Post entry

Orexo: MUUUUUUUUUUU

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

I en tidigare blogg skrev jag att det var dags för marknaden att premiera Orexo för en stigande marknadsandel för Zubsolv. Aktien har värderas upp men caset har stärkts betydligt genom avtalet med Express Scripts. Aktien är fortfarande grisbillig.

För en vecka sedan meddelade Orexo att Zubsolv kommer in på Express Scripts (ES) preferred list från 1 januari. ES är USAs största PBM med en marknadsandel på 34%. Det är gigantiska nyheter och kommer påverka marknadsandelen för Orexo väldigt positivt över tid.

För närvarande lider dock aktiemarknaden av närsynthet. Eftersom veckodata publiceras över Zubsolvs förskrivning så tittar folk på den. Trenden är positiv men UnitedHealtheffekten är hittills något mindre än marknaden hade hoppats på. Detta beror delvis på semestertider och jag tror fortfarande att marknadsandelen överstiger 4% innan september månads utgång.

Det viktiga med Unitedavtalet är att Orexo nu nått en nivå på Zubsolvförsäljningen som gör bolaget lönsamt. I kombination med dagens kapitalanskaffning är bolaget i ett läge där man kan trycka på gasen. Det är dags för aktiemarknaden att lyfta blicken!

Jag träffade Orexo på Paretos HC-seminarium igår. För att inte uttråka läsaren med detaljer vill jag bara belysa hur attraktiv marknaden för Zubsolv är och vilken enorm kassako Orexo håller på att bli.

  • I USA lider över 100 miljoner amerikaner av kronisk smärta (!!!)

  • Av dessa går hälften, 50% på kronisk opiatbehandling.

  • 11% av dessa är beroende, dvs drygt 5 miljoner amerikaner.

  • Endast 2 miljoner av dessa är dianosticerade med ett beroende, vilket delvis beror på stigmat med att vara drogberoende

  • 800,000 av dessa får någon form av behandling för sitt beroende. Zubsolv försöker etablera sig på ett subsegment av marknaden som utgörs av 500,000 patienter.

Med andra ord får bara 40% av de som diagnosticerats med opiatberoende en behandling för sitt beroende. I andra sjukdomar är 80% en vanlig "penetrationsnivå" i USA. Det är en nivå som gäller inom astma, diabetes, högt blodtryck och benskörhet.

I USA råder ett enormt konsensus bland politiker för att stoppa den "epidemi" som opiatberoende utgör. Att varje certiferad läkare nedast får behandla 100 patienter är en flaskhals i systemet som sannolikt kommer försvinna. Det gör att en betydligt större del av de 2 miljoner diagnosticerade kommer behandlas i framtiden.

Orexo har genom publicerade studier visat att Zubsolv kan användas för initieringsbehandling. Denna effekt hoppas man få tillaggt till etiketten i slutet av 2015 (FDA godkännande krävs). Om man kan hävda detta i sin marknadsföring har Zubsolv en stor fördel gentemot huvudkonkurrenten Suboxone. Och med tanke på att en mängd nya patienter ska behandlas om politikerna får som de vill så kommer de då kunna sättas på Zubsolvbehandling från dag 1. Att dessa skulle byta till Suboxone är inte troligt.

För varje procentenhet marknadsandel över break-even ökar Orexos vinst med mellan 2 och 2,50 kronor per aktie. Når bolaget sitt mål om 25-30% marknadsandel så blir Orexo blir en kassako av Guds nåde. Jag säger bara MUUUUUUUUUUU!

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?