Post entry

WOW!...Kineser 10 % ägare av Opcon

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Dagens sensationella nyhet var lika oväntad som meteoren i Tjeljabinsk. En sensation. Fuijan Snowman köper 10 % av Opcon och betalar 78 öre per emitterad aktie, sen bet 57 öre, vilket medför ett helt nytt läge för det sargade och lågvärderade Opcon. En industriell partner med stora ambitioner. Nu väntar orderregn. Aktien har en betydande uppsida.

Snowman har redan förberett sina satsningar på Opcon. Upplägget på Youtube idag är en liten aptitretare http://www.youtube.com/watch?v=0331b2II6yo

- Nu gäller det att vara med. -

Opcons styrelse har med stöd av bemyndigande från årsstämman beslutat att genomföra en riktad nyemission av totalt 34 441 415 aktier à 0,78 kr/aktie. Emissionen riktas till Hong Kong Snowman Technology Ltd. som är ett helägt dotterbolag till Fuijan Snowman Co. Ltd, Fuzhou, Fuijan, Kina.

Det totala antalet utestående aktier i Opcon Aktiebolag (publ) kommer efter registrering av nyemissionen att uppgå till 344 414 145.

Sedan sommaren 2011 har energi- och miljöteknikkoncernen Opcons Center of Excellence för kompressorteknik Svenska Rotor Maskiner (SRM) bedrivit ett allt närmare samarbete med Snowman i Kina vad gäller utveckling av främst moderna energieffektiva kylkompressorer för tillverkning i Kina. Bara under de senaste två åren har utvecklings- och licensavtal tecknats med Snowman där de avtalsbundna intäkterna uppgår till som minst nära 90 mkr, varav 75 mkr avser utveckling. Beroende på kundens försäljning kan intäkterna över tid bli väsentligt högre där bedömningen är att licensintäkterna under perioden 2014-2024 kommer att överstiga 100 mkr. Nu senast har samarbetet expanderats till ytterligare områden som utveckling av högtryckskompressorer för värmepumpar.

Emissionen syftar till att lägga grund för en fortsatt utveckling av det långsiktiga strategiska samarbete som inletts och till att knyta bolagen närmare varandra. Samtidigt stärker det Opcons finansiella ställning och bidrar till att skapa utrymme för de satsningar som nu genomförs med bland annat en marin version av Opcon Powerbox.

- Snowman håller på att växa fram som koncernens enskilt viktigaste kund där vi också ser att vi kommer att ha omfattande affärer med varandra under lång tid framåt. Det gäller såväl vidare utveckling som det licensavtal som redan tecknats. Med vad vi ser av Snowmans planer och satsning framåt så är det möjligt att detta licensavtal kan bli SRMs kanske största och enskilt viktigaste någonsin där Snowmans framgång också blir vår framgång. Vi ser också ytterligare möjligheter där vi även diskuterar en expansion av vårt samarbete till andra områden där den kinesiska marknaden är av stort intresse för oss, säger Rolf Hasselström, vd och koncernchef Opcon AB.

- Den teknik som SRM och Opcon utvecklat och utvecklar är världsledande och en avgörande del i vårt erbjudande till våra kunder. Med vår investering i Opcon så vill vi säkra och lägga grund för en långsiktig fortsättning av det mycket goda samarbete som vi inlett där SRM och Opcon är och kommer att vara av strategisk betydelse för oss. En förstklassig utveckling av energi- och miljöteknik är idag av yttersta intresse för Kina och för Snowman som bolag, säger Rujie Lin, vd och koncernchef Fuijan Snowman, Co. Ltd.

Priset har fastställts till 0,78 kr per aktie och tillför Opcon 26 864 303,70 kronor före kostnader. Då emissionen på grund av sin storlek medför krav på prospekt kommer prospekt för upptagande till handel att tas fram. Tilldelning och upptagande till handel beräknas ske i början av juni.

Bolagets aktiekapital kommer genom emissionen ökas med 43 051 769,75 kronor. Då teckningskursen i emissionen fastställts till ett belopp understigande aktiernas kvotvärde ska 16 187 465,05 kronor tillföras bolagets aktiekapital genom överföring från bolagets eget kapital.

Fuijan Snowman Co. Ltd bildades år 2000 och är noterade på Shenzenbörsen. Koncernen har ca 650 anställda. Bolaget är en av Kinas största aktörer inom industriell kyla. Primärt marknadsförs varor och tjänster under varumärket Snowkey.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?