Post entry

Råvarubolag: PA Resources, Lundin Mining

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Oljebolaget PA Resources och gruvbolaget Lundin Mining är inget för nervsvaga.

PA Resources

Oljebolaget PA Resources resultatrapport för q4/2011 kommer nu på ons 15 feb 2012 kl 7.45. Här är analytikernas förväntningar enl nyhetsbyrån SIX:

http://service.nordea.com/nordea-openpages/six.action?target=/nordea.public/news/newsdetail.page&magic=%28cc+%28news+%28id+urn%3Anewsml%3Asix.se%3A20120210%3ASIXN_760264%3A1%29+%28src+TIC%29%29%29&

Analytikerna räknar alltså i snitt med att PA Resources kommer att visa ett resultat efter skatt på -1770 miljoner kr för q4/2011, dvs en brakförlust alltså.

Nedskrivningar av de bokförda värdena för PA Resources oljefyndigheter väntas belasta kvartalets resultat med 2050-2150 miljoner kr. Oljefyndigheterna som skrivs ned är:

• Azurite i Kongo (nedskrivning på 1450-1550 miljoner kr)
• Didon North i Tunisien
• El Bibane i Tunisien
• Ezzaouia i Tunisien

//Tillägg tis 14 feb 2012: PA Resources betalar aktiemäklarfirman Remium för att få finnas med på Remiums hemsida Introduce.se http://www.introduce.se/ där Remium skriver följande inför PA Resources q4-rapport i morgon:

"PA Resources: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 intäkter om 496,3 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om -28,9%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -241,0 MSEK motsvarande en negativ rörelsemarginal."

http://www.introduce.se/artiklar/2012/2/prognoser-q4-par-doro-pact-duni-one-stil

Det är redan känt att PA Resources oljeproduktion uppgick till följande nivåer:

8500 fat/dag under q2/2011
7800 fat/dag under q3/2011
8400 fat/dag under q4/2011
9300 fat/dag under jan/2012

Dvs en viss uppgång på sistone. I nov 2011 startade oljeproduktionen vid Aseng-fältet i Ekvatorialguinea. PA Resources är delägare i det fältet.

PA Resources bokförda egna kapital (bokförda tillgångar minus bokförda skulder) uppgick till drygt 5 miljarder kr enl q3-rapporten per 30 sept 2011. Dvs ett resultat på -1,8 miljarder kr i q4 kommer att tära ganska mycket på det egna kapitalet. (Ett resultat på -1,8 miljarder kr minskar det egna kapitalet med lika mycket.)

Och PA Resources har en hög skuldsättning med skulder på ca 4 miljarder kr 30 sept 2011. Jämför med att PA Resources är värt drygt 1 miljard kr på börsen vid nuvarande börskurs 1,80 kr.

Mer exakt så uppgick PA Resources räntebärande skulder till ca 4 miljarder kr enl q3-rapporten per 30 sept 2011. Ur rapporten:

"Totala räntebärande skulder inklusive konvertibeln uppgick per sista september till 3 967,4 (3 524,1) MSEK."

http://www.paresources.se/Documents/Pdf/Reports/sv/611820.pdf

Dessutom i rapporten:

"Likvida medel vid periodens slut uppgick till 256,6 (745,1) MSEK."

Dvs räntebärande nettoskuld alltså 3,7 miljarder kr 30 sept 2011 (räntebärande skulder minus likvida medel), jämfört med PA Resources nuvarande börsvärde 1,15 miljarder kr. En mycket hög skuldsättning alltså.

"Risken för en utspädande nyemission har ökat betydligt", säger en aktieanalytiker till SIX (i översta länken) om läget för PA Resources. Dvs risk för att bolaget kommer att be aktieägarna om kapitaltillskott genom utgivning av nya PA Resources-aktier via nyemission, vilket i sig kan leda till kursnedgång.

PA Resources-aktiens kursutveckling:

• topp på 37-38 kr i juni 2008
• botten ca 5 kr i nov 2008
• topp 16-17 kr i maj 2009
• botten under 1,50 kr i nov 2011
• topp 2,65 kr i nov 2011
• nedgång till nuvarande kurs 1,80 kr

Dvs stora svängningar, men den långsiktiga trenden är en kraftig nedgång.

Ett synsätt är att PA Resources under q4/2011 faktiskt väntas ha haft intäkter på 556 miljoner kr och ett ebitda-resultat (förenklat uttryckt; rörelseresultat före avskrivningar) på 329 miljoner kr. Det är väl inte så tokigt i relation till att bolaget är värt 1,15 miljarder kr på börsen?

Oljepriset ligger ju högt nu med Nordsjöoljan (Brent) i 117-118 dollar/fat vilket borde ge bättre intjäning för PA Resources (även om dollarn fallit en del mot kronan på sistone till 6,66 kr).

Lundin Mining

Lundin Minings resultatrapport för q4/2011 kommer 23 feb 2012 (dvs på tors, inte kommande vecka utan veckan därpå).

Analytikernas senaste riktkurser för Lundin Mining-aktien:

40 kr (Handelsbanken 18 jan 2012)
40 kr (Swedbank 18 jan 2012)
38 kr (SEB 25 jan 2012)
34 kr (Nordea 18 jan 2012)

http://www.avanza.se/aza/press/archive.jsp?articleType=newsitem&language=svenska&showAll=true&query=%2Bcompanies%3ALundin%2BMining

Jämför med nuvarande börskurs 34,10 kr.

17 jan 2012 kom Lundin Mining med besked om bolagets metallproduktion under q4/2011 (och därmed helåret 2011). Koppar, zink och bly verkar vara de viktigaste metallerna för Lundin Mining, men Lundin Minings produktionstakt har fallit för alla metaller under de senaste åren:

Koppar:
2007: 97120 ton
2008: 97944 ton
2009: 93451 ton
2010: 80035 ton
2011: 75877 ton

Zink:
2007: 151830 ton
2008: 151157 ton
2009: 101401 ton
2010: 90129 ton
2011: 111445 ton

Bly:
2007: 44560 ton
2008: 44799 ton
2009: 43852 ton
2010: 39568 ton
2011: 41130 ton

Siffrorna ovan är exkl Lundin Minings 24%-andel av kopparproduktionen i Tenke Fungurume-gruvan i Kongo. Produktionen i Tenke Fungurume (Lundin Minings andel):

2009: 17325 ton
2010: 29767 ton

Lundin Minings resultat efter skatt:
2008: -957 miljoner dollar (48 miljoner dollar exkl nedskrivningar)
2009: 74 miljoner dollar (111 miljoner dollar exkl nedskrivningar)
2010: 317 miljoner dollar
q1/2011: 71 miljoner dollar
q2/2011: 58 miljoner dollar
q3/2011: 12 miljoner dollar

Dvs Lundin Mining måste upp i ett resultat på 176 miljoner dollar i q4/2011 för att helårsresultatet 2011 ska nå upp till 2010 års nivå (vilket verkar osannolikt?).

20 miljarder kr i börsvärde kan jämföras med att Lundin Mining har genererat ett resultat efter skatt på 1,9 miljarder kr för senast rapporterade 12 mån (okt 2010-sept 2011), dvs ett p/e-tal på 10-11 vilket väl är en ganska rimlig värdering av aktien?

Positivt att Lundin Mining har en stark finansiell ställning med en nettokassa på 1,4 miljarder kr 30 sept 2011, jämfört med att hela bolaget är värt 20 miljarder kr på börsen vid nuvarande börskurs 34,10 kr.

Positivt att metallpriserna verkar ha haft en bottennivå i okt 2011 och sedan dess visar kraftiga prisuppgångar:
• Kopparpriset hade en botten under 7000 dollar/ton i okt 2011 och verkar nu vara på uppgång med nuvarande pris ca 8600 dollat/ton.
• Zinkpriset hade en botten under 1800 dollar/ton i okt 2011 och ligger nu i över 2100 dollar/ton.
• Blypriset hade en botten på ca 1800 dollar/ton i okt 2011 och ligger nu i nästan 2200 dollar/ton.

(Men risk för att de låga metallprisnivåerna i okt 2011 kommer innebära ett dåligt resultat för Lundin Mining i q4/2011?)

Utveckling för Lundin Minings börskurs:
• Topp på 96-97 kr sommaren 2007.
• Botten kring 5 kr i början på 2009.
• Topp på 58-59 kr i maj 2011.
• Botten på 20-21 kr i okt 2011.
• Uppgång till dagens kursnivå 34,10 kr.

Dvs stora kurssvängningar genom åren, men en långsiktigt fallande kurstrend. Aktien verkar vara lämplig att köpa om man tror på stärkt världskonjunktur (och lämplig att sälja/blanka om man tror på sämre världskonjunktur).

Sammantagen reflektion

Intrycket är att varken PA Resources-aktien eller Lundin Mining-aktien direkt lockar. De har båda haft historiskt stora kurssvängningar, och för PA Resources är risken särskilt hög pga bolagets stora skuldsättning. Visst kan det leda till stora kursuppgångar om man har tur, men även stora kursnedgångar om man har otur. Och som nämnt finns enl analytiker risk för att PA Resources måste be aktieägarna om kapitaltillskott via nyemission, vilket säkert i så fall lär leda till kursnedgång.

Vill man ha aktier i oljebolag finns andra aktier som verkar intressantare:

• Enquest (stabilt bolag, stora kassaflöden från oljeproduktion i Nordsjön)
• Blackpearl (skicklig företagsledning som utvecklar fyndigheter i Kanada)

http://www.redeye.se/aktiebloggen/enquest/oljefynd-enquest-blackpearl

• Alliance Oil (lågvärderat bolag som ska öka oljeproduktion kraftigt, dessutom stora investeringar i nytt raffinaderi)
• Africa Oil (letar olja i Afrika, hög risk)
• Shamaran Petroleum (letar olja i irakiska Kurdistan, hög risk)
• Petrogrand (letar olja i Ryssland, hög risk)

http://www.redeye.se/aktiebloggen/africa-oil/spekulativ-koplista

Lundin Mining är ett mer stabilt bolag än PA Resources. Lundin Mining är skuldfritt och har dessutom en nettokassa. Men bolagets långsiktiga utveckling ser trist ut med fallande metallproduktion.

Ett hopp finns i och Tenke Fungurume-gruvan i Kongo kan öka produktionen framöver. Det är tal om att Tenke Fungurume ska öka sin totala produktionstakt till nästan 200 000 ton koppar from år 2013. För att nå dit krävs dock investeringar på 5-6 miljarder kr varav Lundin Mining ska stå för 30% (1,7 miljarder kr). http://www.avanza.se/aza/press/news.jsp?newsArticleId=N1861401 Men den politiska risken hög i Kongo. Det var väl ganska nyligen som staten Kongo plötsligt ville ha en högre andel av Tenke Fungurume-gruvans intjäning.

En potential med Lundin Mining-aktien är om bolaget blir uppköpt. Tydligen kom ett bud på över 50 kr/aktie våren 2011, medan huvudägare och styrelseordförande Lukas Lundin sa att det var alldeles för lågt:

http://borssnack.di.se/Diseconf/DiseSW/SWBorssnackMsg.aspx?MsgId=1975460&ParentSeqNo=535

http://www.e24.se/business/ravaror/lukas-lundin-for-lagt-bud_2648001.e24

Sammantaget verkar Lundin Mining-aktien ganska rättvärderad nu vid börskurs 34 kr om inte metallpriserna fortsätter stiga kraftigt vilket då lär leda till fortsatt kursuppgång. Risk för att q4-rapporten blir dålig pga låga metallpriser i q4.

Vill man äga gruvaktier verkar tex Northland Resources eller Sotkamo Silver vara intressantare alternativ:

http://www.redeye.se/aktiebloggen/africa-oil/spekulativ-koplista

http://www.redeye.se/aktiebloggen/northland-resources/gruvrea-sotkamo-northland

(Bloggskribenten äger själv aktier i Africa Oil och Shamaran Petroleum. Härav ligger Africa Oil-aktien ungefär oförändrad sedan inköpstillfället medan Shamaran-aktien har fallit kraftigt. Frågan är nu om Shamarans börskurs kan återhämta sig: http://www.redeye.se/aktiebloggen/shamaran-petroleum-corp/aterhamtning-shamaran)

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?