Post entry

OPCON renodlad verksamhet: Del 2

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Licensavtal som kommer att generera...mera

Opcons två senaste ordrar gör att man börjar att vädra morgonluft och ser med tillförsikt fram mot 2013. Nu tar man prestigefyllda orders i Europa, nästa steg är att ordentligt ställa ner fötterna där problemen är som allra störst,Nämligen Kina. Här finns möjligheter att verka som enskilt bolag eller i sammarbete med andra Europeiska bolag, likt sammarbetena i Tyskland och England.

Som vi vet är Opcon redan verksamma i Kina med ett licensavtal:

”Avtalet, som tecknats med en ledande kinesisk aktör inom kyla, avser en tioårig licens med möjlighet till förlängning för tillverkning och global försäljning av miljövänliga kylaggregat som tagits fram av SRM. Avtalet följer på sommarens kinesiska genombrott på kylkompressorsidan".

" har stora förutsättningar att bli en betydande affär för Opcon under lång tid framåt. Det indikerar volymer som skulle innebära en försäljning från någon gång 2013 på i storleksordningen 10-40 miljoner om året för Opcon. Det här är ännu ett steg i vår strategiska satsning på Kina där Opcon under det senaste året tagit en rad steg för att få in vår teknik på den kinesiska marknaden. En satsning som börjar bära frukt, säger Rolf Hasselström, vd och koncernchef Opcon AB.”

Läs hela repotaget:http://opcon.se/web/Pressreleaser_1_2.aspx?rid=630779

En förlängning av detta samarbete eller med nya partners kan mycket väl bestå av Opcons olika verksamhetsområden. Kina behöver hjälp med att klara av både energiförsörjning och den tilltagande miljökatastrof som är baksidan av det Kinesiska undret. Även livsmedelshantering, vilket innebär kylanläggningar, är ett måste för att möta behoven hos en växande befolkning i städerna. OPCON har kapacitet att bistå med lösningar i minst tre stora KINA-frågor

Kinas problem är en Jättemarknad för företag som OPCON. Västvärldens konsumtion av billiga Kinesiska produkter har fått katastrofala följder. Nu måste västvärlden hjälpa till att ställa tillrätta.

För att belysa problemen man dras med har jag bifogat citat och länkar till intressant läsning. Det finns hur mycket som helst att läsa i ämnet.

"Nu har en ny femårsplan presenterats av landets regering och där finns det en del positiva signaler när det gäller miljö och klimat. Utsläppen ska minskas och satsningarna på ren energi­ ska ökas.
Ledarna i Beijing inser i allt högre­ grad att trettio års forcerad industrialisering till sist kommit att utgöra­ en reell­ hälsofara för landets 1,34 miljarder­ medborgare" //. Allt om vetenskap 2011-03-29.

Läs hela repotaget: http://www.alltomvetenskap.se/kina-tar-tag-i-miljoproblemen.aspx?article=7342.

Det kinesiska undret ödelägger miljön// DN :

Läs hela repotaget :http://www.dn.se/ekonomi/det-kinesiska-undret-odelagger-miljon

Kina vill ha hållbar utveckling:

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/kina-vill-ha-hallbar-utveckling_7107569.svd

Länkar av intresse i frågan finns på Opcons hemsida : http://opcon.se/web/Pressreleaser_1_2.aspx?rid=590522

http://opcon.se/web/Pressreleaser_1_2.aspx?rid=655703

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?