Post entry

Revolutionen snart i varje hem, hög tid att ta plats!?

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Odlingssäsongen är här och avtalet med Orkla kommer att ge eko runt om i världen när Optifreeze revolutionerar matindustrin.Nertryckt aktiekurs ger ypperligt läge att ta plats.

Snart ett år har gått sedan Optifreezes första handelsdag på Aktietorget, nämligen den 19 juni 2014. Intresset är stort, även om tystnaden från bolaget nästan varit kompakt sedan PM om avtal med Orkla kommunicerades i november 2014.

http://www.aktietorget.se/pressdocs/Optifreeze/71669/OptiFreeze__OPTI_20141117_2.PDF

Optifreeze är ett enormt spännande bolag med ruggig potential, global marknad och därmed en mycket stor möjlighet till rejäl uppvärdering.

Introducerades till en kurs på 4:10 och efter några dagars trevande handel fick kursen fart och fick en första topp strax under 13kr i början av juli, detta under rejäl omsättning. I slutet av juli noterades ATH för aktien, då den handlades för 19:70, för att sedan vara lite tysta och med det en dalande kurs. I mitten av november kommunicerade man via ett PM om ett samarbetsavtal med giganten Orkla och då fick kursen ny kraft och handlade upp till 18:40, även detta under relativt stor handel.

En av anledningarna till att kursen inte lyckats bryta 20:00 är troligen försäljningar via LU Innovation System AB i Lund (LUIS), därför är det med glädje vi kunde läsa att en privat investerargrupp köpt sammanlagt 225 000 aktier av LUIS och dessutom har LUIS skrivet under ett avtal som innebär att de inte får sälja några aktier under minst 1 år. En tydlig signal att LUIS ser stor potential i bolaget och att de är långsiktiga med sina 250 000 aktier som de fortsatt äger.

http://www.aktietorget.se/pressdocs/Optifreeze/72907/OptiFreeze__OPTI_20150317_8.PDF

Tystnaden från bolaget har påverkat kursen negativt, låg omsättning, med dalande kurs som följd. Inget ovanligt, men ett ypperligt läge att köpa in sig, eller som jag själv - öka innehavet.

Varför? Undrar kanske några…. Jag skall försöka ge er en sammanfattning av läget.

Vad innebär då denna revolution?

Enorma kvantiteter frukt, bär och grönsaker kastas varje år på grund av att de inte längre är färska och därför inte längre kan säljas till oss konsumenter eller till andra intressenter. Vem vill inte kunna köpa färskplockade frukter, bär eller grönsaker året runt och gärna även exotiska frukter som bara finns att tillgå en kort period av året. Framtiden är här och den levereras av Optifreeze AB.

Tack vare denna patenterade metod kommer Optifreeze att ge produkter som tidigare inte varit möjliga att frakta och hantera ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att leverera dessa godsaker över hela världen året runt, dessutom med bibehållen smak, konsistens och kvalitet.

Kostnaden för att hantera gamla och dåliga bär, frukter och grönsaker som inte kan säljas är betydande. Avfallet måste tas om hand och allt detta kostar pengar, stora pengar varje år.

Lösningen

Metoden är utvecklad och patenterad av Lundabolaget Optifreeze AB. Uppfinnaren är bland annat Pär Henriksson (CLS AB och Arc Aroma Pure AB). Förenklat kan man säga att Optifreeze erbjuder en lösning där man använder naturliga sockerarter och proteiner som finns i speciella växter som idag klarar av att frysas, dessa sockerarter och proteiner plockar man ut och återinför i grödor på ett användarvänligt och patenterat sätt.

Lösningen är tvådelad, en del som är själva produktionslinjen OptiCept™ och en del som kallas Opticap™. Om vi börjar med OptiCept™ är detta lite förenklat ”maskinen” som tar hand om produkten och i olika steg, rengör, behandlar och fryser ner produkten, läs om OptiCept™ . http://optifreeze.se/?page_id=26

Opticap™ är en typ av kassett som tillsammans med OptiCept™ möjliggör för användaren att få full användning för produkten och för Optifreeze innebär denna uppdelning inte bara en intäkt vid försäljning av sin ”maskin” OptiCept™, utan återkommande intäkter då användaren måste köpa till Opticap™ för att kunna använda den. Opticap™ kan liknas vid en färgpatron till skrivaren, du använder den och när det är slut köper man en ny.

Kan man inte kopiera Opticap™?!

Självklart har bolaget tänkt på detta och att man redan arbetat in många olika säkerhetsdelar som försvårar, jag skulle vilja säga omöjliggör kopiering av Opticap™. Sättet som Opticap™ skyddas är både via en elektronisk säkerhet och med olika typer av ”recept” som omöjliggör kopiering. Läs mer om Opticap™.

http://optifreeze.se/?page_id=24

UTVECKLING

Lösningen har forskats fram under lång tid på Lunds universitet och en mycket viktig upptäckt ledde till patent redan 2008. Då hade man funnit att man kunde kombinera electroporation med tryck, vacuum och tillsätta sockerarter och antifrysproteiner, genom denna metod kunde man få bland annat jordgubbar och spenat att frysas ner med bibehållen kvalitet, smak, form och utseende.

http://optifreeze.se/?page_id=34

PATENT

Trots inbyggda skydd mot kopiering behövs patent, och det är tydligt att Pär Henriksson har ett mycket stort kunnande inom patentfrågor för bolaget har redan idag mycket starka skydd, bland annat både metod och apparatpatent, men förutom det har man även patent på resultatet, alltså den behandlade grönsaken, bäret eller frukten. Detta innebär att bolaget har både de juridiska skydden och de tekniska skydden och kommer att ha ett bra skydd under lång tid och därmed en stor fördel mot eventuella framtida konkurrenter.

Dessutom fick vi ett mycket intressant PM den 23 mars 2015, där man berättade att bolagets metodutvecklare funnit ett sätt att förlänga hållbarheten på färska grönsaker, frukter, bär och örter utan infrysning och innebär flera nya affärsmöjligheter för bolaget.

http://www.aktietorget.se/pressdocs/Optifreeze/72972/OptiFreeze__OPTI_20150323_13.PDF

Läs om patenten.

http://optifreeze.se/?page_id=30

MARKNAD

Marknaden är global och därför mycket stor. Bolagets primära marknad är de ledande aktörerna inom livsmedelssektorn. Potentiella kunder är producenter av grönsaker, frukt och bär, men även olika producenter av frysta kombinationsprodukter och logistikföretag. Dessa användare bör se ett tydligt mervärde med Optifreezes produkt. Sallader och olika salladsmixer är ett produktområde som ofta kommer på tal när bolaget träffar olika aktörer på marknaden, här ser man ett mycket stort intresse och ett stort mervärde för producenterna. Tänk att kunna erbjuda fräsch sallad tillsammans med olika frysta färdigrätter, marknaden är enorm.

Kunderna är även de positiva till produkterna, det visar fokusgrupptester som Orkla genomfört. http://www.aktietorget.se/pressdocs/Optifreeze/73484/372505.pdf

Hur stor är då marknaden?

Den globala marknaden är en miljardmarknad och tittar man närmare på den svenska marknaden på djupfryst mat ser vi en enorm marknad och jag förstår VDns positiva syn på framtiden.

UPPMÄRKSAMHET

Redan innan bolaget introducerats på börsen hade det uppmärksammats i olika media, både i och utanför Sverige.

Man har både kunnat läsa, se och höra om bolaget i flera olika inslag, bland annat i SVT:s Rapport där man den 12 maj 2014 hade ett inslag om sin nya frysmetod.

Även på youtube finns inslag gällande produkten och dess behandling, bland annat kan man se hur två spenatblad tinar, ett obehandlat och ett behandlat med Optifreeze metod. http://optifreeze.se/?p=383

När bolaget gick från att verka i det dolda till att bli synliga i samband med börsintroduktionen var det många som uppmärksammade bolaget. I samband med att SVT:s Rapport sände sitt inslag kom flera nyhetssajter till att skriva om denna revolution.

Food-supply uppmärksammade bolaget.

http://www.food-supply.se/article/view/130039/ny_frysmetod_haller_gronsaker_farska#.U52uVtoaySM

Lund Universitet gick även de ut med pressmeddelande om ny frysmetod.

http://www.lu.se/article/gronsaker-forblir-farska-med-ny-frysmetod

Rent Form skrev även de om Optifreeze.

http://www.rentforum.se/file/2014-05.pdf

I Danmark uppmärksammades metoden av Food Observer.

http://www.foodobserver.dk/idn3730.asp

Redan första handelsdagen fick vi en fin nyhet då Reuters uppmärksammat metoden och publicerar ett inslag.

http://uk.reuters.com/video/2014/06/16/researchers-put-the-crunch-back-into-fro?videoId=316440715

INTÄKTER

Jag gillar att man delar upp produkten i två delar, en ”maskin” som köps in alternativt leasas vid ett tillfälle och engångsprodukter som genererar löpande intäkter till bolaget under lång framtid.

Vi har i memorandumet kunnat läsa oss till vilka intäkter man räknar med gällande OptiCept™, självkostnadspriset för denna produktlina är cirka 1,6 Mkr och marknadspriset i Norden räknas till cirka 3,6Mkr, med andra ord ett TB på 2,0Mkr för varje produktlina. Går bolaget utanför Norden räknar man med att man då kommer att behöva olika samarbetspartners och då kommer TB att hamna på cirka 0.9Mkr.

Opticap™ kassetterna kommer att produceras externt, men fyllas och programmeras av bolaget. Utifrån beräkningsexempel från bolaget hamnar TB på varje kassett på cirka 7 000kr (Norden) och 2 500kr (övriga världen). Förbrukningen av Opticap™ kassetterna beror på den behandlade substansen men hamnar mellan 3 - 6,5 % av den behandlade vikten. En kassett med 100kg fyllning räcker till mellan 1,5 – 4 ton beroende på produkt

AKTIEN/BOLAGSVÄRDE

Introduktionskursen var satt till 4,10 kr och innebär att bolaget gick in på Aktietorget med ett bolagsvärde på mindre än 32 Mkr. Idag är bolagsvärdet 97,5Mkr, en fin uppgång under det första året. Fortsatt alldeles för lågt utifrån det man faktiskt genomfört under de senaste 12 månaderna, det avtal som faktiskt finns skrivet med Orkla och som kommer att följas många fler avtal.

Att man breddat produktportföljen med ytterligare ett patent och med en behandlingsmetod som innebär att livsmedelsföretag och konsumenter kan förvara produkter längre än idag och därigenom öka lönsamheten för livsmedelsföretagen och minska matsvinnet är en extra bonus som ännu inte finns inprisat i dagens kurs.

Uppköp!?

Har haft en del diskussioner med olika aktieintresserade och många ser uppköp som ett mycket troligt scenarie. Antingen ser någon global stor aktör potentialen i Optifreeze och köper hela bolaget för att bredda sitt erbjudande, eller så köper en aktör Optifreeze för att försäkra sig att de ensamma kan erbjuda detta och på det sättet skaffa sig en fördel och möjlighet till ökade intäkter och vinster.

Frågan är när?, det är givetvis svårt att svara på, men inom 2-3 år är min gissning. Och frågan till vilken värdering?, det kan ingen svara på idag. Givetvis styrs detta av aktiekursen och den isig av vad bolaget levererar i form av avtal, partners, patent, vinster och framgångar.

Framgångar som jag är övertygad kommer att komma, det har varit tyst ett bra tag från bolaget och även om det varit tyst på marknaden vet jag efter flera samtal och möten med Fredrik W att de håller sin tidplan, även om det händer saker som de allt eftersom måste hantera och utveckla (som det nyligen kommunicerade patentet) ligger de enligt plan och det händer mycket inom bolaget. Snart dags att marknaden får reda på vad som händer....

TRIGGERS

Vad har vi för kurspåverkande nyheter att vänta oss den närmaste tiden?

- Marknadstester tillsammans med Orkla, en är genomförd med positivt resultat och kommunicerad, fler på väg.

- Nya kunder och samarbetspartners, tydligt att VD har ett mycket bra intresse från marknaden och att de faktiskt kan vara lite kräsna med vilka som de väljer. Avtal skall vara gynnsamma för bolaget och passa in i strategin. I bokslutskommunikén skriver man ” Exempel på dessa är livsmedelsindustrier som producerar färdigmat, aktörer som producerar färskfrysta produkter, kyl- och frysteknikföretag och bageri- och konditoriföretag som producerar desserter och tårtor.”

- Produktionslinjen igång hos Orkla, skall vara klar till odlingssäsong 2015 om jag kommer ihåg rätt och detta kan inte vara långt borta.

- Ytterligare skarpa avtal, Orkla var det första avtalet och fler lär komma under 2015, frågan är när?!

Morgondagens rapport blir givetvis intressant läsning, men jag tror inte på några överraskningar i rapporten, men en fingervisning om framtiden kanske vi kan få. Nyheter skall ut som PM och det är Fredrik W noga med.

SAMMANFATTNING

Nerpressad aktiekurs på grund av tystnad ger ypperligt läge. Odlingssäsongen är här och med den kommer vi att få se, höra och läsa om Optifreeze och med detta kommer kursen att åter närma sig 20:00, och denna gång tror jag inte att det blir ett svårt motstånd.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?