Post entry

Aktieanalys i fara

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Att det finns en börs beror ju ursprungligen på att börsbolagen skall få kapital. För aktieägaren gäller det att få en direktavkastning (utdelningen på köpt börskurs) som är högre än jämförbar tio-årsränta på statsobligation (bra jämförelsetal).

För förmögenhetsuppbyggande finns ingen bättre metod än att köpa en aktie som man vill ha och som man bedömer som billig i förhållande till vad man får.

Sedan blir ju det man bygger upp sin förmögenhet med under åren ökningen av det egna kapitalet (bolagets tillgångar - minus dess skulder = det som aktieägaren äger).

Om bolagets Egna kapital (aktieägarens värde i bolaget) ökar så är det ju lika fördelaktigt som om utdelningen ökar.

Kom ihåg att Warren Buffets berömda investmentbolag aldrig gett utdelning och inte ger det i den dag som i dag är.

Vad aktieägarna i Buffets bolag har blivit så förmögna av är företagets inneboende värde (det egna kapitalets ökning).

Om jag äger en aktie i två år och egna kapitalet ökat från

100 kronor till 105 (=5 kronor) och utdelning är lika stor (5 kronor) så har min förmögenhet ökat med tio kronor. Samma sak om utdelningen skulle varit kvar i bolaget (som i Buffets) då var fortfarande ökningen 10 procent.

Har jag kvar aktierna resten av livet (som Stefan Persson med Hennes och Mauritz) och Aktiestinsen med stora kända bolag, så får de ju värdestegring varje år utan insatser (nya aktieköp).

Under förutsättning att det egna kapitalet plus utdelningen sammantaget ökar.

Det trodde ju aktieanalytikerna som analyserar enligt denna metod när det gäller HQ Bank och Öresund.

Det såg ju så bra ut med ökningen av det egna kapitalet.

Så visar det sig i år att det egna kapitalet i HQ Bank var en chimär. Det var gammalt värde på en tillgång som inte togs ned i bokföringen utan behölls till gammalt värde.

Det är ju rent bedrägeri. Det omöjliggör konventionell aktieanalys.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?