Post entry

Orexo, Betsson

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Noterat om läkemedelsbolaget Orexo och spelbolaget Betsson.

Orexo

Nedan text (från lör 24 maj 2014) ur följande tråd från Di.se:s aktieforum Börssnack (med smärre justeringar av texten): http://borssnack.di.se/?f=1&t=2209532#msg14984632

_Orexo:

Ett läkemedelsbolag baserat i Uppsala.

Drygt 100 pers anställda per slutet av 2014.

Huvudprodukt: Zubsolv (som syftar till att avvänja drogberoende, tex patienter som fått morfin).

Börsvärde: Över 3 miljarder kr vid börskurs 93,25 kr.

Nettoresultat 2013: -155 miljoner kr
Nettoresultat q1/2014: -21 miljoner kr.

De resultaten var nästan helt exkl Zubsolv som lanserades i USA 16 sep 2013 och hittills bara har nått följande intäkter:

2013: 7 miljoner kr
q1/2014: 33 miljoner kr

Skuldsättning: En nettoskuld (räntebärande lån minus kassa) på knappt 400 miljoner kr per slutet av q1/2014.

Tex analysföretaget Redeye anser att Orexo-aktien är värd 148 kr:http://www.redeye.se/analys/today/orexo-tar-plats-i-portfoljen

I sin analys antar Redeye bla att Zubsolv når följande intäktsnivåer för Orexo de kommande åren:

2013 (faktiskt utfall): 7 miljoner kr
2014: 317 miljoner kr
2015: 940 miljoner kr
2016: 1 646 miljoner kr

För 2014 räknar Redeye med att Orexo når följande intäkter per kvartal från Zubsolv:

q1/2014: 33 miljoner kr (faktiskt utfall)
q2/2014: 45 miljoner kr (Redeyes prognos)
q3/2014: 100 miljoner kr (Redeyes prognos)
q4/2014: 139 miljoner kr (Redeyes prognos)

Realistiskt eller ej?

Enl R-analysen finns följande konkurrenter till Zubsolv (med marknadsandelar som väl avser USA-marknaden):

...Suboxone (ägt av brittiska läkemedelsbolaget Reckitt Benckiser) 80%

...Suboxone-kopior (eftersom patentet för Suboxone tydligen löpt ut) 17-18%

...Zubsolv 2%
- - -
Summa 100%

Under q1/2014 hade Zubsolv en marknadsandel på knappt 2%.

R räknar med att Zubsolv kommer att öka marknadsandelen kraftigt framöver till 7-8% under q4/2014.

Är det realistiskt?

Själv tvivlar jag.

Om R:s prognoser nås räknar R med att Orexo kommer att ha ett resultat per aktie på 17 kr år 2016 (dvs inom 2-3).

Utifrån det handlas Orexo-aktien till ett p/e-tal på 5-6 (börskurs 93,25 kr delat med resultat per aktie 17,03 kr)._

Patent

Tydligen har Orexo främst patent på det sätt som substanserna är paketerade i läkemedlet Zubsolv.

//Edit: Avser ej läkemedlets "förpackning" (kartong) utan hur läkemedlet (själva "pillret") är gjort för att patienten ska få i sig läkemedlets aktiva substanser på effektivast sätt.

//

_Enl Orexos årsredovisning för 2013:

"Orexo utvecklar förbättrade specialistläkemedel och läkemedel för nya användningsområden – till en lägre kostnad, på kortare tid och med lägre risk – genom att kombinera kända läkemedelssubstanser med en egen patenterad sublingual (under tungan) tabletteknologi."

Och:

"En viktig del av Orexos strategi är att utveckla nya förbättrade läkemedel genom att kombinera välkända och väldokumenterade substanser med egna innovativa patenterade sublinguala tabletteknologier. Målsättningen är att utveckla nya och patenterbara läkemedel
med unika egenskaper med fokus på patientnytta."

http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/24/C2/EA/wkr0006.pdf_

Plötsligt vd-byte

Vd för Orexo är Nikolaj Sörensen sedan feb 2013.

Så här beskrivs han på Orexos hemsida:

Nikolaj Sørensen (född 1972)

Verkställande direktör för Orexo AB sedan februari 2013, anställd sedan 2011.

Civilekonom.

Tidigare uppdrag:

...Internationell, kommersiell erfarenhet från läkemedelsindustrin från Pfizer och Boston Consulting Group (BCG).

...Styrelseledamot i Läkemedelsindustriföreningen (LIF).

Sörensens tidigare arbetslivserfarenhet enl Linkedin:

Chief Commercial Officer

Orexo AB

oktober 2011 – februari 2013 (1 år 5 månader)|Sverige

Responsible for global commercial operations including business development, alliance management.

European and Canada Marketing Director Lyrica

Pfizer Inc

oktober 2010 – oktober 2011 (1 år 1 månad)|London, Storbritannien

Marketing team leader for Lyrica (a $1.5 Billion brand) managing a team of 40 marketing professionals across all Western European markets.

Chairman of the Board

Pfizer AB

april 2008 – september 2011 (3 år 6 månader)

Managing Director

Pfizer AB

april 2008 – oktober 2010 (2 år 7 månader)

Project Leader

The Boston Consulting Group

2001 – 2004 (3 år)

Consultant

The Boston Consulting Group

1997 – 2001 (4 år)

Dvs han verkar bla ha varit Sverigechef för amerikanska läkemedelsjätten Pfizer.

Han verkar även under en tid ha varit högste chef för Pfizers läkemedel Lyrica.

Lyrica används tydligen mot epilepsi, ångest och smärta: http://sv.wikipedia.org/wiki/Lyrica

Sörensen verkar vara dansk och har bla universitets-utbildning från Copenhagen Business School:

Stockholm School of Economics

M.Sc., Economics

1996 – 1997

Copenhagen Business School

M.Sc., Economics and Internation Business

1995 – 1997

Glasgow Caledonian University

M.Sc., International Law

1994 – 1995

Copenhagen Business School

B.Sc., Economics and Law

1992 – 1995

Innan Sörensen var Anders Lundström vd för Orexo.

...Han utsågs i början av 2011 under stort buller och bång och verkade vara en stjärna i läkemedelsbranschen.

Så här sa bla Orexos dåvarande styrelseordförande Håkan Åström när Lundström utsetts till ny Orexo-vd:

Anders är en drömrekrytering för Orexo.

Med honom får Orexo en vd med gedigen internationell bakgrund och stark kommersiell erfarenhet.

Anders kommer också att etablera ett marknadstänkande tidigt i produktutvecklingen.

Det är helt rätt i den nya strategiska fas Orexo gått in i, med ett ökat fokus på utveckling, marknadsföring och försäljning av egna läkemedel.

http://www.unt.se/ekonomi/anders-lundstrom-ny-vd-for-orexo-1199291.aspx

Det framkom att Lundström var välmeriterad och bla haft höga positioner inom amerikanska läkemedelsjätten Biogen Idec.

Enl länken ovan (från Uppsala Nya Tidning):

Anders Lundström har de senaste elva åren arbetat utanför Sverige.

Och:

Han (Lundström) har tidigare varit chef för Biogen Idec International Commercial Operations med direkt marknadsansvar för försäljning i 28 länder.

Lundström gav följande kommentar till sitt vd-tillträde:

Jag ser med entusiasm fram emot att leda bolaget genom nästa fas – att bygga upp en kommersiell verksamhet med en stark portfölj av egna produkter som vi marknadsför och säljer själva i Europa eller USA.

Dvs det låter inte som att han bara tänkte stanna i två år och sedan hastigt lämna Orexo.

...Men sedan slutade Lundström plötsligt enl besked i feb 2013 (då Sörensen utsågs som efterträdare), dvs efter bara drygt två år vilket är att betrakta som en oväntat kort sejour som vd för ett börsbolag som Orexo.

Dvs hoppade Lundström av tex pga att han tvivlade på potentialen för Zubsolv?

Alternativt kan man tolka det som att Lundström fick sparken för att Orexos utveckling inte var enl plan.

Orexos pressmeddelande från 5 feb 2013 om att Lundström avgår och Sörensen utses till efterträdare:

Orexo stärker den kommersiella ledningsstrukturen och utser Nikolaj Sørensen till ny VD och Martin Nicklasson till arbetande styrelseordförande

http://www.orexo.com/sv/Investerare/Pressmeddelanden/?guid=740297

Dvs att Orexo stärker ledningen genom att bla utse Sörensen till ny vd kan tolkas som kritik mot Lundström.

I pressmeddelandet hyllas dock Lundström för "två framgångsrika år" som Orexo-vd, och att Sörensen utses till efterträdare eftersom Sörensen haft hand om att få Zubsolv godkänt i USA och att den produkten from dess väntas få allt större betydelse för Orexo osv.

I alla fall lyckades Lundström att (som en av sina första arbetsuppgifter på jobbet som ny Orexo-vd) få aktieinvesterare att under 2011 betala in ett kapitaltillskott på 240-250 miljoner kr till Orexo (genom utförsäljning av nya Orexo-aktier till investerarna via nyemission).

6-7 miljoner nya Orexo-aktier såldes ut för 38 kr per st.

Därefter har det totala antalet Orexo-aktier ökat med ytterligare ca 3 miljoner st genom bla

...att personaloptioner utnyttjats

...och att Orexos långivare bytt räntebärande lån bytts till nya Orexo-aktier.

Det totala antalet Orexo-aktier har därmed ökat:

...från 23-24 miljoner st aktier (före nyemissionen 2011)

...till nuvarande ca 33 miljoner st aktier

Det innebär en ökning ("utspädning") av antalet Orexo-aktier med över 40% under perioden.

Dvs förenklat uttryckt blir varje aktie i ett bolag mindre värd ju fler nya aktier bolaget ger/säljer ut.

Även om ett bolags verksamhet kan verka lovande och ha en god utveckling i sig, behöver det inte göra aktien till en bra investering om bolaget samtidigt ökar antalet aktier så mycket att utspädningen av befintliga aktier blir stor.

Innan Lundström var (norrmannen) Torbjörn Bjerke vd för Orexo.

Affärsvärlden har skrivit att Bjerke i praktiken fick sparken från Orexo i aug 2010 för att Bjerke inte var tillräckligt försäljningsorienterad: http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article3140553.ece

Enl artikeln fick han dock generösa ersättningar från Orexo och återfinns nu sedan 2011 som vd för börsnoterade läkemedelsfirman Karolinska Development.

KD har i dagsläget ett börsvärde på drygt 1 miljard kr (dvs lägre än Orexos dryga 3 miljarder kr).

Dvs varför accepterar en börs-vd att sluta och istället bli vd för ett börsbolag med lägre börsvärde?

Intrycket är alltså att Bjerke fick kicken och tog det jobbet som stod till buds (dvs vd för det mindre KD).

Bjerke tillträdde som KD-vd 14 jan 2011.

Danska läkemedelsjätten Novo A/S är huvudägare i Orexo med en ägarandel på 29%: http://www.orexo.com/sv/Investerare/Aktien/Aktieagare/

Dvs ev var det Novo som krävde sparken för Lundström och tillsättande av dansken Sörensen som ny vd för att få fart på Orexos utveckling.

//Edit: Novo A/S omnämndes även i tidigare blogginlägg (från 9 maj 2014) om bolaget Aerocrine där Novo A/S äger 25%: http://www.redeye.se/aktiebloggen/lovisagruvan/lovisagruvan-peab-aerocrine

...Dvs där fick Aerocrine-aktien rekommendationen "sälj" vid börskurs 6,10 kr.

...Och nu får Orexo rek "sälj" vid börskurs 93,25 kr.

Novo verkar alltså ha det tufft med sina delägda svenska bolag.

//

Novo A/S är främst huvudägare i stora danska läkemedelsbolaget Novo Nordisk.

Novo har en ägarandel på 26% av Novo Nordisk.

Novo Nordisk är en ordentlig framgångssaga och har nu ett börsvärde på 642 miljarder danska kr på Köpenhamnsbörsen.

...NN-aktien kunde för ca fem år sedan (i jun 2009) köpas för 54 danska kr

...Därefter har aktien stigit stabilt och nådde en topp på 265 danska kr nu i feb 2014.

...Sedan viss tillbakagång till nuvarande kursnivå 233,50 danska kr.

Huvudinriktningen för Novo Nordisk är behandlingar mot diabetes.

Spelbolagen

Skrev 14 maj 2014 ett inlägg om spelsajten Gala.se marknadsförd med helsidesannons på Expressens hemsida: www.avanza.se/placera/forum/trad.1588687.html

Gala.se visade sig ägas av spelbolaget Gala Coral Group (Storbritanniens tredje största spelbolag) som ägs av riskkapitalbolag.

//Edit: Inlägget:

Gala.se

Gick in på Expressens hemsida och möts av jätteannons för spelbolaget Gala.se.

Visar sig tillhöra Storbritanniens tredje största spelbolag Gala Coral Group som ägs av riskkapitalbolag.

Dvs negativt för Betsson, Unibet, Mr Green osv om Gala Coral nu hårdsatsar i Sverige?

//

Och nu har det hänt igen (dvs att ett "nytt, okänt" spelbolag blåser på med jätteannonser via Expressens hemsida).

Denna gång är det spelsajten Leovegas.com

När jag nu gick in på Expressens hemsida möttes man av en jätteannons för Leovegas.com.

Leovegas är baserat i skatteparadiset Malta och grundades så sent som 2012 av svenskarna Gustaf Hagman och Robin Ramm-Ericson. http://www.redeye.se/aktiebloggen/cherry/mobilspel-stal-showen

Leovegas säger sig bla ha den största sajten i Europa för kasinospel via mobiltelefonen: https://www.leovegas.com/sv#support/about

Det är ju oroväckande eftersom kasinospel via internet väl är det mest lönsamma segmentet för de internetbaserade spelbolagen, och att tillväxten inom det segmenter är störst för kasinospel via mobiltelefoner.

//Edit: Vad får dock kunderna för intryck av att Leovegas använder brottningsstjärnan Frank Andersson som frontfigur då han varit i blåsväder på sistone: http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/article18910729.ab

//

Men risk för att börsnoterade internetbaserade spelbolag som:

Betsson

Unibet

Mr Green

Påverkas negativt av att konkurrenter som Gala och Leovegas försöker ta mark på hemmaplan (Sverige) från Betsson, Unibet och Mr Green?

Börsvärden i dagsläget:

...Betsson 10-11 miljarder kr vid börskurs 229 kr

...Unibet 9 miljarder kr vid börskurs 321 kr

...Mr Green 1,4 miljarder kr vid börskurs 38,60 kr

Ekonomisk utveckling för bolagen

Betsson

Intäkter:

q1/2012: 536 miljoner kr

q2/2012: 486 miljoner kr

q3/2012: 530 miljoner kr

q4/2012: 652 miljoner kr

q1/2013: 639 miljoner kr (+19%)

q2/2013: 579 miljoner kr (+19%)

q3/2013: 603 miljoner kr (+14%)

q4/2013: 656 miljoner kr (+1%)

q1/2014: 686 miljoner kr (+7%)

Intäktsförändring exkl valutaeffekter och exkl företagsköp:

q1/2014: +10%

Nettoresultat:

q1/2012: 162 miljoner kr

q2/2012: 105 miljoner kr

q3/2012: 113 miljoner kr

q4/2012: 167 miljoner kr

q1/2013: 152 miljoner kr (-6%)

q2/2013: 128 miljoner kr (+22%)

q3/2013: 141 miljoner kr (+25%)

q4/2013: 141 miljoner kr (-16%)

q1/2014: 158 miljoner kr (+4%)

Resultat per aktie:

q1/2012: 3,91 kr

q2/2012: 2,54 kr

q3/2012: 2,68 kr

q4/2012: 3,95 kr

q1/2013: 3,54 kr (-9%)

q2/2013: 2,95 kr (+16%)

q3/2013: 3,25 kr (+21%)

q4/2013: 3,24 kr (-18%)

q1/2014: 3,52 kr (-1%)

Dvs:

...Intäktstillväxten varierar en del men ser överlag god ut. Kan dock vara boostad av företagsköp.

Det enda relevanta för aktieinvesterare är ju intäktstillväxten exkl företagsköp.

Det är ingen konst att öka intäkterna genom företagsköp, medan ett bolags värde blir högt om bolaget på egen hand (dvs exkl företagsköp) kan öka intäkterna kraftigt.

Positivt då att den organiska intäktstillväxten (dvs intäktstillväxten exkl företagsköp) var 10% för Betsson under q1/2014 (vilket även var exkl valutaeffekter).

//Edit: Men organisk intäktstillväxt behöver heller inte vara värdeskapande om den tex uppnås genom offensiv marknadsföring som gör att resultatutvecklingen blir dålig trots god intäktsutveckling.

Det verkar ev vara fallet för Betsson.

//

...Resultatförändringen verkar dock variera desto mer. Trist med fallande resultat per aktie de senaste två kvartalen (och under tre av de fem senaste kvartalen).

Kvartalssiffrorna ovan innebär följande för Betsson på årsbasis för senast rapporterade 12 mån (apr 2013-mars 2014):

...intäkter 2 524 miljoner kr (+9%)

...nettoresultat 568 miljoner kr (+6%)

...resultat per aktie 12,96 kr (+2%)

Dvs:

...Positivt med en intäktstillväxt på goda 9% under perioden. (Men hur mycket av det beror på företagsköp?)

...Grym marginal när Betsson har intäkter på 2,5 miljarder kr per år och på det tjänar 500-600 miljoner kr per år i resultat efter skatt.

...Mager tillväxt för resultatet per aktie. Varför var förändringen i resultatet per aktie så mycket sämre än både intäktsförändring och nettoresultat?

För aktieinvesterare är det ju utvecklingen av resultatet per aktie som (förenklat) är det enda viktiga till syvende og sidst.

Dvs vad spelar det för roll om intäkterna ökar kraftigt om det inte slår igenom i resultatet per aktie (som förenklat uttryckt är de pengar som tillfaller aktieägarna)?

Betsson-aktiens börskurs alltså nu i 229 kr.

Och bolaget genererade ett resultat per aktie på 12,96 kr under senaste 12 mån.

Det blir ett p/e-tal (börskurs delat med resultat per aktie) på 17-18.

Dvs vem vill köpa en aktie för ett p/e-tal på 17-18 om resultattillväxten bara var skrala 2% i årstakt?

För att motivera ett p/e-tal på 17-18 borde det krävas en uthållig resultattillväxt på åtminstone 5-10% per år (och ett oförändrat lågt ränteläge).

Men nu ligger alltså B:s resultattillväxt klart lägre, plus risk för högre ränteläge de kommande åren.

Plus och minus med Betsson:

+ Spelbolagen som Betsson är konjunktur-okänsliga vilket ökar det motiverade värdet av aktierna i dessa bolag (allt annat lika).

+ God intäktstillväxt.

- Skral resultatutveckling.

- Högt värderad aktie.

- Risker i form av ändrade regler för spelbolagen. Nya regler kan tex dra undan mattan för Betssons intjäning från viktiga länder som Sverige, Norge och Turkiet.

- Det är svårt att vara unik i branschen för spelbolag. Nya spelbolag poppar upp titt som tätt och försöker stjäla kunder från andra spelbolag. Gala och Leovegas är tydligen exempel på spelbolag som nu försöker kapa åt sig marknadsandelar på Betssons hemmamarknad Sverige.

Därför frågetecken för Betsson-aktien vid börskurs 229 kr.

Tex nedan om riskerna med Turkiet ur B:s årsredovisning för 2013 (som är daterad 10 apr 2014): http://files.shareholder.com/downloads/AMDA-1Z3NET/3193859365x0x744665/0F8C675D-87F1-464B-B119-AAF98659478D/BetssonAB_rsredovisning_2013_Swe.pdf

(Mina kommentarer i okursiverad stil.)

...Turkiet införde under 2007 lagstiftning mot internetspel

...och skärpte i viss utsträckning lagstiftningen under 2013.

Syftet med lagstiftningen är främst att skydda det statliga spelmonopolet (i Turkiet, dvs Turkiets motsvarighet till det statliga svenska spelbolaget Svenska Spel).

En av Betssons samarbetspartners, som har en egen separat spellicens på Malta, accepterar att turkiska spelare spelar under denna licens.

Dvs Betsson erbjuder indirekt folk i Turkiet att spela via Betssons Malta-baserade verksamhet.

Betssons partners internetbaserade spelverksamhet har en tydlig gränsöverskridande karaktär, vilket innebär att internationell rätt är tillämplig.

Enligt principen om staters suveränitet har varje stat lika värde vilket innebär att en stats lagregler inte kan få företräde framför en annan stats lagregler.

Betssons partners marknadsplats är huvudsakligen Malta där

verksamheten bedrivs i enlighet med den maltesiska lagstiftningen

och lyder under det maltesiska rättssystemet.

Som en del av Maltas marknadsplats kan Betssons partner åberopa immunitet gentemot bland annat turkisk lagstiftning.

Detta är enligt juridisk expertis principer som Turkiet och andra länder accepterat genom medlemskap i WTO och genom andra internationella

överenskommelser.

I tillägg till ovan har Turkiet ambitionen att bli en fullvärdig medlemsstat i EU.

De har accepterat principerna i EU-fördragen om fri rörlighet för varor och tjänster mellan medlemsstater.

Turkiet har skrivit under ett associationsavtal som ska reglera Turkiets väg till att bli en fullvärdig medlem av EU.

Enligt bolagets legala rådgivare står den turkiska lagstiftningen i strid med EU -rätten och mindre väl i överenstämmelse med det underskrivna associationsavtalet.

Den turkiska lagstiftningen har emellertid försvårat för Betssons samarbetspartners på den turkiska marknaden, även om Turkiet varken nu eller tidigare kan göra gällande några sanktioner mot Betsson, med beaktande av suveränitetsprincipen.

Dvs Betsson argumenterar ovan för varför Betsson anser sig ha rätt att erbjuda Betssons spel åt turkarna fast Turkiet förbjudit det.

Sedan Betsson avyttrat den turkiska kundbasen till sin samarbetspartner

i början av 2011 har Betssons licensintäkter för denna systemleverans redovisats under segmentet B2B.

Delar av dessa intäkter härrör från spelare i Turkiet.

Intäkter som härrör från Turkiet kan pga den legala situation som beskrivits ovan bedömas ha högre operativ risk än intäkter från andra marknader.

Betssons framtida indirekta intäkter från Turkiet kan därför fortsatt anses mer osäkra än Betssons intäkter från övriga marknader.

Man kan alltså tolka det som att Betsson bedriver sin verksamhet i Turkiet trots att de turkiska myndigheterna förbjudet detta.

Även om Betsson anser sig ha rätt och att myndigheterna har fel, är det aldrig bra om ett bolags intjäning baseras på en verksamhet som landets myndigheter bestrider osv.

Ur Betssons årsredovisning 2013 om riskerna med Betssons verksamhet i Sverige och Norge:

Vad gäller specifika länder har Norge sedan 2010 ett förbud mot betalningsförmedling till i utlandet arrangerade spel, som drabbar bland annat banker genom att inlösentjänster i samband med betalningar av spel via kredit- och betalkort till utländska spelbolag förbjudits.

Betssons bedömning är att lagstiftningen strider mot EU-rätten.

Den nya regeringen i Norge har dock tydligt uttalat att den avser omreglera den norska marknaden och tillåta utländska operatörer.

Dvs Norge har i princip sedan tidigare förbjudit Betsson att bedriva sin verksamhet i Norge, fast Betsson fortsatt med det och Betsson anser sig ha rätt att göra det.

Norge överväger dock nya regler som möjliggör för bolag som Betsson att verka i Norge, men till vilka villkor?

Kommer Betsson att acceptera dessa villkor för att det underlättar marknadsföringen av Betsson i Norge, fast det ev innebär försämrade villkor för Betsson än idag?

Och om Betssons verksamhet i Sverige (enl B:s årsredovisning för 2013 enl länken ovan):

I Sverige underkände Högsta domstolen 2012 det rådande svenska främjandeförbudet i den så kallade Gerdin/Sjöbergdomen.

Risken att främjandeförbudet kommer användas mot Betsson har därför minskat.

Dvs Högsta domstolen i Sverige underkände det svenska myndighetsförbudet mot Betsson vilket ju är bra för Betsson.

Även:

Vidare har den Europeiska Kommissionen under 2013 igen riktat stark kritik mot den nuvarande svenska lagstiftningen och hotat med att stämma Sverige inför EU-domstolen.

Dvs både svenska Högsta domstolen och EU-kommissionen är på Betssons sida vad gäller Sverige-förbudet.

Men samtidigt:

Vidare finns det sedan 2012 en parlamentarisk majoritet för att införa ett licensieringssystem (för spelbolag med verksamhet i Sverige) i stället för nuvarande spelmonopol.

Det är dock för tidigt att säga hur ett lagförslag kan komma att se ut och ett sådant väntas först i nästa mandatperiod.

Dvs nya regler är på gång för spelbolag i Sverige som möjliggör för spelbolagen att tillåtas bedriva verksamhet här i landet, om spelbolagen accepterar vissa villkor.

Dvs kommer B vara berett att acceptera dessa villkor (för att underlätta marknadsföringen av B i Sverige och ej slås ut av nya konkurrenter med tillstånd) även om det innebär sämre villkor än idag?

Dvs oro alltså för hur det ska bli framöver för Betssons verksamhet i de viktiga länderna Sverige, Norge och Turkiet.

Tidigare har det bidragit till att värderingen av Betsson-aktien varit låg (dvs att aktien värderats med ett lågt p/e-tal kring typ 10-12 trots god historisk intäkts- och resultattillväxt och konjunkur-okänslighet).

Men nu verkar börsklimatet vara så bra och investerarnas riskbenägenhet så hög att investerararna verkar vara villiga att bortse från B:s risker i länder som Sverige, Norge och Turkiet.

Och en del hävdar väl att det inte är några risker att oroa sig för.

Men även om man bortser från de riskerna verkar Betsson-aktien dyr utifrån skral resultatutveckling och högt p/e-tal.

I detta blogginlägg blir därför rekommendationen "sälj" för Betsson-aktien vid börskurs 229 kr.

//Tillägg 25 maj 2014

Här i bloggen är en käpphäst att aktier i bolag med mycket "luft" i balansräkningen (i form av stort bokfört värde på abstrakta så kallade immateriella anläggningstillgångar; "ia-tillgångar") innebär en förhöjd risknivå i bolagets aktier.

Orsaken är följande ev scenario:

1) Bolaget går dåligt under längre tid.

2) Den dåliga utvecklingen gör att ia-tillgångarnas bokförda värde saknar verkligt värde och därför måste skrivas ned till noll kr.

3) Nedskrivningen leder till en negativ resultateffekt på motsvarande belopp (dvs om ett bolag tex skriver ned det bokförda värdet på ia-tillgångarna med 10 miljoner kr leder det till en resultateffekt på -10 miljoner kr).

4) I och för sig är sådana nedskrivningar bara bokföringsmässigt och inget som påverkar bolagets kassaflöde. Men däremot gör en nedskrivning att det bokförda egna kapitalet (tillgångar minus skulder) förändras med resultateffekten (-10 miljoner kr) av nedskrivningen.

5) Nedskrivningen kan därför göra att det kvarvarande "urholkade" egna kapitalet blir så litet (eller till och med negativt) så att bolaget omgående måste be aktieinvesterare om ett stort kapitaltillskott för att bolaget inte ska gå omkull.

6) Och för ett sådant kapitaltillskott finns i princip bara alternativet att det erhålls genom att stora mängder nya aktier i bolaget säljs ut till investerare. Det leder till stor utspädning av befintliga aktier och lär göra att börskursen faller.

Till skillnad från konkreta "materiella" tillgångar som varulager, maskiner, kundfordringar, kassa, fabriker, fastigheter osv motsvaras inte ia-tillgångar av någon konkret tillgång.

  • Fördelen med materiella tillgångar är att de kan avyttras till bokfört värde om bolaget hamnar i kris.

  • Nackdelen med ia-tillgångar är att de är som en sufflé som luften går ur om bolaget börjar gå dåligt, dvs då blir ia-tillgångarna värdelösa.

Ia-tillgångar uppstår tex:

...om ett bolag köper ett annat bolag för en värderingsnivå som överstiger det köpta bolagets bokförda tillgångsvärden

...om bolaget ej direkt bokför produktutvecklingskostnader i resultaträkningen när dessa kostnader uppstår, utan istället bokför uppsamlade (icke resultatförda) produktutvecklingskostnader som en tillgång

Både Orexo och Betsson hör till "ia-bovarna" på börsen (dvs bolagen med relativt sett stort bokfört värde på ia-tillgångar, vilket innebär en förhöjd risknivå i bolagens aktier):

Orexo hade per slutet av q1/2014 ia-tillgångar bokförda till 234 miljoner kr motsvarande:

...32% av totala tillgångar

...162% av eget kapital

Dvs om ia-tillgångarna skrivs ned till noll kr gör det att Orexos egna kapital på 144 miljoner kr (per slutet av q1/2014 minskar till -90 miljoner kr.

Dvs då är O:s bokförda tillgångar 90 miljoner kr lägre än skulderna, vilket innebär att O i ett sådant läge är konkursmässigt och behöver omgående stort kapitaltillskott från aktieägarna för att överleva.

Betsson hade per slutet av q1/2014 ia-tillgångar bokförda till 3,3 miljarder kr motsvarande:

...67% av totala tillgångar

...121% av eget kapital

Dvs om B skriver ned det bokförda värdet på ia-tillgångarna till noll kr ger det en resultateffekt på -3,3 miljarder kr vilket innebär att B:s egna kapital sjunker från 2,7 miljarder kr till -578 miljoner kr.

I ett sådant läge är B konkursmässigt eftersom skulderna överstiger tillgångarna, varvid B omgående behöver stort kapitaltillskott från aktieägarna för att överleva.

Oroväckande alltså att både O och B har ia-tillgångar som överstiger det egna kapitalet.

Men det är mest oroväckande för O som enl ovan även har en ganska stor nettoskuld (395 miljoner kr per slutet av q1/2014 i relation till nuvarande börsvärde på ca 3,1 miljarder kr vid börskurs 93,25 kr).

Det gör O desto mer utsatt för ia-nedskrivningar som urholkar det egna kapitalet.

Dessutom har O ia-tillgångar på 162% av eget kapital vilket är mer än Betssons 121%.

B för sin del hade per slutet av q1/2014 en nettoskuld på 32 miljoner kr (dvs nästan noll i relation till börsvärdet på 10-11 miljarder kr).

Dvs ia-tillgångar i relation till eget kapital:

...Orexo 162%

...Betsson 121%

Nettoskuld i relation till börsvärde:

...Orexo 13%

...Betsson 0,3%

Högst risk för O alltså i detta avseende även om denna risk ("ia-risken") även är hög i B.

//

//Tillägg 25 maj 2014

Nu plötsligt på kvällen sön 25 maj 2014 är det Betsson som har en jätteannons när man går in på Expressens hemsida.

Enl annonsen:

Vinn drömresa till Rio i sommar.

Ny chans varje vecka.

Anmäl dig här eller bli kund nu.

Betsson.

Det syftar väl på att om man registrerar sig som ny kund hos Betsson har man chans att vinna en risa till fotboll-VM i Brasilien (som ska pågå 12 jun-13 juli 2014).

//


Skala för aktie-rekommendationer i denna blogg:

• "Köpläge": En aktie som för tillfället är särskilt köpvärd just nu av någon specifik anledning som väntas leda till kursuppgång inom en ganska snar framtid (typ inom 0,5-1 år).

• "Kortsiktigt köp": En aktie som har goda skäl att utvecklas väl på kort sikt (typ inom de närmaste månaderna), även om man inte vet hur det kommer att bli på lång sikt.

• "Långsiktigt köp": En aktie som i och för sig kanske inte verkar särskilt billig just nu, men att bolaget har så långsiktigt goda förutsättningar och framtidsutsikter att aktien ändå är ett bra köp i dagsläget eftersom den därmed lär ge en god värdeökning på lång sikt (dvs på typ 3-5 års sikt).

• "Spekulativt köp": En aktie som vid köp till gällande börskurs har stor potential till kursuppgång, samtidigt som risknivån är hög vilket i värsta fall kan leda till stor kursnedgång. Man bör alltså ej ha en stor del av hela aktieportföljen i en sådan aktie.

• "Fullvärderad": En aktie i ett bolag som i och för sig kan gå bra, men att aktien är värderad på en nivå som inte verkar ge utrymme för särskilt mycket kursuppgång.

• "Sälj": En aktie som man inte bör äga eftersom den tex är övervärderad med hänsyn till bolagets förutsättningar.

Utgångspunkten är att givna rekommendationer här är långsiktiga och kan utvärderas först efter tex tidigast 1-2 års tid (förutom rekommendationen "kortsiktigt köp"). Dvs avsikten är inte att ge vägledning om utvecklingen på kort sikt för en akties börskurs (förutom rekommendationen "kortsiktigt köp").

Aktieinvesteringar innebär en risk för att ett aktieinnehav i värsta fall kan bli helt värdelöst.

Enligt den vetenskapliga finansteorin är (förenklat sett) all information redan inbakad i alla börskurser. Därmed ger alla aktier (vid rådande börskurs) den förväntade framtida avkastning som är motiverad med hänsyn till aktiens risk, vilket i så fall gör det meningslöst att försöka plocka ut köpvärda (eller säljvärda) aktier. Enligt teorin är istället en indexfond alltid att föredra:http://www.redeye.se/aktiebloggen/en-indexfond-det-enda-rationella

Det är ej säkert att blogginlägget har tagit upp alla aspekter som är relevanta för bedömningen av den aktie som blogginlägget handlar om. Och de aspekter som tas upp i blogginlägget kan ha feltolkats.

"Käpphästar" i denna blogg bla:

1) Fundamental aktieanalys vs teknisk aktieanalys

På lång sikt är fundamental aktieanalys det enda relevanta för att bedöma om en aktie är köpvärd eller ej, dvs förenklat; den ekonomiska utvecklingen för ett börsbolags verksamhet och hur bolagets aktie värderas i förhållande till den ekonomiska utvecklingen mm.

Enl den finansiella vetenskapen går det inte att i längden bli rik på så kallad teknisk aktieanalys, dvs att spå framtida börskurser utifrån diagram för historiska börskurser etc.

Det har även visat sig i vetenskapliga studier.

Man kan tjäna pengar på teknisk aktieanalys några enstaka gånger, men därefter kommer man förr eller senare att göra förlustaffärer vilket gör den analysmetoden meningslös.

Inte heller fundamentalanalys ger vinst varje gång, men här är i varje fall uppfattningen att den i längden ger klart bättre resultat för aktieinvesteringar än teknisk analys.

Och rent logiskt borde även fundamentalanalys vara det enda som fungerar långsiktigt eftersom det bara är den som är underbyggd av rimliga resonemang jämfört med teknisk analys.

2) Aktieutdelningar

Aktieutdelningar och nivån på dem anses här vara irrelevanta i sig för bedömning av om en aktie är köpvärd eller ej.

Aktieutdelningar är ju bara som att man har 1 000 kr på banken och gör ett uttag på 100 kr. Man blir inte rikare för det utan har ändå bara 1 000 kr (fast 100 kr kontant och 900 kr kvar på banken).

Allt annat lika bör en aktiekurs falla med lika mycket som aktieutdelningen när aktieutdelningen avskiljs från börskursen.

Däremot kan aktieutdelningen indikera att bolaget är lönsamt och genererar bra resultat per aktie och räknar med en fortsatt god utveckling för resultatet per aktie, men då är aktieutdelningen bara en sekundäreffekt av det.

Det enda relevanta för bedömning av om en aktie är köpvärd eller ej anses här vara hur mycket pengar ett bolag genererar (och väntas generera de kommande åren) i sin löpande verksamhet (mätt förenklat som tex resultat per aktie), och hur börskursen ligger i förhållande till det.

Sätter man in pengar på bankkonto vet man alltid säkert (förhoppningsvis) att man får tillbaka insatta pengar plus ränta (även om räntan är låg) när man vill ta ut pengarna.

Köper man en aktie för att få aktieutdelning tar man alltid en risk för att börskursen står lägre när man senare vill sälja aktien.

Dvs det är inte säkert att man får tillbaka insatta pengar när man köper en aktie.

Dessutom får man ju (normalt) betala 30% skatt på erhållna aktieutdelningar, vilket snarare i sig gör det till en nackdel med aktier som ger hög aktieutdelning.

3) Immateriella tillgångar

Många börsbolag har mycket "luft" i sina balansräkningar i form av abstrakta så kallade immateriella tillgångar (immateriella anläggningstillgångar) bokförda till stora belopp bland tillgångarna i balansräkningen.

Ofta kan de immateriella tillgångarna ha uppstått tex om ett bolag köpt ett annat bolag dyrt (dvs för ett pris som överstiger det köpta bolagets bokförda tillgångsvärden), eller om ett bolag bokför utvecklingskostnader som en tillgång som belastar resultatet utspritt över flera år i form av årliga avskrivningar.

Om ett bolag börjar gå dåligt finns risk för att det bokförda värdet på de immateriella tillgångarna måste skrivas ned. Och det kan då bli stora nedskrivningar eftersom många bolag har stora immateriella tillgångar.

Nedskrivningarna ger en negativ resultateffekt med samma belopp som även minskar bolagets egna kapital med lika mycket (allt annat lika).

Med de stora nedskrivningar det därmed lätt kan bli, kan det mesta eller hela ett bolags egna kapital därigenom raderas ut (och ev till och med bli negativt) vilket gör att bolaget omgående måste få kapitaltillskott från aktieägarna för att överleva.

Sådana kapitaltillskott erhålls då oftast genom att bolaget säljer ut nya aktier till aktieägarna via nyemission, vilket då brukar försämra börskursens dåliga utveckling ytterligare.

Dvs stora immateriella tillgångar i ett bolags balansräkning innebär en förhöjd risknivå i bolagets aktie.

I detta blogginlägg blev alltså rekommendationerna följande:

...Orexo-aktien: "Sälj" vid börskurs 93,25 kr.

...Betsson-aktien: "Sälj" vid börskurs 229 kr.

Det var aktiernas slutkurser på börsen fre 23 maj 2014.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?