Post entry

PA Resources. Lösning på finansieringspeoblemen nära förestående?

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

PA Resources meddelar idag att man skjuter upp delårsrapporten en vecka (högst). Målet anges vara till dess åstadkomma en lösning.

Hur skall man tolka detta? Rimligen borde man väl vara mycket nära en lösning. En sådan borde innebära kurshöjning (men vem vet säkert). Effekten av frånvaro av en lösning till dess är dock lätt att räkna ut varför ledningen borde vara mycket säkra på framgång. Kursuppgång idag?

Kommentarer?

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?