Post entry

Precise Biometrics, CLS, Saniona

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Finns det någon potential i de börsnoterade bolagen Precise Biometrics, CLS och Saniona och deras aktier?

Precise Biometrics

Om Precise Biometrics (nedan även kallat "PB"):

...Baserat i staden Lund (drygt 60 mil sydväst om Stockholm).

...27 pers anställda per slutet av q1/2014 (varav 25 i Sverige och 2 i USA).

...Affärsidé: Fingeravtrycks-teknologi, dvs kunnande, koncept och produkter för fingeravtrycks-läsning för olika ändamål.

Så här beskriver sig bolaget i sin q1/2014-resultatrapport (som kom 29 apr 2014):

Precise Biometrics är en marknadsledande leverantör av lösningar för igenkänning av fingeravtryck och för att säkerställa människors identitet.

Med spetskompetens inom fingeravtrycksbiometri erbjuder Precise Biometrics snabb, exakt och säker verifiering av en person.

Tekniken kan användas för ID-, företags- och bankkort samt för tillgång till mobila lösningar (smart phones och surfplattor), datorer och nätverk.

Precise Biometrics levererar sina lösningar till företag och myndigheter över hela världen och företagets teknik är licensierad till nära 160 miljoner användare.

http://www.precisebiometrics.com/sites/default/files/Q1_2014_swe_PB-2.pdf

Beskrivningen kan anses vara missledande.

Uttrycket att PB är "marknadsledande" ger intryck av att PB är störst i världen inom branschen för fingeravtrycks-teknologi.

Så är givetvis inte fallet.

PB är en pytteliten aktör bland många, många bolag runt om i världen som håller på med detta.

Att PB:s teknologi sålts till kunder varigenom 160 miljoner pers använder teknologin, låter mycket.

Men PB tjänar inga pengar för det.

Snarare har bolaget en mycket dålig ekonomisk utveckling.

//Edit: Siffran 160 miljoner pers verkar komma från att PB har sålt 160 miljoner kortläsare "Precise match on card" som även läser av användarens fingeravtryck.

Ur PB:s hemsida (där det även finns bild på kortläsaren):

With more than 160 million sold licenses worldwide, Precise Match-On-Card is the most deployed Match-on-Card technology in the world.

By storing and matching fingerprints on the smart card chip, Precise Match-On-Card technology offers the highest level of security while providing cost-effective solutions.

Dvs produkten har tydligen marknadsförts som ett säkert sätt att identifiera användare, genom att användaren både måste sticka in ett smartkort i kortläsaren och trycka sitt finger på läsarens fingeravtrycks-läsare.

//

PB:s ekonomiska utveckling de senaste åren:

Intäkter:

2008: 46 miljoner kr

2009: 69 miljoner kr (+50%)

2010: 45 miljoner kr (-35%)

2011: 22 miljoner kr (-52%)

2012: 28 miljoner kr (+31%)

2013: 35 miljoner kr (+24%)

Nettoresultat:

2008: -54 miljoner kr

2009: -22 miljoner kr

2010: -15 miljoner kr

2011: -33 miljoner kr

2012: -47 miljoner kr

2013: -43 miljoner kr

Dvs PB har haft intäkter på 200-300 miljoner kr de senaste sex åren men har samtidigt haft kostnader på 400-500 miljoner kr.

Det gör att bolaget under dessa sex år (2008-2013) har visat en sammanlagd förlust på över 200 miljoner kr.

Vill man se det positivt kan man ta fasta på att PB:s intäkter haft ganska goda ökningar både 2012 och 2013.

Men det är efter kraftiga intäktsfall 2010 och 2011.

Dessutom har de årliga förlusterna varit fortsatt stora.

Finns det någon ljusning om man zoomar in på utvecklingen de senaste kvartalen?

PB:s ekonomiska utveckling de senaste kvartalen:

Intäkter:

q1/2012: 5 miljoner kr

q2/2012: 7 miljoner kr

q3/2012: 8 miljoner kr

q4/2012: 8 miljoner kr

q1/2013: 17 miljoner kr (+256%)

q2/2013: 9 miljoner kr (+37%)

q3/2013: 6 miljoner kr (-28%)

q4/2013: 3 miljoner kr (-66%)

q1/2014: 7 miljoner kr (-57%)

Nettoresultat:

q1/2012: -10 miljoner kr

q2/2012: -13 miljoner kr

q3/2012: -11 miljoner kr

q4/2012: -13 miljoner kr

q1/2013: -1 miljon kr

q2/2013: -13 miljoner kr

q3/2013: -10 miljoner kr

q4/2013: -19 miljoner kr

q1/2014: -11 miljoner kr

Dvs:

...Fallande intäkter de senaste tre kvartalen.

...Fortsatt stora förluster de senaste kvartalen. Särskilt i q4/2013 var förlusten oroväckande stor.

Kvartalssiffrorna ovan innebär följande för PB under senast rapporterade 12 mån (apr 2013-mars 2014):

...intäkter 25 miljoner kr (-37% från 40 miljoner kr under föregående 12 mån)

...nettoresultat -53 miljoner kr (dvs försämring från -38 miljoner kr under föregående 12 mån)

Värdering av PB på börsen

...Per slutet av q1/2014 fanns det drygt 345 miljoner st utestående PB-aktier.

...Aktiens börskurs slutade i 1,06 kr fre 27 jun 2014.

Bolaget värderas därmed till 360-370 miljoner kr på börsen (antal utestående PB-aktier gånger börskursen).

Dvs att ett bolag med 25 miljoner kr per år i intäkter och en förlust på över 50 miljoner kr per år värderas till 300-400 miljoner kr på börsen är en gåta.

Det är ju inte precis så att PB verkar ha några banbrytande och globalt unika produkter eller tjänster på gång att lanseras som kan ge en kraftig förbättring av intäkter och resultat.

Bolaget har haft sina nuvarande produkter och tjänster i flera års tid utan att det har lett till bättre ekonomisk utveckling än enl ovan.

Men det kanske är så att i nuvarande goda börsklimat då börsen stigit under lång tid, blir aktieinvesterare allt mer riskbenägna och villiga att även köpa aktier i bolag som verkar vara totalt hopplösa.

Viss kan man försöka inta en optimistisk syn och tro att PB har ett antal äss i rockärmen och unik, patentskyddad teknologi som kommer att ge jätteintäkter under de kommande åren.

Men det är svårt att komma till den slutsatsen utifrån ovanstående.

Balansräkningen

1) Skuldsättning

I och för sig positivt att PB verkar vara finansiellt starkt med 86 miljoner kr i kassan och inga räntebärande lån per slutet av q1/2014.

Det blir alltså en nettokassa (kassa minus räntebärande lån) på 86 miljoner kr motsvarande 23% av börsvärdet (ca 0,25 kr av börskursen 1,06 kr).

Men även om man ser det som att PB är värt 280 miljoner kr på börsen (totalt börsvärde 366 miljoner kr minus nettokassa 86 miljoner kr) verkar det vara på tok för högt mot bakgrund av PB:s dåliga ekonomiska utveckling.

Dessutom kan man ej betrakta nettokassan som en "extratillgång" i PB som tex kan delas ut till aktieägarna.

Nettokassan lär nämligen behövas för att täcka upp fortsatta förluster i PB.

Snarare är intrycket att det bara är en tidsfråga innan PB kommer att behöva be om kapitaltillskott från aktieägarna om förlusterna fortsätter i nuvarande takt.

Som nämnt hade PB ett nettoresultat på -53 miljoner kr under senaste 12 mån så med samma takt räcker nettokassan i bara drygt ett år till innan aktieägarna måste skjuta till kapitaltillskott (om samma förlusttakt består framöver).

2) Tidigare kapitaltillskott

Och att be aktieägarna om kapitaltillskott är något som PB gjort till en vana.

Det sker genom att sälja ut nya PB-aktier till aktieägarna (via så kallad "nyemission") vilket leder till utspädning, dvs att bolagets värde fördelas på fler aktier vilket sänker det motiverade värdet per aktie (allt annat lika).

Att bolag ber aktieägarna om kapitaltillskott brukar därför leda till nedgång i bolagets börskurs.

...I maj 2013 fick PB in ett kapitaltillskott på 49 miljoner kr från aktieägarna.

Det erhölls genom att ca 59 miljoner nya PB-aktier såldes ut för 0,93 kr per st.

Det totala antalet utestående PB-aktier ökade därmed med 22%.

...I sep 2013 fick PB in ett kapitaltillskott på 81 miljoner kr genom utförsäljning av 22 miljoner nya PB-aktier för 3,90 kr per st.

Det totala antalet utestående PB-aktier ökade därmed med 7%.

...Under 2012 fick PB in ett kapitaltillskott på 55 miljoner kr.

76 miljoner nya PB-aktier såldes ut för 0,72 kr per st.

...Under 2011 fick PB in ett kapitaltillskott på 54 miljoner kr.

54 miljoner nya aktier såldes ut för 1 kr st.

...Under 2009 fick PB in ett kapitaltillskott på 54 miljoner kr (49 miljoner kr efter avdrag för emissionskostnader på 6 miljoner kr).

34 miljoner nya aktier såldes ut för 1,60 kr per st.

3) Immateriella anläggningstillgångar ("ia-tillgångar")

PB har en del ev "luft" i balansräkningen i form av abstrakta så kallade immateriella anläggningstillgångar bokförda till 21 miljoner kr per slutet av q1/2014.

Till skillnad från konkreta, materiella tillgångar som varulager, maskiner, kundfordringar, kassa osv så består ia-tillgångar ej av något konkret utan luddiga saker som goodwill (om ett bolag köper ett annat bolag till en värdering som överstiger det köpta bolagets bokförda tillgångsvärden), patent, kundbas osv.

Om bolaget går dåligt blir ia-tillgångarna lätt värdelösa och kan ej säljas för att få in pengar (till skillnad från materiella tillgångar som oftast har bra andrahandsvärden).

PB:s ia-tillgångar är dock relativt sett små jämfört med många andra börsbolags ia-tillgångar.

PB:s ia-tillgångar bokförda till 21 miljoner kr motsvarar 15% av totala tillgångar och 17% av eget kapital.

Många andra börsbolag kan ha ia-tillgångar på över 100% av eget kapital vilket är oroväckande särskilt om bolaget har en hög skuldsättning.

Om bolaget går dåligt kan ia-tillgångarnas bokförda värde behöva skrivas ned till noll kr vilket i så fall utraderar mer än hela det egna kapitalet.

Det behöver dock PB ej oroa sig för.

Mer om PB

PB:s vd Håkan Persson i bolagets q1/2014-resultatrapport (från 29 apr 2014):

Hur sammanfattar du det första kvartalet?

Under det första kvartalet har vi haft ett fortsatt högt tempo i försäljningsarbetet.

Samarbetet med kunder och partner kring pilot- och testprojekt fortsätter.

Vad gäller Tactivo™ arbetar vi med pilotprojekt på bland annat myndighetsmarknaden i USA och i hälso- och sjukvårdssektorn i framförallt Europa.

Vi fokuserar även på att befästa vår fingeravtrycks-algoritm Precise Biomatch™ Mobile på mobilmarknaden.

Vi har en kontinuerlig dialog med flera av de ledande mobilaktörerna som testar och utvärderar vårt erbjudande för fingeravtrycks-igenkänning.

//Edit: PB:s fingeravtrycks-algoritm avser väl dataprogram som sitter i fingeravtrycks-läsare.

//

Omsättnings- och resultatmässigt är vi inte nöjda.

Merparten av vår intjäning under första kvartalet kommer från affärsområdet Desktop & Physical Access Solutions som utgörs av fingeravtrycksläsare och lösningar för fysisk access.

Merparten av försäljningen har gått till en myndighetskund i Mellanöstern och till gymkedjan Fitness24Seven.

Vi hade dock förväntat oss en bättre utveckling och högre intäkter från vår mobila smartkortsläsare Tactivo.

Totalt har ca 600 Tactivoläsare sålts under kvartalet.

Merparten av dessa har sålts till amerikanska mydighetspartners.

Läsarna används framförallt i pilotprojekt.

Utanför USA har försäljningen framförallt gått till partners med fokus på sjukvårdslösningar.

Hur ser utvecklingen på marknaden ut?

När det gäller Tactivo är intresset för mobila säkerhetslösningar stort, framförallt på

...myndighetsmarknaden i USA

...och i hälso- och sjukvårdssektorn i Europa

Förutom dessa båda avgränsade marknader finns det potential för försäljning av Tactivo till

...enskilda bolag och organisationer där pilotprojekt pågår.

Trenden att övergå från stationära och bärbara datorer till smarta enheter är fortsatt stark.

Användandet av mobila enheter såsom smartphones och surfplattor ställer dock högre krav på säkerheten.

Vi har ett välutvecklat och tydligt erbjudande inom mobil autentisering som tillgodoser dessa säkerhetskrav.

//Edit: PB hoppas tydligen bla få kommande ordrar från mobiltelefon-tillverkare som vill ha fingeravtrycks-läsare i sina mobiltelefoner.

//

Vi ser ljust på möjligheterna för vårt algoritmerbjudande Precise Biomatch Mobile.

En betydande händelse under första kvartalet på denna, för oss, viktiga marknad, var Samsungs lansering av Galaxy S5 med inbyggd fingeravtrycks-igenkänning.

Samsung är, tillsammans med Apple, en viktig och ledande aktör på marknaden för mobila enheter.

Detta kommer att skapa möjligheter för oss i framtida modeller samt också påverka andra tillverkare att införa fingeravtrycksteknologi.

//Edit: Att Samsung börjar sälja mobiltelefoner med fingeravtrycksläsare innebär ju inte direkt något för PB eftersom Samsung ej har PB:s teknologi i dessa läsare.

//

Samarbetsavtalet med (fingeravtrycks-läsartillverkaren) Fingerprint Cards (FPC), som tecknades 2013, är viktigt för oss.

FPC licensierar Precise Biometrics fingeravtrycksalgoritm för att ytterligare stärka prestandan i sina kapacitiva sensorer.

//Edit: Fingerprint Cards (FPC) är ju precis som PB börsnoterat i Sverige.

Medan PB värderas till 300-400 miljoner kr på börsen så värderas FPC till nästan 3 miljarder kr vid en börskurs på knappt 50 kr.

FPC-aktien berördes bla i tidigare blogginlägg från 21 mars 2014: http://www.redeye.se/aktiebloggen/cellavision/kop-salj

...Där fick aktien rek "sälj" vid dåvarande börskurs 56,50 kr.

...Nuvarande börskurs 49,40 kr.

Edit 2: Ev mer korrekt att beskriva FPC som ett bolag som utvecklar och säljer fingeravtrycks-läsare, medan FPC ger utomstående bolag i uppdrag att sköta själva tillverkningen av läsarna.

Så här beskriver sig FPC i sin q1/2014-resultatrapport (som kom 24 apr 2014):

Fingerprint Cards AB (FPC) utvecklar, producerar och marknadsför biometriska komponenter, som genom analys och matchning av individers unika fingermönster, fastställer den personliga identiteten.

Tekniken utgörs av biometriska sensorer, processorer, algoritmer och moduler som kan användas separat eller i kombination med var tredje.

De konkurrensfördelar som FPC:s teknik erbjuder är bl.a. unik bildkvalitet, extrem robusthet, låg strömförbrukning och kompletta biometriska system.

Med dessa fördelar och möjlighet till mycket låga tillverkningskostnader, kan tekniken implementeras i volymprodukter såsom smarta kort och mobiltelefoner, där kraven på sådana egenskaper är extremt höga.

FPC:s teknik används även i produkter för IT, internetsäkerhet, passerkontroll, etc.

http://hugin.info/132202/R/1779490/608108.pdf

I rapporten (i länken ovan) beskriver FPC åtminstone risken med att köpa aktier i FPC:

Att investera i aktier är till sin natur förknippat med risken att värdet på investeringen kan gå ned.

Det finns ingen garanti för hur kursen kommer att utvecklas för de aktier som tas upp till handel i samband med nyemissionen.

Bolagets aktiekurs kan komma att falla, bland annat på grund av det ökade antalet aktier i Bolaget men även som en konsekvens av marknadens reaktioner på faktorer helt utanför FPC:s kontroll.

FPC:s aktiekurs har varit volatil sedan Bolagets aktie noterades på NASDAQ OMX Stockholm.

Handeln i Bolagets aktier har generellt sett haft låg aktivitet.

Det är inte möjligt att förutse i vilken utsträckning investerarnas intresse i FPC leder till en aktiv handel i aktierna eller hur handel i aktierna kommer att fungera i framtiden.

Om en aktiv och likvid handel inte utvecklas, eller inte är varaktig, kan det innebära svårigheter för innehavare av aktier att sälja sina aktier utan att påverka marknadspriset negativt, eller överhuvudtaget.

Bolagets åtgärd är att hålla en god informationsnivå.

Nuvarande och potentiella investerare i FPC bör beakta att en investering i FPC är förknippad med risk och att det inte finns några garantier för att aktiekursen kommer att utvecklas positivt.

Som framgår av redogörelsen i detta avsnitt är aktiekursens utveckling beroende av en rad faktorer utöver Bolagets verksamhet, vilka Bolaget inte har möjlighet att påverka.

Även om FPC:s verksamhet utvecklas positivt finns det därför risk att utvecklingen för Bolagets aktie är negativ.

Bla nedan ur FPC:s q1/2014-resultatrapport om att FPC låter utomstående bolag sköta tillverkningen av FPC:s fingeravtrycks-läsare:

FPC har ingen egen tillverkning.

Komponenter köps från utvalda leverantörer som uppfyller krav på funktion, kvalitet, stabilitet och miljö.

Produktionsstrategi

Producera genom nära samarbete med utvalda underleverantörer.

Produktionskritiska delar av tillverkningen ska ske i verktyg ägda av FPC men opererade av underleverantören.

All tillverkning sker efter prognoser baserade på kunders och distributörers information.

Produktion

FPC har ingen egen produktion.

Tillverkning, försäljning och leverans av teknik och produkter förutsätter överensstämmelse med avtalade krav vad gäller exempelvis mängd, kvalitet och leveranstid.

Produktions- och leveransproblem hos leverantörer kan ha negativ påverkan genom försening eller kvalitetsproblem i leverans till kund.

Produktionsplanering sker med upp till ett halvårs framförhållning.

Bindande order från kund erhålls normalt inte med samma framförhållning.

Osäkerhet i försäljningsprognoser kan leda till lageruppbyggnad och negativ likviditetspåverkan.

Koncentration av produktion till få leverantörer med möjlighet till lägre kostnad måste vägas mot risken som koncentrationen innebär.

http://hugin.info/132202/R/1779490/608108.pdf

//

PB-vd:n Håkan Persson fortsätter i PB:s q1/2014-resultatrapport:

Sammanfattningsvis ser vi ett växande intresse för mobila säkerhetslösningar på marknaden.

Detta ger oss stora möjligheter i framtiden med den produktmix vi har.

Hur ser du på utvecklingen under resten av 2014?

Förutsättningarna för bredare utrullning av Tactivo börjar komma på plats.

Det är ett komplicerat ekosystem med många inblandade aktörer.

De tekniska lösningarna börjar falla på plats, och det är därför viktigt att bevisa att vi som ledande aktör kan få utväxling på det omfattande arbete som vi har lagt ned.

Precise Biometrics är en etablerad aktör på marknaden för mobila säkerhetslösningar.

Vi är en av få som kan leverera högkvalitativa smartkortsläsare och det enda bolaget som stödjer hela Apples produktfamilj.

När marknaden väl tar fart är vi väl positionerade eftersom vår produkt är integrerad i de flesta utvecklares och leverantörers lösningar inom det mobila säkerhetsområdet.

Parallellt arbetar vi fortsatt med att tillsammans med flera av de ledande mobiltelefontillverkarna testa och utvärdera våra algoritmer för integrering i deras produkter.

Vi står starkt och ser goda möjligheter med att produkter med vårt erbjudande kommer att kunna lanseras under slutet av året.

Vi fortsätter vårt intensiva försäljnings- och utvecklingsarbete i nära dialog med kunder och partners.

Baserat på vår marknadsposition ser vi goda möjligheter att skapa intäkter och tillväxt.

Dvs mycket löst "corporate bullshit".

Återstår att se om det verkligen kommer att leda till god ekonomisk utveckling för PB så att nuvarande börskurs åtminstone motiveras.

Tidigare har det varit "mycket snack och lite verkstad" för PB när bla dansken Thomas Marschall var bolagets vd.

Tidigare blogginlägg från 21 dec 2013 om den så kallade Precise Biometrics-skandalen som Marschall var inblandad i: http://www.redeye.se/aktiebloggen/skandaler-del-4

Beskedet om Håkan Perssons tillträde som PB-vd kom först i nov 2013 när Marschall plötsligt avgick: http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/22/5E/B7/release.html

Då stod det att Persson "hämtas in omedelbart för att under en övergångsperiod tillföra bolaget en fördjupad försäljningskompetens, samtidigt som styrelsen tillsammans med ett executive search-företag redan har påbörjat processen för att hitta en permanent VD för Precise Biometrics".

Nu 16 jun 2014 kom sedan besked om att Persson blir permanent PB-vd: http://mb.cision.com/Main/128/9602126/256845.pdf

Där står bla att "Håkan kommer till en början fortsätta fokusera på

...försäljning

...och Precise Biometrics portfölj av befintliga produkter och tjänster."

Bakgrund om Persson enl det pressmeddelandet:

Håkan Persson är 53 år och civilekonom från Lunds Universitet.

Han har en lång och framgångsrik internationell karriär i teknologi- och telekombranschen, bland annat som VD för noterade och onoterade bolag.

Håkan är gift och har tre barn.

Enl Linkedin har Persson en diger lista av seriösa bolag han jobbat på tidigare:

Enea

Scalado

IBM

Telelogic

Spring Mobil

Daydream Software

Aspiro

Teleca

AU System

Telia Mobile, Speedy Tomato

Telia Swedtel

Telia Publicom

Telia Mobitel

British Telecom

Enl PB:s hemsida har han haft följande tidigare jobb under de senaste fem åren:

Interim Manager at Enea

CEO of Scalado AB

Country Manager IBM Software Group

Director System Sales IBM Rational

President Market Division EMEA Telelogic AB

http://www.precisebiometrics.com/management-0

Dvs han är säkert duktig.

Men kommer han kunna klara av att få fart på PB?

Nästa hållpunkt

Nästa hållpunkt är PB:s q2/2014-resultatrapport som ska komma ons 16 juli 2014.

Räknat från skrivande stund (fre 27 jun 2014) är det inte i nästa vecka och inte i veckan därefter, men på ons i veckan därpå.

Remium-prognoser

PB betalar aktiemäklarfirman Remium för att bla göra prognoser för PB:s framtida ekonomiska utveckling.

Remiums senaste prognoser för PB är daterade 5 maj och gjorda av Remiums aktieanalytiker Oscar Svensson: http://www.introduce.se/Global/Bolag/Precise%20Biometrics/PDF/PREC_1.014.pdf

Han räknar där med följande utveckling för PB:s intäkter och resultat de kommande åren:

Intäkter:

2013 (faktiskt utfall): 35 miljoner kr (+23%)

2014: 54 miljoner kr (+54%)

2015: 69 miljoner kr (+28%)

2016: 85 miljoner kr (+23%)

Nettoresultat:

2013 (faktiskt utfall): -43 miljoner kr

2014: -29 miljoner kr

2015: -18 miljoner kr

2016: -7 miljoner kr

Dvs PB väntas inte gå med vinst under de kommande 2-3 åren trots att intäkterna väntas öka kraftigt.

Det är alltså svårt att se hur PB:s börsvärde på 300-400 miljoner kr ska motiveras med denna utveckling.

Positivt för PB att Remium i alla fall verkar tycka att PB:s erbjudande av produkter och tjänster ej är helt värdelöst, utan att PB successivt kommer att kunna öka intäkterna med fallande resultat till följd.

Blir intressant att se hur PB ska kunna öka intäkterna med 54% under 2014 trots att de var -57% under q1/2014.

Remium verkar alltså räkna med en rejäl uppryckning för PB:s intäkter under årets resterande tre kvartal.

Remium räknar med följande utveckling för PB under de närmast följande kvartalen:

Intäkter:

q2/2014: 10 miljoner kr (+10%)

q3/2014: 16 miljoner kr (+167%)

q4/2014: 20 miljoner kr (+599%)

Nettoresultat:

q2/2014: -9 miljoner kr

q3/2014: -5 miljoner kr

q4/2014: -4 miljoner kr

Blir alltså intressant att se härnäst om R:s prognos för PB:s q2/2014 kommer att infrias när PB:s q2/2014-resultatrapport kommer ons 16 juli 2014.

Så här beskrivs PB i Remiums analysblad i länken ovan:

Precise Biometrics är en marknadsledande leverantör av lösningar för igenkänning av fingeravtryck och för att säkerställa människors identitet.

Med spetskompetens inom fingeravtrycks-biometri erbjuder Precise Biometrics snabb, exakt och säker verifiering av en person.

Enl analysbladet delas PB:s verksamhet in i tre delar:

Desktop & physical solutions (DPS)

Mobile smart card solutions (MSCS)

Fingerprint technology (FT)

DPS stod för 6 miljoner kr av PB:s totalt 7 miljoner kr i intäkter under q1/2014.

Men för 2015 och 2016 anser Remium att den stora intäktspotentialen för PB ligger i MSCS och FT.

MSCS är väl mobiltelefon-skalet Tactivo medan FT är fingeravtrycksläsar-algoritmerna.

DPS är väl fingeravtrycksläsare som bla används av vissa banker i Kina för att de anställda där ska kunna logga in på sina stationära pc-datorer osv.

På sin hemsida gör PB en indelning av sin verksamhet enl följande:

företagslösningar

myndighetslösningar

fingeravtrycks-algoritmer

Företagslösningar delas där i sin tur in enl följande:

mobile authentication

desktop login

match on card

partner solutions

Mobile authentication verkar där avse inloggning med fingeravtrycksläsare via mobiltelefonen, medan desktop login verkar avse inloggning med fingeravtrycksläsare via stationär pc-dator.

Och myndighetslösningar enl följande:

national id

US government

Som PB:s produktområden anges följande på PB:s hemsida:

mobile smart card readers

mobile toolkits

desktop readers

desktop toolkits

fingerprint algorithms

Precise match on card

Mobile smart card readers delas där in i:

Tactivo for iPhone

Tactivo for iPad

Tactivo mini for iOS

Tactivo mini for Android

Mobile toolkits delas in i:

Precise Mobile Toolkit for Android

Precise Mobile Toolkit for iOS

Desktop readers delas in i:

Precise Sense family

Precise 200 series

Desktop toolkits delas in i:

Precise Biomatch Flex

Precise Biomatch ISO match on card

Precise Biomatch Ansi 378

Fingerprint algorithms delas där in i:

Precise Biomatch embedded

Precise Biomatch mobile

Precise match on card delas in i:

Smart card verification software

Smart card applets

Technology

Dvs det verkar vara fingeravtrycks-läsare för både mobiltelefoner och stationära pc-datorer, samt separata algoritmer för fingeravtrycks-läsare osv.

Bra mer konkret beskrivning av PB ur bolagets årsredovisning för 2013 (som verkar vara daterad 31 mars 2014): http://report.precisebiometrics.com/2013/finansiell-information/forvaltningsberattelse

Som det beskrivs där har PB:s verksamhet varit indelad i två områden:

mobile (produkten Tactivo)

IAM (identity and authentication management)

Enl PB:s årsredovisning för 2013 i länken ovan:

...Affärsområdet Mobile startade upp 2011 i samband med att den kommersiella produktfamiljen Tactivo™ lanserades.

Tactivo omfattar skal till mobiltelefoner med smarta kort och fingeravtrycksidentifiering.

Produkterna för den expansiva mobila marknaden leder till att säkerheten vid användning av smartphones och surfplattor ökar.

Under året (dvs 2013) lanserade bolaget Tactivo för iPhone 5, för iPad 4 samt Tactivo mini för Android.

...Inom affärsområdet IAM erbjuder Precise Biometrics lösningar för nationella ID-kort och myndigheter, banker och företag.

Även inbyggda lösningar och biometrisk fysisk access ingår i affärsområdet.

Precise Biometrics lösningar ger stark säkerhet samtidigt som de bidrar till ökad effektivisering och intäktsmöjligheter eller minskade kostnader för kunden.

http://report.precisebiometrics.com/2013/finansiell-information/forvaltningsberattelse

Men även enl årsredovisningen för 2013:

Under 2013 har Precise Biometrics sett betydande möjligheter för för sin kärnteknik, algoritmer, framförallt efter att samarbetsavtal slutits med Fingerprint Cards (FPC).

Avtalet innebär att FPC licensierar Precise Biometrics fingeravtrycksalgoritm Precise BioMatch™ Mobile för att ytterligare stärka prestandan i sina sensorer.

Möjligheterna inom licensiering av Precise Biometrics algoritmer har medfört att bolaget från och med den 1 januari 2014 har delat upp verksamheten i tre olika affärsområden.

Bolaget går från den tidigare uppdelningen i de två affärsområdena IAM och Mobile, till tre affärsområden: Mobile Smart Card Solutions (Tactivo), Fingerprint Technology (licensiering av algoritmer) samt Desktop & Physical Access Solutions (fingeravtrycksläsare samt access-lösningar för tillgång till lokaler och datorer).

http://report.precisebiometrics.com/2013/finansiell-information/forvaltningsberattelse

Dvs som det står där har PB följande tre affärsområden from 2014:

mobile smart card solutions (Tactivo)

Fingerprint technology (algoritmer)

desktop & physical access solutions (fingeravtrycksläsare för pc-datorer och dörrar etc)

Enl PB:s årsredovisning för 2013 uppges bolaget nu fokusera på följande inför framtiden:

1)

Kundrelationer:

Att befästa Precise Biometrics marknadsprofil som en pålitlig leverantör med spetskompetens och lång erfarenhet av avancerade fingeravtryckslösningar.

Precise Biometrics erbjuder lösningar som ger stark säkerhet samtidigt som de bidrar till ökad effektivisering och intäktsmöjligheter eller minskade kostnader för kunden.

2)

Ekonomisk utveckling:

Tillväxt och lönsamhet med nödvändig produktutveckling för att säkra bolagets fortsatt starka positionering.

3)

Produkter:

Precise Biometrics affärsområden ska stärka den fortsatta kommersialiseringen av Precise Biometrics teknik genom att varje affärsområde levererar tydliga värdeskapande och kundanpassade lösningar.

Inom alla tre affärsområden ska Precise Biometrics lösningar ge stark säkerhet samtidigt som de ska bidra till

...effektivisering

...ökade intäktsmöjligheter

...eller minskade kostnader

för kunden.

http://report.precisebiometrics.com/2013/finansiell-information/forvaltningsberattelse

Ur PB-vd:n Håkan Perssons kommentarer i PB:s årsredovisning 2013 (som alltså verkar vara daterad i mars 2014):

Tillväxtmöjligheter på mobilmarknaden

2013 har varit ett händelserikt år för Precise Biometrics med många aktiviteter och omvärldsfaktorer som stärker vår syn på Bolagets tillväxtmöjligheter på en marknad som fortsätter att växa snabbt.

...Vi har haft fortsatt högt tempo i vår produkt- och tjänsteutveckling,

...samtidigt som vi har fokuserat försäljningsarbetet ytterligare.

Precise Biometrics har flera ben att stå på, med mycket konkurrenskraftiga produkter och tjänster som adresserar olika delar av marknaden för biometrisk identifikation och smarta kort.

Jag konstaterar dock att försäljningen och resultatet för 2013 som helhet är något av en besvikelse.

//Edit: Om PB hade haft "mycket konkurrenskraftiga produkter och tjänster" så hade väl försäljning och resultat inte blivit en besvikelse?

//

Vd fortsätter:

Även om den federala lagstiftningen (i USA) gällande mobil säkerhet har varit på plats sedan en tid, så har relaterade investeringar uteblivit på grund av att USAs statliga budget har varit försenad.

Detta medförde att de förväntade försäljningsnivåerna för Tactivo™, vårt mobilskal med inbyggd fingeravtrycks- och smartkortsläsare, inte uppnåddes.

Sedan slutet av 2013 är den statliga budgeten äntligen på plats (i USA)_, vilket skapar förutsättningar för implementering av mobila säkerhetslösningar på den för oss viktiga myndighetsmarknaden._

//Edit: Dvs PB hoppas tydligen på att USA-krav på att myndighetsanställda måste logga in sig i myndighetens datasystem med fingeravtryck osv, ska ge försäljning av PB:s produkter till USA-myndigheter.

Frågetecken här i bloggen för att det finns många företag som erbjuder liknande produkter?

Inte minst borde väl USA-företag få företräde till att sälja fingeravtrycks-läsare etc till USA-myndigheter?

//

Vd fortsätter:

Trots att volymerna har varit lägre än förväntat har vi under året (2013) fått viktiga ordrar på Tactivo.

Exempel är

....försäljning till en stor mobiloperatör i USA

...ett flerårigt ramavtal med fordonstillverkaren Volkswagen

...samt försäljning till partners som vi har nära samarbete med för att bygga upp ett ekosystem av lösningar runt produkten.

Vi har också fått flera ordrar på våra traditionella fingeravtrycksläsare, bland annat från

...kunder i Mellanöstern

...och en svensk gymkedja.

Inom vårt algoritmerbjudande vill jag särskilt lyfta fram två händelser som visar att vi är en viktig aktör på biometrimarknaden.

1)

Det handlar om den strategiskt viktiga ordern från en marknadsledande global leverantör av finansiella informationstjänster baserad i USA.

Vi är särskilt stolta över affären eftersom marknaderna för finansiella tjänster har bland de högsta kraven i världen när det gäller användbarhet och säkerhet.

2)

Den andra viktiga händelsen på det här området är samarbetsavtalet med Fingerprint Cards.

Bolaget licensierar Precise Biometrics fingeravtrycksalgoritm Precise Biomatch™ Mobile för att ytterligare stärka prestandan i sina kapacitiva sensorer.

De första telefonerna med Precise Biometrics algoritmer har lanserats i Asien.

Vi håller en fortsätt hög takt i vår produktutveckling.

Vi har bland annat lanserat ovan nämnda Precise BioMatch Mobile som är utvecklad och optimerad för integration av fingeravtrycksigenkänning på smartphones och surfplattor.

Tactivo utvecklas till allt fler produkter och plattformar, samtidigt som vi har lanserat ett globalt ekosystem av partnerlösningar som kan användas med Tactivo.

Vd Håkan Persson kommenterar även de kapitaltillskott som PB fick under 2013 från aktieinvesterare:

Framgångsrika nyemissioner ger arbetsro

Två nyemissioner genomfördes under året.

Under det andra kvartalet tillfördes Bolaget 48,7 miljoner kronor efter emissionskostnader i en övertecknad företrädesemission till befintliga aktieägare.

I september tillfördes 80,9 miljoner kronor efter emissionskostnader genom en riktad nyemission.

Detta gjorde att vi fick ett starkt rörelsekapital för att fortsatt utveckla och positionera verksamheten i förhållande till marknadsmöjligheterna.

Vi ser det stora intresset för nyemissionerna som tecken på en stark tro på Bolaget och för biometri i allmänhet.

//Edit: Dvs som vanligt framställs det som att PB nu har fått det kapital bolaget behöver för att göra genombrott globalt och få en fantastisk ekonomisk utveckling framöver, men den krassa verkligheten är enl ovan att bolaget gått med fortsatta brakförluster och ständigt måste be investerare om mera pengar.

//

Vd fortsätter:

Mycket starkt intresse för biometri på mobilmarknaden ger goda marknadsutsikter

I september (2013) lanserade Apple telefonen iPhone 5s med inbyggd fingeravtrycksläsare och som en effekt av detta ser vi ett stort intresse för biometri bland alla ledande mobiltelefontillverkare.

Budskapet från mobiltelefontillverkarna är att fingeravtrycksteknik kommer att vara en naturlig del av deras produkter framöver.

Ett konkret resultat är intresset från ledande mobiltelefon-, sensor- och plattformstillverkarna i Asien som nu vill göra utvärderingar av våra produkter och tjänster.

Det stora generella intresset för biometri och en ökad vana bland användarna att använda biometri för identifiering tror vi också är viktiga faktorer för att driva efterfrågan på mobila säkerhetslösningar såsom Tactivo.

Trenden att övergå från stationära och bärbara datorer till smarta enheter är fortsatt stark.

Användandet av mobila enheter såsom smartphones och surfplattor ställer dock högre krav på säkerheten.

Precise Biometrics har ett välutvecklat och tydligt erbjudande inom mobil autentisering som tillgodoser dessa säkerhetskrav.

Vi ser därför fortsatt en spännande potential för Tactivo.

...Dels på grund av flera pilotprojekt inom myndighetsmarknaden i USA

...dels inom till exempel vårdsektorn i bland annat Sverige.

Här finns ett uppdämt behov av säkra lösningar för mobil åtkomst till olika system.

I Europa är det framförallt företagsmarknaden som leder utvecklingen kring mobila säkerhetslösningar, till skillnad från USA där det framförallt är myndighetsmarknaden som driver marknaden.

Vi har en fortsatt positiv framtidsyn.

Den fastställda statliga budgeten i USA ger oss ökade möjligheter till implementationsprojekt med Tactivo, och det stora intresset för biometri på mobilmarknaden öppnar upp för fler affärer på licensieringsområdet med för Bolaget intressant volympotential.

Aktivt och fokuserat försäljningsarbete

Det är under de kommande månaderna (efter mars 2014) som vi kommer att få signaler om hur fort utvecklingen på marknaden för mobila biometriska identifikationslösningar kommer att ske, och vi arbetar hårt med försäljningsarbetet på lokal nivå på de viktigaste marknaderna för att ta tillvara på den stora potential som finns.

Arbetet med att förstärka partnernätverket har varit intensivt under 2013, och fortsätter med full kraft även under 2014.

Den tidigare aviserade nya affärsområdesindelningen inom Bolaget som gäller sedan årsskiftet är gjord utifrån det ökande intresset för licensiering av våra algoritmer på mobilmarknaden.

Den nya organisationen innebär att vi går från den tidigare uppdelningen i de två affärsområdena

...IAM (Identity and Authentication Management)

...och Mobile

till tre affärsområden:

...Mobile Smart Card Solutions (Tactivo)

...Fingerprint Technology (licensiering av algoritm-mjukvara)

...samt Desktop & Physical Access Solutions (fingeravtrycksläsare samt access-lösningar för tillgång till lokaler och datorer).

Precise Biometrics har ett gediget produktprogram som adresserar väsentliga delar av marknaden för mobil säkerhet.

Detta i kombination med vårt utbud av mjukvara och hårdvarubaserade lösningar, fokuserade försäljningsinsatser, långsiktiga samarbeten med partners och ett stort intresse för biometri på marknaden gör att vi ser positivt på möjligheterna att skapa goda värden för

...Bolaget

...kunderna

...och våra aktieägare.

http://report.precisebiometrics.com/2013/verksamheten/vd-har-ordet

Dvs PB-vd:n Håkan Persson ger intryck av att PB har stora äss i rockärmen och att efterfrågan på fingeravtrycks-läsare kommer att ta fart globalt för alla möjliga ändamål.

Men frågetecken för att det kommer att ge PB särskilt god utveckling just nu efter alla år av kräftgång och tidigare optimism.

Ok om PB-aktien hade varit riktigt lågt värderad och legat i 0,10 kr eller så.

Då hade man kanske kunnat se det som en intressant lottsedel med tillräckligt attraktiv "risk/reward ratio" (avkastningspotential i förhållande till risken).

Men med ett börsvärde på 300-400 miljoner kr vid börskurs 1,06 kr verkar mycket optimism redan vara inprisat i aktien.

PB-aktiens historiska utveckling de senaste åren:

...Handlades kring 2 kr (ca 1,50-2,50 kr) för fem år sedan (dvs sommaren 2009).

...Successiv nedgång till ca 0,60 kr mot slutet av 2012.

...Spekulationsbubbla med uppgång till över 5 kr i aug/sep 2013.

Toppnivån 5,20 kr nåddes 5 sep 2013.

...Nedgång till nuvarande kursnivå på drygt 1 kr.

http://www.bloomberg.com/quote/PREC:SS/chart

Och ändå verkar aktien fortfarande vara alldeles för dyr.

Största aktieägare, styrelse

PB har ingen egentlig huvudägare utan mest bara många små aktieinvesterare.

Det kan tolkas som ett negativt tecken att ingen har velat ta en stor ägarandel i bolaget.

Största enskilda aktieägarna per slutet av apr 2014 verkar vara:

bolaget HJ Byggkonsulter AB 1,5%

Torgils Bonde 1,5%

http://www.precisebiometrics.com/share

Deras ägarandelar på 1,5% vardera av PB är värda 5-6 miljoner kr vardera vid PB-börskursen 1,06 kr.

Dvs de vågar satsa rätt mycket pengar i högriskbolaget PB.

Bakom HJ Byggkonsulter verkar en Uno Jonsson med bas i Stockholm stå enl Allabolag.se: http://www.allabolag.se/5561640300/H_J_Byggkonsulter_AB

Dvs hur vågar Uno Jonsson och Torgils Bonde satsa 5-6 miljoner kr i PB-aktier?

//Edit: Tex artikel från Realtid.se i dec 2010 om Torgils Bonde: http://www.realtid.se/ArticlePages/201012/15/20101215094210_Realtid729/20101215094210_Realtid729.dbp.asp

Där står det att han är vän med Kungen och hade sålt sitt slott Gimmersta säteri.

...Enl Ratsit.se är Torgils Bonde 66 år: http://www.ratsit.se/19471008-Torgils_Knutsson_Bonde_Katrineholm/qAZvn1M7J1uvTpgNnMgRTo568neKtKZVyVQulcOSZYY

...Uno Jonsson är för sin del 75 år: http://www.ratsit.se/19380723-Erik_Uno_Jonsson_Solna/yCXEaFezjxDp0rvapn-9vqzx_iN1IwUrgRM4snPwsfg

Normalt brukar äldre personer vara mindre riskbenägna men så ej i detta fall tydligen.

//

Enl Remiums hemsida Introduce.se hade PB följande enskilt största aktieägare per slutet av mars 2014:

HJ Byggkonsulter AB 1,5%

Torgils Bonde 1,2%

Bengt Andersson 0,9%

Flemming Grothe Jensen 0,7%

Johnny Ludvigsson 0,6%

http://www.introduce.se/foretag/precise-biometrics/kalender-och-agare/

Ingen av dem verkar sitta i PB:s styrelse vilket är negativt.

Styrelsen består istället av följande sex ledamöter:

Torgny Hellström (styrelseordförande)

Eva Maria Matell

Anders Harrysson

Torbjörn Clementz

Matts Lilja

Mats Lindoff

http://www.precisebiometrics.com/board

Det är alltså inga direkt kända namn.

Är Torgny Hellström släkt/bror till förre Ericsson-vd:n Kurt Hellström?

Torgny Hellström har enl PB:s hemsida bla varit vd för bolaget Anoto.

Anoto är liksom PB ett högteknologiskt bolag med katastrofal ekonomisk utveckling.

Anoto-aktien fick rek "sälj" i ett tidigare blogginlägg från 14 apr 2014: http://www.redeye.se/aktiebloggen/anoto/salj-anoto-aktien

...Då låg Anoto-aktien i 0,66 kr.

...Ligger nu i 0,65 kr.

Av de sex PB-styrelseledamöterna är det bara Clementz och Matell som vågar äga några PB-aktier enl bolagets hemsida i länken ovan:

Clementz knappt 60 000 st PB-aktier

Matell drygt 30 000 st

Eftersom PB-aktien ju står i ca 1 kr per st är aktieinnehaven alltså värda ca 60 000 kr respektive ca 30 000 kr vilket ju är peanuts.

För att ge intryck av att man tror på bolaget bör man ju äga aktier för flera miljoner kr i bolaget (helst tiotals kr).

//Edit: Clementz har bla varit finanschef och vice vd i stålgrossisten BE Group vars aktie fick rek "sälj" i tidigare blogginlägg från 1 maj 2014: http://www.redeye.se/aktiebloggen/be-group/be-group-andra-gula-kortet-penser

...Då låg BE Group-aktien i 12,65 kr.

...Ligger nu i 12,60 kr.

//

CLS (Clinical Laserthermia Systems)

Bolagets hemsida: http://clinicallaser.se/

Videoklipp från CLS årsstämma 17 jun 2014: https://www.youtube.com/watch?v=PegXz-yEKSY

Ur början av videoklippet om CLS i länken i #0:

_"Hela vår verksamhet baserar sig på den forskning som Karl-Göran Tranberg (som för övrigt sitter här borta) och hans team har gjort sedan 1990-talet.

Och den går ut på att vi då använder

**...värme från laser för att då ta bort de här solida cancertumörerna

...men också för att kunna generera ett immunförsvar i kroppen.**"_


Låter som en mirakelprodukt som CLS har.

Bolagets börsvärde 225 miljoner kr vid börskurs 13,10 krhttp://www.bloomberg.com/quote/CLSB:SS

Då måste bolaget ha fått igång rejäla intäkter för sin produkt?

Nej. CLS ekonomiska utveckling (avrundat till hela miljontals kronor):

Intäkter:
2012: 0 kr
2013: 0 kr
q1/2014: 0 kr

Resultat:
2009: -2 miljoner kr
2010: -5 miljoner kr
2011: -7 miljoner kr
2012: -13 miljoner kr
2013: -18 miljoner kr
q1/2014: -3 miljoner kr


Summa -45 miljoner kr

CLS har fått stora kapitaltillskott från aktieinvesterare för att finansiera verksamheten:

Kapitaltillskott:
2009: 5 miljoner kr
2010: 9 miljoner kr
2011: 7 miljoner kr
2012: 19 miljoner kr
2013: 27 miljoner kr


Summa 67 miljoner kr

Per slutet av q1/2014 hade CLS kvar 10 miljoner kr i kassan.

CLS är baserat i Lund och har 13 pers anställda per slutet av 2013 (enl årsredovisningen för 2013).

Min rekommendation blir "sälj" för CLS-aktien vid rådande börskurs 13,10 kr.

//Edit: CLS ekonomiska utveckling per kvartal de senaste kvartalen (avrundat till hela miljontals kr):

Intäkter:

q1/2012: 0 kr

q2/2012: 0 kr

q3/2012: 0 kr

q4/2012: 0 kr

q1/2013: 0 kr

q2/2013: 0 kr

q3/2013: 0 kr

q4/2013: 0 kr

q1/2014: 0 kr

Resultat:

q1/2012: -3 miljoner kr

q2/2012: -2 miljoner kr

q3/2012: -3 miljoner kr

q4/2012: -4 miljoner kr

q1/2013: -4 miljoner kr

q2/2013: -4 miljoner kr

q3/2013: -4 miljoner kr

q4/2013: -7 miljoner kr

q1/2014: -3 miljoner kr

Det ger följande utveckling för senast rapporterade 12 mån (dvs apr 2013-mars 2014):

...intäkter 0 kr (jämfört med 0 kr under föreg 12 mån)

...resultat -18 miljoner kr (-13 miljoner kr)

Dvs vem vill köpa ett bolag för över 200 miljoner kr som ännu inte har några intäkter och gör en förlust på nästan 20 miljoner kr per år (samtidigt som bolaget bara har kvar 10 miljoner kr i kassan för den fortsatta driften)?

Det vill till att det blir ett snabbt och kraftigt lyft i intäkterna för att nuvarande börskurs på 13,10 kr (börsvärde 225 miljoner kr) ska vara motiverat.

Nästa hållpunkt är CLS q2/2014-resultatrapport som ska komma först den 20 aug 2014.

CLS vd Lars-Erik Eriksson i bolagets q1/2014-resultatrapport (från 22 maj 2014):

Under inledningen av 2014 intensifierades arbetet inför de kliniska studierna och i enlighet med vår plan genomfördes upphandling av kompletterande resurser för själva genomförandet.

Utöver kliniska studier på tre kliniker i Europa avser vi att etablera minst fem strategiska referenskliniker under innevarande och kommande år för att därifrån expandera geografiskt och volymmässigt.

Som tidigare kommunicerats är det primära målet för det europeiska studieklinik-programmet bland annat att förstå imILTCLS kliniska potential hos utvalda grupper av patienter, med solida cancertumörer, samt att därefter undersöka effekten på immunsystemet.

Studierna genomförs i ett urval av indikationer för att ge en bredare bild av behandlingens kliniska potential och därmed skapa rätt plattform för lanseringen.

Utifrån studiernas resultat tas beslut om eventuella ytterligare framtida studier där imILTCLS integreras med existerande behandlingsprotokoll för att utvärdera synergier och hälsoekonomiska aspekter.

De samlade resultaten kommer att utgöra grund för hur imILTCLS skall värderas och införas i klinisk rutinanvändning samt hur behandlingen kan utvecklas vidare.

//Min kommentar: Dvs CLS har tydligen ännu inte genomfört en vetenskaplig studie av om bolagets produkt fungerar mot cancertumörer.

Tydligen heter CLS produkt/metod "imILTCLS".

Enl bolagets hemsida är namnet imILT(CLS) eller IMILT(CLS) där IMILT står för "IMmunstimulerande Interstitiell Lasertermo-Terapi: http://clinicallaser.se/sv/

//

Vd fortstätter:

I april 2014 meddelades att CLS förstärker sälj- och marknadsorganisationen i Europa och USA och även påbörjar etableringen av ett dotterbolag i USA.

//Min kommentar: Är det inte bakvänt att etablera en säljorganisation innan CLS ännu genomfört en vetenskaplig studie som visar att bolagets produkt fungerar?

//

Vd fortsätter:

Det finns ett stort intresse från Key Opinion Leaders i såväl Europa som USA och därför är det glädjande att vi kunnat knyta till oss ytterligare senior branscherfarenhet i form av

Nils Amoghli

Marc Buntaine

Stefan Åström

Vi har dessutom lyckats knyta till oss Gunilla Savring som Head of IR & Communications.

Gunilla har lång erfarenhet av kommunikation framför allt i små och medelstora bolag.

http://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=69784

Så här står det i CLS årsredovisning för 2013 (som är daterad 7 mars 2014):

Intresset för CLS produkter och behandlingsmetod är mycket stort såväl i Europa som i USA.

Tre kliniker är nu på väg att sätta igång studier inom ramen för CLS klinikprogram med inriktning på ett antal olika cancertyper.

Parallellt arbetar vi med att upprätta ett samarbete med fem referenskliniker.

Samarbetet med referensklinikerna startas efter det att vi har resultat från de första studierna i klinikprogrammet.

Styrelsen bedömer att produkten är redo för global lansering under 2015, med fokus på patienter med cancer i bröst, hud, lever och bukspottkörtel.

CLS initiala målsättning är att uppnå positivt kassaflöde på månadsbasis under andra halvåret 2015 och bygga upp ett samarbete med strategiska partners i utvalda länder.

http://clinicallaser.se/reports/2014_Arsredovisning_2013.pdf

Dvs först under 2015 väntas CLS börja generera intäkter och någon gång from andra halvåret 2015 väntas bolaget börja gå med vinst på månadsbasis.

Tills dess lär bolaget behöva kapitaltillskott från aktieägarna pga nuvarande 10 miljoner kr i kassan och en burn rate på nästan 20 miljoner kr i årstakt.

Kapitaltillskott från aktieägarna brukar erhållas genom att sälja ut nya aktier till aktieägarna, vilket leder till utspädning av befintlig aktiestock.

Om ett bolags värde fördelas på fler aktier leder det till lägre motiverat värde per aktie (allt annat lika).

Frågetecken även för om CLS kommer att kunna nå målen med att börja generera intäkter under 2015 och gå med vinst på månadsbasis from någon gång under andra halvåret 2015.

Det är normalt att utvecklingen och lagda planer brukar försenas för den här typen av bolag.

Enl årsredovisningen för 2013 har CLS haft följande genomsnittligt antal anställda:

2012: 1 pers

2013: 2 pers

Samtidigt står det att CLS hade 13 pers anställd… [content has been truncated]

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?