Post entry

Öresund/Creades: Klarna-skandalen

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Påverkas aktieinvesterarnas förtroende för investmentbolagen Öresund och Creades av Klarna-skandalen?

//Tillägg 13 maj 2012:

• Blogginlägg från 25 feb 2012: "Klarna-höjdare friade": http://www.redeye.se/aktiebloggen/creades/creadesoresund-klarna-hojdare-friade

• Nedan nämnda Erik Paulsson friad i maj 2012 i Solna tingsrätt från anklagelser om bestickning: http://di.se/Artiklar/2012/5/11/267212/Dom-Arenamalet/ //

- - -

1) Framgångssagan Öresund
2) HQ-kraschen
3) Uppdelningen av Öresund
4) Framgångssagan Klarna
5) Klarna-skandalen
6) Sammantagen reflektion

1) Framgångssagan Öresund

Investmentbolagen Öresund och Creades (fd Newco) har berörts i tidigare blogginlägg:

• 1 dec 2011: Sälj Bilia, Skistar och Fabege http://www.redeye.se/aktiebloggen/bilia/salj-bilia-skistar-och-fabege
• 13 jan 2012: Superportföljen http://www.redeye.se/aktiebloggen/betsson/superportfoljen
• 17 jan 2012 En indexfond det enda rationella http://www.redeye.se/aktiebloggen/en-indexfond-det-enda-rationella

I gamla investmentbolaget Öresund var Sven Hagströmer styrelseordförande och Mats Qviberg vice styrelseordförande. Hagströmer ägde 18% och Qviberg 13%. Gamla Öresund har nu delats upp i nya Öresund respektive Creades, med Qviberg i ledningen för nya Öresund och Hagströmer i ledningen för Creades.

Det förstnämnda blogginlägget ovan handlar om att Hagströmer kritiserar Qviberg för att Qviberg köpte aktier i Bilia, Skistar och Fabege till gamla Öresunds aktieportfölj.

I det andra blogginlägget togs nya Öresund och Creades med som förslag på aktier till en aktieportfölj skapad för att ge en långsiktigt bra värdeökning framöver. Orsaken till att Öresund och Creades togs med är den goda värdeökning som Sven Hagströmer och Mats Qviberg åstadkom i gamla investmentbolaget Öresunds aktieportfölj.

I det tredje blogginlägget nämns en förklaring till varför gamla Öresund genom åren har haft en så god värdeökning i sin aktieportfölj.

Så här har värdeökningen för gamla Öresund sett ut sedan Hagströmer och Qviberg tog över kontrollen över bolaget på 90-talet:

• Perioden 1994-2010 ökade Öresunds substansvärde med 1579%, jämfört med index för Stockholmsbörsen som ökade med 611%.
• Perioden 2000-2010 ökade Öresunds substansvärde med 425% jämfört med index för Stockholmsbörsen som ökade med 56%.
• Perioden jan-nov 2011 sjönk Öresunds substansvärde med 14% jämfört med index för Stockholmsbörsen som sjönk med 15%.

http://feed.ne.cision.com/client/InvestmentABoresund/templates/pressmeddelande.aspx?releaseid=617621

http://feed.ne.cision.com/client/InvestmentABoresund/templates/pressmeddelande.aspx?releaseid=622543

(Substansvärde = värdet på Öresunds förmögenhet (förenklat uttryckt), dvs aktieportfölj plus ev nettokassa eller minus ev nettoskuld. Ovanstående beräkningar är justerade för aktieutdelningar etc. Det index för Stockholmsbörsen som använts är SIX Return Index.)

Dvs för alla perioder har Öresunds substansvärde haft en bättre utveckling än Stockholmsbörsen, och som helhet för perioden är utvecklingen mycket bättre. Hagströmer och Qviberg verkar alltså vara skickliga aktieinvesterare. Som storägare i Öresund har de själva skapat sig stora förmögenheter under perioden tack vare Öresunds kraftiga värdeökning.

2) HQ-kraschen

Men under 2010 kom en plump i protokollet då aktiemäklarfirman HQ (som Öresund var storägare i) kraschade efter stora tradingförluster. Under 2010 föll HQ:s börskurs med 98%.

• Enl Öresunds bokslutsrapport för 2009 var HQ (i slutet av 2009) Öresunds näst största aktieinnehav och svarade för 11-12% av värdet på Öresunds totala förmögenhet (aktieportfölj plus nettokassa) på ca 7 miljarder kr. Öresunds HQ-aktier var då värda över 800 miljoner kr. http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/16/CC/E5/wkr0006.pdf

• Men i Öresunds bokslutsrapport för 2010 var Öresunds HQ-aktier inte längre med på listan över Öresunds tio största aktieinnehav i slutet av året. http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/16/CC/9B/wkr0006.pdf

Enl Öresunds årsredovisning för 2010 förlorade Öresund totalt 1,1 miljarder kr på HQ-kraschen. Men tack vare att Öresunds övriga aktieinnehav gick bra under 2010, minskade Öresunds totala förmögenhet bara från 7,1 miljarder kr till 6,9 miljarder kr under 2010, trots HQ-kraschen under året.

Men det stannar inte vid den direkta ekonomiska effekten av raset för HQ:s börskurs. Stora rättsprocesser har dragits igång pga bla misstänkta oegentligheter kring HQ och HQ-kraschen. Rättsprocesserna innebär bla:

• ev brottsåtal mot folk i HQ:s tidigare styrelse och ledning
• skadeståndskrav mot folk i HQ:s tidigare styrelse och ledning
• skadeståndskrav mot Öresund

(Med "folk i HQ:s tidigare styrelse och ledning" inkluderas här även folk i styrelse och ledning för HQ:s dotterbolag HQ Bank där HQ:s själva verksamhet bedrevs inkl tradingen.)

Alla parter som här misstänks för brott eller krävs på skadestånd, anser sig helt oskyldiga och att alla skadeståndskrav är grundlösa.

Öresund var HQ:s huvudägare (största aktieägare) med en ägarandel på 25% av HQ. Det innebär att Öresunds engagemang i HQ var stort. Mats Qviberg var HQ:s styrelseordförande och Öresunds dåvarande vd Stefan Dahlbo var styrelseordförande i HQ:s dotterbolag HQ Bank där HQ:s själva verksamhet fanns. I rollen som HQ:s huvudägare kan Öresund därför anses ha haft ansvar för att HQ kraschade.

Rättsprocesserna innebär bla att Dahlbo och HQ:s tidigare vd Mikael König misstänks för brott (även om de själva anser sig helt oskyldiga):

http://di.se/Artiklar/2011/12/14/253599/HQ-Bank-hojdare-brottsmisstankt/

http://di.se/Artiklar/2012/1/11/255620/Tidigare-HQ-Bank-vd-brottsmisstankt/

Börsnoterade fastighetsbolaget Kungsledens vd Thomas Erséus var en av styrelseledamöterna i HQ och nu i feb 2012 framkom att han är misstänkt för brott i HQ-härvan och har (liksom Dahlbo och König) förhörts: http://di.se/Artiklar/2012/2/13/259072/Kungsledens-vd-forhord-i-HQ-harva/

Hagströmer såg i sept 2010 till att Stefan Dahlbo fick avgå från positionen som Öresunds vd efter HQ-kraschen. Som skäl till det hänvisade Hagströmer till Finansinspektionens kritik mot Dahlbo i HQ-härvan: http://www.realtid.se/ArticlePages/201009/02/20100902120133_Realtid297/20100902120133_Realtid297.dbp.asp

HQ:s tradingchef Fredrik Crafoord har friats från misstankar om oegentligheter: http://www.hqab.se/index.php?p=press&s=releases&t=detail&afw_id=1207919&afw_lang=sv

Qviberg har inte förhörts i brottsutredningen http://di.se/Artiklar/2011/12/14/253632/Qviberg-inte-forhord-i-HQ-harvan/ men krävs med flera andra på 3 miljarder kr i skadestånd av HQ:s gamla aktieägare:

http://di.se/Templates/Public/Pages/ArticlePrint.aspx?pl=230393__ArticlePageProvider

http://di.se/Artiklar/2011/11/16/251249/HQ-VACKER-TALAN-AVSEENDE-OLAGLIG-UTDELNING-FOR-2007/

Även investmentbolaget Öresund har stämts av HQ:s gamla aktieägare pga HQ-härvan: http://di.se/Artiklar/2011/6/21/238594/HQLAMNAR-IN-STAMNING-ONSDAG-MOT-BL-A-FD-STYRELSEORESUND--SVD/

Obs att HQ:s gamla aktieägare står bakom skadeståndskraven mot personer kring HQ och mot Öresund, och de skadeståndskraven riktas från de gamla HQ-aktieägarna via restbolaget HQ http://www.hqab.se/ vars aktie fortfarande är börsnoterad och handlas via Aktietorget.

Men Mats Qviberg själv har köpt en hel del aktier i restbolaget HQ så att han nu har en ägarandel på över 10% där: http://www.realtid.se/ArticlePages/201202/09/20120209104207_Realtid916/20120209104207_Realtid916.dbp.asp Dvs om det framöver döms att skadestånd måste utbetalas, så tillfaller det restbolaget HQ och dess aktieägare - alltså bla Qviberg själv. I praktiken innebär det därmed att han i så fall kommer att betala en del av sitt skadestånd till sig själv.

I och med att Qviberg nu äger över 10% av restbolaget HQ, gör det även att han enl Realtid.se-artikeln har rätt att stoppa (inlägga veto mot) vissa av restbolaget HQ:s beslut.

Främsta frontfigur i restbolaget HQ är finansmannen Sten Mörtstedt och hans vapendragare, advokat Christer Sandberg. Mörtstedt är storägare i restbolaget HQ, och har uttryckt skarp kritik över HQ-kraschen.

http://www.svd.se/naringsliv/mortstedt-tar-makten-i-hq_6167377.svd

http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article3201601.ece

Aktiekursen i restbolaget HQ ligger nu (fre 10 feb 2012) i 1,50 kr, vilket gör hela HQ värt drygt 100 miljoner kr på börsen.

Qvibergs advokater Gunnar Johansson och Emma Norburg från advokatbyrån DLA har kommenterat stämningsansökan om skadeståndskravet mot bla Qviberg med följande kommentar enl Realtid.se i dec 2011:

"På flera avgörande punkter är den så oklar att den inte är möjlig att bemöta. Den verkar vara mer skriven för massmedia än i syfte att uppfylla rättegångbalkens regler."

http://www.realtid.se/ArticlePages/201112/19/20111219154112_Realtid617/20111219154112_Realtid617.dbp.asp

I Realtid.se-artikeln står det dock att anklagelserna går ut på att bla Qviberg "medvetet har medverkat till att dölja och vilseleda HQ Banks underkapitalisering samt övervärdering av bankens tradingportfölj".

I sept 2010 framkom att Qviberg dagligen informerades om HQ:s tradingverksamhet: http://www.e24.se/business/bank-och-finans/qviberg-medgav-tradinginsyn_2329261.e24 Men nu verkar det tonas ner i och med att Qvibergs advokater (Johansson och Norburg) enl Realtid.se-artikeln (från dec 2011) hävdar att Qviberg som styrelseledamot i moderbolaget HQ "inte haft någon större insyn" i HQ:s dotterbolag HQ Bank där HQ:s själva verksamhet (bla tradingen) bedrevs.

Utöver skadeståndskravet har dock HQ:s gamla aktieägare (via restbolaget HQ) anmält HQ:s och HQ Banks tidigare styrelseledamöter, vd:ar och revisorer (dvs bla Qviberg) till Ekobrottsmyndigheten "för att de under tiden fr.o.m. 2007 och fram till september 2010 kan misstänkas ha begått brott vid utövandet av sina uppdrag. Brottsanmälningarna avser misstanke om:

Svindleri och/eller medhjälp därtill
Trolöshet mot huvudman
Grovt bokföringsbrott och medhjälp därtill
Osant intygande"

http://www.hqab.se/index.php?p=press&s=releases&t=detail&afw_id=1214575&afw_lang=sv

Förutom rättsprocesserna är kanske den största skadan av HQ-kraschen att aktieinvesterares förtroende lär ha minskat för Hagströmer och Qviberg. Som nämnt innebar kraschen ingen jättestor negativ direkt ekonomisk effekt för Öresund som helhet, men det var sättet som HQ-kraschen gick till på som reser frågetecken.

• Hur kunde den ske?
• Varför hade inte Hagströmer och Qviberg (i rollen som HQ:s huvudägare via Öresund) bättre koll på vad som försiggick i HQ?
• Eller var de kanske införstådda med vad som försiggick i HQ?

Själva anser de sig inte ha gjort något fel. Qviberg var ju mer inblandad i HQ än Hagströmer eftersom Qviberg var HQ:s styrelseordförande. En tolkning (som Qviberg förnekar helt) är att det i själva verket var Qviberg som drev på den vidlyftiga tradingen hos HQ:s tradingavdelning, vilket därmed orsakade kraschen. Och det finns väl tecken på att det gjordes försök att dölja tradingförlusterna för utomstående (såsom tex HQ:s aktieägare) och att HQ hoppades att de stora tradingförlusterna skulle ordna upp sig genom kommande tradingvinster. Men det ordnade inte upp sig utan istället blev det bara värre och tradingförlusterna ledde till slut till att hela HQ gick omkull.

En annan tolkning är att det från början egentligen aldrig var några egentliga problem på HQ:s tradingavdelning, utan att problemen uppstod då HQ:s nya styrelseledamot Catharina Lagerstam gjorde en internutredning om de stora riskerna med HQ:s tradingportfölj och krävde att portföljen omgående skulle avvecklas. Eftersom de derivatinstrument som ingick i HQ:s tradingportfölj var instrument som inte handlas så mycket, uppstod (enl denna tolkning) förlusterna i sig av att det beslutats att portföljen skulle avvecklas så snabbt, eftersom det på så kort tid är omöjligt att få bra (rimliga, korrekta) priser för derivatinstrumenten i en så stor tradingportfölj om den måste avvecklas så snabbt. Videoklipp med Catharina Lagerstam: http://www.youtube.com/watch?v=1DSuRIevK0A

Med detta synsätt var det inte fel att marknadsvärdet just nu för tradingportföljen var så pass mycket lägre än HQ:s interna teoretiska värdering av portföljen. Den teoretiska värderingen kan motiveras som det faktiska marknadsvärdet beräknat med vedertagna värderingsformler (Black & Scholes etc? http://en.wikipedia.org/wiki/Black-Scholes#Black.E2.80.93Scholes_formula), medan marknadsvärdet kunde anses vara missvisande pga att handeln i dessa derivatinstrument (med lång löptid etc) var så liten.

Enl denna tolkning hade alltså HQ-kraschen aldrig behövt ske, om inte Lagerstam krävt att tradingportföljen skulle avvecklas. Qviberg själv lär tex ha skällt ut Lagerstam för att Lagerstam inte hade tillräckligt starka nerver, och Lagerstam avgick ur HQ:s styrelse. http://borssnack.di.se/diseconf/Forum/ListMessages.aspx?forumid=1&ThreadID=2025882#msg13429112

Oavsett sanningen så har HQ-kraschen rest en hel del frågetecken hos aktieinvesterare, vilket lär ha gjort att aktieinvesterarnas förtroende minskat för Hagströmer och Qviberg. Hagströmer kan hävda att han inte alls var insatt i HQ mer än att han läste HQ:s kvartalsvisa resultatrapporter, men mot det resonemanget kan man invända att han som Öresunds huvudägare och styrelseordförande borde ha varit så pass insatt och engagerad i HQ (där Öresund var största ägare), att HQ-kraschen hade kunnat undvikas. Det är i och för sig lätt att säga, men det är en uppfattning man kan tycka är motiverad nu i efterhand.

Under ett framträdande på Avanza-forum i mars 2011 sa Hagströmer att HQ-kraschen kostat Öresund "både i kronor och renommé. Och frågan är vad som är värst. Så länge man har så att man klarar sig och håller svälten för dörren, så kanske renommét är det viktigaste." http://www.youtube.com/watch?v=-XTM2wma45E Hagströmer uppgav då att HQ-kraschen kostade Öresund "en bra bit över miljarden".

Hagströmer sa att HQ-kraschen kändes "skit" och att "det här är det värsta som jag någonsin har gått igenom". Han kritiserade HQ och HQ:s revisorer för att inte ha sagt något om att tradingportföljens marknadsvärde låg så mycket som ca 1 miljard kr under portföljens bokförda värde, ens i någon lite not i HQ:s årsredovisning. (HQ:s revisor Johan Dyrefors friades senare av revisorsnämnden, men fick en erinran för brister i dokumentationen av sitt revisorsarbete i HQ: http://www.ekonomisverige.se/nyheter/het-debatt-efter-att-hq-revisor-”friats”/ Men han är en av de som krävs på skadestånd av HQ:s gamla aktieägare: http://di.se/Templates/Public/Pages/ArticlePrint.aspx?pl=230393__ArticlePageProvider)

I sitt framträdande i mars 2011 rekommenderade Hagströmer folk att lägga undan deckarförfattarinnan Camilla Läckbergs böcker och andra deckare, och istället läsa Finansinspektionens utredning av HQ-kraschen. "Det är ett antal fatala beslut som har berett vägen för den här olyckan (HQ-kraschen)."

Hagströmer kritiserar HQ:s fd styrelse för att godkänna att HQ:s trading hade en risklimit (maximal tillåten förlust) på 150 miljoner kr per dag, motsvarande en fjärdedel av HQ:s egna kapital. "Hur kan en styrelse fatta ett sådant beslut? Det är fullständigt ofattbart", frågade sig Hagströmer på Avanza-forum i mars 2011. Han kritiserar även att HQ sagt till Finansinspektionen att HQ behövde ett kapital på bara 33 miljoner kr för sin trading (som senare ledde till tradingförlusten på totalt 1,2 miljarder kr på åtta dygn). "Det är rätt oerhört."

Hagströmer beskriver att han startade HQ för 30 år sedan, och att HQ senare delades upp i HQ (som vanlig aktiemäklarfirma) och Avanza (som internetbaserad aktiemäklarfirma), och att Mats Qviberg fick hand om HQ medan Hagströmer fick hand om Avanza. Öresund var huvudägare i båda bolagen och Qviberg styrelseordförande för HQ medan Hagströmer var styrelseordförande i Avanza. Det blev en tävling mellan de två om HQ eller Avanza gick bäst. Trots att Hagströmer och Qviberg satt mitt emot varandra varje dag på Öresunds kontor, hävdar Hagströmer att han och Qviberg aldrig pratade om HQ:s eller Avanzas respektive verksamheter och tex HQ:s trading. Därför menar Hagströmer att tradingförlusten i HQ kom som en total överraskning för honom.

Finansinspektionen valde efter HQ:s stora tradingförluster att dra in HQ:s tillstånd så att HQ inte längre kunde bedriva verksamhet, vilket Hagströmer kritiserar (särskilt Finansinspektionens styrelseordförande Bengt Westerberg) eftersom Hagströmer hade varit med och gjort en total utrensning av HQ med ny styrelse, vd och revisorer i HQ innan tillståndet drogs. Dessutom hade HQ tillräcklig med kapital för att bedriva fortsatt verksamhet. Därför kom det som "en total chock" för Hagströmer när Finansinspektionen valde att dra in HQ:s tillstånd, sa han på Avanza-forum och uppgav att det innebar "stor kapitalförstöring" att Finansinspektionen la ner HQ på det sättet.

Finansinspektionen kritiserade styrelsen i HQ samt styrelse och ledning i HQ:s dotterbolag HQ Bank (där verksamheten bedrevs) för HQ-kraschen. Däremot gick HQ:s huvudägare (investmentbolaget Öresund) samt Sven Hagströmer fria från kritik från Finansinspektionen. Hagströmer medgav däremot själv att han hade ansvar för HQ-kraschen. "Naturligtvis så var jag en del av problemet. I allra högsta grad så har man ju någon typ av ansvar." Hagströmer var huvudägare i Öresund som var huvudägare i HQ. Enl Hagströmer är det inte något ansvar som kan ledda till fällande dom mot honom i domstol. "Men det finns faktiskt folktribunaler som kanske är mycket hårdare ibland; att du blir av med ditt förtroende." En direkt effekt av det var att Öresund-aktien som tidigare handlats med en premie över substansvärdet per aktie i ett antal år (tack vare Öresunds goda värdeökning på sin aktieportfölj), istället började handlas med 20% rabatt efter HQ-kraschen. "Det är det straff som har utdömts av aktiemarknaden, och det är rättvist för nu har vi rätt mycket att bevisa", sa Hagströmer.

En fråga som ställdes till Sven Hagströmer på Avanza-forum i mars 2011 var vilken relation han har till Mats Qviberg sedan HQ-kraschen, och så här svarade Hagströmer då:

"Det är en relation. Och den kanske inte är lika munter som den var tidigare. Det är självklart. Det är ingen sensation. Vi satt mitt emot varandra (på Öresunds kontor) i 20 år som partners, och gjorde upp om att Qviberg skulle ta hand om HQ och jag om Avanza. Och sedan kommer plötsligt Qviberg till mig och säger att HQ har jättestora problem: Det är klart att det kanske inte blir sådär jättehög stämning då."

"Mats Qviberg har ett antal väldigt bra egenskaper. Det är ingen dumbom precis. Men det här har inte fungerat."

http://www.youtube.com/watch?v=ZJzOvj4-mBg&feature=related

Hagströmer beklagade sig över att rättsprocessen kring skandalbolaget Prosolvia där revisorerna stämdes på 1,2 miljarder kr, inte ledde till fällande dom mot revisorerna. Han jämför HQ-kraschen med när han reser bort med sin hustru och kommer hem igen och hittar bostaden i kaos pga de två kvarvarande tonårsbarnen, men inget av barnen tar på sig skulden för det som inträffat. "Det är precis samma sak med HQ, men ingen är skyldig."

I nov 2011 gjorde Sven Hagströmer ett framträdande på Aktiespararnas "Stora aktie- och fonddagen": http://presenter.qbrick.com/?pguid=07f57c2f-ce81-4751-9c84-59b184a74fcf Där beskrev han brytningen med Mats Qviberg så här:

"Om ni tror att man går opåverkad ur en sådan här sak när två människor har jobbat ihop i 22 år, och det sedan inträffar en katastrof som med HQ under 2010, så gör man inte det. Personligen har jag befunnit mig i chocktillstånd egentligen sedan dess. Och jag tror det även gäller Mats Qviberg. Det är klart att det här är en knäck naturligtvis."

Så här beskrev Hagströmer framgångsreceptet för Öresund genom åren:

• Öresund investerar i energilösa företag som har hankat sig fram och inte varit särskilt lysande och skapat aktieägarvärde.
• Sedan har Öresund vitaliserat de företagen genom att slå sönder dem i mindre enheter, och sedan släppt ut de enheterna var och en för sig.
• Då har det blivit "ett enormt energitillskott" i företagen.

Senaste exemplet på när Öresund har gjort detta är i fordonsunderleverantören Haldex (som nu delats upp i nya Haldex respektiva Concentric). Namnet på Hagströmers nya investmentbolag Creades lär komma från ett av amerikanska ekonomen Joseph Schumpeters huvudbegrepp ("creative destruction") som har med just detta att göra; "a description of processes such as downsizing in order to increase the efficiency and dynamism of a company". http://en.wikipedia.org/wiki/Creative_destruction

Nu ser Hagströmer det som att Öresund får äta sin egen medicin genom att självt genomgå samma kur (och delas upp i nya Öresund respektive Creades).

"Och nu är det en jäkla skillnad i vitalitet på kontoret, jämfört med hur det var för några månader sedan", sa Hagströmer.

"Vi tror ändå att vi är ganska hyggliga på att leverera aktieägarvärde. Vi har ändå under de senaste tio åren gått sju gånger bättre än börsen. Jag sitter inte och skäms för det faktiskt."

Hagströmer pratade om att man som alternativ till en uppdelning av gamla Öresund (till Creades och nya Öresund) skulle ha kunnat göra så att Hagströmer och Qviberg fortsatte jobba tillsammans i gamla Öresund.

"Skulle det varit en bra lösning? Dels har vi sagt själva - inte att vi inte tål varandra, men att vi kanske inte är optimala samarbetspartners. Och dels har vi kommit med ett helt annat förslag; att den medicin som Öresund har bjudit andra företag på, den ska vi nu ta själva."

"Mats och jag kanske inte är världens radarpar längre."

"Det är inte robotar som har skött Öresund, utan det är människor av kött och blod. Som företagsledare måste du ge människor förutsättningar och ha en sådan kultur att alla hoppar upp ur sängen kl 6 varje morgon och springer till jobbet och tycker det är väldigt roligt. Men med de förhållanden som varit (efter HQ-kraschen men före uppdelningen av Öresund) så kanske det inte har varit någon som gör det längre."

"Det har inte varit något bråk eller så, men vitaliteten försvann från Öresund. Då måste man fundera ut lösningen, och lösningen är en pånyttfödelse. Ur askan så reser sig två fågel Fenixar istället för en. Det är väl inte så dumt?"

3) Uppdelningen av Öresund

Hagströmer har sagt att Hagströmer och Qviberg helst velat avveckla Öresund efter HQ-kraschen. http://www.avanza.se/aza/press/press_article.jsp?article=213792&commentPage=1&expanded=true Därmed skulle de båda ha sluppit aktieinvesterarnas rampljus framöver. Men pga de stora negativa skattekonsekvenser som en sådan avveckling skulle lett till, valde Hagströmer och Qviberg istället att skiljas åt och dela upp gamla Öresund till två nya, separata investmentbolag:

• Creades (som Hagströmer tar hand om; han blir huvudägare och styrelseordförande där)
• nya Öresund (som Qviberg tar hand om; han blir huvudägare samt styrelseordförande där)

Enl en överenskommelse mellan Hagströmer och Qviberg är det bara nya Öresund som drabbas av skadeståndskravet från HQ:s gamla aktieägare.

Före uppdelningen av gamla Öresund uppgick gamla Öresunds totala förmögenhet till 5,5 miljarder kr 30 nov 2011, och den var då fördelad på investeringar i följande bolag:

Avanza 18%
Carnegie 14%*
Bilia 11%
Fabege 10%
Klarna 7%
Skistar 6%
Concentric 4%
Haldex 3%
Acne 3%
Electrolux 2%

(*Konvertibla preferensaktier och konvertibla förlagslån i Carnegie.)

Fram till 19 jan 2012 hade gamla Öresunds förmögenhet vuxit (från 5,5 miljarder kr, 30 nov 2011) till 6,2 miljarder kr.

Uppdelningen innebär enl den ursprungliga planen att:

• 59% av gamla Öresunds förmögenhet överförs till Creades
• 41% av gamla Öresunds förmögenhet överförs till nya Öresund.

De båda nya investmentbolagen hade följande fördelning av sina förmögenheter per 19 jan 2012:

Creades:

Avanza 28%
Carnegie 13%*
Concentric 7%
Klarna 7%
Haldex 5%
Bilia 5%
Global Batterier 4%
Acne 3%
E-work 3%
Lindab 2%
Summa förmögenhet: 3,6 miljarder kr (133 kr per Creades-aktie)

*Konvertibla preferensaktier och konvertibla förlagslån.

Creades köpte under q4/2011 nästan 1 miljon aktier i ventilationsrörsbolaget Lindab. Därefter uppgick Creades ägarandel i Lindab till nästan 3% (per 31 dec 2012). Creades vd Stefan Charette kommenterade Lindab-aktieköpet i Dagens Industri (6 feb 2012) http://www.avanza.se/aza/press/news.jsp?newsArticleId=N1884882 där han sa att Creades helt enkelt köpt Lindab-aktierna för att kursnivån verkade billig. Under q4/2011 pendlade Lindab-aktien i ett intervall på ca 30-50 kr. Nu (fre 10 feb 2012) ligger kursen i precis över 50 kr.

Lindab har berörts i ett tidigare blogginlägg: http://www.redeye.se/aktiebloggen/bevaka-valskotta-lindab Där framgick att Lindab är ett välskött bolag men har svag efterfrågan i sin bransch. Under de goda åren 2006, 2007 och 2008 blev Lindabs resultat per aktie ca 6 kr, 11-12 kr och 9 kr. De dåliga åren 2009 och 2010 visade Lindab i princip nollresultat, medan det lär ha varit något bättre 2011. Lindab är ganska skuldsatt med skulder på ca 2 miljarder kr (jämfört med att bolaget är värt ca 4 miljarder kr på börsen vid nuvarande börskurs).

Lindabs resultatrapport för q4/2011 presenteras 14 feb 2012 (dvs på tisdag i kommande vecka). Frågan är om det där kommer signaler om förbättrad efterfrågan eller om efterfrågan är fortsatt svag. En positiv effekt är att vintern lär ha varit mycket mildare i q4/2011 jämfört med q4/2010, vilket gynnar byggrelaterade bolag som Lindab. (Å andra sidan har det varit kallt under q1/2012.)

//Tillägg tis 14 feb 2012: Lindabs resultatrapport för q4/2011 kom idag:

http://hugin.info/1122/R/1584835/496120.pdf

http://www.avanza.se/aza/press/news.jsp?newsArticleId=N1886945

Aktiekursen +4% till 52,30 kr i dagens inledande börshandel. För dagen som helhet slutade aktien +9% till 54,75 kr och var som högst uppe i 55,10 kr.//

Nya Öresund:

Fabege 24%
Bilia 21%
Skistar 13%
Carnegie 13%*
Klarna 9%**
Acne 3%
Ericsson 1%
Volvo 1%
HQ-lån 1%
Summa förmögenhet: 2,5 miljarder kr (116 kr per aktie i nya Öresund)

*Konvertibla preferensaktier och konvertibla förlagslån.
**Aktier och förlagsbevis.

I praktiken kan man nu säga att uppdelningen av gamla Öresund till Creades och nya Öresund är genomförd:

• Nya Öresund-aktien har helt enkelt övertagit gamla Öresunds börsnotering.
• Creades-aktien börjar officiellt handlas på Stockholmsbörsens småbolagslista First North 22 feb 2012, men redan nu handlas Creades-aktien inofficiellt på Stockholmsbörsen med beteckningen "ORES IL" eller "Öresund IL" (dvs inlösenaktie i Öresund). Den inofficiella handeln pågår tom 14 feb 2012.

• Creades har 27,3 miljoner utestående aktier vilket med nuvarande börskurs 123 kr gör hela Creades värt 3,4 miljarder kr på börsen.
• Nya Öresund har 23,8 miljoner utestående aktier vilket med nuvarande börskurs 114,75 kr gör hela nya Öresund värt 2,7 miljarder kr på börsen.

Medan uppdelningen enl den ursprungliga planen skulle göras genom överföring av 59% av gamla Öresunds förmögenhet till Creades och 41% till nya Öresund, så är proportionerna mellan bolagens börsvärden nu 55% Creades och 45% nya Öresund. En delförklaring kan vara att uppdelningen genomfördes med ett så kallat inlösenerbjudande där gamla Öresunds aktieägare fick inlösenrätter som tillsammans med gamla Öresund-aktier kunde bytas till Creades-aktier. Men det var säkert aktieägare som glömde det etc, så det var bara 93% av inlösenrätterna som utnyttjades för byte till Creades-aktier. Det har lett till att nya Öresund nu har fler kvarvarande utestående aktier (23,8 miljoner st) än vad som varit fallit om alla inlösenrätter utnyttjats (då nya Öresund endast skulle ha haft 21,8 miljoner utestående aktier). Samtidigt har effekten blivit att nya Öresund nu äger ca 2 miljoner aktier i Creades (mellanskillnaden mellan nya Öresunds 23,8 miljoner aktier jämfört med ursprungligen planerade 21,8 miljoner aktier). Det motsvarar en ägarandel på ca 7% av Creades.

• Enl signaturen Dr.Avkastning (på Di.se:s aktieforum Börssnack) är Creades-aktiens substansvärde (förmögenhet) per aktie nu (lör 11 feb 2012) 140 kr, vilket innebär att Creades börskurs på 123 kr handlas med 13% rabatt i förhållande till substansvärdet.
• Öresund-aktien handlas för sin del vid nuvarande börskurs 114,75 kr till en rabatt på 6%, men justerat för HQ (vars gamla restbolag kräver skadestånd av Öresund) blir rabatten 0% enl Dr.Avkastning.

http://borssnack.di.se/diseconf/Forum/ListMessages.aspx?forumid=1&ThreadID=2052558#msg13685309

Signaturen anser att Creades-aktien är klart köpvärd på nuvarande kursnivå (123 kr) om man ser på förväntad avkastning i förhållande till aktiens risk ("risk/reward"), och påpekar bla att hedgefondbolaget Pan Capital seglat upp som Creades näst största aktieägare med en ägarandel på ca 20% (jämfört med Sven Hagströmers ägarandel på över 35%): http://www.creades.se/pdf/Agarforhallande_per_2012-02-03.pdf

Dr.Avkastning tror att Pan Capital nu har särskilda avsikter med sin stora ägarandel i Creades; tex att tvinga Creades att återköpa stora mängder egna aktier, alt att Pan Capital (ev tillsammans med Mats Qviberg) kräver likvidation av Creades, eller kräver att Creades återköper stora mängder egna aktier, eller att Creades på annat sätt delar ut sina tillgångar till sina aktieägare.

• Öresund har övertagit gamla Öresunds internet-hemsida http://www.oresund.se/ Den verkar dock inte riktigt uppdaterad. (Tex är den senaste ägarlistan från 31 dec 2010: http://www.oresund.se/aktien/aktieagare.html).
• Creades har gjort en ny, egen internet-hemsida: http://creades.se/index.html

Av Creades hemsida framgår bla att bolaget ännu så länge bara har tre styrelseledamöter:

• Sven Hagströmer (Styrelseordförande och största aktieägare med en ägarandel på över 35%. Hans aktieinnehav i Creades är därmed värt 1,2 miljarder kr vid nuvarande börskurs 123 kr.)
• Stefan Charette (Fd vd i gamla Öresund och numera vd i Creades.)
• Erik Törnberg (Fd anställd i gamla Öresund.)

Öresund valde nya styrelseledamöter till sin styrelse på en extra bolagsstämma 1 feb 2012. Efter stämman har Öresund följande sju styrelseledamöter:

• Mats Qviberg (Styrelseordförande och största aktieägare.)
• Fredrik Grevelius (Fd aktieanalytiker på Carnegie, nu vd för nya Öresund.)
• Marcus Storch (Bla fd vd för AGA. Nära rådgivare till affärskvinnan Antonia Axelson Johnson som är världens 152:a rikaste person med en förmögenhet på över 40 miljarder kr i mars 2011 enl Forbes: http://www.forbes.com/profile/antonia-johnson/)
• Per-Olof Eriksson (Bla fd vd för Sandvik.)
• Laila Freivalds (Fd politiker för socialdemokraterna. Har bla varit justitieminister och utrikesminister: http://sv.wikipedia.org/wiki/Laila_Freivalds)
• Johan Qviberg (Son till Mats Qviberg.)
• Magnus Dybeck (Son till Sten Dybeck? Sten Dybeck var storägare i HQ och förlorade massor av pengar på HQ-kraschen, men har hela tiden stött Mats Qviberg genom härvan.)

En spontan fråga man ställer sig är om det är lämpligt att Mats Qviberg är nya Öresunds styrelseordförande så länge han är föremål för en brottsutredning (skyldig eller ej).

Dessutom chock att Qviberg valde att välja in Laila Freivalds till Öresunds styrelse. Hon har säkert huvudet på skaft men är hon verkligen rätt person i Öresund-styrelsen?

1) Freivalds är politiker och vad vet politiker om bolag och aktieinvesteringar?
2) Hon är socialdemokrat och socialdemokrater vill väl försämra förutsättningarna för aktieinvesterare?
3) Hon har ett varit föremål för flera skandaler.

Skandalerna handlade om följande:

• Freivalds avgick som justitieminister år 2000 efter att hon köpte sin hyreslägenhet trots att socialdemokraterna motarbetat sådana affärer.
• Freivalds avgick som utrikesminister år 2006 efter kritik mot hur Sverige hanterade Tsunami-katastrofen.
• Till Freivalds avgång bidrog även kritik mot hennes roll i stängningen av Sverigedemokraternas internet-hemsidor.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Laila_Freivalds

Här videoklipp med Laila Freivalds i samband med hyreslägenhets-härvan där journalister besökte henne vid lägenheten och Freivalds blev arg: http://www.youtube.com/watch?v=v5UMYOa11oA

Det är svårt att förstå hur Qviberg tänkte när han valde in Freivalds. Ville han ha med en person med erfarenhet av politik för att bättre kunna analysera politiska frågor? Eller ville han ha med någon som tidigare varit med om skandaler för att kunna ge stöd till Qviberg som nu är inblandad i HQ-skandalen? (Eller att visa att man kan göra "come-back" efter att ha varit med om skandaler?)

Dvs utöver att vara indragen i HQ-skandalen, beblandar sig Qviberg nu med Freivalds och dessutom en annan kontroversiell person. Som synes av nya Öresunds portfölj så ingår det där stora aktieinnehav i fastighetsbolaget Fabege och skidanläggningsbolaget Skistar. Mats Qviberg själv sitter i både Fabeges och Skistars styrelser. Fabege och Skistar ingår i den så kallade Paulsson-sfären med Peabs största ägare bröderna Paulsson (Erik och Mats) som största aktieägare. Erik Paulsson är styrelseordförande i både Fabege och Skistar, och Mats Paulsson sitter i Skistars styrelse.

Bröderna Paulsson är säkert mycket skickliga affärsmän, men på sistone har etiska frågetecken uppstått för Erik Paulsson som är åtalad i en muthärva: http://www.e24.se/business/erik-paulsson-blir-mutatalad_2858559.e24 Själv anser han sig helt oskyldig:

http://mobil.hd.se/ekonomi/2011/06/08/erik-paulsson-atalas-for-grov/

http://www.e24.se/business/fastighet-och-bygg/erik-paulsson-ingen-som-helst-felaktighet-i-detta_2859421.e24

Aktiespararnas vd Günther Mårder har ifrågasatt Mats Qvibergs nära relation till Erik Paulsson. Mårder har anfört risken med att nära personliga relationer kan leda till att man inte fattar rationella investeringsbeslut: http://presenter.qbrick.com/?pguid=07f57c2f-ce81-4751-9c84-59b184a74fcf

4) Framgångssagan Klarna

En ljuspunkt i tillvaron för gamla Öresund under hela HQ-skandalen, har varit investeringen i onoterade bolaget Klarna.

Klarna grundades år 2005 av Niklas Adalberth, Victor Jacobsson och Sebastian Siemiatkowski. De vann Handelshögskolan i Stockholms entreprenörstävling med sin affärsidé för Klarna, som går ut på att tillhandahålla en betalningslösning för e-handelsföretag (dvs bolag som säljer saker via internet). Klarnas betalningslösning innebär att kunden får varan först och betalar i efterhand (vilket verkar vågat, men tydligen har Klarna lyckats bra med den affärsidén). Vid varje e-handelsköp gör Klarna en riskbedömning av kunden utifrån olika parametrar, och ibland nekas köp om kunden anses för riskabel.

Nuförtiden görs cirka 20% av alla e-handelsköp i Sverige med Klarnas betalningslösning. 2010 hade Klarna intäkter på 356 miljoner kr och ett resultat efter skatt på 26 miljoner kr. I början av 2011 kom intäkterna upp i 400 miljoner kr i årstakt. Klarnas betalningslösning används nu av e-handelssajter i:
• Norden (Sverige, Norge, Danmark och Finland)
• Tyskland
• Holland

Öresund gick in som delägare i Klarna i slutet av 2007.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Klarna

Klarnas egen beskrivning av bolagets historia: https://klarna.com/sv/om-oss/historia

I Öresunds resultatrapport för q3/2009 framkommer information om att Öresund i slutet på 2008 hade en ägarandel på 26% av Klarna (fd Kreditor Europe AB).

I Öresunds årsredovisning för 2009 nämns Klarna på flera ställen. Det står bla att Klarna "utvecklades väl under året" och att Klarna "har infriat och överträffat våra ambitiösa förväntningar".

Av ett diagram kan utläsas att Öresunds ägarandel i Klarna hade en värdeökning på ca 40 miljoner kr under helåret 2009.

Det står att Klarna "överträffade högt ställda förväntningar och ökade under 2009 såväl omsättning som resultat med över 200 procent."

Marknadsvärdet på Öresunds ägarandel i Klarna angav uppgå till 96 miljoner kr i slutet på 2009.

På ett annat ställe står det att Öresund ursprungligen investerade 30 miljoner kr i Klarna, och att investeringen sedan dess ökat med totalt 66 miljoner kr (till 96 miljoner kr).

Klarna uppgavs ha haft intäkter på 211 miljoner kr och ett resultat efter skatt på 41 miljoner kr under 2009.

I slutet av 2009 hade bolaget tillgångar bokförda till 629 miljoner kr, skulder bokförda till 552 miljoner kr, och ett eget kapital bokfört till 77 miljoner kr.

Dessutom hade Öresund i slutet av 2009 lånat ut 30 miljoner kr till Klarna, genom köp av förlagsbevis i Klarna.

I Öresunds årsredovisning för 2010 står det att Klarna under 2010 "har genererat mycket god avkastning".

Värdeökningen av Öresunds ägarandel i Klarna uppges under 2010 ha ökat i värde med 102 miljoner kr (motsvarande en totalavkastning på 146%).

Så här står det bla i Öresunds årsredovisning för 2010 om Klarna:

_"Öresunds onoterade portföljbolag Klarna fortsatte att utvecklas under året. Bolaget är nu verksamt i:
• Sverige
• Norge
• Danmark
• Finland
• Tyskland
• Holland
och omsättningstillväxten är fortsatt stark.

Under året (2010) fick Klarna vidare nya delägare i Sequoia Capital, en investerare i tillväxtföretag med bolag som:
• Google
• Paypal
• Youtube
på meritlistan.

Under året utsågs Sven Hagströmer till styrelseordförande i Klarna och Öresund har fortsatt stora förväntningar på innehavet."_

Marknadsvärdet på Öresunds ägarandel i Klarna uppgavs vara 177 miljoner kr i slutet av 2010. Till det kommer de 30 miljoner kronorna som Öresund lånat ut till Klarna via köp av förlagsbevis i Klarna.

Öresund uppges ursprungligen ha investerat 22 miljoner kr i Klarna (dvs det var anskaffningsvärdet för Öresunds kvarvarande ägarandel), vilket ökat i värde med 154 miljoner kr till 177 miljoner kr.

Det står att Öresund under 2010 sålde en del av sina Klarna-aktier så att ägarandelen i Klarna minskade från 26% till 20%.

Enl Öresunds resultatrapport för q3/2011 hade Öresunds ägarandel i Klarna en värdeökning med 200 miljoner kr under jan-sept 2011, vilket var klart störst värdeökning av alla Öresunds investeringar under perioden. Värdet på Klarna-ägarandelen uppgavs uppgå till 377 miljoner kr 30 sept 2011.

Så här står det om Klarna i Öresunds resultatrapport för q3/2011:

"Klarna har utvecklats betydligt bättre än Öresunds högt ställda förväntningar. Omsättningen, som förra året uppgick till 385 Mkr, väntas öka med cirka 100 procent och vinsten före skatt, som förra året uppgick till 35 Mkr, väntas mer än fördubblas, trots fortsatt stora kostnader för expansion. Etableringen på nya marknader följer plan och bolaget har byggt upp ett betydande strukturkapital under de senaste åren. I ljuset av detta har Öresunds ägande om 18 procent i Klarna uppvärderats från 177 Mkr till 377 Mkr."

Dvs tydligen minskade Öresunds ägarandel ytterligare något från 20% till 18% av Klarna.

Under sitt framträdande på Aktiespararnas "Stora aktie- och fonddagen" i nov 2011 kommenterade Sven Hagströmer även Klarna specifikt, och beskrev det som "en fantastisk affär som Öresund gjort i nutid":

"Man får läsa ibland att vi på Öresund inte har gjort någonting de senaste åren, men med en investering som Klarna så räcker det ju. Sedan kan man gå och fiska resten av tiden liksom, för det är en fantastisk affär", sa han.

http://presenter.qbrick.com/?pguid=07f57c2f-ce81-4751-9c84-59b184a74fcf

I dec 2011 kom en positiv nyhet om att värdet på Öresunds ägarandel i Klarna ökat ytterligare, i samband med att amerikanska riskkapitalbolagen DST och General Atlantic köpt in sig i Klarna. De köpte in sig i Klarna utifrån en värdering av hela Klarna som innebär att Öresunds Klarna-ägarandel är värd 765 miljoner kr (dvs mer än dubbelt så mycket som den senaste värderingen; 377 miljoner kr per 30 sept 2011).

Samtidigt uppgavs att Öresund valt att sälja av knappt hälften av sitt Klarna-innehav för 350 miljoner kr.

Efter affärerna har Öresund kvar en ägarandel på 8% av Klarna, värd 416 miljoner kr (dvs därmed värderas hela Klarna till 5,2 miljarder kr).

Sammantaget fick Öresund en avkastning på 27 gånger investerat kapital för den del av Klarna-innehav som Öresund nu säljer.

http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/17/87/2D/wkr0006.pdf

Klarnas eget pressmeddelande om nyheten: https://klarna.com/sv/om-oss/media/pressmeddelanden/517-klarna-tar-in-155-miljoner-dollar-foer-att-accelerera-sin-globala-expansion

DST har berörts i ett tidigare blogginlägg om Groupon http://www.redeye.se/aktiebloggen/kinnevik/groupon-luftslott-eller-snillebolag och är verkligen ett internationellt välrespekterat investmentbolag som investerade tidigt i heta bolag som Facebook, Twitter, Zynga och Groupon.

Av den info som kom i jan 2012 inför uppdelningen av gamla Öresund till Creades och nya Öresund, uppgavs Klarna-innehavet läggas i ett nytt bolag som är delägt av Creades och nya Öresund. Uppdelningen uppgavs innebära följande:

• Creades ägarandel i Klarna har ett marknadsvärde på 246 miljoner kr (motsvarande 7% av Creades totala förmögenhet).
• Nya Öresunds får en ägarandel i Klarna med ett marknadsvärde på 170 miljoner kr (motsvarande 7% av nya Öresunds totala förmögenhet).
• Därutöver får nya Öresund Klarna-förlagsbevisen på 30 miljoner kr (alltså en lånefordran på 30 miljoner kr, dvs som att nya Öresund har lånat ut 30 miljoner kr till Klarna).

http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/18/01/84/wkr0006.pdf

Dvs totalt sett var Creades och nya Öresunds ägarandelar i Klarna tillsammans värda 416 miljoner kr per 19 jan 2012.

5) Klarna-skandalen

Klarna verkar alltså vara en otrolig framgångssaga både för grundarna och för Öresund. Men nu i veckan (i feb 2012) kom omskakande besked:

• Expressen skrev i onsdags (8 feb 2012) om "Svenskar gripna för sexbrott i New York". http://www.expressen.se/nyheter/svenskar-gripna-for-sexbrott-i-new-york/ "Två svenska finansmän, varav en it-miljonär, greps i lördags för sexuella övergrepp i New York. Enligt New York-polisen ska de ha låst in och förgripit sig på en ung kvinna på ett lyxhotell."

• I torsdags (9 feb 2012) följde Expressen upp med att "IT-miljonären tvingas lämna succéföretaget". http://www.expressen.se/nyheter/it-miljonaren-tvingas-lamna-succeforetaget/ "Två svenska finansmän misstänks ha utnyttjat en 19-årig kvinna sexuellt på ett lyxhotell på Manhattan. De misstänka riskerar långa fängelsestraff - och lämnar nu sina toppositioner i ett framgångsrikt svenskt it-företag. Båda vidhåller att de är oskyldiga och har på eget initiativ tagit tjänstledigt från företaget medan ärendet utreds, säger företaget i ett uttalande till Expressen.se."

• I fredags (10 feb 2012) skrev Expressen om att "Förhandlingen mot IT-miljonär skjuts upp": http://www.expressen.se/nyheter/forhandlingen-mot-it-miljonar-skjuts-upp/ "De två svenska finansmän som gripits i New York misstänkta för att ha utnyttjat en 19-årig kvinna sexuellt ställdes på fredagen inför en domare. Men förhandlingen blev kort. Åklagaren begärde mer tid för att förbereda ärendet och de två svenskarna ska nu tillbaka till domaren om två veckor."

• Och nu finns uppgifter om att de två finansmännen är Niklas Adalberth (Klarnas ena grundare) samt Jens Saltin (Klarnas försäljningschef i Holland):

http://articles.businessinsider.com/2012-02-08/tech/31036700_1_sexual-assault-executives-leaves

http://techcrunch.com/2012/02/08/klarna-execs-crime/

De anser sig helt oskyldiga och har frigivits mot borgen. Klarna uppger att de båda har tagit tjänstledigt så länge rättsprocessen pågår.

Tråd om händelsen på Di.se:s aktieforum Börssnack: http://borssnack.di.se/diseconf/Forum/ListMessages.aspx?forumid=1&ThreadID=2051472#msg13675524

På Klarnas egen hemsida kan man se vad folk skriver om Klarna på Twitter, och där nämns sexskandalen av flera twittrare:

"Någon som vet vad 'sexual abuse in the first degree' motsvarar i Sverige?" http://twitter.com/#!/qpaqex/status/168013942457774081

"Undrar hur det går för #klarna pojkarna. New York är som tur var en ganska snäll stad. Finns stater där det kan bli livstid för samma brott." http://twitter.com/#!/qpaqex/status/167924847144476672

Nederlandse filiaalleider Klarna opgepakt in sexschandaal goo.gl/fb/iXSLG #internet #filiaalleider #klarna (översatt med Google Translate: Nederländska filialchef Klarna greps i sexschandaal goo.gl / FB / iXSLG platschef # # # Internet Klarna) http://twitter.com/#!/eXcelleRes_NL/status/167914927217053696

Länken i det sistnämnda Twitter-inlägget går till sajten Excelleres.nl som bla skriver följande (på holländska, översatt med Google Translate):

_"Nederländska filialchef Klarna greps sexschandaal

En av grundarna av Klarna och chefen för den holländska grenen i New York greps misstänkt för sexuella övergrepp.

Paret misstänker att de är en av W hotell i New York en ung dam nitton år har sexuellt mot sin vilja artigt. Det säger en lokal kvällstidning. Händelsen inträffade förra lördagen i en av de exklusiva områdena i staden, visar det sig.

Medgrundare Niklas Adalberth och salt i ett annat svenskt Jens, markägare i Nederländerna, greps och släpptes efter betalning av $ 10.000 borgen. De gör deras utseende senare idag vid en domstol i huvudstaden på den amerikanska östkusten."_

http://www.excelleres.nl/internet/nederlandse-filiaalleider-klarna-opgepakt-in-sexschandaal.html/?utm_source=feedburner&utm_medium=twitter&utm_campaign=Feed%3A+eXcelleRes+%28eXcelleRes+NL%29&utm_content=Twitter

Excelleres.nl länkar i sin tur till Nypost.com som skriver följande:

_"Sex horror at W Hotel

Two Swedish tourists were arrested for molesting a young Texas woman in a W Hotel room, police sources said yesterday. Jens Saltin, 31, and Niklas Adalberth, 30, allegedly pinned the 19-year-old victim to a bed at the hotel on Lexington Avenue and East 50th Street at around 8 p.m. Saturday. Adalberth allegedly straddled her body while he and Saltin ripped off her clothes and fondled her."_

http://www.nypost.com/p/news/local/manhattan/sex_horror_at_hotel_52kjZaoxeyCobmUPxqPcvL

Enligt kommentarerna till Nypost-artikeln äger Niklas Adalberth 15% av Klarna, enl ovan och tex Financial Times värderas hela Klarna till över 5 miljarder kr: http://www.ft.com/cms/s/2/6f851776-2287-11e1-acdc-00144feabdc0.html#axzz1mETzzYpe I så fall är Adalberths Klarna-ägarandel värd ca 800 miljoner kr.

Parallellfall:

• Internationella valutafonden IMF:s chef Dominique Strauss-Kahn och hotellstäderskan. Han blev tvungen att lämna sin position fast han senare friades från brott vad gäller städerskan: http://en.wikipedia.org/wiki/Dominique_Strauss-Kahn#New_York_v._Strauss-Kahn
• Wikileads frontfigur Julian Assange som anklagas för våldtäkt och sexuellt ofredande av två svenska kvinnor:

http://en.wikipedia.org/wiki/Julian_Assange#Allegations_of_sexual_molestation

http://sv.wikipedia.org/wiki/Julian_Assange#Misstankar_om_sexualbrott

I Wikileaks-fallet finns konspirationsteorier om att kvinnorna jo… [content has been truncated]

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?