Post entry

Peter Lynch

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Amerikanaren Peter Lynch verkar vara duktig på aktier. Vilka är hans framgångsstrategier?

Videoklipp (från år 1994) med Peter Lynch: https://www.youtube.com/watch?v=dShtEc5Hfis

I klippet introduceras han bla enl följande:

...År 1977: Lynch tillträder som förvaltare av aktiefonden Magellan som då hade ett förvaltat kapital på under 20 miljoner dollar.

//Edit: Han är född 19 jan år 1944: https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Lynch

Så han lär ha varit 33 år när han tillträdde som Magellan-chef år 1977.

Magellan ingår i amerikanska fondbolaget Fidelity.

//

...År 1990: Lynch (46 år) väljer att sluta på Magellan för att spendera mer tid med familjen.

Magellan har då vuxit till att bli världens största aktiefond med ett förvaltat kapital på ca 14 miljarder dollar.

Ökningen beror väl

...dels på att folk gjort stora insättningar till fonden,

...men även på att fondens aktieportfölj stigit i värde.

Ett mått på hur aktieportföljens värdeutveckling var (exkl fondinvesterarnas insättningar) är ju hur fondandelskursen utvecklar sig.

Magellans fondandelskurs nästan 30-faldigades under Lynchs tid på fonden, motsvarande en värdeökning på nästan 30% per år.

Vad har då Lynch för aktiestrategier för att lyckas med denna goda utveckling?

Enl honom själv i klippet:

Först går han in på att media ofta ger bilden av att småspararna inte har en chans att lyckas bra med aktieinvesteringar, i motsats till de stora professionella ("institutionella") aktieinvesterarna.

Och det leder i sin tur till att småspararna själva missleds till dåliga investeringsstrategier såsom att köpa en aktie för en vecka, optioner, en Chilefond ena stunden och en Argentina fond andra stunden osv.

Lynch själv är för sin del övertygad om att småsparare kan klara sig utmärkt på egen hand som aktieinvesterare.

Istället är det en fördel för småsparare att storinvesterarna trycker ner eller blåser upp aktiekurser, medan småspararen kan luta sig tillbaka och dra fördel av sin eventuella kännedom om en bransch.

De aktiestrategier Lynch rekommenderar i klippet:

1)

Känn till vad det är för aktie du köper.

Många äger olika aktier utan att veta varför de äger just dem.

Istället bör man göra det så enkelt som att på max 2 minuter kunna förklara så att även en 10-åring förstår det, varför man äger en viss aktie.

Kan man inte det för en aktie, bör man inte äga den.

Det finns tex bolag som gör väldigt avancerade produkter inom elektronik som är väldigt svårt att förstå sig på som lekman..

Många köper aktier i sådana bolag för att det låter som bra produkter, men Lynch anser att man generellt aldrig kommer att tjäna pengar om man köper aktier i sådana bolag.

Det kan hela tiden komma andra bolag som gör liknande elektronik-produkter som är bättre på det ena eller det andra sättet.

Som småsparare har man generellt inte en susning om vad som händer i sådana branscher.

Ändå köper folk ofta aktier i sådana bolag.

Själv köper Lynch aktier i bolag som tex bakelsekedjan Dunkin Donuts.

De är sådana bolag han kan förstå.

När det blir lågkonjunktur behöver han inte oroa sig för då kommer folk ändå till ställen som Dunkin Donuts.

Man behöver tex inte oroa sig för lågprisimport från Sydkorea (vilket man ev behöver oroa sig för när det gäller elektronikföretag i USA).

De aktier Lynch köpte i Dunkin Donuts steg till 10-15 gånger inköpskursen.

Det är sådana bolag han förstår.

Om man inte förstår bolaget man köper aktier i, går det inte att bli rik på aktier anser Lynch.

Enl honom är det den enskilt viktigaste strategin för att lyckas med aktier.

Han pekar på att folk är rationella när det kommer till att köpa hushållsmaskiner såsom kylskåp eller mikrovågsugnar, en ny bil, bostad eller semesterresor etc.

Inför sådana inköp är folk väldigt noga med att kolla upp recensioner och göra efterforskningar.

Men när det kommer till aktier är folk av någon anledning väldigt oförsiktiga, och kan tex höra ett aktietips på bussen och kvickt stoppa in halva sitt sparkapital i den aktien.

Sedan undrar folk varför de förlorar pengar på aktier och skyller det på tex storinvesterarna och datorstyrd handel.

Men enl Lynch är orsaken istället att folk inte kollat upp bolaget de köpt aktier i, och att det ofta visat sig vara skräp.

Han anser dock att det är lätt att tjäna pengar på aktier om man systematiskt använder rätt metod.

2)

Man måste förstå att det finns skäl till att aktier stiger.

Lynch pekar på följande exempel:

...Amerikanska läskbolaget Coca Cola tjänar 30 gånger så mycket i resultat per aktie, än vad bolaget gjorde för 33 år sedan.

Och Coca Cola-aktien har under samma period 30-faldigats.

...Amerikanska stålbolaget Bethlehem Steel å andra sidan, tjänar mindre än vad de gjorde för 30 år sedan.

Och Bethlehem Steel-aktien har halverats under samma 30 års tid.

Dvs enl Lynch är aktier inte lotter.

Istället måste man inse att det finns bolag bakom varje aktie.

Och om bolaget går bra, så kommer även bolagets aktie att få en god utveckling.

Det är inte svårt, men Lynch menar på att folk ofta går vilse.

3)

Många försöker tex spå hur börsen som helhet kommer att utveckla sig.

Enl Lynch är det bara slöseri med tid.

Ingen kan spå hur börsen kommer att gå, anser han.

Många försöker även spå ränteutvecklingen.

Även det är meningslöst.

Lyckas man tre gånger i rad blir man stormrik.

Men det finns inte många stormrika.

Skulle det vara lätt att spå räntorna, skulle det finnas många stormrika.

Men det gör det alltså inte, menar Lynch i klippet ovan.

Inte heller många kan spå konjunkturen.

I början av 1980-talet var det kris i USA med skyhöga räntor, inflation och arbetslöshet.

Ändå var det dessförinnan ingen som sa att den lågkonjunkturen var på gång (och blev då den djupaste lågkonjunkturen sedan 1930-talsdepressionen).

Visst skulle det vara bra att veta hur utvecklingen kommer att bli framöver för börsen, konjunkturen och räntorna.

Men på förhand går det inte att spå enl Lynch.

Han anser därför att om man spenderar 14 minuter om året på att analysera konjunkturen, så har man slösat bort 12 minuter i onödan.

Med konjunkturen i detta sammanhang avser han i ett brett perspektiv, tex om konjunkturen kommer att förbättras eller försämras nästa år, och utvecklingen för penningmängden etc.

Däremot finns det andra konjunktur-relaterade mått som enl Lynch är högintressant:

Tex skrotpriserna.

...Om han äger aktier i bilföretag, vill han ha stenkoll på utvecklingen för priserna på begagnade bilar.

Stigande begbilspriser är en god indikator på att nybilsförsäljningen kommer att ta fart.

...Äger han hotellaktier vill han ha koll på utvecklingen i hotellbranschen.

...Äger han kemiaktier vill han ha koll på kemikaliepriserna.

...Faller aluminiumlagren flera månader i rad, är det relevant.

...Om folk har råd att köpa bostad är det relevant för att bedöma aktier i bostadslåneinstitut (banker som ger bostadslån) eller bostadsbyggbolag.

Sådan info är enl Lynch relevanta konjunkturrelaterade fakta.

Men att försöka göra generella konjunkturprognoser är bara slöseri med tid anser han.

Tom dåvarande USA-centralbankschefen Alan Greenspan själv kan inte spå ränteutvecklingen.

Han kanske kan spå utvecklingen för kortfristiga räntor, men inte långfristiga.

Frågar man honom om hur långfristiga räntan kommer att stå om 3 år, har han inte en aning.

Hur ska man då som småsparare kunna spå ränteutvecklingen om inte ens centralbankschefen kan göra det?

4)

Däremot kan man se på den historiska utvecklingen och lära sig av den.

Tex kan man se att börsen då och då faller, och att den kan falla kraftigt.

Under 1900-talet hade det tom 1993 varit 50 börsnedgångar på minst 10% per gång.

Det innebär att ca en gång vartannat år, faller börsen med 10%.

Sådana börsnedgångar brukar kallas för en "korrektion" (även om de egentligen innebär att man förlorar pengar snabbt).

Av de 50 börsnedgångarna på minst 10%, har det funnits 15 börsnedgångar på minst 25% per gång.

Sådana stora börsnedgångar kallas för en "björnmarknad" (bear market).

//Edit: Det syftar väl på att man i USA ser börsens utveckling som en kamp mellan:

...tjurar (som stångar "uppåt")

och

...björnar (som slår "nedåt")

//

Dvs ca vart 6:e år kommer det komma en börsnedgång på 25%.

Det är allt man behöver veta enl Lynch, dvs att börsen då och då faller kraftigt.

Är man inte redo för sådana kraftiga börsnedgångar, bör man inte äga aktier anser han.

5)

Han anser istället att det faktiskt är bra med börsnedgångar.

Tex anser man att en aktie är köpvärd redan vid 14 dollar, så är det jättebra om den faller ned till 6 dollar (om det är ett bolag man förstår, som har en bra balansräkning och om bolaget går bra etc och man anser aktien tex är värd 22 dollar).

...En kursuppgång från 14 dollar till 22 dollar är mycket bra.

...Men en uppgång från 6 dollar till 22 dollar är helt otrolig.

Dvs enl Lynch gäller det att dra nytta av sådana börsnedgångar när de kommer.

Det man vet är enl honom att det förr eller senare kommer stora börsnedgångar.

Men ingen vet när.

(Många säger i efterhand att de lyckades förutspå börsnedgången, men då är det enl Lynch folk som varje år varnat för det.)

Dvs om man förstår vad man äger, så kan man enl Lynch dra nytta av börsens svängningar.

Det är enl honom en nyckelfaktor (till att lyckas med aktier).

6)

En annan av Lynchs framgångsfaktorer är att man alltid har gott om tid.

Ofta har folk istället väldigt bråttom att köpa en viss aktie.

Tex amerikanska lågprisbutikskedjan Walmart börsintroducerades i okt 1970.

Bolaget hade då redan gått bra under lång tid och hade en historik på 15 år (för bolagets ekonomiska utveckling).

Ändå hade man som väldigt försiktig investerare kunnat vänta i 10 år för att se den fortsatta utvecklingen, om man var osäker på om Walmart skulle fortsätta lyckas bra eller ej.

Dvs man hade tex sett att Walmart lyckats i några USA-delstater och ville invänta om de skulle lyckas i flera delstater.

Men även om man hade väntat med att köpa Walmart-aktien tills 10 år efter börsintroduktionen, skulle man ändå ha fått se dess börskurs 35-faldigas därefter.

...Var man med ända från börsintroduktionen 1970 hade man gjort 500 gånger pengarna på Walmart-aktien (tom 1994).

...Men även om man hade köpt aktien år 1980 (dvs 10 år efter börsintroduktionen), skulle man ha gjort 35 gånger pengarna tom 1994.

Parallell med Microsoft-aktien:

Hade man köpt den 3 år efter dess börsintroduktion, hade man ändå gjort 10 gånger pengarna (dvs ägt Microsoft-aktien då den 10-faldigades).

Lynch själv vet inget om datorprogram, men insatt folk kanske skulle ha sagt att Microsoft har det datorprogram som kommer att lyckas och att det inte spelar någon roll vilken datortillverkare som kommer att bli vinnare framöver (tex Compaq, IBM eller japanare) för Microsoft har datorprogrammet MS-DOS som kommer att bli vinnare oavsett datortillverkare.

Dvs Lynchs slutsats är att aktier inte är lotter.

Istället ska man se det som att det finns ett bolag bakom varje aktie.

Och man har gott om tid att se hur bolaget utvecklas.

Gemene man har dock istället ofta väldigt bråttom att köpa en aktie.

De är ofta andfådda när de ringer upp sin aktiemäklare.

Men man behöver alltså inte stressa.

7)

Man måste ha en "edge" (konkurrensfördel? särskild inblick?) som aktieinvesterare, om man ska kunna tjäna pengar på aktier.

Många aktieinvesterare har flera edgar.

Ta tex läkemedelsbolaget Smithkline som lanserade läkemedlet Tagamet.

Man behövde inte köpa Smithkline-aktien när bolaget höll på att forska fram Tagamet, eller ens när forskningsresultat om Tagamet publicerades i forskningstidningar.

Man kunde istället ha köpt aktien när Smithkline lanserade Tagamet, eller 1 år efter.

Man kanske har en insatt maka/make eller förälder eller att man själv är sjuksköterska eller apotekare och skriver ut massor av recept med Tagamet till patienter.

Tagamet har god effekt för att bota magsår.

Och det positiva för Smithkline var att om man som patient slutade ta Tagamet så kom magsåret tillbaka.

(Det hade inte varit lika bra för Smithkline om man som patient betalade 1 dollar för Tagamet och så försvann magsåret för alltid.)

Vad gäller Smithkline-aktien hade det som aktieinvesterare räckt om man hade köpt aktien 2 år efter att Tagamet lanserades.

Ändå skulle man då därefter ha fått en kursuppgång på 5-6 gånger inköpspriset för aktien.

Dvs totalt var det miljontals människor (tex sjuksystrar och apotekare) som såg vilken succé Tagamet var.

Ändå köpte de riskabla aktier i oljebolag och bolag som borrar efter olja, i hopp om att de skulle lyckas bra.

Lynch anser att de istället borde ha utnyttjat sin edge och köpt Smithkline-aktien.

Och 3-4 år senare kom brittiska Smithkline-konkurrenten Glaxo med produkten Zantac som var ett ännu bättre läkemedel mot magsår än Tagamet.

Då fanns det folk som ev såg att Zantac började ta marknadsandelar och lyckas bra.

Då hade man kunnat köpa Glaxo-aktien och sett den 3-faldigas.

Dvs enl Lynch behöver man bara några få aktier under hela sin livstid.

Och de man har bäst chans att lyckas med är de där man har en "edge", tex bolag verksamma i den bransch man själv jobbar i osv.

Man kanske de senaste 10 åren jobbat i bilbranschen som bilhandlare och såg när amerikanska biltillverkaren Chrysler lanserade sin "mini-van".

Även om man var återförsäljare av konkurrerande bilmärken som Buick, Toyota eller Honda, så hade man sett Chryslers bilhallar fullpackade med folk.

Och Chrysler-aktien 10-faldigades även om man hade köpt den 1 år efter att mini-van-modellen lanserades av Chrysler.

Chrysler-konkurrenten Ford lanserade sin nya bilmodell Ford Taurus (även såld som Mercury Sable).

När den lanserades år 1985 var det (enl Lynch) den största nyheten i bilbranschen på 20 år.

Och Ford-aktien 7-faldigades tack vare Taurus/Sable-modellen.

Dvs som tex bilhandlare räcker det med att bara köpa några få aktier varje decennium.

Över en livstid behöver man inte många aktier som 5-faldigas om man vill tjäna mycket pengar, även om man börjar med lite pengar (som tex 10 000 dollar eller ens 5 000 dollar).

Tex i den bransch man själv jobbar kommer man att se många relaterade aktier.

Enl Lynch är det många bra aktier där ute som letar efter dig, fast många inte lyssnar eller ser det.

Han menar på att folk har otroliga edgar även jämfört med Lynch själv.

Det kan tex vara folk i aluminium-branschen som ser att aluminium-lagren sakteliga sjunker ner flera månader i rad, och att efterfrågan på aluminium förbättras.

I USA är det svårt att få miljötillstånd även bara för en bowlinghall för att inte tala om ett aluminium-smältverk.

Dvs när man märker att det börjar bli brist på aluminium så går det inte bara att bygga 7 aluminium-smältverk för att tillgodo se en stigande efterfrågan på aluminium.

Så om man jobbar i aluminium-branschen och ser vad som håller på att hända, kan man tänka efter och se möjligheten att tjäna pengar.

Tex om en bransch (såsom aluminium-branschen) går

...från att ha en väldigt dålig utveckling till att få en medioker utveckling, då kommer aktien (aktier i aluminium-tillverkare) att stiga

...och när utvecklingen därefter går från medioker till bra, kommer aktien att fortsätta stiga

...och när utvecklingen fortsätter gå från bra till fantastisk, kommer aktien att stiga ytterligare.

Dvs enl Lynch finns det många sätt att tjäna pengar, utifrån det man ser i den bransch man jobbar.

Man kanske är leverantör eller kund till ett bolag i en bransch.

Det kan gälla pappersindustrin eller stålindustrin.

Möjligheter att tjäna pengar dyker inte upp varje vecka.

Men om man rör sig "på fältet" kan man se nya saker som händer.

Det kanske rör tidningsbranschen.

Förr eller senare uppstår affärsmöjligheter om man ser det som aktieinvesterare.

Men enl Lynch är det otroligt att folk oftast inte drar nytta av detta.

8)

Ofta köper man en aktie bara för att börskursen fallit en viss bit.

Man tänker då tex: "Nu när den fallit så mycket, kan den väl inte falla så mycket mer?"

Tex aktien i (numera kraschade) amerikanska kameratillverkaren Polaroid föll från 130-135 dollar till 95-100 dollar.

Folk sa då att Polaroid var ett fantastiskt bolag utan skulder och med en fin historik, och att man skulle köpa så många Polaroid-aktier man kunde om aktien föll under 100 dollar.

1 år senare hade aktien sedan fallit till 18 dollar.

Dvs fast det såg så bra ut var Polaroid-aktien kraftigt övervärderad även kring 100 dollar.

Lynch själv gjorde ett liknande misstag när han bara hade varit i 1-2 år hos Fidelity.

Det var aktien i bolaget Kaiser Industries som fallit från 26 dollar till 16 dollar.

Lynch trodde inte aktien kunde falla så mycket mer utan köpte en rejäl aktiepost för 14 dollar.

Sedan föll aktien till 10 dollar och Lynch ringde sin mamma och sa att nu kan väl aktien inte falla så mycket mera.

Men aktien fortsatte falla ner till 6 dollar, 5 dollar, 4 dollar och 3 dollar.

Lynch tänkte att något måste vara fel för Kaiser Industries ägde tex

...40% av bolaget Kaiser Steel

...40% av bolaget Kaiser Aluminum

...32% av bolaget Kaiser Cement

...Kaiser Broadcast

...Kaiser Engineers

...Jeep

Osv.

Och Kaiser Industries var skuldfritt.

Lynch lärde sig tidigt att det är väldigt svårt för ett bolag att gå i konkurs om bolaget inte har några skulder.

Vid en börskurs på 3 dollar var hela Kaiser Industries värt bara 75 miljoner dollar (motsvarande 1 ex av flygplanet Boeing 747).

Lynch tänkte att det måste vara fel, även om han köpte aktien för tidigt på 16 dollar.

Han tänkte att allt i alla fall skulle ordna sig på sikt med Kaiser Industries.

...Sedan valde bolaget att dela ut sina aktieinnehav i de delägda bolagen (Kaiser Cement, Kaiser Aluminum, Kaiser Steel) till aktieägarna.

...Resterande verksamhet såldes.

Och i slutändan motsvarade 1 Kaiser Industries-aktie ett värde på 50 dollar.

Dvs det blev ett lyckligt slut.

Men Lynchs poäng är att om man inte förstod bolaget, utan bara köpte aktien för att den fallit - vad skulle man då göra om aktien fortsatte falla kraftigt?

Enl honom är det ett problem som många aktieinvesterare drabbas av.

Man säljer aktier för man vet inte varför man köpte dem från början.

Börskursen föll och sedan står man där som ett frågetecken utan att veta vad man ska göra.

...Ska man singla slant om hur man ska göra?

...Ska man ta en promenad runt kvarteret och fundera?

Vad gör man?

Psykologerna har inte ansökt om att få starta en aktiefond hos amerikanska finansinspektionen SEC, så psykologerna verkar inte ha något bra svar.

Lynch har försökt med att be till gud, men det har inte hjälpt.

Dvs Lynchs slutsats:

Om man inte förstår bolaget man köpt aktier i, har man ett problem när börskursen går ned.

9)

Många köper även aktier i börskurser som fallit, med tanken att sådana aktier förr eller senare kommer att stiga tillbaka till gamla toppnivåer.

Men den strategin fungerar inte heller enl Lynch.

Exempel är

...RCA (var i och för sig nära toppnivån 1929 när bolaget blev uppköpt av General Electric),

...Doublenitz,

...Floppy Disc,

...Western Union.

Osv.

Listan är lång.

Många tror att sådana aktier kommer att komma tillbaka till gamla toppnivåer.

Men så behöver det inte bli.

10)

En annan dålig aktiestrategi enl Lynch:

"En akties börskurs står i 3 dollar.

Dvs med en så låg kurs lär man inte kunna förlora så mycket på att köpa den."

Det händer att folk ringer upp Lynch och frågar honom om de ska köpa en viss aktie av det skälet.

Lynch pekar dock på att

...om tex ens dumma granne köpt 20 000 aktier i bolaget för 50 dollar per aktie,

...och man själv därefter köper 20 000 st för 3 dollar

har man i alla fall förlorat allt om aktien faller ner till noll.

Folk tror att man inte kan förlora så mycket om man köper aktien för "bara" 3 dollar, men köper man aktier för 1 miljon dollar till den kursen så riskerar man förlora hela det beloppet (1 miljon dollar).

Dvs att en aktie fallit från 100 dollar till 3 dollar, är inget skäl i sig för att köpa aktien (även om det kan vara ett skäl till att ta reda på mera om bolaget).

Det finns investerare som "blankar" aktier, dvs säljer dem utan att äga dem, i hopp om att senare återköpa dem till lägre kurs.

På så vis kan man tjäna pengar på aktier som faller.

Men enl Lynch köper blankare (som tjänar mycket pengar) generellt inte aktier i bra bolag som Walmart, Home Depot eller Johnson & Johnson.

De letar efter aktier vars börskurser kommer att falla från tex 80 dollar till 7 dollar.

De skulle även blanka aktien vid 16 dollar eller 22 dollar för de räknar med att den kommer att falla till noll och bli värdelös.

De blankar aktien även vid tex 7 dollar, 6 dollar, 5 dollar, 4 dollar, 3 dollar, 2 dollar och 1,25 dollar.

Och för att kunna blanka en aktie behövs det någon som köper aktien.

Vilka är det då som köper den?

Enl Lynch är det just de som har strategin att köpa aktier för 3 dollar eftersom det verkar lågt och man tror att aktien inte kan falla så mycket mer.

11)

Man får inte "gifta sig" med en aktie.

Bakom varje aktie finns ett bolag.

Och man kan inte behandla aktier som sina barnbarn.

Man måste försöka hantera aktier och förstå bolaget bakom.

Om bolaget börjar gå dåligt och bolagets förutsättningar försämras, måste man säga "hej då" till aktien.

Värt att tänka på i samband med det är (enl Lynch) att aktien aldrig vet om att du äger den.

Man måste försöka förstå det bakomliggande bolaget och så länge det går bra kan man behålla aktien.

Lynchs aktier går ofta som bäst först när han har ägt dem i 5, 6 eller 7 års tid, dvs inte redan efter 5, 6 eller 7 dagar.

Så man måste förstå det, behålla aktien och ha tålamod.

12)

Undvik "långskott" (dvs aktier med liten chans att bli något bra?).

Lynch har satsat på ca 30 långskotts-aktier genom åren, och han har ännu inte gjort vinst på en enda.

13)

Särskilt dåligt brukar det gå med så kallade "visknings-aktier".

Många ringer till Lynch och börja mumla om den hemliga jättepotentialen i någon okänd aktie.

Lynch brukar säga till att han inte hör vad de säger.

...Dvs antingen sitter uppringaren och ringer bland folk och att aktien är så spännande att om de andra skulle höra det så skulle de springa iväg och köpa aktien.

...Eller så tror uppringaren att han/hon är avlyssnad av amerikanska finansinspektionen SEC, och hoppas mörka för SEC så att straffet för ett ev insiderbrott kommer att bli kortare (6 månader istället för 2 år).

Men Lynchs slutsats är att dessa visknings-aktier inte brukar gå bra.

13)

Det finns alltid något att oroa sig över.

Äger man aktier finns det alltid något att oroa sig över.

Det går inte att klara sig undan.

Under 1950-talet var resonemanget bland folk att enda skälet till att vi klarade oss ur den djupa lågkonjunkturen ("depressionen") under 1930-talet var andra världskriget under 1940-talet.

En ny lågkonjunktur i början av 1950-talet gjorde att folk då befarade en ny depression.

Man oroade sig även för kärnvapen-krig.

Men dåtidens vapen kunde i själva verket inte ens användas för att spränga någon småstad.

Nuförtiden har länderna från det fd Sovjetunionen vapen för att spränga hela världen, men det är det ingen som oroar sig över enl Lynch.

När han (som föddes 1944) var barn, byggde man skyddsrum.

När han gick i skolan hade de krisövningar genom att gömma sig under bänkarna (vilket Lynch tyckte var en dålig idé redan då).

Och vad gäller aktier så ville folk inte köpa aktier under 1950-talet.

Men (med undantag av 1980-talet) så var 1950-talet det bästa decenniet för aktier under hela 1900-talet.

Folk ville inte köpa aktier för de oroade sig över kärnvapen-krig och dålig konjunktur.

Långt senare kom oljekrisen då oljepriset gick från 4 dollar per fat till 40 dollar per fat.

Det fanns oro för en fortsatt prisökning till 100 dollar per fat och en kommande lågkonjunktur pga det.

3 år senare låg oljepriset i 10 dollar och samma experter varnade för en kommande lågkonjunktur för att oljepriset skulle falla till 4 dollar.

Ett annat orosmoln som funnits är att japanarna skulle ta över världen och det skulle bli lågkonjunktur pga det.

Men några år senare blev oron istället att Japan skulle kollapsa.

Det var det mest absurda Lynch hade hört eftersom man i Japan hade en sparkvot på 20% av inkomsten, en fantastisk arbetskraft, fantastisk produktivitet.

Men folk varnade för en kommande depression pga en japansk kollaps.

När det kom till vad folk bad till gud om hamnade (enl Lynch) moder Teresa och handikappade barn längre ner på listan eftersom folk istället bad om att Japan-krisen skulle ordna sig.

Det var tal om att särskilda lån till olika länder runt om i världen inte skulle kunna återbetalas, och att det skulle bli en jättedepression.

Men nuförtiden får man inte längre kalla dessa länder för u-länder utan nu heter de tillväxtländer.

Så det finns enl Lynch alltid något att oroa sig över.

Men det viktigaste kroppsorganet när det gäller aktieinvesteringar, är magen och inte hjärnan.

Kan man lägga ihop 8 plus 8 och få det till 16, så är det den enda matematik man behöver kunna.

Man behöver tex inte kunna sådant som att beräkna ytan under en kurva.

Vem bryr sig om det (frågar sig Lynch)?

Sådant behöver man inte veta som aktieinvesterare.

Det enda man behöver veta är att det alltid kommer att vara oroligt och alltid något att oroa sig över.

Men det gäller bara att glömma allt sådant och tänka bort det, och istället fokusera på att

...äga aktier i bra bolag,

...äga aktier i bolag som kan komma att vända till en god utveckling

...och studera dessa bolag noga

så kommer man att lyckas bra som aktieinvesterare.

//Edit: Som jämförelse tidigare blogginlägg (från dec 2013) om amerikanska investeraren Warren Buffett och hans aktiestrategier etc: http://www.redeye.se/aktiebloggen/aktiestrategi

//

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?