Post entry

OPCON - SKY BUSINESS NEWS

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Opcons intressebolag i Australien intervjuades nyligen på Sky Business News. Det framgår att en serie stora kunder står på kö för att invänta start av första PowerBoxen inom några dagar. "Imminent announcements" som Ordförande säger. Lyssna till intervjun på denna länk.http://enerji.com.au/index.php?option=com\_content&view=article&id=466:enerji-chairman-ian-campbell-on-sky-business-news&catid=42:media-coverage&Itemid=76

Nyligen steg Opcon under mycket stark volym från 40 öres -området till 72 öre på 2 dgr. Något av större kaliber verkar vara på gång. Efter påföljande rekyl ser aktien nu ut att åter ta fart. Den låga värderingen gör att starka nyheter bör skicka iväg kursen långt norrut. Kanske kan vi ta fart mot de nivåer jag anser akiten vara värd. Över 1 kr.

I Australien lobbas det nu för höjda CO2-skatter, vilket sannolikt skulle skynda på intresset att göra el ur spillvärme. I intressebolaget Enerji slutinstalleras i dessa dagar den första powerboxen.

I Enerjis affärplan ryms mass installationer under kommande år. I styrelsen för Enerji sitter Ian Cambell som bl.a har arbetat inom den australiensiska regeringen i 17 år. Flera av dessa som minister för området energi och miljö. Han har även suttit i världsbankens styrelse samt deltagit i flera av IMF´s årliga möten. Enerji har bl.a tecknat avtal med delstatliga Horizon Power. HP opererar en yta motsvarande 6 ggr Sveriges storlek

Beräkningar visar på en samlad potential överstigande 400 Powerboxar bara till Australiens kraftverk. Gruvindustrin i Australien och världen i övrigt tillkommer. De innehåller närmast obegränsade möjligheter för Opcon. Dieseldriven el kostar skjortan. Bara i Australien finns en marknad för flera hundra powerboxar.

Som om potentialen ovan inte vore nog, Den kanske största möjligheten för PowerBoxen finns på fartygssidan. Världens kommersiella fartygstrafik står för mellan 4-5% av de globala koldioxidutsläppen. Att dessutom spara in på stora bränslekostnader är en ren vinst i dubbel bemärkelse. För ett rederi med 150 fartyg blir det en del pengar rakt ned i ägarnas fickor. Den adresserbara marknaden är idag 20.000 fartyg samt mer än 1000 fartygsmotorer som tillverkas årligen hos samarbetspartnern MAN Diesel & Turbo. PowerPowen erhöll i somras det slutgiltiga maringodkännadet av klassningssällskapet Loyds´ register. Opcon förväntar sig kommersiella order på marina Opcon Powerbox med start under 2013.

Från opcon senaste bokslut kan man läsa följande:

Inom Waste Heat Recovery sker en omfokusering av marknadsinsatserna från den svenska mot andra marknader med högre elpriser och därmed tydligare kundnytta. Ett fortsatt stort intresse från kunder inom i stort sett alla segment kvarstår trots konjunkturläget som dock påverkar beslutsprocesser hos kund. Applikationerna inom småskalig kraftvärme, som utvecklats i samarbete mellan organisationen i den svenska bioenergiverksamheten och organisationen inom Waste Heat Recovery, har rönt stort intresse och antalet förfrågningar har ökat under året. Generellt har volymen utestående offerter och förfrågningar ökat under året. Antalet offerter för potentiella avslut i närtid har också ökat, trots osäkerheterna runt kunders beslutsprocesser.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?