Post entry

Qviberg och krisbolaget Vardia

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Bör man ta rygg på sluge finansmannen Mats Qviberg och köpa aktier i norska försäkringsbolaget Vardia?

Aktiemäklarfirman HQ slutade ju i katastrof för Mats Qviberg.

Efter HQ:s stora tradingförluster drogs firmans tillstånd in och sedan gick den omkull år 2010.

Qviberg var då storägare och styrelseordförande i HQ.

Hur drabbade HQ-kraschen honom?

...Hans aktier i HQ blev nästan värdelösa.

...Hans goda renommé försvann.

//Edit: Ett gott renommé kan ju ta decennier att bygga upp, men sedan kan det gå om intet på en kvart.

//

...Dessutom har omfattande rättsprocesser kring HQ inletts varvid Qviberg står åtalad för brott och krävs dessutom på jätteskadestånd pga det som hände med HQ.

Qviberg själv anser sig väl dock vara helt oskyldig till alla påstådda oegentligheter och anklagelser i samband med HQ-kraschen.

Tex tidigare blogginlägg (från mars 2015) om HQ-härvan: http://www.redeye.se/aktiebloggen/hq/motiv-till-att-qviberg-kraschade-hq

Vad har hänt sedan HQ-kraschen?

Qviberg hade ju tidigare investmentbolaget Öresund tillsammans med finansmannen Sven Hagströmer som partner.

Och via Öresund ägde de i sin tur stora aktieposter i ett antal börsnoterade bolag etc.

Men efter HQ-kraschen har Hagströmer valt att gå sin egen väg varvid Öresund delades upp i

...rest-Öresund (som Qviberg basar för och är storägare i)

...separata börsnoterade investmentbolaget Creades (som Hagströmer basar för och är storägare i)

Bla radioprogram (från mars 2015) med Hagströmer där han tydligt deklarerade att skilsmässan från Qviberg nu är "fullbordad": http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/521066?programid=4772

Dvs Hagströmer verkar för sin del ha tappat sitt förtroende för Qviberg pga HQ-kraschen.

Qviberg för sin del har väl fortsatt jobba på med sitt kvarvarande "rest-Öresund".

Och det har väl gått ganska bra för Öresunds aktieportfölj sedan HQ-kraschen.

I och för sig har det varit svårt att misslyckas på börsen som gått som tåget de senaste åren.

Men Qviberg verkar ha förutspått att aktier med verksamhet i Sverige (tex fastighetsbolaget Fabege och bilhandlarfirman Bilia) skulle gå bra.

Är det dock så lämpligt att han pga HQ-kraschen och de rättsprocesser som inletts, fortfarande sitter i flera börsbolags-styrelser, tex:

...rest-Öresund (där han är styrelseordförande): http://www.oresund.se/bolagsstyrning/styrelse.html

...Bilia (där han är styrelseordförande): http://www.bilia.com/foretaget/#!9164/ledning-och-styrelse/styrelse-och-revisorer

...Fabege (där han är vice styrelseordförande): http://www.fabege.se/Om-Fabege/Bolagsstyrning/Styrelse/Styrelse/

Och även om han sitter i de styrelserna, kan man fråga sig om det är lämpligt att som aktieinvesterare äga aktier i dessa börsbolag om Qviberg sitter i deras styrelser.

Per slutet av q1/2015 hade Öresund en total förmögenhet på drygt 4 miljarder kr (motsvarande 179 kr per aktie).

Förmögenheten var då fördelad på följande aktieinnehav etc:

Bilia 19%

Fabege 17%

aktiemäklarfirman Carnegie 9%

telekom-operatören Teliasonera 6%

investmentbolaget Svolder 6%

klädföretaget MQ 5%

banken SEB 5%

industriföretaget Bulten 5%

industriföretaget ABB 5%

kosmetikaföretaget Oriflame 4%

övrigt 20%


Summa 100% (drygt 4 miljarder kr)

//Edit: Per slutet av maj 2015 såg Ö:s aktieportfölj ut enl följande:

Bilia 20%

Fabege 16%

Carnegie 8%

SEB 6%

Svolder 6%

MQ 6%

Bulten 5%

ABB 4%

klädföretaget Acne 4%

övrigt 20%


100% (drygt 4 miljarder kr)

http://www.oresund.se/dynamic/index.html

//

Öresunds förre vd Fredrik Grevelius (innan dess bla aktieanalytiker på Carnegie etc) tröttnade väl på att behöva förvalta aktier i dessa trista bolag som Qviberg gillar, varefter Grevelius plötsligt sa upp sig i aug 2014 efter tre år på jobbet.

När han tillträdde hade han storstilade planer på att omvandla Öresund och sa bla att Öresund skulle göra sig av med de trista aktieinnehaven i Bilia, Fabege och skidortsfirman Skistar och att Öresund istället skulle gå in som storägare i andra, mera spännande bolag som Öresund som huvudägare kunde vara med och utveckla.

I och för sig verkar Skistar-innehavet inte längre finnas kvar.

Men innehaven i Bilia och Fabege är fortfarande störst.

Och dessutom har andra nya, trista innehav tillkommit.

Tex Sveriges fd statliga telekommonopol Teliasonera vars aktie fick rekommendationen "sälj" här i bloggen i ett tidigare blogginlägg (uppdelat i två delar) från feb 2015:

...Del 1: http://www.redeye.se/aktiebloggen/telia-sonera/salj-teliasonera-aktien

...Del 2: http://www.redeye.se/aktiebloggen/telia-sonera/salj-teliasonera-aktien-del-2

Oriflame fick (med sitt pyramidspels-liknande upplägg) kritik i tidigare blogginlägg från nu i jun 2015 om börsbolagens etik etc: http://www.redeye.se/aktiebloggen/borsbolagens-skattekostnader-samt-ovrig-etik

Efter Grevelius avgång har Öresund fått en ny vd i form av Gustav Lindner som närmast kom från storbanken Swedbank.

Innan dess har han bla jobbat på HQ och lärde där tydligen känna Qviberg.

Tex enl Svenska Dagbladet-artikel från okt 2014:

(...) redan för åtta år sedan lärde Gustav Lindner känna Öresunds styrelseordförande Mats Qviberg.

Då hade Lindner precis avslutat sina studier på Handelshögskolan i Stockholm och fått sitt första fotfäste på arbetsmarknaden som junioranalytiker på HQ Bank.

– Mats Qviberg var en väldigt närvarande styrelseordförande redan då och som jag hade förmånen att träffa.

Därefter har vi hållit kontakt och lunchat då och då,

har Gustav Lindner berättat för Nyhetsbyrån Direkt.

Gustav Lindner blev kvar på HQ Bank till 2010, samma år som Finansinspektionen drog in tillståndet för banken.

http://www.svd.se/han-ska-varda-oresunds-strategi

Dvs Lindner verkar ha jobbat på HQ under åren 2006-2010.

(Visste han under den tiden om HQ:s stora trading som mörkades för HQ-aktieägarna, och visade sig leda till jätteförluster som också inledningsvis mörkades för HQ-aktieägarna? Själv förnekar han säkert all kännedom om detta.)

Qviberg kanske ser Lindner som en mera "foglig hund" och administratör som Qviberg kan styra, istället för den mera självständige och självtänkande Grevelius?

Och vad har då radarparet Qviberg & Lindner hittat på?

Tex besked idag tors 11 jun 2015 om att Öresund köpt aktier i norska försäkringsbolaget Vardia, och att Öresund därmed blivit storägare i Vardia med en ägarandel på 5-6%: https://www.avanza.se/placera/telegram/2015/06/11/oresund-har-kopt-ytterligare-21-mln-aktier-i-norska-vardia.html

Vad är då Vardia för ett bolag?

Enl aktiemäklarfirman Avanzas hemsida är Vardia värt knappt 600 miljoner norska kr vid börskurs ca 1,60 norska kr på Oslobörsen: https://www.avanza.se/aktier/om-aktien.html/472459/vardia-insurance-group

Aktien hade en topp kring 30 nok så sent som i aug 2014.

Därefter

...kraftigt ras från ca 30 nok till 12-13 nok i feb/mars 2015.

...och därefter ytterligare ras från ca 10 nok till 2 nok nu i maj 2015.

Öresund verkar alltså ha gått in som storägare i Vardia efter dessa ras.

Vad är det som hänt i Vardia?

Tex enl artikel från i mars 2015:

Som befarat innebar förra veckans börsstopp i norska försäkringsbolaget Vardia inga positiva nyheter.

Bloggarnas favoritaktie rasade med cirka 60 procent efter beskedet att revisorn valt en ny tolkning av redovisningsreglerna.

https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2015/03/06/veckans-vinnare-och-forlorare.html

Nu i apr/maj 2015 har framkommit att Vardia fått in hela 375 miljoner nok i friskt kapitaltillskott från aktieinvesterare (genom att Vardia sålt ut nya Vardia-aktier till investerarna).

Måste ha lett till en kraftig utspädning av Vardias tidigare aktiestock.

//Edit:

...Vardia hade drygt 32 miljoner st utestående aktier under q1/2015: http://www.vardia.com/wp-content/uploads/2015/05/Vardia-Interim-Report-Q1-2015.pdf

...Men nu efter kapitaltillskotten har Vardia 407 miljoner st utestående aktier (enl Avanzas hemsida): https://www.avanza.se/aktier/om-aktien.html/472459/vardia-insurance-group

Den gamla aktiestocken utgör alltså numera bara 8% av Vardias totala antal utestående aktier.

Verkar som att Vardia erhållit kapitaltillskottet på 375 miljoner nok genom att helt enkelt sälja ut 375 miljoner st nya aktier för 1 nok per st: http://www.newsweb.no/newsweb/search.do?messageId=380022

//

Enl tex nyhet från 28 maj 2015:

Vardias kapitalbehov uppkom som en konsekvens av att försäkringsbolaget inte följt redovisningsreglerna kring kostnader för försäljning, vilket föranledde stora nedskrivningar.

Enligt tidigare kommunikation väntar sig Vardia nå sitt solvenskrav för kommande tolv månader med tillräcklig marginal genom

...emissionen (på 375 miljoner nok),

...ett lån

...och åtgärder på kostnadssidan.

https://www.avanza.se/placera/telegram/2015/05/28/vardia-nyemission-overtecknad-med-ca-80.html

Enl annan artikel från mars 2015:

...Det norska försäkringsbolaget Vardia redovisade på måndagsmorgonen (2 mars 2015) ett nettoresultat om -219 miljoner norska kronor för det fjärde kvartalet,

...sedan bolagets revisor valt en enligt bolaget ny tolkning av redovisningsreglerna som har en negativ effekt på nettoresultatet om 272 miljoner kronor.

Vardia uppfyller därför inte kapitalkraven per årsskiftet och har efter en dialog med norska myndigheter erhållit ett tillfälligt och villkorat undantag från kapitalkraven.

(...)

Den nya tolkningen av redovisningsreglerna, som revisorn framförde strax före publikationen av bokslutsrapporten, rör interna försäljningskostnader och provisioner.

(...)

Vardia,

...som grundades sommaren 2009

...och börsnoterades i april 2014,

har knappt hälften av sina cirka 400 anställda i Sverige.

Svenskkopplingar finns också i ägarbilden.

Aktien har uppmärksammats av flera aktiebloggare i Sverige och många småsparare har satsat på aktien.

Även investmentbolaget Latour var en tidig investerare.

https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2015/03/02/storforlust-for-vardia.html

Latour har ju superfinansmannen Gustaf Douglas som huvudägare.

Gubben Douglas (nu 77 år) är god för en förmögenhet på över 4 miljarder dollar enl amerikanska tidningen Forbes: http://www.forbes.com/profile/gustaf-douglas/?list=billionaires

Det blir 34-35 miljarder kr vid nuvarande dollarkurs på 8,21 kr.

Douglas "paradföretag" som han lyckats bäst med är väl låsbolaget Assa Abloy.

Dvs otroligt att en gammal räv som Douglas lät sig luras av Vardia.

Kraxande kråkor kan ju hävda att Qviberg om någon har stor erfaranhet av bokföringsfiffel genom det sätt på vilket HQ (med god hjälp av HQ:s dåvarande revisor Johan Dyrefors från revisionsbyrån KPMG) före kraschen gjorde allt för att dölja HQ:s dåliga trading.

Både Qviberg, Dyrefors och KPMG verkar dock alla anse sig vara helt oskyldiga till att ha gjort något fel.

Vardias hemsida: http://www.vardia.com/

Bolagets årsredovisning för 2013: http://www.vardia.com/wp-content/uploads/2014/01/Vardia-Annual-Report-2013.pdf

Och årsredovisningen för 2014: http://www.vardia.com/wp-content/uploads/2015/03/Vardia-Årsregnskap-20141.pdf

I årsredovisningen för 2013 är vd Ivar Williksen med i helfigursbild och sa stolt bla följande:

Siden etableringen i 2009 ble 2013 det første året hvor vi

...kom i full operasjonell drift,

...og samtidig fikk bekreftet at distribusjonskonseptet vårt fungerer i markedet.

Milepælene har vært flere det siste året;

1)

...etablering av nye avdelinger i

Porsgrunn,

Sundsvall,

København

2)

...og oppkjøp av Saga Forsikring AS.

Saga er en kjent leverandør av forsikringsløsninger til agent- og meglermarkedet med en portefølje på 186 millioner kroner.

Oppkjøpet vil styrke konsernets portefølje, kompetanse og distribusjonskraft betydelig.

3)

Planlagt etablering av virksomhet i Danmark er gjennomført gjennom etableringen av Vardia Forsikringsagentur A/S i København, og nysalget der startet den 12. februar 2014.

http://www.vardia.com/wp-content/uploads/2014/03/140023_Varida_aarsrapport_komplett_4.pdf

Och:

1)

Vardia har som mål å vokse til omtrent 3 milliarder kroner i brutto omsetning innen utgangen av 2016.

Dette vil skje primært gjennom organisk vekst.

...Nysalget i 2013 passerte 60 millioner kroner pr. måned og vil øke ytterligere i 2014.

...Brutto forfalt premie i 2013 hadde en økning på hele 330 % til 572 millioner kroner.

2)

Vardia skal også være aktive i konsolideringen av det nordiske forsikringsmarkedet.

I praksis betyr dette at vi alltid er på utkikk etter porteføljer eller selskaper som vi finner attraktive å videreutvikle.

http://www.vardia.com/wp-content/uploads/2014/03/140023_Varida_aarsrapport_komplett_4.pdf

Försäkringsbolag kan säkert vara lönsamma och bra aktier för investerare, om de sköts på rätt sätt.

Amerikanska aktielegenden Warren Buffett är väl via sitt investmentbolag Berkshire Hathaway till stor del engagerad i försäkringsbolag.

Och det kan alltid se bra ut i början när ett nytt försäkringsbolag med höga ambitioner kommer igång, och får in friska intäkter i form av försäkringsintäkter från kunderna (försäkringstagarna).

Men sköts försäkringsbolag fel kan det ju snabbt gå snett om det senare visar sig att bolaget tagit på sig för stora risker som bolaget senare måste betala ut skadeersättningar för osv.

Vardias ekonomiska utveckling 2013:

Bruttoomsättning:

2012: 345 miljoner nok

2013: 718 miljoner nok (+108%)


Netto förfallen premie:

2012: 173 miljoner nok

2013: 572 miljoner nok (+230%)

  • Avgivna återförsäkringspremier (dvs den del av premieintäkterna ovan som Vardia överlåtit på andra, utomstående försäkringsbolag)

2012: 129 miljoner nok

2013: 427 miljoner nok

= Vardias kvarvarande "egna" premieintäkter:

2012: 44 miljoner nok

2013: 145 miljoner nok

Nettoresultat:

2012: -36 miljoner kr

2013: -50 miljoner kr

Eget kapital (per slutet av respektive år):

2012: 100 miljoner nok
2013: 249 miljoner nok

Kapitaltillskott från aktieinvesterare:

2011: 21 miljoner nok

2012: 84 miljoner nok

2013: 76 miljoner nok

Framgår bla av Vardias årsredovisning för 2013 att bolaget tidigare hette SIG (Scandinavian Insurance Group), men bytte namn till Vardia år 2013.

Medan stämningen var hög i Vardias årsredovisning för 2013 verkar det vara rena begravningsstämningen i årsredovisningen för 2014.

Den har inga bilder, och istället för ett optimistiskt vd-tal kommer en "wall of text" från styrelsen:

Styrets beretning 2014

Vardia Insurance Group ASA (Vardia ASA) er morselskap i et norsk, uavhengig skadeforsikringskonsern etablert i 2009.

Morselskapet eier fem heleide datterselskaper som tegner forretning som agenter.

...Vardia ASA definerer Skandinavia som sitt hjemmemarked

...og har konsesjon for alle grupper av skadeforsikringer med unntak av kreditt- og kausjonsforsikringer.

...Selskapet betjener privatmarkedet og mindre bedrifter med forsikringsløsninger.

...Distribusjon skjer gjennom direkte telefonsalg eller via agenter/formidlere.

...Selskapet distribuerer også gjennom partnere der produktene

fremstår som partnerens merkevare.

Spesielle fokusområder for selskapet er:

• Forenkling for kundene langs hele verdikjeden

• Effektiv distribusjon/salg

• Kostnadseffektiv drift

• Konkurransedyktige priser.

Selskapet ble børsnotert 8. april 2014 på Oslo Børs under navnet Vardia Insurance Group ASA.

Selskapet har omtrent 500 ansatte i konsernet og kontor på følgende steder i Norge:

Oslo,

Sortland,

Hamar,

Porsgrunn,

Molde

og Lysaker.

I Sverige har konsernet kontorer i

Stockholm,

Luleå,

Skellefteå

og Sundsvall.

I Danmark er konsernet etablert i

København

og Aalborg.

Hovedkontoret er i Oslo.

Vardia ASA har tegnet skadeforsikring i Sverige som grenseoverskridende virksomhet siden mai 2011 og i Danmark siden februar 2014.

I Norge har selskapet tegnet skadeforsikring siden august 2012 i Norge.

Vardia ASA kjøpte samtlige aksjer i Rein Forsikring AS i januar 2014.

1)

I forbindelse med revisjon av årsregnskapet for 2014, og kort tid før dette skulle vært ferdigstilt, ble det konstatert at Vardia måtte foreta endringer i føringen av aktiverte salgskostnader på konsernnivå som medførte en vesentlig svekkelse av selskapets kapitaldekning.

Balanseføring av direkte variable salgskostnader i tidligere årsregnskap

var ikke i tråd med regnskapsregulering på dette området.

På konsernnivå bestod feilen i at aktivert beløp i selskapsregnskapet til morselskapet var videreført i konsernregnskap, noe som resulterte i en aktivering av kostnader i selskapsregnskapet som ikke anses som direkte variable salgskostnader på konsernnivå.

Forholdet ble påpekt av BDO, og kom uventet og overraskende både på administrasjonen og styret.

Selskapet har hatt samme revisor siden oppstart i 2009.

...Det ble avlagt ren revisjonsberetnig for årsregnskapet for 2013,

...og konsernets regnskaper ble i tillegg grundig gjennomgått av andre, eksterne rådgivere i forbindelse med børsnoteringen i 2014 uten at det har fremkommet merknader til de aktuelle postene.

Selskapet har drøftet problemstillingen rundt de aktuelle regnskapsreglene med flere forskjellige fagmiljøer.

Både omfanget av kvalifiserende kostnader er vurdert, samt perioden for utgiftsføring av aktiverte kostnader.

Styret registrerer at forskjellige fagmiljøer har forskjellige oppfatninger om omfanget av kvalifiserende kostnader, og at BDOs tolkning må anses som svært streng.

Etter en grundig vurdering avlegger styret regnskapene i henhold til BDOs

fortolkning av regelverket.

2)

Videre er det, i forbindelse med gjennomgangen på konsernnivå, gjort ytterligere analyser av behandling i aktiverte salgskostnader i Vardia ASA i forhold til uopptjent premie pr. 31.12.14 og forretning som trer i kraft etter

31.12.14.

Gjennomgang avdekket at gjennomført periodisering ikke tok tilstrekkelig høyde for annullasjoner.

Konklusjonen er at denne posten måtte omarbeides, noe som medføre en reduksjon av bokført verdi med MNOK 144,0.

Styret er overrasket over at dette heller ikke har vært avdekket tidligere, ettersom selskapet har hatt samme revisor siden 2009, og revisor senest i slutten av februar 2015 skriftlig bekreftet at prinsippene benyttet for

selskapsregnskapet var korrekt.

På konsolidert nivå er den aktuelle regnskapsposten korrigert med NOK 279,5 millioner, noe som påvirker konsernets resultat i negativ retning.

http://www.vardia.com/wp-content/uploads/2015/03/Vardia-Årsregnskap-20141.pdf

Dvs djärvt av Vardia att från ingenstans starta upp ett ambitiöst, heltäckande litet försäkringsbolag i full konkurrens med de befintliga stora försäkringsbolagen.

Är inte bara det vansinne i en bransch där stordriftsfördelar är A och O för att nå lönsamhet?

Försäkringar är ju en standardprodukt som inte går att vara särskilt unik med.

Då blir det prispress och den (normalt sett största konkurrenten) som lyckas hålla kostnaderna lägst och därmed blir lönsammast.

För det andra bekräftas här en av käpphästarna i bloggen:

Att Vardia försökt vara "smart" och gjort bokföring som ej verkar ha representerats av verkligheten, tex att försäljningskostnader ej direkt verkar ha bokförts som kostnad utan istället i uppsamlad form som tillgång.

När denna tillgång senare visade sig inte vara bokförd till motiverat värde, ledde det senare till stor nedjustering av det bokförda värdet vilket ledde till kris för Vardia och behov av stort kapitaltillskott.

Det var alltså tydligen revisionsfirman BDO som Vardia haft sedan starten, men BDO:s revisor verkar ha fått allt svårare att sova pga Vardias "kreativa bokföring" och valde till slut att dra i nödbromsen - vilket fick Vardias styrelse och ledning att chockas.

Krisen lär ju till stor del kunna lägga Vardias styrelse och ledning till last.

V:s årsredovisning för 2013 var undertecknad och godkänd av följande styrelse:

Åge Korsvold (styrelseordförande)

Karl Höie

Line Sanderud Bakkevig

Nina Chralott Gullerud

Nils Aakvik

Pål Lauvrak

Ivar Williksen (vd)

Och revisorn Jens Petter Hilsen från revisionsbyrån BDO.

Korsvold är ju tydligen en gammal "nestor" i norskt näringsliv, bla som tidigare vd för norska jättekoncernen Orkla (verksam inom livsmedel etc).

Honom i Vardia-styrelsen kunde ju leda till att man tolkade det som att han gick i god för att Vardia var ett bra bolag med rent mjöl i påsen.

Men icke.

Ändå verkar styrelse, ledning och revisorn i princip vara oförändrade i Vardias årsredovisning för 2014 (undertecknad och godkänd av nedanstående i mars 2015):

Åge Kordvold (styrelseordf)

Karl Höie

Line Sanderud Bakkevig

Nina Charlott Gullerud

Nils Aakvik

Björn Mählum

Ivar Williksen (vd)

Jens Petter Hilsen (revisor från BDO)

http://www.vardia.com/wp-content/uploads/2015/03/Vardia-Årsregnskap-20141.pdf

Det inger ju precis inget förtroende.

Vardias ekonomiska utveckling 2014:

Förfallen bruttopremie:

2013: 572 miljoner nok

2014: 1 167 miljoner nok (+104%)

Avgivna återförsäkringspremier:

2013: 427 miljoner nok

2014: 869 miljoner nok

Återstår Vardias kvarvarande, egna premieintäkter:

2013: 145 miljoner nok

2014: 297 miljoner nok (+105%)

Nettoresultat:

2013: -164 miljoner nok

2014: -188 miljoner nok

Dvs verkar som att intäkterna (erhållna försäkringspremier) ökat i fortsatt kraftig takt, fast resultatet blev en brakförlust (och även uppjusterad förlust för 2013).

Därtill verkar Vardias egna kapital (bokfört värde på tillgångar minus skulder) ha nedjusterats för 2013, och från den låga nivån blev det fortsatt minskning under 2014:

Eget kapital:

2013: 42 miljoner nok

2014: 27 miljoner nok

Men därefter har alltså Vardia fått ett kapitaltillskott på 375 miljoner nok under 2015 från aktieinvesterare (som köpt nya Vardia-aktier), vilket fyllt på det egna kapitalet.

Enl nyhet om Vardia från 27 apr 2015:

...Bolaget tar en nedskrivning på 135 miljoner efter påpekanden från revisorer om att redovisningen av rörliga försäljningskostnader inte var i enlighet med gällande redovisningsstandard.

...Vidare har redovisade kostnader för försäljning underskattats i moderbolagets resultaträkning, vilket resulterat i en nedskrivning på 144 miljoner norska kronor på koncernnivå.

https://www.avanza.se/placera/telegram/2015/04/27/vardia-tar-in-ytterligare-100-mln-nok-handel-aterupptas.html

= Summa nedskrivning 279 miljoner nok (vilket även påverkat Vardias bokförda resultat med en motsvarande "smäll").

Dvs det verkar vara samma nedskrivning som omtalats tidigare.

Dessutom enl den artikeln:

Vardia meddelar även att

...Rune Olsen Arneberg utsetts till tillförordnad vd

...efter att Ivar S Williksen kommit överens med bolagets styrelse om att lämna sin post.

https://www.avanza.se/placera/telegram/2015/04/27/vardia-tar-in-ytterligare-100-mln-nok-handel-aterupptas.html

Dvs alltid något att den tidigare vd:n bytts ut.

Vem är då Olsen Arneberg?

Enl pressmeddelandet från Vardia (27 apr 2015) om vd-bytet:

Rune Olsen Arneberg appointed as new CEO in Vardia

By mutual agreement, the Board of Directors of Vardia Insurance Group ASA (Vardia) and Ivar S. Williksen have agreed that he will resign as President and CEO of Vardia with effect from 24th April 2015.

Rune Olsen Arneberg, Executive Vice President and COO of Vardia, is appointed as interim CEO effective from the same date.

The Chairman of the Board, Åge Korsvold, will act as Executive Chairman until further notice.

"Ivar S. Williksen has been CEO of Vardia since 2010.

His drive and energy have been important elements in building a successful and growing Vardia.

The Board and I want to extend our thanks to Ivar for his contributions to Vardia.”

says Åge Korsvold, Chairman of the Board of Vardia.

“I am very pleased with everything that my colleagues and I have achieved during my years with Vardia.

For me it has been a great journey”,

says Ivar S. Williksen.

“However, with the new situation that has arisen in the Group, Vardia needs a different focus on its operations and a new leadership going forward.

The business is well positioned in a new and exciting stage of its development and a new CEO should take over and continue to build Vardia as a successful and customer friendly insurer in Scandinavia.

I want to thank all my colleagues in Vardia for their very good cooperation and contributions, and I wish them and the new CEO all the best going forward under his leadership”.

The Board has decided to initiate a search for a new CEO of Vardia, and expects to evaluate both internal and external candidates.

Rune Arneberg is appointed interim CEO with immediate effect.

He is one of the co-founders of the Company and has extensive experience from the insurance industry and Vardia operations.

Rune Olsen Arneberg (born 1963 has served as Executive Vice President and COO of Vardia since 2011.

Prior to this Arneberg has been founder and CEO of White Label Insurance ASA in 2003-2006, and also co-founder of Factor Insurance Group ASA in 2000.

http://www.newsweb.no/newsweb/attachment.do?name=Rune+Olsen+Arneberg+appointed+as+new+CEO+in+Vardia.pdf&attId=135580

Dvs vilket antiklimax!

Arneberg är inget "nytt blod" i Vardia utan verkar ha varit medgrundare och vice vd i bolaget under Williksen.

Och Arneberg är bara en tillfällig lösning tills en ny vd hittats.

Dock negativt att Vardia ska leta ny vd både bland utomstående och internt folk.

Det vore väl en självklarhet att ta in någon extern efter all dramatik i bolaget?

Negativt även att Korsvold inte verkar ta något ansvar, utan istället blivit ännu mera aktiv i Vardia nu som "arbetande styrelseordförande" (executive chairman).

Vardias q1/2015:

Bruttopremieintäkter enl ingångna försäkringsavtal:

q1/2014: 281 miljoner nok

q1/2015: 379 miljoner nok (+35%)

Förfallna bruttopremieintäkter:

q1/2014: 186 miljoner nok

q1/2015: 302 miljoner nok (+63%)

Vardias nettopremieintäkter (dvs förfallna bruttopremieintäkter minus den del som Vardia avhänt sig till återförsäkringsbolag):

q1/2014: 46 miljoner nok

q1/2015: 83 miljoner nok (+80%)

Resultat före skatt:

q1/2014: -44 miljoner nok

q1/2015: -56 miljoner nok

Nettoresultat per aktie:

2014: -6,15 nok

q1/2015: -1,73 nok

Eget kapital:

31 mars 2014: 170 miljoner nok

31 dec 2014: 27 miljoner nok

31 mars 2015: -28 miljoner nok

Dvs ser ut som att intäkterna fortsatt öka kraftigt.

Men brakförlusterna har också fortsatt.

Det egna kapitalet har utraderats och tom blivit negativt per slutet av q1/2015.

Dock sedan dess alltså kapitaltillskottet på 375 miljoner nok under våren 2015.

Om Vardia enl bolagets q1/2015-resultatrapport (som är daterad 13 maj 2015):

The Company and its business

Vardia Insurance Group ASA is a Norwegian Insurance group serving the private and commercial market in the Scandinavian countries.

The Company was established in 2009 and obtained its own insurance license in 2011.

The Company started to write premiums for its own account in

Sweden in 2011,

Norway in 2012,

and Denmark in 2014.

The Company is still in an early stage of its development, making significant investments in organization and systems in order to establish a

sustainable Scandinavian presence and facilitate further growth.

The Group has two main distribution channels for its private business:

...Direct sales through own agencies and through partners.

...For the commercial business, agents and brokers represent an important and growing supplement to the Group’s proprietary organization.

By the end of the 1st quarter 2015, the Group had about 500 employees throughout the Scandinavian countries.

In Norway, the Group has offices in

Oslo,

Sortland,

Hamar,

Porsgrunn

and Molde.

In Sweden it has offices in

Stockholm,

Luleå

and Skellefteå.

In Denmark, the Danish company is established in

Copenhagen

and Aalborg.

The Group’s head office is in Oslo.

http://www.vardia.com/wp-content/uploads/2015/05/Vardia-Interim-Report-Q1-2015.pdf

Och Vardia om bolagets framtidsutsikter (enl q1/2015-resultatrapporten från 13 maj 2015):

Future developments

The Company’s underlying performance during the 1st quarter 2015 is as expected.

The sales performance during the quarter, with

...average monthly sales of NOK 95 million

...and a 34.8% increase in gross written premiums compared to Q1 2014,

is further confirmation that there is demand in the market for a concept such as Vardia offers, and that the business model is working well.

The gross claims ratio has declined in 1st quarter 2015 and the underlying improvement of the portfolio is as expected and according to plan.

The change in accounts that the Company had to implement when reporting the 4th quarter results has had a materially adverse effect on solvency capital.

The issues on hand are technical in nature and therefore, difficult to communicate to the market in an easily understandable way.

//Edit: Bluff-formulering närmast ovan!

En tolkning är att krisen inte alls är svårförklarad, och att orsaken är bokföringsfiffel för att sopa brakförlusterna under mattan i hopp om att utvecklingen skulle vända!

När så inte blev fallet drog revisorn i nödbromsen och Vardia tvingades ta stora engångskostnader för poster som ej kostnadsförts i resultaträkningen på rätt sätt fast de borde ha gjorts det!

Skralt att styrelsen och revisorn till stor del sitter kvar i Vardia.

Kan det bli rättsprocesser om ev kriminella handlingar och grupptalan från Vardias aktieägare mot folk i styrelse/ledning samt mot revisorn och revisionsbyrån BDO?

Man kan tex hänvisa till att konkursboet efter kraschade IT-bolaget Prosolvia fick ut ett skadestånd på 700-800 miljoner kr från Prosolvias revisionsbyrå PWC: http://www.dagensjuridik.se/2013/09/forlikning-innan-prosolvia-malet-nadde-hd-konkursboet-far 7425-miljoner-av-pwc

Orsaken till det var väl just att PWC ansågs ha agerat vårdslöst som revisor i Prosolvia, och ej upptäckt Prosolvias felaktiga bokföring vilket gjort att investerare köpt Prosolvia-aktier i tron att bokföringen var korrekt fast den inte var det.

Det är ju revisorn (och revisionsbyråns) roll att svara för att ett bolags bokföring är korrekt och rättvisande.

//

Forts av Vardias framtidsutsikter enl q1/2015-rapporten:

The Board’s first duty at this stage is to protect the Company and its business in the interest of all stakeholders.

This will protect values in the longer term.

From an operational point of view, the Company is continuing to perform well, and this serious set-back for the Company results are due from changes in accounts, not operational issues.

Thus, continued operation is the best way to create value and rebuild confidence.

The change in the way Vardia handles sales costs will however impact the way the Company operates in the future.

1)

First of all, the Company must reduce costs in order to grow more cost efficiently.

A cost reduction program of NOK 100 mill has been announced.

2)

Secondly, the Company must shift more of its distribution to external channels, as the cost of this type of distribution has a different accounting treatment.

3)

Thirdly, the Board continues to evaluate other structural and legal options to better adapt to the accounting principles.

Vardia will continue to deliver the value proposition to customers which has been so well received in the market.

During the rest of 2015, the Company expects to continue to grow, but at a reduced rate as cost reductions and other changes are implemented.

The focus on maintaining and improving customer satisfaction will continue, as the maintenance of a high renewal rate is a key performance

indicator.

As the Company continues to grow, and renewals become a larger portion of sales, the cost ratio will continue to decline.

The Board is well aware that solvency margins remain low, and will do it’s utmost to manage the growth in balance with the solvency margin

requirements.

http://www.vardia.com/wp-content/uploads/2015/05/Vardia-Interim-Report-Q1-2015.pdf

Utifrån allt som framkommit i detta blogginlägg blir rekommendationerna följande:

..."Sälj" för Vardia-aktien vid börskurs 1,61 nok (norska kronor).

..."Sälj" för Öresund-aktien vid börskurs 169 kr.

Det var aktiernas slutkurser tors 11 jun 2015.

//Tillägg 11 jun 2015

...Beskedet som kom tors 11 jun 2015 var att Öresund ökat sitt aktieinnehav i Vardia med drygt 2 miljoner st aktier.

...Och att Öresunds Vardia-innehav därefter uppgår till drygt 22 miljoner st (motsvarande en ägarandel på 5-6% av Vardia).

https://www.avanza.se/placera/telegram/2015/06/11/oresund-har-kopt-ytterligare-21-mln-aktier-i-norska-vardia.html

...Med Vardias börskurs i 1,61 nok

...och valutakursen 1,05 svenska kr per nok (norsk krona)

...innebär det att Öresunds Vardia-innehav (efter ökningen enl ovan) är värt 37-38 miljoner sek (svenska kronor).

Som jämförelse var Öresunds totala "förmögenhet" värd drygt 4 miljarder kr per slutet av maj 2015.

Det innebär (förenklat och grovt räknat) att värdet på Vardia-innehavet utgör knappt 1% av Öresunds totala förmögenhet.

Dvs Vardia-innehavet utgör (åtminstone ännu så länge) ingen stor del av Öresund.

Carnegie

En större tillgångspost hos Öresund är tex (som nämnt ovan) Öresunds investering i aktiemäklarfirman Carnegie.

Öresund värderar den investeringen till 300-400 miljoner kr motsvarande 8% av Öresunds totala förmögenhet per slutet av maj 2015.

Det kan tyckas vara oroväckande mot bakgrund av den senaste tidens besked om att nyckelpersoner lämnar Carnegie.

Tex Svenska Dagbladet (12 maj 2015):

Massavhopp från Carnegie

I går eftermiddag tappade Carnegie stora delar av sitt seniora private banking-team, kan SvD Näringsliv avslöja.

Investmentbanken riskerar därmed att förlora upp till hälften av omsättningen när det gäller svenska förmögna privatkunder.

http://www.svd.se/massavhopp-fran-carnegie

Och Svenska Dagbladet (13 maj 2015):

Massavhopp har skapat panik på Carnegie

Massavhoppet på Carnegie har skapat panik på investmentbanken.

Harald Mix, vars riskkapitalbolag Altor äger Carnegie, har själv klivit in och tagit kommandot för att försöka få de anställda att stanna.

Till i stort sett vilket pris som helst.

http://www.svd.se/massavhopp-har-skapat-panik-pa-carnegie

...Enl sin årsredovisning för 2014 värderade Öresund sin investering i Carnegie till 316 miljoner kr: http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/2B/79/DE/wkr0006.pdf

...Men per slutet av maj 2015 värderade Öresund Carnegie-investeringen till 343 miljoner kr: http://www.oresund.se/dynamic/index.html

Dvs varför har Öresund höjt värderingsnivån med 8-9% på fem månader trots personalavhoppen från Carnegie?

Men visst har börsklimatet varit generellt fortsatt bra hittills under 2015 vilket lär ha gynnat värdet på Carnegie.

Frågan är hur den effekten väger jämfört med personalavhoppen.

Enl Öresunds årsredovisning för 2014 avser Öresunds Carnegie-investering

aktier

konvertibla preferensaktier

konvertibelt förlagslån

i Carnegie.

Carnegies ägare (direkta ägarandelar) per slutet av 2014:

Altor 68%

personal 22%

Creades 5%

Öresund 4%


100%

http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/2B/79/DE/wkr0006.pdf

Carnegies ekonomiska utveckling de senaste åren:

Intäkter:

2012: 1,6 miljarder kr

2013: 1,8 miljarder kr (+10%)

2014: 2,1 miljarder kr (+18%)

Nettoresultat:

2012: -283 miljoner kr

2013: 194 miljoner kr

2014: 235 miljoner kr

http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/2B/79/DE/wkr0006.pdf

//Edit: Positiv nyhet om Carnegie (enl nyhetsbyrån Direkt fre 12 jun 2015):

CARNEGIE: MED I FLEST BÖRSNOTERINGAR, SER FORTSATT BRA MARKNAD

Carnegie har på senare tid varit inblandad (som finansiell rådgivare till de börsbolag som ska börsnoteras) i fler börsintroduktioner på Stockholm än någon annan bank.

https://www.avanza.se/placera/telegram/2015/06/12/carnegie-med-i-flest-borsnoteringar-ser-fortsatt-bra-marknad.html

Även enl den artikeln:

Bland de bolag Carnegie varit med om att ta till börsen i år finns

Tobii,

Troax,

Hoist Finance

och Dustin.

Bland de närmast kommande finns

Nordax,

Nobina,

Alimak

och Pandox.

Mot bakgrund av den heta marknaden räknar Carnegie med att redovisa ett starkt resultat för 2015.

https://www.avanza.se/placera/telegram/2015/06/12/carnegie-med-i-flest-borsnoteringar-ser-fortsatt-bra-marknad.html

Dock tex frågetecken kring Hoist enl tidigare blogginlägg (från apr 2015) om det bolaget:

Skumt om Hoist

http://www.redeye.se/aktiebloggen/hoist-finance/skumt-om-hoist

//

HQ

Förutom att restbolaget HQ kräver jätteskadestånd av bla Mats Qviberg själv, så kräver HQ även skadestånd av Öresund pga HQ-kraschen.

Men Öresund anser att det skadeståndskravet är helt obefogat.

Ur Öresunds årsredovisning för 2014 (som styrelsen godkänt 18 feb 2015):

Legala tvister

2014: Beträffande kraven från HQ AB finns ingen ny information att lämna utöver den som angavs i årsredovisningarna för 2012 respektive 2013 (se nedan).

Tilläggas kan dock att skriftväxling har fortsatt mellan parterna i tingsrätten.

Dom i målen torde tidigast meddelas under 2016.

Öresund bestrider de framställda kraven i sin helhet.

Ingen reservering har skett för kraven från HQ AB.

2013: Beträffande kraven från HQ AB finns ingen ny information att lämna utöver den som angavs i årsredovisningen 2012.

Öresund bestrider de framställda kraven i sin helhet.

ingen reservering har skett för kraven från HQ AB.

2012:

1)

HQ AB har stämt Öresund avseende återbäring av erhållen utdelning från HQ AB avseende räkenskapsåren

2007,

2008

och 2009.

De mottagna utdelningarna uppgick till

60,2 Mkr,

40,6 Mkr

respektive 41,6 Mkr.

2)

I stämningarna gör HQ AB vidare gällande att Öresund även är ansvarigt för att täcka bristande återbäring från övriga utdelningsmottagare avseende räkenskapsåren 2007-2009.

Anspråket i den delen uppgår primärt till

...192,6 Mkr avseende räkenskapsåret 2007

...och 227,7 Mkr för räkenskapsåren 2008 och 2009

(eller i motsvarande mån högre belopp om tingsrätten skulle finna att någon av de personer mot vilka HQ AB också framställt återbäringskrav inte är skyldig att återbetala mottagen vinstutdelning).

Öresund har ingivit svaromål vari HQ AB:s krav bestrids i sin helhet.

3)

Vidare har HQ AB i ett brev i december 2011 framställt ytterligare krav på återbäring av påstådd värdeöverföring, nu hänförligt till de preferensaktier som Öresund tecknade i HQ Bank den 28 juni 2010, om indikativt cirka 71 Mkr.

Detta krav bestrids också av Öresund.

Öresund bestrider samtliga framställda krav.

Ingen reservering har skett för ovan beskrivna krav från HQ AB.

http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/2B/79/DE/wkr0006.pdf

Verkar alltså som att HQ totalt kräver skadestånd på drygt 600 miljoner kr (plus dröjsmålsränta) från Öresund:

1)

Aktieutdelningar som Öresund erhållit från HQ:

År 2007: 60,2 miljoner kr

År 2008: 40,6 miljoner kr

År 2009: 41,6 miljoner kr

2)

Aktieutdelningar som andra HQ-aktieägare fått från HQ:

År 2007: 192,6 miljoner kr

År 2008 och 2009: 227,7 miljoner kr

3)

"Värdeöverföring" som HQ anser att Öresund fick från HQ genom att köpa HQ-preferensaktier:

71 miljoner kr


Summa 633,7 miljoner kr

Och 633,7 miljoner kr utgör 15% av Öresunds förmögenhet (på drygt 4 miljarder kr per slutet av maj 2015).

Dvs det nuvarande restbolaget HQ:s skadeståndskrav på Öresund bygger väl på att Öresund tidigare var HQ:s största aktieägare och att Qviberg i sin tur var storägare i Öresund samt styrelseordf i HQ.

Man kan därför hävda att Qviberg själv kunde besluta om vilka aktieutdelningar HQ skulle betala till sina aktieägare (dvs bla Öresund och Qviberg).

Men i det fördolda blev HQ:s trading allt större och ledde till allt större tradingförluster.

Men Qviberg försökte ändå hålla god min utåt och har sagt att "HQ inte ska släppa väder offentligt".

Restbolaget anser därför att Qviberg lät HQ betala ut fortsatt stora aktieutdelningar, trots att Qviberg var fullt medveten om HQ:s ökade tradingförluster och att de i själva verket innebär att HQ hade stora ekonomiska problem och inte hade råd att betala ut de stora aktieutdelningarna.

Qviberg anser sig väl dock helt oskyldig och bla att han inte var informerad om tradingförlusterna och att de var tradingchefen Fredrik Crafoords fel osv.

Crafoord har väl dock för sin del hävdat att Qviberg var fullt infad om tradingförlusterna osv.

Ord mot ord?

Kan ev tyckas hårt att restbolaget inte bara kräver återbetalning av de HQ-aktieutdelningar som Öresund fått direkt, utan att Öresund även ska återbetala de HQ-aktieutdelningar som övriga HQ-aktieägare fick 2007-2009.

Men restbolaget anser väl att Öresund får stå för det också eftersom Öresund (Qviberg) självt var så stor ägare i HQ att Qviberg enväldigt kunde besluta om HQ:s aktieutdelningar osv.

Bla ur restbolaget HQ:s årsredovisning för 2014 (daterad 21 jan 2015), om skadeståndskravet mot Öresund etc:

Utdelningarna

Under åren 2007 till 2010 hade HQ

...en kraftigt övervärderad tradingportfölj,

...enorma risker för ytterligare förluster i tradingportföljen

...och kapitalbrist enligt gällande regelverk.

HQ AB valde att dölja dessa förhållanden och göra stora utdelningar till sina aktieägare, vilket till slut fick till följd att Finansinspektionen tvingades ingripa.

Den 28 augusti 2010 återkallades tillståndet (för HQ att bedriva sin verksamhet).

HQ:s aktieutdelningar (totala belopp utbetalade till HQ:s aktieägare):

2007: 271 miljoner kr

2008: 163 miljoner kr

2009: 168 miljoner kr

- - -

Summa 601 miljoner kr

HQ AB:s krav

HQ AB:s krav bygger på två komponenter:

1)

Styrelsen, (dvs bla Qviberg)

KPMG,

Johan Dyrefors

och Öresund

medverkade till aktieutdelningar för åren 2007 till 2009 trots att man kände till eller borde ha känt till att utdelningarna var olagliga bland annat på grund av den övervärderade tradingportföljen och de enorma förlustriskerna i tradingverksamheten.

Därmed är dessa parter skyldiga att återbetala de utdelningar som de själva mottagit och tillsammans ersätta HQ AB för resterande utdelningsbelopp.

2)

Styrelserna,

KPMG

och Johan Dyrefors

kände till eller borde ha känt till de fel och brister som medförde att Finansinspektionen återkallade HQ Banks tillstånd och trots detta vidtogs inga åtärder för att åtgärda felen och bristerna utan istället genomfördes de olagliga vinstutdelningarna.

Detta orsakade att HQ Bank gick under.

Därmed är dessa personer skadeståndsskyldiga för det värde som gick förlorat för HQ AB, eftersom HQ Bank och därmed hela HQ AB i praktiken blev värdelöst efter det att HQ Bank satts i likvidation.

Sammanlagt uppgår

...kravet avseende de olagliga utdelningarna till 601 miljoner kronor

...och skadeståndskravet till 3 145 miljoner kronor.

Skadeståndskravet motsvarar (den av restbolaget anlitade amerikanska konsultfirman) Navigants beräkning av den skada som HQ AB orsakats.

Därmed är HQ AB:s totala krav 3 746 miljoner kronor plus ränta och rättegångskostnader.

http://www.hqab.se/~/media/Files/H/Hqab/press/2015/arsredovisning2014-hqab.pdf

Familjen Qvibergs ägarandelar i Öresund (per slutet av 2014 och med därefter kända förändringar enl Öresunds hemsida i länk nedan):

Mats Qviberg inkl fru: 21,8%

Johan Qviberg (Mats son): 3,1%

Anna Engebretsen inkl familj (dotter): 2,8%

Jacob Qviberg inkl familj (son): 2,5%


Summa familjen Qvibergs ägarandel i Öresund: 30,2%

http://www.oresund.se/aktien/aktieagare.html

...Med Öresund-aktien i 169 kr (slutkursen tors 11 jun 2015)

...och 22-23 miljoner st utestående Öresund-aktier

är hela Öresund värt knappt 4 miljarder kr på Stockholmsbörsen.

Familjens ägarandel på 30% utgörs av knappt 7 miljoner st Öresund-aktier.

Vid börskurs 169 kr är familjens Öresund-aktier tillsammans värda drygt 1 miljard kr.

Säga vad man vill om Qviberg men han har fått till bra fart på Öresund på senare år:

Öresund-aktiens totalavkastning (kursförändring plus utbetald aktieutdelning etc) per år:

2011: -8%

2012: +15%

2013: +38%

2014: +42%

q1/2015: +9%

Som jämförelse har Stockholmsbörsen som helhet gett följande totalavkastning per år (mätt som utvecklingen för SIXRX-börsindexet):

2011: -14%

2012: +17%

2013: +28%

2014: +16%

q1/2015: +16%

Dvs diff Öresund-aktiens totalavkastning minus SIXRX:

2011: +6 procentenheter

2012: -2 procentenheter

2013: +10 procentenheter

2014: +26 procentenheter

q1/2015: -7 procentenheter

2013 och särskilt 2014 var alltså enastående år för Öresund-aktien, fast 2015 började dåligt.

Utveckling av Öresunds förmögenhet (tillgångar minus skulder), nivå per slutet av respektive år:

2010: 6,9 miljarder kr

2011: 2,4 miljarder kr (-65%)

2012: 2,8 miljarder kr (+16%)

2013: 3,4 miljarder kr (+21%)

2014: 3,6 miljarder kr (+8%)

maj 2015: 4,2 miljarder kr

Den höga nivån i slutet av 2010 beror ju på att det var innan Öresund delades upp i

...nya restbolaget Öresund

...och Hagströmers separata investmentbolag Creades.

Dvs nivån per slutet av 2010 avser gamla Öresund medan det from slutet av 2011 och därefter är nya rest-Öresund.

Och utvecklingen av Öresunds förmögenhet per år ovan är efter att Öresund betalat ut följande aktieutdelningar etc till Öresund-aktieägarna per år:

2011: 519 miljoner kr

2012: 298 miljoner kr

2013: 225 miljoner kr

2014: 1 026 miljoner kr

q1/2015: 171 miljoner kr


Summa 2 239 miljoner kr

Dvs om man bara behållit dessa utdelningar etc i kassan, skulle Öresunds förmögenhet (förenklat) ha uppgått till 6,4 miljarder kr per slutet av maj 2015.

Det är alltså nästan lika mycket som de 6,9 miljarder kr Öresund hade i förmögenhet i slutet av 2010 före uppdelningen i nya rest-Öresund och Creades.

//

Mer om Vardia

Vardia har en särskild svensk hemsida: https://www.vardia.se/privat

Enl hemsidan erbjuder bolaget följande typer av försäkringar (för privatpersoner):

1)

hemförsäkring

villaförsäkring

fritidshusförsäkring

2)

bilförsäkring

husbilsförsäkring

husvagnsförsäkring

släpvagnsförsäkring

3)

båtförsäkring

4)

objektsförsäkring

5)

personförsäkring

långreseförsäkring

Dvs det är ett brett erbjudande inom alla typer av sakförsäkringar och vissa typer av personförsäkringar.

På hemsidan hänviar Vardia bla till "Konsumenternas försäkringsbyrå" för omdöme om hur Vardias försäkringar står sig i jämförelse med konkurrenterna:

Topprankade i Konsumenternas jämförelse!

När Konsumenternas Försäkringsbyrå sätter poäng på försäkringar hamnar Vardia i topp.

...Vår Villaförsäkring Stor är näst bäst i jämförelsen,

...Bilförsäkringen ligger på andraplats

...och Hemförsäkringen intar tredjeplatsen med 4,2 poäng, före bland annat (de stora konkurrenterna) If, Trygg Hansa och Länsförsäkringar.

Unik ersättning av ytskikt vid vattenskador

Vardias Villaförsäkring Stor har många viktiga fördelar.

1)

Den ersätter till exempel ytskikt vid vattenskador i badrum, om vattnet har trängt igenom – något som de flesta konkurrerande försäkringarna inte gör, eftersom skadorna kan bli både omfattande och dyra.

2)

Dessutom ingår sanering av både fast och lös egendom om du drabbas av skadedjur.

3)

Och om du råkar ut för brand eller vattenskada så kan både Hem- och Villaförsäkringen ge dig ersättningsboende i upp till 18 månader.

Hemma bäst med Vardia alltså.

https://www.vardia.se/privat/kundfoerdelar/foersaekringar-med-toppbetyg/

Vardia länkar även till hemsidan Konsumenternas.se och mer specifikt jämförelsen där av försäkringar från olika försäkringsbolag (tex villaförsäkringar): http://www.konsumenternas.se/forsakring/olika-forsakringar/villaforsakringar/jamfor-villaforsakringar

Där rangordnas försä… [content has been truncated]

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?