Post entry

Sheltons reservuppdatering avgör Petrogrands öde

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Idag kom beskedet som man sedan länge undrat över i Shelton och det är mer information kring reservuppdateringen. I ett pressmeddelande från VD Robert Karlsson bjuder man in till presentation av geologisk uppdatering som kommer att ske live via webben samt att man kan även live följa med genom telefonkonferens ställa frågor under presentationen.

Att man väljer att göra ett stort spektakel av detta är för att enligt mig sitter man på goda nyheter som man vill "skryta" med och därför slår på den stora trumman.

Det är även i denna stund som Robert Karlsson troligtvis vinner över småägarna (och även de större aktieägarna) i Petrogrand, vilket jag tror att man gör.

Man har tidigare gått ut med informationen med att reserverna kommer att ligga på minst 100 % upp från tidigare reserver som var 1 miljon fat 1P på Rustamovskoye-fältet. Då sandstensblocket var , som Robert själv säger, betydligt större än vad man förväntat sig under borrningen.

Från tidigare presentationer kan man se att brunn 1-3 hade ett Net pay på ungefär 3 meter, medan brunn 4 (#12) låg på drygt 9 meter.

Därför tror jag att man kommer öka 1P-reserverna (Enligt Sheltons prognoser) från 1 miljon till 3 miljoner, vilket kommer vara betydande för fältets egna värde och detta är mycket kursdrivande (därav live-sändningen).

Det som jag tror kommer vara jokern i detta spel är att man kommer presentera att på brunn 4 (#12) så lär man presentera att man kommer horisontellborra i denna brunn, som en utvärdering av geologin.

Jag har själv pratat med Robert om just möjligheten att borra horisontellbrunnar, vilket är deras plan, och då är brunn 4 (#12) den bästa eftersom dess netpay är som störst. Genom att man borrar horisontellt i brunnens netpay så kan man vinna ut många mer fat/dag än vad man tidigare har kunnat.

Idag ligger flödet ur brunnen på drygt 300 fat /dag med dessa 9 meter netpay som man har idag. Jag tror inte alls att det är omöjligt att tredubbla den summan om man kommer in i det oljeflödandet lagret så att brunnen i sig skulle kunna producera 900 fat/dag, och då har inte ännu inte diskuterat fracking-möjligheten på brunnen som tidigare givit en ytterligare vinst på 70 % på tidigare brunn (900 x 1.7 = 1530 fat/ dag).

Jag är fullt medveten om att detta är en spekulation från min sida, men det är denna väg som Shelton själva vill vandra, och möjligheten att göra detta finns inte allt för långt borta.

Något som man fortfarande inte får glömma är att Shelton Petroleum fortfarande är intresserade av att förvärva det objekt i Ukraina som man tidigare diskuterat. Robert har själv sagt dessa ord samt att man från Sheltons sida har i tingsrätten krävt att hålla det sekretessbelagda materialet fortfarande maskerat (Jag har personligen försökt att få ut det omaskerat och fått avslag i både tingsrätten och hovrätten).

Genom detta förvärv så skulle man äga JV-bolaget i Ryssland som innehar Lelyaki-fältet i Ukraina till 100 %. Idag äger man 45 % där produktionen ligger på drygt 370 fat/dag.

Förvärvar man detta bolag till 100 % kommer produktionen ligga enbart i Ukraina på drygt 800 fat/dag med en vinst på drygt 40 $/fat med stor utvecklingspotential. Det är detta som Robert tidigare har refererat till mycket stora värden i affären, som fortfarande verkar aktuell!

Så vad tjänar Petrogrand på detta? Petrogrand har på egen marknad inte lyckats speciellt bra, vilket nu märks bland storägarna. Om bara drygt 1 månad kommer Petrogrand hålla en bolagsstämma som avgör om man tar Sheltons förslag (eller likviderar bolaget) eller väljer att gå en mer intensiv väg själv.

Jag tror att Petrogrand-aktieägarna kommer att välja att ta Sheltons bud, av flera anledningar. Shelton innehar mycket intressanta licenser där man kan borra året om, och efter torsdagens presentation kan jag garantera att man kommer se licenserna ännu mer värdefulla.

Shelton är ett oljebolag där man har ett positivt kassaresultat, vilket få bolag faktiskt har. Tillsammans med Petrogrands resurser kan Shelton bli allt det som Petrogrand själva önskade att bli enligt affärsmodellen och genom att Sheltons värde ökar så kommer även Petrogrands värde att öka då Shelton har lagt bud på bolaget.

Man har erbjudit att köpa Petrogrand och betala med aktier i Shelton med en premie om att få 0,3 Shelton per Petrogrand-aktie.

När budet presenterades så låg Sheltons kurs på 32,40 kr/aktien vilket ger ett ungefärligt värde om 9,72 kr /aktie per Petrogrand-aktie eller 391,4 MSEK.

För att räkna ut Petrogrands pris måste börsvärdet divideras med antal aktier i Petrogrand för att räkna ut priset per aktie för att man ska få en korrekt uppfattning.

För att göra det enkelt kan ni följa tabellen nedan för att se hur Petrogrand bör värderas i förhållande till Sheltons värde.

Shelton: 25 kr ger ett Petrograndvärde om ca 7,50 kr/aktie 30 kr ger ett Petrograndvärde om ca 9 kr /aktie 35 kr ger ett Petrograndvärde om ca 10,50 kr/aktie 40 kr ger ett Petrograndvärde om ca 12 kr/aktie 45 kr ger ett Petrograndvärde om ca 13,5kr/aktie 50 kr ger ett Petrograndvärde om ca 15 kr/aktie.

Under resan med konvertiblerna nådde Shelton en topp på närmare 45 kr och bör således inte vara någon omöjlighet att nå igen, framför allt inte om resultaten som presenteras på torsdag är riktigt bra.

Som tabellen visar borde Petrogrands kurs ligga på 9 kr i förhållande till Sheltons kurs, men det är en viss rabatt genom säkerheten ifall budet går igenom.

Den som vågar lite mer, tjänar på att köpa in sig i Petrogrand (och kan även påverka utfallet) än att köpa Shelton, som dock är ett mer säkert kort genom dagens pressmeddelande.

Utifrån denna beskrivning ser det ut som att det enbart är Petrogrand som gynnas av detta, men vi får inte glömma bort vad Shelton faktiskt får genom uppköpet. Dem får:

- Hela Petrogrands kassa - Ett förlustavdrag som Robert säger att dem kan realisera (har själv frågat) på 270-300 miljoner kr - Två licenser, varav ena licensen kan man fracka och påbörja produktion ur. Dessa objekt kan även farmas ut och således vara sidoprojekt till Shelton.

Summering: Denna vecka kommer vara den mest betydelsefulla för Petrogrand i år och jag tror att resultatet av reservuppdateringen kommer vinna över småägarna och även storägarna länsförsäkringar och Metroland som redan varit intresserade.

Vill du ha högst hävstång så ska du i denna investering välja Petrogrand före Shelton för att få ut som mest, men för den som fortfarande är intresserad och vill vara lite mer säker kan ta Shelton. 2 dagar tills presentation live, tag plats!

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?