Post entry

Portföljstorlek - lite teori

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Antag att man har ett stort antal bolag som man tror såpass mycket på att man skulle vilja äga dem. Hur många skall man då ha i sin portfölj för att man minimera risken samtidigt som man tar del av avkastningen?

Korelationen mellan de olika innehaven är viktig. Har man två innehav med korelation 0,5 så har man teoretiskt minskat risken till 3/4. Har man tre innehav med snitt-korelation 0,5 så är risken nere på 2/3. För fyra innehav är risken 5/8. För oändligt antal innehav går risken följdaktligen mot 0,5... Med andra ord blir riskminskningen mellan tre och fyra innehav 6,2% och mellan fyra och fem innehav 4%. Vid tio innehav är minskningen mindre än 1% och att öka från tio till 20 innehav ger bara 4% lägre risk.

Slutsatsen är att visserligen blir risken lägre ju fler innehav man har men det blir svårare och svårare att hitta attraktiva instrument som inte korrelerar med övriga innehav så att snittet höjs och därför är min uppfattning att i praktiken ligger det optimala antalet innehav någonstans mellan fem och tio, fler om man blandar in valutor, råvaror mm.

Sen tillkommer de svarta svanarna. Dvs. det faktum att man anser att sannolikheten för en fördubbling är avsevärt större än för en konkurs (båda fallen inträffar i princip aldrig i ett normalfördelat utfall, men händer somsagt ändå ibland...) Tar man hänsyn till dessa bör man i princip ha så få innehav som möjligt. Många stockpickers här på RedEye verkar fokusera på denna princip och avkastningsmässigt i det långa tidsperspektivet är det ofta det bästa.

Problemet är just tid. För oss där målsättningen är avkastning varje månad eller för högfrekvenssnubbarna som tittar på varje dag duger det inte med eventuell jätteavkastning vart tredje år. Vi måste få upp antalet affärer för att öka sharpe-kvoten på månads/dagsbasis.

Så i slutändan kan man säga att antalet innehav även beror på det tidsperspektiv man har på sina innehav. Sparar man till barnens pension kan man se det annorlunda än om målet är pengar till mat och hyra varje månad.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?