Post entry

Patriot One Technologies Inc. – Oerhörd potential! DCF-Analys visar riktkurs på $4.92 CAD/aktie

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

I detta blogginlägg tittar vi närmare på Patriot One Technologies tillväxt, kommande triggers samt vad som gör bolagets system PATSCAN CMR unikt.

Klicka här för att läsa DCF-analysen

 • Bifogad länk går till en excelfil som visar en kassaflödesanalys diskonterat till ett nuvärde. Analysen bygger på prognoser och antaganden. För mer information om vad DCF-analys är, se här och här. Kortfattat kan man säga att det teoretiska värdet av ett bolag är summan av dess framtida diskonterade kassaflöden (DCF). Vilket alltså innebär att
 • Samtliga uträkningar och källor finns kommenterade i excelarket i respektive cell.
 • För säkerhetsskull, skriver jag med de viktigaste uträkningarna nedan, samt förklaringar och länkar.
 • Återkoppla gärna med kommentarer, frågor, invändningar eller andra saker som är releventa för analysen.
 • En omfattande bolagspresentation kommer att presenteras i veckan här på redeye. En mer utförlig presentation av produkten, produktion, försäljning, logistik, partners, kunder, ledningen m.m. kommer vara mer detaljerad.

Klicka här för att läsa DCF-analysen

Direkt länk:

Tillväxten:

 • Vi har gjort en DCF-analys baserad på de prognoser och marginaler som bolaget har lämnat. Utifrån detta material får vi fram en beräknad riktkurs på 4.92 CAD/aktie.
 • Aktiekursen fredagen den 20 oktober 2017 var 1.45 CAD. Denna analys skrevs söndagen den 22 oktober 2017.
 • Potentialen är enligt vår bedömning alltså oerhörd (339 procent värdeökning).
 • Det ska noteras att de prognoser och marginal som vi baserat vår uträkning på är väldigt låga och konservativa, men det är också viktigt att ha i åtanke att dessa skulle kunna pendla kraftigt och därmed finns det inga garantier för att prognoserna ska infalla.

Kommande triggers:

 1. Installering hos key customers/early adopters och utvärdering under skarpa förhållanden. Företagets planerade årsproduktion på 300 enheter har redan sålts till key customers/early adopters. Dessa har nu börjat installeras och kommer fortsätta installeras under Q4. Kunderna är s k early adopters och utvärderingen kommer att sätta nivån för framtida försäljning. Testresultaten från early adaptors under skarpa förhållanden – dvs i de miljöer och omgivningar som produkten ska användas.
 2. Intensifiering av marknadsföringen.
 3. Uppskalning av produktionen. Vi vet att Patriot One Technologies offentligt har uttalat att efterfrågan på produkten är ofattbart hög.
 4. Nya partnerskap och samarbeten inom återförsäljning, distribution, produktion, installering m.m.
 5. Nya ordrar. Självklart en oerhört stark trigger när ordrarna ökar. Vi upprepar här att företaget redan i sommar hade fått in pre-orders motsvarande hela årets planerade produktion.
 6. Penetration av marknader utanför Nordamerika

Vad gör Patriot One Technologies system PATSCAN CMR unikt?

 • Smart system utan mänsklig inblandning. De system som finns idag, såsom metaldetektorer som människor måste gå igenom, använder en tekning som funnits länge. Dessa system är generellt sett fasta och stora installationer och de är synliga för potentiella förövare. Förövarna vet mycket väl var övervakningen sker.
 • Sådana installationer kräver alltid mänskliga användare och operatörer.
 • En sak som sticker ut med dessa system, och som vi nog alla varit med om och som orsakar irritation och köer, är att de har många så kallade ”false positives”. De varnar helt enkelt ofta för föremål som inte är farliga.
 • Patriot One Technologies PATSCAN CMR kan döljas och tar väldigt lite utrymme (ca 300 mm x 300 mm) se nedan). Den kan till exempel gömmas bakom väggar, skåp, receptioner och tak. En uppenbar fördel med PATSCAN CMR är att den alltså flyttar ut platsen där hotidentifieringen sker långt ifrån platsen där förövarna kan göra störst skada. Utan att förövarna vet om detta.
 • PATSCAN CMR kräver inte heller något medgivande från oss individer som uppehåller oss på olika platser. Detta utgör normalt sett en begränsning och är en del av förklaringen till varför så många platser saknar system som kan upptäcka dolda vapen.Diskussionsforum

Facebook grupp för alla som vill diskutera Patriot One Technologies Inc.

Disclaimer:

 • Jag äger aktier i bolaget, således kan innehållet betraktas som partiskt vinklat. Innehållet är ingen köp- eller säljrekommendation, och ska istället betraktas som en subjektiv analys, sammanställd av fakta, personliga åsikter och extrapoleringar. Jag rekommenderar alla läsare att kritiskt granska innehållet och själva analysera källorna som jag listat här och i den löpande texten. Det finns en risk att informationen innehåller brister.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?