Post entry

Probi: Bra för portföljen, bra för dig

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Probi ligger i sweet spot för flera megatrender. Forskningsintresset kring tarmflorans betydelse för hälsan exploderar, konsumentens intresse och ansvar för den egna hälsan ökar, antibiotikaanvändningen i djurhållningen ifrågasätts. Sammantaget talar detta för att probiotikamarknaden är i stark tillväxt under lång tid framöver.

Tillväxt från fyra ben

Probi är världens enda helintegrerade och fokuserade probiotikaproducent. Genom förvärvet av Nutraceutix 2016 sammanfördes ett Probi med stort forskningskunnande och ett Nutraceutix med en stark ställning på den amerikanska marknaden, med egen tillverkning och en egenutvecklad deliveryteknik. Integrationen av de två bolagen går snabbare än väntat och bolagen har redan lanserat tre nya produkter för den amerikanska marknaden under samlingsnamnet Probi Select. Vidare satsar man nu på att bygga ut den egna produktionen dels för att kunna leverera större volymer, dels för att kunna leverera mer högkvalitetsprodukter. Probis ledning har således bevisat att de klarar av att förhandla fram och integrera förvärv. Det ger kredibilitet till Probis uttalade strategi att växa via förvärv.

En annan del av tillväxtstrategin går ut på att växa till nya marknader. Ipsenavtalet som slöts 2016 innebär att Probis geografiska footprint kommer öka från 35 till 53 marknader. Ipsen sjösatte lanseringen för en vecka sedan när man lanserade produkten Smebiocta innehållande Probis bakteriestam LP 299V på den franska marknaden. Flera stora marknader ingår i avtalet, bland annat Kina och Ryssland. I vilken takt Ipsen avser lansera på de återstående 17 marknaderna är oklart, men kanske kan bolagets kapitalmarknadsdag i London 11 maj bringa lite klarhet. Probi gjorde dock klart på förra veckans konferenssamtal att man siktar på att expandera till ännu fler länder med en tydlig ambition att växa i Asien.

En tredje tillväxtdrivare är nya produkter. Probi underströk på Q1-callet att 2017 blir det mest forskningsintensiva året i bolagets historia. Förutom ovan nämnda Probi Select med fokus på gastro- och immunhälsa arbetar Probi på att ta fram produkter inom Womens Health, IBS, Oral care och Skin care. De två sista tillsammans med huvudägaren Symrise, som har en stark ställning inom just dessa områden.

Med utgångspunkt i att probiotikabranschen är i stark tillväxt med en årlig tillväxt på knappa 10%, och att Probi därutöver har ytterligare tre ben i sin strategi för att accelerera sin tillväxt (förvärv, geografisk expansion och nya produkter) känns det rimligt att förvänta sig en mycket stark tillväxt för Probi kommande år. Proforma växte bolaget 35% under 2016 och tillväxten fortsatte i Q1 med 33% organisk tillväxt. Jag har tidigare antagit 15-20% tillväxt utan förvärv 2017, 250 miljoner i ebit och VPA på minst 15 kronor. Efter den starka starten på året och med Ipsenlanseringarna på gång känns det snarare troligt att Probi växer 20-25% med minst 260 miljoner kronor i ebit och VPA på minst 17 kronor.

Värdering

Bolag med Probis storlek som växer 20-25% organiskt är dyra på börsen. Vitrolife, RaySearch, CellaVision värderas till PE 35-45x på 2017 års vinst. Probiotikabolagen Biogaia och Christian Hansen ligger också runt 36-38x årets vinst, dock med betydligt lägre tillväxt, snarare dryga 10%. Probi borde givet ovanstående kosta minst 600 kronor idag. Drar man ut målkursen till årsskiftet bör aktien kunna handla uppemot 750 kronor anser jag.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?