Post entry

Flerstegsraket på G i OPCON?

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Kineser gör storköp av aktier. Störste ägare Mats Gabrielsson liksom IR-Chefen Nicklas Johansson likaså. Detsamma gör Bill Tunbrandt och VD Rolf Hasselström. Det kan i dessa dagar vara bra med en påminnelse om att internationell sjöfart står inför stora effektiviseringar. Möjligen kan vi i höst se en flerstegsraket i aktien med överaskande affärer inom rysk olje & gas sektor, saxlundorder och ett beslut från Walleniusgruppen. Dessutom finns en joker.

Kinesiska Snowman som nu bildat JV med Ocon har säkert för avsikt att etablera PowerBoxen även till sjöss. På den strategiskt viktiga marinmarknaden har avgörande steg tagits. Opcon har erhållit ett maringodkännande från Lloyd’s Register för Opcons första referensinstallation av två Opcon Powerboxanläggningar, ombord på ett av Wallenius fartyg där anläggningarna nu testas och trimmas. Beslut om storskalig installation närmar sig.

Opcons teknik bedöms av ledande aktörer som MAN Diesel & Turbo SE som unik både utifrån att den kan användas för låga temperaturer och att den kan integreras med mindre fartygsmotorer. I den första referensinstallationen förväntas bränslebesparingen kunna uppgå till 4-6 procent. I den andra installationen förväntas tekniken kunna bidra med bränslebesparing på upp till 5-10 procent. Denna besparing av dyrt bränsle ger pengar rakt ned i fickan på fartygsägarna. Bonusen, och den är viktig, blir minskade utsläpp av CO2, NOx, svavel, m.m. Helt i limje med "Shipping 2020"

Opcon har tidigaregjort bedömningen att den adresserbara marknaden är 20.000 fartyg samt att över 1 000 nybyggda fartyg om året skulle kunna ha användning för Opcons Powerboxteknik. Det borde vara nära en första stororder.

För den som önskar läsa Shipping 2020

http://www.ebcd.org/pdf/presentation/258-Longva.pdf

Opcon har tidigare haft en inte obetydlig försäljning av ny teknik med goda framtidsutsikter till den ryska olje- och gasindustrin, dock ej under 2013. Nya betydande affärer har också diskuterats och planerats för 2014.

Bland finansiella tillgångar finns ett spännande innehav i Air Power Group Ltd. (APG) om 20,3 mkr. APG är ett privat aktiebolag med säte i Kalifornien, USA.

Opcon spår positivt ett positivt resultat för helåret 2014, vilket betyder att man nu klivit in i en TurnAround.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?