Post entry

Ossian Hellers: Ett paranormalt aktiegeni?

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Om finansmannen Ossian Hellers.

Vem är Ossian Hellers?

Spontant intryck:

Han dök upp härom året från ingenstans som stjärn-analytiker på Christer Gardells och Lars Förbergs fondbolag Cevian.

Uppvuxen i Stockholms lyxförort Lidingö med huvudet på skaft (bla tydligen bra på schack).

Åtalades för omfattande insiderbrott, men friades både från det och från relaterade skattebrott.

Fick sparken från Cevian, bla för att han inte följt Cevians interna regler om att rapportera de egna aktieaffärer man gör.

Hade dock tydligen blivit delägare ("partner") i Cevian och fick en generös ersättning för att få sin ägarandel utköpt.

Även om Hellers friades från alla brott i härvan "är han rökt i vår värld", sa Gardell och var inte glad över den negativa publicitet som Hellers orsakade Cevian.

Cevian är ju bla storägare i aktade storbolag som Volvo och Danske Bank, och gör allt för att få bli insläppt i näringslivets och finansbranschens "finrum".

//Edit: Inte minst är väl Cevian beroende av hög trovärdighet för att kunna locka och bibehålla stora investerare till Cevians fonder.

Det underlättas ju inte av skandaler kring Cevian-anställda.

Tilläggas kan att även om Cevian är framgångsrikt, har Cevian även andra trovärdighetsproblem än Hellers-härvan.

Tex är Cevian känt för att vilja pumpa bolag på pengar.

Kritiker som affärsmannen Carl Bennet anser att lastbilstillverkaren Volvo (där Cevian är storägare) hade gått omkull häromåret om Cevian (med Christer Gardell som frontfigur) fått igenom sina krav på att få Volvo att överföra pengar till Volvos aktieägare.

Bennet pratar om det i ett framträdande från hösten år 2009 (3 min 42 sek i följande videoklipp): https://www.youtube.com/watch?v=zHu3-EIPdqI

//

Varför lyckades åklagaren inte få Hellers fälld för att ha begått insiderbrott?

Bla togs många av Hellers mfl misstänkta insideraffärer upp under rättegången.

Men domstolen ansåg tydligen inte att bevisen var tillräckliga för att insiderbrott verkligen begåtts.

Märkligt att många av affärerna var köp av aktier precis före uppköp då aktierna steg kraftigt.

Och tal om att Hellers som medarbetare på Cevian generellt kunde ha tillgång till insiderinformation såsom kommande uppköp.

Men åklagarnas framlagda info var väl mer av slaget "indicier" som tydde på att insiderbrott begåtts, snarare än bevis som fastlade insiderbrott.

Den enda affären där insiderinformation belades var väl aktier i något mexikanskt flygplatsbolag (Asur), men just i det fallet hade typ Hellers et al inte gjort någon affär i det bolaget som gav någon vinst.

Till Hellers försvar anfördes väl bla att han är en väldigt skarp aktieanalytiker, kanske Sveriges bästa, och att de aktieaffärer som gjordes helt enkelt var ett resultat av hans egna skarpa analyser utan att han hade någon insiderinfo om kommande uppköp etc.

Oavsett vilket frågar man sig varför Hellers valde att ta steget att börja handla med aktier utan att följa Cevians regler etc.

Det kan ju ej direkt ha varit för pengarnas skull, för Cevian har varit väldigt framgångsrik och Hellers skulle säkert ha blivit minst lika rik (förmodligen klart rikare) om han stannat kvar på Cevian och gjort ett fortsatt bra jobb där.

Var det för spänningens skull?

Hade hans högprestanda-hjärna inte tillräckligt med stimulans på Cevian?

//Edit: Tex ur förhöret med Hellers i tingsrätten (enl tingsrätts-domen jun 2010):

Hans privata investeringar började i liten skala men när kapitalet växte ökade risktagandet.

Han behövde inte pengarna.

Det var en intellektuell utmaning.

Aktier är hans stora intresse.

Han går in 100 procent i det han gör.

Morgon som kväll tänker han på aktier.

Så är det även i resten av hans familj.

Han kan investera milj kr men kollar Pricerunner om han t.ex. köper en

printer privat och tittar om han kan hitta en som är 500 kr billigare.

Då åker han dit och köper den.

//

Även märkligt att åklagaren inte kunde få Hellers mfl inblandade i härvan fällda för relaterade skattebrott kan man tycka.

Bla tal om att han och kompisen Andreas Hofmann (som också var åtalad i härvan, men senare friad) gjorde långa bilresor till Schweiz för att ta ut stora mängder kontanter av de vinster man gjorde på aktieaffärerna, och sedan åka tillbaka till Sverige med pengarna för att kunna spendera dem här.

Bla hade Hofmann tydligen gömt stora mängder kontanter i en bilbarnstol i källaren av sin villa på Lidingö.

Hellers själv hade tydligen gömt stora mängder kontanter i sitt arbetsrum på Cevians kontor.

//Edit: Enl tingsrätts-domen från jun 2010:

Åklagarna var vid husrannsakan framför allt ute efter material som visade att de tilltalade hade arbetat med investeringarna och t.ex. gjort analyser.

Något sådant material hittade de emellertid inte.

...I stället fann de bl.a. på Ossian Hellers arbetsplats i 2 arkivmappar buntar med 1 000 kr sedlar som hämtats från UBS i Schweiz den 12 april 2007.

Dessa härrörde från Andreas Hofmanns konto i Zürich.

Han hämtade då ut 5 milj kr.

...Hos Andreas Hofmann påträffades i en bilbarnstol drygt 400 000 kr.

//

Även skumt att när polisen vid något tillfälle gjorde ett tillslag hemma hos Hofmann så kastade han (eller var det hans fru?) ut en mobiltelefon genom fönstret.

Och det var tydligen en mobiltelefon med ett anonymt kontantkorts-telefonnummer som använts i kontakterna med Hellers mfl om de gjorda aktieaffärerna.

Dvs varför gör man så om man inte har något att dölja?

//Edit: Ur tingsrätts-domen från jun 2010 (enl åklagarnas framställan):

Vid husrannsakan i Andreas Hofmanns bostad den 16 april 2007 togs en mobiltelefon i beslag.

Den telefonen hade inte avlyssnats.

Den hade ett kontantabonnemang hos Comvic med namnet Joker.

Både Andreas Hofmann och Ossian Hellers hade telefoner med sådana kontant-abonnemang.

När de skulle tala med varandra om affärer och ville tala i klartext använde de dessa Jokertelefoner.

De använde sig då inte av de avlyssnade telefonerna.

Enligt anteckningar från husrannsakan upprättade av polismannen Jan Hultin kastade Andreas Hofmanns hustru Malin Hofmann vid husrannsakan ut en mobiltelefon från fönstret till makarnas sovrum på andra våningen.

Det var Jokertelefonen.

Syftet med att kasta ut telefonen var att polisen inte skulle hitta den och kunna finna spår av samtalen i den, alltså att undanröja bevis.

Av polisförhör framgår att Andreas Hofmann hade sagt till Malin Hofmann att kasta ut telefonen.

Samtidigt stod Andreas Hofmann vid entrédörren till huset och talade med polisen.

//

Även tal om att de inblandade hade konstruerat ett avancerat system med kodnamn för varandra vilket gjorde att utomstående inte direkt kunde avläsa deras identiteter.

Även för Magnus Kjellberg (jobbade på amerikanska investmentbanken Morgan Stanley).

Pokerproffset Ken Lennaárd tydligen också inblandad i härvan.

Men även de båda friades.

//Edit: Enl åklagarna i tingsrättsdomen från jun 2010:

...Ossian Hellers kodnamn: "Mr Bling" eller "Mr Big"

...Magnus Kjellbergs kodnamn: "Mr White"

...Karsten Storgaard: "Red"

//

Tex hade Kjellberg tydligen kodnamnet "Mr White" i kommunikationen mellan de inblandade: http://www.realtid.se/ArticlePages/200903/27/20090327165703_Realtid635/20090327165703_Realtid635.dbp.asp

Och Kjellberg var inte vem som helst på Morgan Stanley.

Tex:

En av de åtalade var Magnus Kjellberg, chef på Morgan Stanley i London där han hade ansvaret för rådgivningen vid företagsöverlåtelser i Norden.

http://www.realtid.se/ArticlePages/201104/15/20110415103806_Realtid286/20110415103806_Realtid286.dbp.asp

Dvs han hade med andra ord direkt insiderinformation om företagsköp där MS var finansiell rådgivare åt någon av parterna (köpande bolag eller säljande bolag osv).

Återigen frågetecken:

Hur kunde han med denna prominenta position välja att sätta allt detta på spel genom att vara med och agera i härvan (även om han också senare blev friad från alla brott).

Eller kan det faktiskt vara så att alla de inblandade spelade ett helt "rent spel" utan brottslig användning av insiderinformation, utan bara helt enkelt gjorde framgångsrika aktieaffärer ihop (även om det tex kunde vara i strid med sina arbetsgivares interna regler om affärerna ej rapporterades dit)?

Enl tex Wall Street Journal i juni 2008:

It is unclear what deal tips the Morgan Stanley banker, Magnus Kjellberg, allegedly passed on.

http://blogs.wsj.com/deals/2008/06/18/morgan-stanleys-stockholm-syndrome/

Även tal om att de inblandade använde kodnamn för de aktier de handlade i.

//Edit: Tex enl tingsrätts-domen:

...För Gambro användes kodnamnet "Kid".

...Electrolux: "White".

...Visma: "Röd".

...OMX: "Ofelia".

...Mandator: "Maggan".

//

Det kan man ju tolka som att de använde för att dölja för ev avlyssnande poliser vilka affärer som egentligen gjordes.

Banker/aktiemäklarfirmor som misstänker att kunder bryter mot lagen genom att handla i aktier baserat på otillåten insiderinformation, är ju skyldiga att anmäla detta till övervakningsmyndigheten Finansinspektionen som sedan ev vidareanmäler detta, varefter en fortsatt utredning ev görs av tex Ekobrottsmyndigheten osv.

//Edit: Tex åklagarna enl tingsrättsdomen:

Hos Ossian Hellers beslagtogs en bärbar dator.

Den analyserades.

I datorn påträffades ett antal exceldokument, bl.a. ett som är rubricerat KID.

Filen är skapad (måndagen) den 13 februari 2006.

KID är Gambro, en affär där Magnus Kjellberg har lämnat uppgifter.

På Morgan Stanley har man måndagsmöten.

När Ossian Hellers skapade dokumentet i Gambro kl. 21.49 angiven dag hade han räknat på utfallet på Gambrooptioner beroende på hur Gambro-aktien skulle komma att utvecklas.

I exceldokumentet har han särskilt markerat 2 kolumner med fet stil.

Vid denna tidpunkt pågick förhandlingar om ett uppköp av Gambro.

...Det första budet var 106 kr.

...Det förkastades, nya förhandlingar skedde och det slutliga priset blev 111 kr.

Han räknade på olika alternativ som grundades på uppgifter som han fått från Magnus Kjellberg.

Budet på 111 kr verkar ha lagts 4 apr 2006, varpå Gambro-aktien steg med över 30%: http://www.di.se/artiklar/2006/4/3/investor-lagger-bud-pa-gambro/?flik=

Dock enl Kjellbergs försvarsadvokat enl tingsrätts-domen från jun 2010:

Magnus Kjellberg har inte läckt insiderinformation till Ossian Hellers.

Inte i något av de fall där han är åtalad har det funnits någon sådan information.

Åklagarna har hävdat att han har fått kännedom om vissa saker på måndagsmöten hos Morgan Stanley.

Det har emellertid inte gått att utreda när sådana möten har hållits eller

vilka som har deltagit i dessa.

Dessutom förmedlas inte känslig information av insiderslag på dessa möten.

Magnus Kjellberg har inte varit verksam i något av de projekt som dessa bolag gäller.

...Magnus Kjellberg är inte Mr White

...och det finns inte något samtal under den tid som telefonavlyssning pågått där det framgår att han skulle vara Mr White.

Magnus Kjellberg har inte deltagit i någon vinstdelning och har inte tagit mot pengar från någon.

//

Tal senare bla om att Hellers numera bor i Panama eller på Mallorca (eller både och?).

//Edit: Tex Realtid.se i apr 2011 (med hänvisning till Dagens Industri):

Ossian Hellers lämnar Sverige

Ny hemvist på Mallorca.

http://www.realtid.se/ArticlePages/201104/08/20110408094722_Realtid376/20110408094722_Realtid376.dbp.asp

//

Domstols-domen om härvan (från Stockholms tingsrätt) är daterad 1 juni 2010 och är på över 800 sidor.

Och som nämnts innebar domen att alla åtalade frias från misstänkt insiderbrott.

(Dock dömdes Hellers och Hofmann enl domen skyldiga till skattebrott och för det dömda till fängelse i två år, men det blev de senare friade ifrån i annan instans.)

Bla om Ossian Hellers i domen:

Han är född 1 juli 1972.

I skrivande stund (i mars 2015) är han alltså fortfarande ung och bara 42 år (fyller 43 i juli 2015).

Då (i jun 2010) hade han hemadress i lyxstadsdelen Östermalm i Stockholm.

Kort bakgrund om Hellers enl domen:

Ossian Hellers är född 1972.

...Efter att ha examinerats som civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm 1997

...fick han anställning som managementkonsult hos Bain & Co i Stockholm.

...2003 började han arbeta som aktieanalytiker hos Cevian Capital Advisory AB, ett rådgivningsbolag till de på Jersey baserade fonderna Cevian Capital I och II.

Anställningen avslutades 2007 sedan de i målet aktuella händelserna blivit allmänt kända.

Dvs det var tydligen år 2007 som härvan blev allmänt känd och började nystas upp.

Ekobrottsmyndigheten (EBM) skickade ut följande pressmeddelande om härvan mån 16 apr 2007:

Två personer anhållna misstänkta för grov organiserad insiderbrottslighet

16 apr 2007 15:37

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten har i dag anhållit två personer i trettioårsåldern som misstänkta för grova insiderbrott avseende mycket höga belopp.

De misstänkta brotten har begåtts under ett par års tid och har skett på finansmarknader över hela världen och misstänks ha genererat mångmiljonvinster.

Finansinspektionen har lämnat avgörande information till Ekobrottsmyndigheten och utredningarna sker i samarbete med såväl utländska myndigheter som EUROJUST.

Förundersökningarna leds av kammaråklagarna Robert Engstedt och Stig Åström.

http://www.ekobrottsmyndigheten.se/press/nyheter/2007/4/Tva-personer-anhallna-misstankta-for-grov-organiserad-insiderbrottslighet/

Nytt pressmeddelande från EBM bara några dagar senare (fre 20 apr 2007):

Överklagan av häktningsbeslut i insidermålet

20 apr 2007 15:38

Kammaråklagare Robert Engstedt, Ekobrottsmyndigheten, har i dag till Svea hovrätt överklagat Stockholms tingsrätt beslut att frige en av de misstänkta i det uppmärksammade insidermålet.

http://www.ekobrottsmyndigheten.se/press/nyheter/2007/4/Overklagan-av-haktningsbeslut-i-insidermalet/

Dvs tydligen genomfördes först häktningar av misstänkta.

//Edit: Enl tingsrätts-domen från jun 2010:

De tilltalade har varit berövade friheten enligt följande:

...Ossian Hellers; den 16 – 19 april och den 25 april – 28 maj 2007.

...Andreas Hofmann; den 16 april – 15 maj 2007.

Dessutom beslutades om att drygt 90 miljoner kr av Hellers och Hofmanns pengar skulle spärras tills vidare:

...Hellers: Beslut hos Svea hovrätt i feb 2008 om att spärra 57 miljoner kr av hans pengar.

...Hofmann: Beslut hos Stockholms tingsrätt i apr 2007 om att spärra 36 miljoner kr av hans pengar.


Summa 93 miljoner kr.

Det var alltså merparten av de 130 miljoner kr som Ekobrottsmyndigheten enl nedan beräknade de totala vinsterna i härvan till.

//

Även pressmeddelande från EBM samma dag (fre 20 apr 2007):

Åklagarnas fortsatta information i utredningarna om insiderbrott

20 apr 2007 15:38

Åklagarna har de senaste dagarna haft pressmöten kl 15.00 och lämnat information om utredningsläget.

Åklagarna har på detta sätt kunnat tillmötesgå det mycket stora intresset från media.

Utredningarna är nu inne i ett skede där det inte längre finns anledning att ha dagliga informationsmöten.

Nu satsar åklagarna med sitt utredningsteam all kraft på det fortsatta utredningsarbetet för att driva utredningarna framåt.

Åklagarna kommer att lämna fortsatt information om läget i utredningarna genom pressmeddelanden eller informationsmöten som meddelas senare.

http://www.ekobrottsmyndigheten.se/press/nyheter/2007/4/Aklagarnas-fortsatta-information-i-utredningarna-om-insiderbrott/

Därefter skulle det dröja över ett år innan nästa EBM-pressmeddelande kom om saken i aug 2008:

Åklagaren inväntar kompletterande skrivelse från försvararna i insidermålet

19 aug 2008 14:04

Förundersökningen i det uppmärksammade insidermålet är avslutad.

Dag för åtals väckande var planerad till denna vecka.

Försvararna aviserade i måndags att de avser att begära kompletteringar av förundersökningen i en skrivelse som kommer att inges till Ekobrottsmyndigheten senast på torsdag i denna vecka.

Åklagaren avvaktar med att ge in åtalet till dess att han tagit del av innehållet i försvararnas skrivelse.

http://www.ekobrottsmyndigheten.se/press/nyheter/2008/8/Aklagaren-invantar-kompletterande-skrivelse-fran-forsvararna-i-insidermalet/

Det skulle sedan dröja till mars 2009 innan själva åtalet väcktes mot de misstänkta:

Åtal i omfattande insiderutredning

27 mar 2009 20:25

Kammaråklagare Stig Åström vid Ekobrottsmyndigheten har idag beslutat väcka åtal mot sex personer i den omfattande insiderutredningen.

De åtalade misstänks ha genomfört ett stort antal insideraffärer.

Det handlar sammantaget om vinster på cirka 130 miljoner kronor som uppkommit genom systematiskt utnyttjande av insiderinformation.

- Detta är Sveriges hittills största insideråtal både vad gäller antalet personer och storleken på beloppen, säger kammaråklagare Stig Åström.

...Till grund för åtalet ligger en mycket omfattande utredning där en avgörande förutsättning har varit förekomsten av telefonavlyssning.

...Det har dessutom krävts rättslig hjälp från flera andra länder.

http://www.ekobrottsmyndigheten.se/press/nyheter/2009/3/Atal-i-omfattande-insiderutredning/

Dvs då hade det gått nästan två år sedan härvan från början briserade i apr 2007.

Sedan körde alltså rättegången igång i Stockholms tingsrätt, varpå tingsrättens dom kom 1 jun 2010.

Och på domen meddelade EBM några veckor senare följande respons via pressmeddelande:

Ekobrottsmyndigheten överklagar ej domen i det stora insidermålet

18 jun 2010 13:40

Åklagarna i det stora insidermålet Stig Åström och Yngve Rydberg har bestämt sig för att inte överklaga tingsrättens friande dom i insiderdelen.

Åklagarna i det stora insidermålet Stig Åström och Yngve Rydberg har bestämt sig för att inte överklaga tingsrättens friande dom i insiderdelen av nedanstående skäl.

Avgörande för utgången i målet har varit tingsrättens värdering av bevisningen.

Den avgörande bevisfrågan är

...om de tilltalade handlat enbart på grundval av insiderinformationen

...eller om de alternativa förklaringar som de lämnat till affärerna medfört att åklagaren inte förmått uppfylla det stränga beviskrav som gäller i brottmål.

En mycket omfattande bevisning – såväl skriftlig som muntlig, såsom hemlig telefonavlyssning – har presenterats för att styrka åklagarnas påståenden.

Tingsrätten har emellertid funnit att bevisningen inte varit tillräcklig för en fällande dom.

En tingsrättsdom bör överklagas endast om man på goda grunder kan förvänta sig att hovrätten ändrar tingsrättens dom.

I målet innebär detta att hovrätten skulle göra en i allt väsentligt annan bedömning av bevisningen än vad tingsrätten gjort.

De affärer som tingsrätten hade att behandla låg redan några år tillbaka i tiden och den ovisshet som detta skapar drabbar den som har bevisbördan, nämligen åklagarna.

Detta talar emot att hovrätten skulle göra en annan värdering av bevisningen än tingsrätten, eftersom än längre tid kommer att förflyta innan målet kommer under hovrättens prövning.

Då ytterligare bevisning av större värde inte kan tillföras målet blir den samlade bedömningen att det inte på goda grunder går att motse en fällande dom i insiderdelen i hovrätten.

Detta med särskilt beaktande av reglerna om en modernare rättegång som innebär att hovrättsprocessen i första hand ska vara en granskande överprövning av tingsrättens avgörande och inte en omprövning av målet.

Däremot överklagar åklagarna i dag det grova skattebrottet och yrkar på ett strängare fängelsestraff.

http://www.ekobrottsmyndigheten.se/press/nyheter/2010/6/Ekobrottsmyndigheten-overklagar-ej-domen-i-det-stora-insidermalet/

Dvs åklagarna valde att släppa delen om insiderbrott, och istället kräva ännu strängare straff (för de påstådda skattebrotten) än de domar på två års fängelse tingsrätten dömde Hellers och Hofmann till.

(Dock som nämnt friades de senare ändå även vad gäller skattebrotts-delen.)

Verkar som att Hellers och Hofmann dömdes av

...både förvaltningsrätten

...och i nästa instans kammarrätten (i dec 2010)

att betala 6 miljoner kr i restskatt ("skattetillägg") pga de uppgifter som framkommit om de aktieaffärer de båda gjort i härvan:

Hofmann: 3,5 miljoner kr

Hellers 2,2 miljoner kr


Summa 5,7 miljoner kr

http://www.realtid.se/ArticlePages/201012/06/20101206160848_Realtid184/20101206160848_Realtid184.dbp.asp

Under 2012 framkom att högsta instans i skattefrågor (högsta förvaltningsdomstolen) valde att inte ta upp Hellers/Hofmanns skatteärende: http://m.realtid.se/artikel/?p=20120321154332_Realtid297.dbp

Därmed ska det alltså vara kammarrättens dom (från dec 2010 om restskatten) är den som gäller.

Därutöver dömdes de i tingsrätten i jun 2010 till två års fängelse för skattebrott.

Men under 2013 framkom efter beslut av högsta domstolen att man inte både kan

...dömas för skattebrott

...och betala restskatt

Det skulle vara att betrakta som att man straffas två gånger för samma gärning.

Därför blev det aldrig någon slutlig skattebrotts-dom för Hellers/Hofmann.

Bla ur åklagarnas sakframställan enl tingsrättens dom från jun 2010:

Ekobrottsmyndigheten (EBM) hade fått in anmälningar om olaglig handel med värdepapper som skulle utredas.

Ossian Hellers och Andreas Hofmann greps den 16 april 2007.

De hördes då om de brottsmisstankar som de kunde delges.

Under förhören och vid häktningsförhandlingarna framförde EBM till Ossian Hellers och Andreas Hofmann att utredarna ville se deras kontoutdrag för att få del av hela deras handel med värdepapper.

EBM ville att de frivilligt skulle berätta om den handel som de hade genomfört.

Ossian Hellers och Andreas Hofmann ville emellertid inte berätta och EBM tvingades vänta på kontoutdragen.

När EBM hade fått kontoutdragen kunde åklagarna delge Ossian Hellers och Andreas Hofmann misstanke om skattebrott så att de kunde höras om det.

När de tilltalade blivit medvetna om att EBM försökte få ut kontoutdragen gav de till Skatteverket in en begäran om frivillig rättelse för taxeringsåret 2006.

När Ossian Hellers och Andreas Hofmann greps den 16 april 2007 hade tiden inte gått ut för att lämna deklarationen för inkomståret 2006.

Sedan de hade släppts ur häktet deklarerade de inkomsterna för år 2006.

De kom också in med en begäran om omprövning av 2006 års taxering.

De hade inte kunnat höras om skattebrott, men EBM hade begärt in inkomstdeklarationerna.

De affärer som EBM hörde Ossian Hellers och Andreas Hofmann om fanns inte med i deklarationerna.

Dvs frågetecken:

1)

Varför ville de inte berätta om vilka aktieaffärer de gjort?

Har man rent mjöl i påsen lägger man väl direkt alla korten på bordet om man är inkallad på förhör hos EBM.

2)

Varför hade de inte tagit med aktieaffärerna i sina skattedeklarationer (om det inte var för att undvika att betala skatt på vinsterna)?

Tex om Hellers i domen:

Ossian Hellers deklarerade taxeringsåret 2006 i tid.

I deklarationen har han tagit upp cirka 38 000 kr i kapitalvinster (...)

För de affärer i värdepapper som han har genomfört via Luxemburg och rättat finns inte några kontrolluppgifter hos Skatteverket.

För övrigt försvarsadvokater i härvan:

...Ossian Hellers försvarsadvokat: Leif Gustafsson

...Andreas Hofmanns försvarsadvokat: Hans Strandberg

Tex artikel från Affärsvärlden i apr 2012:

Trubbelfixaren

När finansmännen och näringslivstopparna får problem ringer de Hans Strandberg.

Med Sveriges tyngste ekobrottsförsvarare vid sin sida ser oddsen betydligt bättre ut.

Fråga (politiska partiet Socialdemokraternas förre partiledare Håkan) Juholt.

http://www.affarsvarlden.se/affarsjuridik/article3494750.ece

Enl artikeln bla:

Till listan på nuvarande och forna klienter (till Strandberg) hör

...Öresunds vd Mats Qviberg som han hjälper med det rättsliga efterspelet efter HQ-kraschen

...Boris Benulic, den förre vd:n som är polisanmäld för tradingsmällen i Kraft & Kultur

...han försvarar Solnas tidigare stadsdirektör Sune Reinhold i muträttegången kring Nationalarenan.

...Hans Strandberg ledde också Nordeamannens (dvs Andreas Hofmanns) försvar i Cevianmålet för några år sedan

...försvarade fastighetsinvesteraren Bernhard von der Osten-Sacken mot anklagelserna för skattebrott

...liksom Skandias personalchef Ola Ramstedt och vd Lars-Eric Petersson under Skandiaaffären för några år sedan.

För att nämna några klienter.

...En annan är förre S-ledaren Håkan Juholt.

http://www.affarsvarlden.se/affarsjuridik/article3494750.ece

I tingsrätts-domen från jun 2010 beskrivs påstådda skattebrott och insiderbrott, och även vilka (olagliga) insideraffärer som påstås ha gjorts.

De påstådda insideraffärerna är indelade i fyra kategorier (tydligen utifrån varifrån insiderinformationen anses härstamma enl åklagarna):

1) Cevian-delen

2) Carnegie-delen

3) Morgan Stanley-delen

4) Okända tipsare

För respektive del anges sedan vilka bolag som aktier har handlats i (och ibland även årtal för när affärerna skulle ha gjorts).

Tex nio affärer i Cevian-delen:

Visma (2005)

Visma (2006)

Metso (2005)

Metso (2006)

Lindex (2006)

Volvo (2006)

Teliasonera

Outokumpu Technology (Outotec)

Skandia

Sju affärer utifrån info från "okända tipsare":

Biacore

Hiq

Intentia

Ixonos

Mandator

Teledanmark

Traction

Fyra affärer i Morgan Stanley-delen:

Findexa

Gambro

OMX

Tradedoubler

Tre affärer i Carnegie-delen:

Ostasiatiske Kompagni (EAC)

Frans Maas

Asur

Det blir totalt 23 påstådda insideraffärer:

Cevian-baserade 9 st

från okända tipsare 7 st

Morgan Stanley-baserade 4 st

Carnegie-baserade 3 st


Summa 23 st

Infon från Cevian-affärerna antogs väl då enl åklagarna komma från Hellers och infon från Morgan Stanley från Magnus Kjellberg (vilket de väl båda förnekat).

Infon från aktiemäklarfirman Carnegie antogs väl komma från en ytterligare åtalad (men senare friad) i härvan; dansken Karsten Storgaard.

Bakgrund om honom i domen:

Karsten Storgaard är född 1974 och har vuxit upp i Köpenhamn.

Efter examen från Handelshögskolan i Köpenhamn 2000 fick han anställning hos Bain & Co i Stockholm där han lärde känna Ossian Hellers.

Han slutade på Bain & Co i Stockholm 2004 då han i stället började på företagets kontor i Los Angeles.

Den 15 september 2005 tillträdde han en anställning hos Carnegie i Köpenhamn som analytiker.

//Edit: Varför skulle Storgaard välja att sätta sin karriär och sitt rykte på spel för att vara med i härvan?

Bla enl åklagarna i tingsrättsdomen från jun 2010 (med hänvisning till avlyssnade telefonsamtal):

Vid samtal mellan Ossian Hellers och Karsten Storgaard framgår att Karsten Storgaard hatade sitt arbete och att han startat ett företag i U.S.A.

Tex Storgaard under ett avlyssnat telefonsamtal:

- I fucking hate my job and I can't wait to quit, som Karsten frankt uttrycker det.

http://m.realtid.se/artikel/?p=20100416132825_Realtid375.dbp

//

Dvs Hellers och Storgaard kände varandra sedan tiden då de båda jobbade på amerikanska företagskonsultfirman Bain.

Och enl domen kände Hellers och Kjellberg varandra sedan tiden då de båda studerade på Handelshögskolan i Stockholm.

Hellers och Hofmann växte upp tillsammans på Lidingö.

Dvs Hellers verkar ha varit "spindeln i nätet" i härvan.

Mer i domen om de påstådda insiderbrotten

1)

I domens avsnitt om de påstådda insiderbrotten, var inledningen att banken SEB i aug 2005 gjorde en anmälan av misstänkt insiderbrott.

Det står att åklagarna uppgett att banken "reagerat på att en kund i Luxemburg hade gjort mycket stora affärer kort före kursdrivande händelser".

Det gällde optionsaffärer kopplade till aktiekurserna i bolagen

Skandia

Electrolux

Tele2

Affärerna motsvarade underliggande aktievärden på

...nästan 40 miljoner kr i Tele2

...och 110-120 miljoner kr i Skandia.

SEB;s anmälan kom till EBM som inledde en förundersökning av saken.

För att få info om kunden och detaljer om affärerna, krävdes tillstånd av landet Luxemburg.

Efter att byråkratins kvarnar malt framkom därefter under våren 2006 att kunden var Andreas Hofmann.

Och under hösten 2006 framkom detaljer om affärerna.

Under vägens gång inkom ytterligare anmälningar om att samma kund gjort flera misstänkta affärer.

Det var aktieaffärer i Frans Maas (ett holländskt transportföretag).

Tydligen blev Frans Maas uppköpt av danska bolaget DSV under 2006: http://en.wikipedia.org/wiki/DSV_(company)

2)

Under hösten 2006 fick EBM även in anmälningar från isländska banken Kaupthings kontor i Luxemburg, om att Ossian Hellers gjort misstänkta insideraffärer där.

Det var affärer i:

Findexa

Frans Maas

Biacore

//Edit: Separat blogginlägg från 5 mars 2015 om att svenska telefonkatalog-bolaget Eniro köpte sin norska motsvarighet Findexa år 2005 för 8 miljarder kr: http://www.redeye.se/aktiebloggen/eniro/salj-eniro-aktien

//

3)

Eftersom både Hofmann och Hellers handlat i Frans Maas började EBM fundera kring om de hade en koppling till varandra.

//Edit: Senare framkom att de gått i samma högstadieklass i Källängens skola på Lidingö.

Åklagarna tittade på gamla skolkataloger och hittade dem på samma klassfoto (där Hofmann då hade efternamnet "Müller").

Därmed gick tingsrätten med på att telefonavlyssning kunde inledas.

http://m.realtid.se/artikel/?p=20100416132825_Realtid375.dbp

//

I feb 2007 började EBM avlyssna de inblandades telefoner.

Det var bla samtal mellan Hellers och

Karsten Storgaard på Carnegie

Magnus Kjellberg på Morgan Stanley

pokeproffset Ken Lennaárd

Andreas Hofmann

Hofmann hade bytt bank från SEB till Nordea i Luxemburg där han hade Jan Felländer som kontaktperson.

Felländer blev också misstänkt och åtalad i härvan (men liksom de övriga senare friad).

Dvs alla misstänkta och åtalade (men senare friade) i insiderhärvan:

Ossian Hellers

Andreas Hofmann

Ken Lennaárd

Karsten Storgaard

Magnus Kjellberg

Jan Felländer

Händelseförlopp enl åklagarnas framställan i tingsrätts-domen från juni 2010:

Den 16 april 2007 skedde tillslag.

Ossian Hellers och Andreas Hofmann greps.

Myndigheterna i Luxemburg frös de misstänktas tillgångar på konton och

värdepappersutdrag rekvirerades.

I slutet av avlyssningen fanns samtal som visade att personkretsen gjorde affärer i samma värdepapper.

Vid husrannsakningar säkrades datorer, telefoner och USBminnen.

I början av utredningen ville man på EBM veta varför de misstänkta hade handlat i bolagen.

De tilltalade gav emellertid inte några svar.

De talade inte heller om varandras inblandning.

(...)

Husrannsakan genomfördes också för att se om det fanns analyser eller utfört arbete som, om affärerna var seriösa, förklarade varför de hade handlat som de gjort.

Några sådana uppgifter fanns emellertid inte.

Dvs återigen skumt av de inblandade att inte vilja säga något.

Senare framkom dock att Hellers i feb 2008 ingav dokumentation som skulle förklara varför gjorda aktieaffärer genomförts.

Utifrån tex Hellers skattedeklarationer framkom att han i och för sig hade stigande lön, men endast förhållandevis små besparingar i övrigt och få gjorda aktieaffärer.

I domen står det att Hofmann ärvde 12 miljoner kr år 2000.

Arvet ska ha kommit från en familj i Schweiz "som en återbetalning från andra världskriget".

//Edit: Enl tex Hofmanns försvarsadvokat Hans Strandberg i tingsrätts-domen från jun 2010:

Andreas Hofmanns släkt kommer från Österrike.

Stora delar av familjen utplånades under andra världskriget.

År 2001 ärvde Andreas Hofmann pengar som kom från ett skadestånd som härrörde från Österrike.

Det var därför fullt naturligt för honom att ha konton i Luxemburg och Schweiz.

//

Och Hofmann satte in pengarna hos SEB i Luxemburg med Jan Felländer som kontaktperson.

När Felländer senare bytte till Nordea i Luxemburg år 2006, flyttade Hofmann sitt konto dit.

Hofmann började även handla via schweiziska banken UBS.

Det står även att Hellers för sin del i apr 2005 öppnade ett konto hos Swedbank i Luxemburg för att handla aktier.

Efter ett år flyttade han sedan kontot till Kaupthing i Luxemburg.

Som åklagarna beskriver det i domen anlitades Lennaárd av Hellers för att sprida pengarna på flera personer för att inte skapa lika mycket uppmärksamhet, för att bankerna inte skulle bli lika misstänksamma och anmäla misstänkta insideraffärer.

Lennaárd öppnade därför också konto hos Kaupthing i Luxemburg, och senare även i schweiziska banken Credit Suisse.

Enl åklagarna i domen:

Detta var ett medvetet förfarande för att försvåra bankernas möjligheter att bedöma affärerna och inte ge dem något incitament till att göra anmälningar av affärerna.

Det har också försvårat EBMs möjligheter att kontrollera affärerna i Luxemburg och Schweiz.

Det står även att Lennaárd (efter tillslaget mot Hellers/Hofmann i apr 2007) valde att i maj 2007 ta ut de över 18 miljoner kr han hade på CS-kontot för att därefter av sluta det.

Vad gäller själva aktieaffärerna står det att Hofmann och Lennaárd gjorde till stor del samma affärer.

Bla stora vinster på Electrolux-optioner.

Affärerna verkar ha satt igång under 2005.

I mars 2005 förde Hofmann sedan över 6-7 miljoner kr av sina pengar till Hellers nya konto hos Swedbank.

...värde på Hofmanns konto i SEB per slutet av 2004: 8 miljoner kr

...värde på Hofmanns konto per slutet av 2005: 13 miljoner kr

Dvs en kraftig ökning trots överföringen till Hellers.

...När han sedan bytte till Nordea i jan 2006 var värdet på kontot 14 miljoner kr.

I den info om Hofmann som Nordea (Felländer) upprättade i nov 2005, hade Hofmann en förmögenhet på 4 miljoner euro.

Senare gjorde Hofmann under maj och juni 2006 överföringar på 34 miljoner kr till UBS i Schweiz.

I maj 2006 tog han även ut 5 miljoner kr kontant.

Både Hofmann och Hellers hade instruerat sina banker att ha "hold mail"-konton, dvs konton som det inte skickades någon info om per post.

Hellers öppnade sitt Swedbank-konto i Luxemburg i feb 2005.

In på kontot kom 6-7 miljoner kr från Hofmann.

Men Hellers uppgav till Swedbank att pengarna kom från "bolagsförsäljningar i Antigua och Malta".

När Hellers senare bytte bank till Kaupthing var det 42 miljoner kr som överfördes dit i maj 2006.

Den sista aktieaffären Hellers gjorde på sitt Kaupthing-konto var att köpa aktier i bolaget OMX (som bla ägde Stockholmsbörsen, ingår numera i amerikanska börsoperatören Nasdaq).

Han hade köpt OMX-aktier för 86 miljoner kr (varav 17 miljoner kr finansierades med lån).

//Edit: OMX hette från början OM (Optionsmäklarna) som startades år 1984 som en fristående optionsbörs i Sverige.

I maj 2007 la Nasdaq ett bud på 25 miljarder kr för OMX.

Även Dubaibörsens ägare la sig i och gav ett konkurrerande bud.

Men det slutade med att Nasdaq köpte OMX per feb 2008.

http://sv.wikipedia.org/wiki/OMX

Sedan bytte Nasdaq namn till Nasdaq-OMX.

Men har väl på senare tid återigen bytt tillbaka till att bara heta Nasdaq.

//

Åklagarnas framställan i domen fortsätter med att när tex Hellers släpptes fri från häktet under våren 2007 blev han väldigt flink med att lämna in uppgifter till Skatteverket.

Det var dels en rättelse av deklarationen för år 2005.

Och även en försenad deklaration för 2006.

Enl de nya siffrorna han ingav till Skatteverket hade han bla gjort vinster på aktieaffärer etc med följande beopp:

2005: 18 miljoner kr

2006: 25 miljoner kr

Av beloppet år 2005:

aktievinster 14 miljoner kr

aktieförluster 0,6 miljoner kr

optionsvinster 4 miljoner kr


Summa 18 miljoner kr

Av beloppet år 2006:

aktievinster 19 miljoner kr

aktieförluster 3 miljoner kr

optionsvinster 9 miljoner kr


Summa 25 miljoner kr

Under 2006 hade han bla handlat i aktier etc i följande bolag:

Frans Maas

Gambro

Biacore

Tradedoubler

...Tex holländska transportbolaget Frans Maas blev uppköpt av danska DSV under 2006: http://en.wikipedia.org/wiki/DSV_(company)

...Svenska sjukvårds-utrustningsbolaget Gambro blev uppköpt av Investor och EQT under 2006: http://sv.wikipedia.org/wiki/Gambro

...Svenska sjukvårds-utrustningsbolaget Biacore blev uppköpt av amerikanska jättekoncernen General Electric i juni 2006: http://sv.wikipedia.org/wiki/Biacore

...Och amerikanska bolaget America Online (AOL) la i feb 2007 ett uppköpsbud på svenska internetannonsbolaget Tradedoubler (även om det budet senare ej fullföljdes): http://sv.wikipedia.org/wiki/Tradedoubler

Dvs Hellers verkade ha en in i h-es bra analysförmåga om han prickade in alla dessa fyra bolag utan insiderinformation.

På samma sätt omfattade de aktier etc han handlat i under 2005 bla följande bolag:

Hiq

Intentia

TDC

Findexa

EAC

Traction

...Tex var det tydligen i sep 2005 som besked kom om att Eniro köper Findexa: http://www.enirogroup.com/sv/pressmeddelanden/eniro-avtalar-om-att-forvarva-findexa

...Amerikanska bolaget Lawson la ett bud på svenska dataprogrambolaget Intentia i jun 2005. Efter budet steg Intentia-aktien med 36%: http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article2577769.ece

Osv.

Även Hofmann inkom efter häktningen med ny info till Skatteverket avseende vinster på aktieaffärer etc:

för 2005: 29 miljoner kr

för 2006: 21 miljoner kr

Akter etc han handlat i under 2005:

EAC

Visma

Hiq

Lindex

Metso

Frans Maas

Skandia

TDC

(Bara i Skandia och TDC gjorde han optionsvinster på 22 miljoner kr under 2005!)

...Sydafrikanska försäkringsbolaget Old Mutual la ett uppköpsbud på svenska försäkringsbolaget Skandia i sep 2005: http://sv.wikipedia.org/wiki/Skandia

Bla tal om att det var Cevian med Gardell i spetsen var storägare i Skandia och fått Old Mutual intresserat av Skandia.

...Klädföretaget Lindex fick under hösten 2007 först bud från Kappahl som ej gick igenom, men sedan ett bud från finska bolaget Stockmanna vilket gick igenom.

Cevian var ju storägare även i Lindex, och lär säkert ha jobbat aktivt med att hitta uppköpare till Lindex redan år 2005.

Men 2005 verkar Hellers ha varit för tidigt ute i den aktien.

...Fem riskkapitalbolag ledda av brittiska riskkapitalbolaget Apax la i sep 2005 ett bud på TDC (Danmarks "Telia") för 165 miljarder kr: http://telekomidag.se/brittiskt-bud-pa-tdc/

Dagens Nyheter skrev i juli 2007 att insiderinformationen om TDC-budet misstänktes ha kommit från (den senar helt friade) Karsten Storgaard som alltså tidigare jobbade på företagskonsultfirman Bain tom sep 2005, och Bain var inblandad som rådgivare i samband med TDC-budet: http://www.dn.se/ekonomi/bud-pa-tdc-klipp-for-insidermisstankta/

Enl den artikeln misstänktes Storgaard även ligga bakom följande insiderinfo i härvan:

...Danska bolaget Östasiatiska Kompaniets (EAC:s) försäljning av ett affärsområde i nov 2005

...Besked i dec 2005 om att DSV och Frans Maas planerade samgående.

...Mexikanska flygplatsbolaget Asur i början av 2007.

//Edit: Tex enl tingsrätts-domen från jun 2010:

Den 16 november 2005 gjorde Andreas Hofmann 2 kontantuttag hos SEB i Luxemburg

...ett på 400 600 DKK

...och ett annat på 3 203 200 kr

Vid den tidpunkten hade det tillkännagetts en stor affär i EAC och de tilltalade hade tjänat stora pengar på aktieköp (...).

Karsten Storgaard hade gett information angående den affären.

När affären hade gått i lås åkte Andreas Hofmann till Luxemburg och gjorde uttagen.

//

//Edit: Artikel i Realtid.se från apr 2010: http://m.realtid.se/artikel/?p=20100416132825_Realtid375.dbp

Enl artikeln framkom vid telefonavlyssning av bla Storgaard om att

...danska staten

...och australiska bolaget Macquarie

ägde

...danska bolaget Köbenhavns Lufthavn

...som i sin tur var delägare i mexikanska flygplats-operatören Asur.

Och Carnegie (där Storgaard jobbade) hade anlitats för att vara rådgivare åt staten i samband med en ägarförändring i Asur.

Det kunde då (enl Storgaard) ev öppna för att Macquarie tex la bud på hela Asur via Köbenhavns Lufthavn.

Senare framkommer av telefonavlyssningarna att Lennaárd säger till Hellers att Lennaárds mäklare kan köpa aktier i mexikanska bolag om så önskas.

Och i ett annat telefonsamtal framkommer plötsligt att Felländer föreslår Hofmann köp av Asur-aktier.

Som Felländer förklarar det har han hittat caset av en ren slump.

Samtalet sker efter att Hofmann plötsligt prickat in att vitvarutillverkaren Electrolux skulle komma med en jättebra resultatrapport, varefter Electrolux-aktien var upp över 20%.

///Edit: På tal om ovannämnda storvinst i Electrolux var det för övrigt även tal om att en Electrolux-anställd (Dan Josefsberg) skulle åtalas i härvan, vilket dock aldrig blev av: http://www.realtid.se/ArticlePages/200903/31/20090331161345_Realtid484/20090331161345_Realtid484.dbp.asp?Action=Print

///

Det framkommer även att Hofmann varit med och köpt Asur-aktier för ca 120 miljoner kr, men inget uppköp kommer.

Storgaard berättar (enl telefonavlyssningarna) bla att han försöker pumpa danska staten på info men inget framkommer.

Han tittar även i Carnegies interna information för att försöka få fram något.

Men efter några veckor väljer Hofmann att sälja Asur-aktieinnehavet utan att budet kommit.

Dvs oflyt för åklagarna om Asur var det bolag/den aktie det framkom mest konkret info om vad gäller misstänkt insiderinfo, fast det just för den aktien aldrig kom något uppköpsbud!

Edit: Hur skulle Felländer och Hofmann utåt visa att de plötsligt köpte Asur-aktier för stora belopp?

Enl åklagarna i tingsrätts-domen:

På Nordeas server återfanns ett mail från Jan Felländer på Nordea i Luxemburg med

...en analys gjord av Merrill Lynch

...och en annan gjord av Credit Suisse

som avsåg ASUR.

Jan Felländer sände dessa till Andreas Hofmann och talade dessutom om bolaget med denne.

Andreas Hofmann hade emellertid då redan bestämt sig för att genomföra affären.

Telefonsamtalet från Jan Felländer skedde för att ge sken av att affären gjorts på Jan Felländers rekommendation.

Karsten Storgaard hade nämligen långt tidigare lämnat information om affären till Ossian Hellers.

De ovannämnda personerna förnekar dock säkert alla påstådda oegentligheter avseende detta (och alla övriga anklagelser som åklagarna kom med).

//

Aktier etc han handlat i under 2006:

Visma

Gambro

Lindex

Volvo

Biacore

Telia

Metso Tradedoubler

Outokumpu Technology (Outotec)

Frans Maas

Som nämnt ovan blev ju Gambro, Biacore och Frans Maas uppköpta under 2006.

Tex Hofmann anförde till sitt försvar att han handlat i Frans Maas-aktien efter att han läst en analys från holländska aktiemäklarfirman Kempen.

Åklagarna pekar i tingsrätts-domen på att

...Hofmann/Hellers mfl började med ett kapital på 5 miljoner kr i början av 2005.

...Det hade sedan vuxit till 127 miljoner kr per 12 apr 2007.

Det innebar en värdeförändring på +2 488% under perioden.

Dvs kapitalet 25- eller 26-faldigades på drygt två års tid.

Enl domen hade de under perioden sammanlagt gjort affärer för över 1 miljard kr.

Enl domen:

Den höga avkastningen visar att många av dessa affärer måste grunda sig

på insiderinformation.

//Edit: Hellers själv har under tingsrätts-förhöret invänt mot åklagarnas beräkningar och framfört följande

Årsavkastningen blir konstiga siffror när allt läggs ihop.

EBM har framfört att han har haft avkastningar på smått fantastiska 1 000 procent.

Detta är helt fel.

I beräkningen ska hänsyn tas till 2 lyckosamma småinvesteringar i optioner som han gjorde under 2005 – 2007.

För att få en rättvis jämförelse har han valt att ta bort dessa affärer och bara ta aktieaffärerna då options-affärerna var extremt lyckade.

Hans årsavkastning på aktier var

år 2005 103 procent

år 2006 57 procent

och år 2007 33 procent.

Även Hellers under förhöret:

I hans arbete på Cevian ingick frekventa kontakter med de flesta aktörer på

finansmarknaden, mäklarchefer, fonder, investerare, bolag o.s.v.

Han hade tillgång till ett stort informationsbrus, idéer, rykten osv.

Detta är inte insiderinformation.

Han förnekar inte att han hade ett informationsövertag på Cevian p.g.a. att han träffade mycket kunnigt folk, lärde sig och hörde hur de utvärderade saker och träffade bolagsledningarna.

Detta är dock inte att likställa med insiderinformation.

Och:

Spekulationer i tidningar o.dyl. är mycket kortsiktig information som var helt

ointressant för Cevian p.g.a. investeringshorisonten.

Han började göra egna investeringar 2005, för att utnyttja den kortsiktiga informationen som Cevian inte nyttjade.

I Norden tittade Cevian/han själv på nästan alla bolag.

Det finns inte ett oändligt antal intressanta bolag.

Han kan något om nästan alla dessa bolag.

När han nåddes av informationsbruset kunde han följaktligen redan något om bolaget.

Han började inte på ruta 1 och hade således ett informationsövertag gentemot övriga.

Alla på finansmarknaden pratar med alla för att få information.

Alla bollar idéer mellan varandra.

//

I Hofmanns beslagtagna dator återfanns följande raderade dokument, vilket enl åklagarna var ett meddelande från Hellers till Hofmann:

Hej

Först lite kort om Outokompo Tech – jag är skyldig dig en uppdatering med tanke på att inget har tillkännagetts ännu.

Volvo affären är – trots sin kursuppgång – en motgång för Cevian.

På grund av den missade styrelseplatsen - och prestigeförlusten som den har inneburit – så ställer detta högre krav på att de framtida investeringarna har en solid förtroendeplattform att verka utifrån.

Med andra ord: i framtiden gäller bättre förankringsarbete innan announcement.

Det samma gäller således för Outokompo.

Men jag har ändå ett par nya (och nygamla) Cevian-relaterade investeringar åt dig, men dessa återkommer jag med under nästa vecka.

Tänkte köra en annan lead, som inte har ngt med Cevian att göra:

Det var så tramsigt så att jag blev förbannad när Ticker och andra stackars analytiker försöker rationalisera det som händer i OMX med att en ”färsk” analys från ABG anger en riktkurs på 170 spänn.

Och att industrin genomgår en konsolidering. PAH.

OMX har ett bud på sig och öppnade sina böcker för NASDAQ i slutet av förra veckan.

Det indikativa budet ligger på 192 spänn och presenterades för OMX styrelse för 1 ½ vecka sedan.

Processen har varit i rullning i drygt 1 månad och Morgan Stanley har för närvarande 2 team som jobbar med detta.

Den 12:e har OMX ett styrelsemöte för att få en dragning om ”future operating moder”.

Hedgefonderna ligger och toktankar och så får man serverat ngt svammel om en pågående industrikonsolidering.

Verkligen insiktsfullt …

Gäsp.

Ossian Hellers försvar

Hans försvarsadvokat Leif Gustafsson enl tingsrätts-domen från jun 2010 bla:

Ossian Hellers har inte använt sig av otillåten information.

Och:

Med hänsyn till hur det ser ut på finansmarknaden idag krävs för att någon ska kunna åtalas för insiderbrott en mycket hög grad av konkretion.

Det är många gånger svårt att bedöma hur det såg ut när en transaktion ägde rum.

I några fall kan det kanske finnas grund för åklagarnas påstående att det har funnits insiderinformation, men Ossian Hellers har då inte haft tillgång till den.

Även:

Genomgående i åtalet är att flertalet, om inte alla investeringar, avser finansiella instrument som ostridigt har varit föremål för omfattande information, ryktesspridning och spekulation.

Den typiska insidersituationen sker när det är relativt tyst mot omvärlden vid den tidpunkt då den otillåtna affären sker.

_I brist på bevisning om det centrala förhållandet att otillåten information har funnits försöker åklagarna lägga pussel genom att visa hur de tilltalad… [content has been truncated]

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?