Post entry

Pånyttfödd ziccum inväntar svar på biologisk aktivitet inom mRNA/LNP.

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

En av ziccums nu högprioriterade plattformar, är mRNA/LNP, där man den 24/10 tillkännagav att man framgångsrikt torkat biologiskt material utan större stress på materialet, med bibehållen storlek och utseende "proof of successfull drying". Nu väntas svar på biologisk aktivitet. BV 47,9 miljoner.

Ziccum utvecklar nya beredningsformer av befintliga vacciner genom sin världsunika patenterade teknik LaminarPace, ökar stabiliteten och livslängden på vaccinet. Genom att torka flytande biologiskt material till torrt pulver, kan den kostsamma kylkedjan elimineras samtidigt som man spar både kostnader i investeringar och tillverkning. Innan vaccinet ska administreras blandas pulvervaccinet med vätska och injiceras på samma vis som ett vaccin i flytande form.

Den 16 december 2021 presenterade Ziccum Proof of Concept-data som bekräftade att bolagets teknologi kan användas för att producera temperaturstabilt pulvervaccin för fyra större vaccinplattformar där Jansen är inkluderat; Protein Subunits (PS), Viral Vectors (VV), Inactivated Virus (IV) och Virus Like Particles (VLP). I dagsläget används någon av dessa fyra plattformar för 70% av de godkända Covid-19 vaccinerna på marknaden.

 "Thermostability results indicate that dry powder vaccines formulated using LaminarPace could comfortably meet the WHO CTC (Control Temperate Chain) requirement of being able to tolerate temperatures at 40°C for three days (or outperform it)"

https://www.placera.se/placera/telegram/2021/12/16/ziccum-data-bekraftar-lufttorkningsteknologi-i-covid-19-vaccin.html

En av ziccums nu högprioriterade plattformar, är mRNA/LNP, där man den 24/10 tillkännagav att man framgångsrikt torkat biologiskt material utan större stress på materialet, med bibehållen storlek och utseende "proof of successfull drying". Efter dessa förväntade resultat, har man nu gått vidare till att se hur den biologiska aktiviteten påverkas i lufttorkningsprocessen. 

Drygt 3,5 månader har nu passerat, och ziccum har inte kommunicerat tidsplan för dessa tester, men när man senast utvärderade lufttorkat material med Janssen, tog det ca 3,5 månader (3/6-23/9) Från det man tillkännagav att materialet var klart, till att man fick svar. Man får anta att den längre tiden har att göra med att det biologiska materialet skall klara en viss temperatur under en längre tid, innan man kan mäta och utvärdera biologisk aktivitet. 

https://www.placera.se/placera/pressmeddelanden/2022/10/24/ziccum-ziccum-generates-proof-of-successful-drying-of-lipid-nanoparticles-in-mrna-project.html

Visar det sig att LaminarPace presterar bra resultat även där, öppnas möjlighet att tex lufttorka covidvaccin från Pfizer/BioNTech och Moderna. De vaccinerna är mest beroende av en fungerande kylkedja då de måste förvaras i minus 70 grader i nuvarande beredningsform.

Man har under hösten och helt nyligen, deltagit på flera konferenser runt om i Europa, där man nu har flera "dialoger" med big Pharma, biotechbolag och CDMOs. Presterar LaminarPace i dessa tester, kan man förmoda att det blir startskottet på en rad samarbeten från dessa dialoger, samt att det troligen tillkommer nya, då det är den "hetaste" plattformen.

Kassan är stor, och ytterligare softmoney kan komma under 2023, då ziccum nyligen lämnat in ansökan till CEPI, där de kan erhålla 43 miljoner ytterligare för utveckling av temperaturstabila vacciner (Baserat på vad ett annat bolag fått i samma call). Deadline var 31/1 och svar bör komma i närtid. Där samarbetar man med ett än så länge hemligt biotechbolag, vilket lär offentliggörs om man går i mål med ansökan. 

Sammanfattning från rapporten efter Q4 2022, där det slås fast att finansieringen är säkrad för MER än 12 månader. 23 miljoner i kassa, sänkta kostnader samt utbetalning av soft money. 

"Ziccum will receive payments of 5 mSEK from the national funding body Vinnova during the project, they are consented to cover up to 50% of a project's costs. The rest of the contribution will go into the project and reduce the total project cost for Ziccum"

"project (LaPaSim) starts February 1 2023.

https://www.placera.se/placera/pressmeddelanden/2022/12/16/ziccum-ziccum-awarded-10-msek-eurostars-funding-for-3d-modeling-and-digital-twin-project.html

"It is the company's assessment that the company has the required financing for longer than 12 months. The company will have a reduction of fixed costs compared to last year, and the Eurostars grant will also have an additional positive effect on the cash flow."

https://reports-en.ziccum.com/year-end-report-q4-2022/start/

Samarbeten 

Ziccum har ett antal pågående samarbeten Där man formulerar biologiskt material. I förlängningen är licensiering av tekniken målet, om LaminarPace presterar goda resultat. 

Från deras samarbetsöversikt kan man utläsa att de har 2 samarbeten med big Pharma, 3 samarbeten med biotechbolag, 1 samarbete med akademisk institution samt flera pågående dialoger med CDMOs.

https://ziccum.com/projects/ziccums-development-projects/

Man har en ny erfaren VD sen maj månad, som dessutom har blivit en av de större aktieägarna, då hon successivt utökat sitt innehav fram till årsskiftet. Med sina 110.000 aktier, äger hon 0,8% av bolaget. Styrelseordförande Fredrik Sjövall äger 218.000 motsvarande 1,58%.

https://eucaps.com/ziccum/holders

On May 9 Ann Gidner took office as new CEO. Ann has 25+ years of experience from Life Science management internationally, with a significant track record in strategic development, focused leadship, deal making and sales growth. Generating steep growth in leading, international Pharma CDMO corporations took her to senior global positions in the US and Germany. She has also been leading internationalization of mid-sized Life Science companies in Sweden and Germany, as well as building up Pharma technology licencing internationally. Recent years have given experience from CEO and Board positions in listed Swedish Life Science start-ups.

Marknad

For the total vaccine Western world sales market value, estimates for the top vaccine indications are as follows; In 2023 predicted to 67 billion USD, also after a slight decrease from record Covid-19 numbers; to be followed by some 64 billion USD per year in 2024-2026, then rising towards 80 billion USD in 2028*.

The corresponding annual market value for our three focus vaccine platforms are 40-50 billion USD for the years 2024-28. With a licensing business model, estimates of the addressable market size for our three focus vaccine platforms, considering a 1% royalty on entire vaccine sales can be made. Based on this, the total drying technology licensing market size may be predicted to 400 – 500 mUSD*

https://reports-en.ziccum.com/year-end-report-q4-2022/start/

Disclaimer: Detta är ingen köp- eller säljrekommendation. Jag råder var och en att bilda sin egen uppfattning genom att inhämta egna uppgifter och stämma av mot ovan.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?