Post entry

Öresund - premiebetalas

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Öresund 85 kr

Är det värt att betala tio procent mera än substansvärdet för att få del av investmentbolagets underliggande innehav?

Öresund uppskattas för de stabila finanserna, och direktavkastningen på åtta procent.

Årskommentaren tillhör de mest färgstarka på aktiemarknaden. Under rubriken "ingenstans att gömma sig", som också är titeln på en film beskrivs hur ledningen kämpat för att klara den finasiella kollapsen. Det blev den största nedgången på 100 år. Ett inlösenprogram och återköp av egna aktier har hållit kursen stången.

Översikten är belysande:

Världsindex föll med 40 procent i lokala valutor under 2008. Endast tre av världens börser slutade året på plus; Ghana, Tunisien och Ecuador. Världens sämsta börser 2008 var Island (–90 procent), Ukraina (–79 procent) och Ryssland (–74 procent). Samtliga av världens större börser visade kraftigt fallande kurser där New York, Paris och Frankfurt visade nedgångar runt 40 procent och London var ned med över 30 procent. Tillväxtmarknader som tidigare visat synnerligen god avkastning drabbades än mer kraftigt och kursfallen blev dramatiska. Räknat i dollar var den indiska börsen ned med 65 procent och den kinesiska med 52 procent.

Öresund beskriver huvudorsaken till krisen:.Låga räntor, fel valutarelationer och för lågt pris på risk, har byggts upp berg av lån som inte kan betalas tillbaka när priset på risk stiger och osäkerheten ökar.

Till detta kommer att bankerna hade "lövtunt eget kapital" men lånat ut enorma summor. När tillgångarna visade sig vara av sämre kvalitet än uppgivet, var "den giftiga soppan var redan bryggd, serverad och konsumerad."

Den välskrivna rapporten kommenterar problemområde efter problemområde. Händelserna inom finansindustrin, råvarumarknaden och bilindustrin kommenteras med att verkligheten hinner i kapp.

Finansindustrin kan ta fram produkter som ingen förstår, men verkligheten kommer så småningom att avslöja dem.

--

Även om de underliggande företagen, som HQ bank, Avanza och Fabege kan komma att räta på sig, så tycker jag inte att man skall betala en premie för att köpa dem via Öresund.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?