Post entry

Børsens best bevarade hemlighet.En bio/tech revolusjon av enorme dimensjoner

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

PhaseHolographic's holomonitors går for nobelpris inden cell och cancer forskning

Phase Holographic Imaging AB Marknaden: 120.000 Cellab ( Vi tar alltså inte hänsyn till att marknaden kan vara betydligt större, då Mikroskopen kan vara fullgoda alternativ till djurförsök.) Om vi först bortser från framtidspotential/förhoppningvärdering och tittar på ett rent konkret vinst per aktie case:

Vi börjar med att räkna med vad Bolagsvärdet hamnar om Phiab tillgodoser 1% av labben med Mikroskop. 120.000 x 0.01 = 1200 Labb

Av uppenbara skäl som att öka effektiviteten och som Peter påpekat vid flertal tillfällen finns det anledning att införskaffa fler än ett instrument Men om vi nu skall vara återhållsamma och räkna med att genomsnittet per labb är:

- 1.5 st instrument 1.5 x 18.000 EUR - 1 st Motorized Stage (I stort sett samtliga nya kunder har beställt detta tillsammans med mikroskopen, efterfrågan översteg förväntan och därmed flyttades även bordet till avropstillverkning) läs senaste rapport: 12.000EUR (säljs ihop med M4) http://www.phiab.se/reports/2015/HalfYearReport-2015-16.pdf- 2st extra Holostudio licenser: 2x 1600 EUR

Total: 42.200 EUR / Labb 1200 labb x 42.200 = 50.640.000 EUR

Labben förnyar/byter sina instrument/utrustning var 10:nde år (troligen betydligt oftare, med nya funktioner och högre precision allt eftersom den nya tekniken vidareutvecklas) således 50.640.000 x 0.1 = 5.064.000 EUR omsättning/år.

Bruttomarginal: "vi jobbar mycket med tillverkningskostnaden för att nå och bibehålla en bruttomarginal på minst 80% mot slutkund för alla våra produkter." Källa: http://www.redeye.se/aktiebloggen/phase-holographic-imaging-phi/intervju-med-peter-egelberg-vd-phase-holographic-imagingBruttomarginalen finns även angiven här: http://www.phiab.se/contact/investor-qa

Bruttomarginal sätter vi till i genomsnitt 60% (distrubitionsavtal % mellanhänder) 5.064.000 x 0.60 = 3.038.400 x 0.78(Skatt) = 2.369.952 EUR Vinst/år Vinst/aktie per år => = 2.369.952 / 9809510 = 0,242/Aktie 0,242EUR = 2,42SEK / Aktie

p/e tal sätter vi till 20 och får därmed 20x2,42= 48 kr

1% av labben: 48 kr / Aktie ( 475 Miljoner SEK ) Detta är alltså bolagsvärdet utifrån min försiktiga beräkning vid tillfälle då Phiab förser 1 procent av cellabben med utrustning OCH varken förväntas expandera eller minska kundunderlaget.

5% blir således 240 kr/ Aktie (2.35 Miljarder SEK )

25-50% Blir Phiab mikroskopen däremot branschstandard samt forsätter vara de mest attraktiva cellmikroskopen ( vilket de sannolikt kommer vara med tanke på deras enorma försprång samt Peters fokus på konkurenskraftiga marginaler), 25-50% av labben (som förövrigt förväntas blir betydligt fler under närsta 10 åren) 1210 - 2420 kr/ Aktie (12 - 24 Miljarder SEK ) ( och det är ju sådana här potential big pharma tittar på vid uppköp )

Sedan har vi ju aspekten med förväntningar som är en enorm bidragande faktor till Bolagsvärderingen vilket vi helt bortsett ifrån i denna analysen.

Jag vill även poängtera att marknaden ( cellabben) fullständigt kan explodera om det visar sig att mikroskop kan ersätta djurförsök, eftersom det med Phi:s mikroskop nu går att studera levande friska celler (ej döende) samt utan giftig infärgning för att kunna följa cellerna. Och i detta fall får vi räkna om och göra rätt med glädje ¿

Ed Luther, supervisor of Northeastern University’s Core Imaging and Cytometry facility

“The expansion of our existing collaboration with PHI is the result of productive utilization of HoloMonitor technology for non-invasive real-time cell cycle analysis in living cells. We are now developing state-of-the art applications multiplexing cell cycle and cell motility. The HoloMonitor platform offers unique 4-dimensional imaging capabilities that greatly enhance our understanding of both functions, which was previously unachievable by other technologies.

http://www.redeye.se/aktiebloggen/phase-holographic-imaging-phi/phase-holographic-imaging-fran-mitt-perspektiv

http://www.redeye.se/aktiebloggen/phase-holographic-imaging-phi/koplage-bp-varldsrevolutionerande-teknik

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?