Post entry

Öresund - en satsning på Avanza.

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Investmentbolaget Öresund har tappat HQ bank. Avanza finns kvar. Tidigare handlades aktien över sitt substansvärde. Nu är den tiden över. Hur ter sig framtiden?

Öresund 101,75 kr

Aktien håller på att stabilisera sig efter skrällen då HQ Bank visade sin sämsta sida: Förlust i miljardklassen.

Kommer affärsidén att hålla?

Öresund äger framförallt noterade aktier. Att någon skulle vara villig att betala mera för dessa bara för att Hagströmer har plockat i hop dem och lagt dem i en portfölj har alltid framstått otroligt. Ändå är det så det ha varit under långa tider. Förtroendet för Hagströmer har varit stort.

Jag tänker mig att Hagströmer måste försöka ersätta den förlorade derivathandeln med något annat "spännande" om Öresund, återigen skall handlas med premie.

Ett investmentbolag som saknar det där "lilla extra", kommer förmodligen alltid att handlas till en kurs som ligger något under priset på de marknadsnoterade aktierna.

En väg att gå för Öresund vore givetvis att börja placera i tillgångar som inte går att köpa direkt på börsen. (onoterat).

Nu hänger Öresunds framtida kursutveckling på Avanza Bank, Bilia och Fabege. Den som inte har tilltro till dessa tre, bör inte äga Öresund.

De underliggande bolagen:

Avanza Bank motsvarar 22 kr per aktie.
Bilia till ett värde av 12 kr per aktie.
Fabege motsvarande 10 kr per aktie.

SkiStar värd 9 kr per aktie
Klövern värde 6 kr per aktie
Haldex värde 6 kr per aktie

Nobia värde 3 kr per aktie
Intrum Justitia 3 kr per aktie.
Lindab Int. 2 kr per aktie.

eWork Scandinavia 1 kr per aktie.
Övriga värdepapper 35 kr per aktie.

...

Substansvärde 119 kr, den 31 augusti 2010.

Bland "övriga värdepapper" märks:

ABB www.abb.se
Acne Jeans www.acnejeans.com
Klarna www.klarna.se
Nobia www.nobia.se
Proact IT Group www.proact.se

(10 mars 2010).

..

Historia och framtid

Investmentbolaget Öresund med profilerna Sven Hagströmer och Mats Qviberg verkar ha förlorat förmågan att hitta nya klipp. Bolaget liknar i dag en aktiefond med ett enda osäljbart älsklingsinnehav. (Nämligen Avanza).

Om man ska sammanfatta framgångsfaktorn bakom investmentbolaget Öresund och dess huvudägare Mats Qviberg och Sven Hagströmer så är det förmågan att skaka liv i trötta bolag på börsen. De har historiskt varit mycket skickliga på att identifiera bolag som är underuppmärksammade eller förlamade av inre maktintressen. Där har de sedan gått in, drivit på och därigenom lyft fram värden åt aktieägarna, i några fall genom att stycka och dela ut pengar.

Inte minst har deras måltavla varit investmentbolag.

Till att börja med tog de över ett trött investmentbolag, Öresund självt. Sedan köpte de in sig i trötta Custos, tidigare ett maktbolag i Skanska/Volvo-strukturen, och styckade det. De fick också det då rätt trötta Skanska (som på sitt sätt var ett investmentbolag) att göra sig av med fastigheter och annat onödigt utanför byggverksamheten.

Duons fiender har alltid varit tjänstemän i noterade bolag som inte har drivit förändring i sina bolag. Men nu ser det tyvärr ut som om herrarna Hagströmer och Qviberg själva håller på att bli som det de alltid har föraktat.

De positiva faktorerna:

A) Öresund har skapat mycket hög avkastning för sina aktieägare under 1990-talet och början av 2000-talet. Den som har ägt aktier sedan Mats och Sven tog över har blivit rik.

B) Bolaget är helt obelånat, en stor styrka i dagens läge.

C) Genom återköp har Öresund lyckats få bort investmentbolagsrabatten och har innan katastrofen med HQ-bank till och med handlats med premie.

D) Duon H&Q har byggt upp två företag från scratch, Avanza och HQ Bank - Båda var banker som klarade den omedelbara kreditkrisen. Det såg därmed ut som om de hade stärkt sina marknadspositioner ytterligare. Nu är det ena bankbenet borta.

E) Öresund har genom sin aktivistiska inställning drivit på slöa bolagsledningar och andra trötta ägarkonstellationer.

Hur har det gått?

Efter stora minusår under 1998 och 1999 var överavkastningen enorm 2000, 2001 och 2002.

Problemet är avkastningen åren efteråt. De sista pengarna från Drottaffären bidrog till en överavkastning på 13 procent år 2004. Sedan var överavkastningen 3 procent 2005, 8 procent året därpå, för att under 2007 och 2008 ligga nästan på index.

Om man granskar de stora köp och försäljningar som Öresund har gjort mellan 2005 och 2010 finns INTE ETT enda substanscase av tidigare snitt. I stället ser bolaget faktiskt ut som en konventionell svensk aktiefond: Årslånga positioner, passiva köp och försäljningar i storbolag. Köp av SSAB ett år, försäljning ett annat, upp i Swedish Match ett år, ned nästa. Och så vidare. Vid sidan av detta finns förvaltande av fastighetsbolag som Fabege och Klövern. Där finns inga tecken på att Öresund verkar driva några strukturfrågor.

Under 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 och 2010 saknas investeringar där Öresund går in och styr upp ägandet. Inte ett enda av Öresunds större nettoköp sedan 2004 har lett till någon ny styrelseplats. (Enligt vad man kan se i årsredovisningarna.)
Det innehav som verkar ha fått herrar H&Q att röra på fötterna mest de senaste åren verkar ha varit... Bilia och Haldex! Båda småpengar, båda i bilindustrin. Vad har egentligen hänt med aktivisterna?

Lägg därtill att Öresund i dag har hela 30 aktier i portföljen. Varför så många? Det stora antalet innebär att likheten med en passiv aktiefond är påtaglig. Den enda fördelen är att Öresund har avsevärt lägre förvaltningskostnad, men jag antar att det inte är så bolaget vill profilera sig.

En kritik man kan rikta mot investmentbolaget Öresund är att de är för ovilliga att förändra sina kärninnehav. Antingen när det gäller att medverka i strukturaffärer, eller att ändra bolagens egna strukturer.

Avanza är Öresunds största värdemässigt? Hur är actionnivån där? Tja, noll kan man säga. Avanzas går bra. HQ bank som var likvärdigt är avyttrat. Frågan är om Mats och Sven är beredda att sälja Avanza. Förmodligen blir det ett blankt nej.

Öresund har från ett ägande på 20 procent för några år numera 18 procent. Trots att det har funnits öppningar till affärer: Avanza hade kunnat köpa Nordnet, och HQ Bank kunnat inhandla Carnegie, så har det inte blivit några strukturaffärer. Frågan är om Öresund nu håller Avanza så hårt att det inte kommer att kunna förändras?

Konkurrenterna bland investmentbolagen, Ratos och Investor, har minskat sina noterade investeringar, och i stället köpt onoterat och private equity. Öresunds andel onoterat var vid årsskiftet 2009 futtiga 4 procent, där det största var reklam- och modeföretaget Acne.

En passiv aktiefond med stor portfölj, utan nya idéer, med lite onoterat och med ett överbeskyddat kärninnehav. Det kanske är något lite bättre än så, men Öresund har helt klart blivit tråkigare.

Risken är stor att investmentbolagsrabatten håller i sig när Öresund alltmer har blivit "Industrivärlden 2"

Det finns två skäl att köpa Öresund. Att ledningen vaknar ur sin dvala, eller att framgången i Avanza blir ännu större i framtiden. Hoppet HQ har just slocknat.

....

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?