrinolytiska aktiviteten genom att hämma produktionen av PAI-1 (Plasminogen activator inhibitor-1) Båda dessa egenskaper tros vara nyckeln till peptidens goda förmåga att förebygga postoperativa adherenser och ärrbildning.

Bolaget inväntar nu resultat från sin Fas II studie med Ensereptide, Clean file var färdig 27 februari 2023 och resultatet av studien kommer redan i slutet på april. 

Marknaden som bolaget tror detta läkemedel kommer kunna ta uppgår till 10 miljarder dollar årligen.

Ropocamptide

Promore Pharma letar nu efter partner till Ropocamptide för utlicensiering inför fas3. VDn kan ej säga mer än att de sitter i samtal med många av de stora läkemedels jättarna och är i olika stadier av förhandlingarna. https://www.youtube.com/watch?v=O3q4hJyoR10&t=909s

Läkemedelskandidaten administreras som en gel (aktiv peptid i en syntetisk bärare). Gelen appliceras lokalt på såret två till tre gånger per vecka av sjuksköterska eller i vissa fall av patienten själv. Detta är något väldigt positivt, då inte det behövs någon högt utbildad sjuksköterska som gör rent och tar hand om såret. I dagsläget finns det ingen behandling mot dessa sår förutom att en högt utbildad sjuksköterska rengör såret och tar bort de döda cellerna för att senare låta såret självläka, detta kan ta flera år och ibland läker såret aldrig.

Bolaget har genomfört en klinisk fas IIb-studie (HEAL LL-37) med Ropocamptide i Sverige och Polen, med färdigställd slutrapport under 2021. Studien visade att större bensår (≥10 cm2) läkte signifikant snabbare med Ropocamptide än med placebo. Fas IIb-studien omfattade 144 patienter med venösa bensår. Där uppvisades en mer än trefaldigt högre frekvens av fullständigt läkta sår. Vid den mest effektiva dosen reducerades sårområdet med hela 75 procent.

Inga allvarliga biverkningar som ansetts orsakade av försöksprodukten har rapporterats i dessa studier.

I augusti meddelades att bolaget erhållit ett beviljat patent för läkemedelskandidaten Ropocamptide i Europa för behandling av kroniska sår.

Marknaden som bolaget tror detta läkemedel kommer kunna ta uppgår till 3 miljarder dollar årligen.

Diabetesfotsår Det är sannolikt att Ropocamptide även fungerar för läkning av diabetesfotsår. Till exempel saknar diabetesfotsår, precis som venösa bensår, endogent LL-37 i sårytan. Bolaget anser därför att diabetesfotsår skulle kunna utgöra ytterligare ett behandlingsområde för Ropocamptide.

Disclaimer

Äger själv aktier i Promore Pharma. Aktier medför alltid en risk och alla beslut sker på eget ansvar. Det finns alltid en risk att du inte får tillbaka det pengar du investerat i aktier. Gör alltid din egen analys och research. Med reservation för felskrivning.

https://www.placera.se/placera/ovriga-nyheter/2023/03/07/promore-pharma-promore-pharma-histopatologisk-analys-i-slutfas.html

https://www.promorepharma.com/sv/ll-37-lakning-av-kroniska-sar/

https://www.promorepharma.com/sv/pxl01-forebyggande-av-postoperativa-adherenser/

Vetenskapliga artiklar

PXL01 och förebyggande av adherenser och ärrbildning

LL-37 och kroniska sår

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?