Post entry

Fsg Opcon 400MKR

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

SÄLJER STOR DEL AV VERKSAMHETER FÖR 400 MLN KR (NY) (Direkt)

Notera enbart delar av koncernen. Aktien värderades till 1.05KR/ST (Fsg 400MKR delat med antal aktier) Men bör värdes högre eftersom det finns delar av koncernen som inte är inräknade!

Opcon släppte följande Pressmeddelande:

(Tillägg: flera ställen i text) STOCKHOLM (Direkt) Energi- och miljöteknikkoncernen Opcon har tecknat ett aktieöverlåtelseavtal om försäljning av huvuddelen av koncernens verksamhet inom kompressorteknologi och Waste Heat Recovery.

Köpeskillingen uppgår till 400 miljoner kronor, varav 15 procent kontant senast 20 arbetsdagar efter avtalet trätt i kraft. Resterande ska erläggas kontant vid slutförandet av affären vilket väntas ske den 30 september.

I affären ingår det nybildade holdingbolaget Opcon Compressor Technology samt dotterbolagen Svenska Rotor Maskiner, Opcon Energy System och de 48,9796 procent av aktierna i det gemensamsägda kinesiska bolaget Fujian Opcon Energy Technology.

I förvärvet ingår även samtliga immateriella rättigheter relaterade till kompressorteknologi och Opcon Powerbox. Även varumärket Opcon ska överlåtas men kommer att få nyttjas av Opconkoncernen under en övergångsperiod.

Aktieöverlåtelseavtalet har tecknats med den kinesiska fonden Shanghai Xingxuekang Investment Partnership som kontrolleras av det kinesiska investmentbolaget Fujian Xingxuexuanyuan Capital Management. Investmentbolaget ägs till 29 procent av Fujian Snowman som satt upp bolaget tillsammans med andra kinesiska investerare. Avtalet är förbehållet godkännande av en extra bolagsstämma i Opcon samt godkännande av investeringskommittén i Fujian Xingxuexuanyuan Capital Management.

Snowman är Opcons största återkommande kund och Opcons näst största aktieägare som kontrollerar 17 procent av kapital och röster.

Styrelsen i Opcon kommer inom kort att kalla till extra bolagsstämma för att godkänna försäljningen.

Rådgivare till Opcon har varit Awapatent, Hamilton Advokatbyrå samt Erik Penser Bankaktiebolag.

Kristine Trapp
+46 8 5191 7927
Nyhetsbyrån Direkt

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?