Post entry

Portföljuppdatering

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Genomgång av innehaven NGS group, Pricer, Fenix outdoor, Proffice, Oriflame, Sandvik, Africa Oil.

Här kommer en uppdatering av portföljen.

Africa oil

Andel av portföljen ca 5%. Flera nya borrresultat väntas inom de närmaste månderna. GAV kring 20kr, säljer vid nivåer kring 70-75kr.

Fenix outdoor

Andel av portföljen ca 5%. Handlas på ATH-nivåer (230-235kr) efter bra Q1. Bruttomarginal och omsättning fortsatt starkt, fjällräven ökar i USA. Orosmoln i form av ökade kostnader efter förvärv av finländsk retailkedja och omstrukturering av butiker inom naturkompaniet. Har precis sålt halva innehavet på 234,50kr, men planerar att köpa tillbaka på lägre nivåer. Utdelning 4 kr/aktie.

NGS-group

Andel av portföljen ca 10%. GAV ca 50kr. Snabbt växande bemanningsföretag inom vård, skola och omsorg. God tillväxt med fina marginaler. Lågt värderat. Nyligen uppvärderats ca 40% efter fina resulat och förvärv. Forts fin tillväxtpotential, bra mix mellan olika branscher/affärsområden och väl positionerat inom respektive bransch. VD gör ett seriöst intryck. Tror på fortsatt fin tillväxt och bra resultat. Behåller.

Oriflame

Andel av portföljen ca 5%. GAV 238kr. Nyligen åter visat tillväxt. Lågt värderat, fina vinster, hög andel blankare, hög utdelning. Funderar på att öka innan utdelningen. Håller affärsmodellen?

Pricer

Andel av portföljen ca 30%. Sviktande lönsamhet då allt fler går över till grafiska etiketter vilka har lägre marginaler, men nyligen presenterat flera fina ordrar och stigande orderingång i senaste rapporten. GAV ca 10.60kr. Rekordmånga pilotinstallationer, men pressas av europeiska konjunkturen och stark krona. Behåller.

Proffice

Andel av portföljen ca 5%. GAV kring 24kr. Sparprogram har sjösatt av ledningen, upp till bevis i rapporten. Om ej övertygande besparingar åker denna ut, sannolikt till förmån för ökning i oriflame.

Sandvik

Andel av portföljen ca 10%. GAV ca 95kr. Bland de lägst värderade verkstadsbolagen inom sektorn. Stor potential vid förbättrad konjunktur. Fredrik Lundberg nyligen ökat. Effektiviseringsprogram pågår. Här har jag till 50% köpt VD Olof Faxander, har tidigare lyckade omstruktureringar bakom sig och jag tror han lyckas även inom Sandvik. Behåller och synar de närmaste 1-2 kvartalen.

Avanza Zero

Andel av portföljen ca 15%. Starkt halvår bakom sig, dags för paus? Funderar på att sälja halva innhavet till förmån för likvider.

Spiltan Aktiefond investmentbolag

Andel av portföljen ca 5%. Långsiktigt ägande. Behåller.

------------------------------------------

Nerthus

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?