Post entry

Oniva, Nexam, Shelton/Petrogrand

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Lite scraps om de börsnoterade bolagen Oniva, Nexam, Shelton/Petrogrand.

Oniva

Aktien i webbhotellet Oniva fick rekommendationen "spekulativt köp" här i bloggen i ett tidigare blogginlägg (från 21 mars 2014): http://www.redeye.se/aktiebloggen/cellavision/kop-salj

...Då låg aktien i 54,50 kr.

...Nu i 48 kr (slutkurs tors 17 apr 2014).

//Edit: Aktien -8% till 44,30 kr som lägst tom lunchtid tis 22 apr 2014.

Schweiziska storbanken Credit Suisse klart största säljare av aktien dittills under dagen (med drygt 16 000 sålda aktier).

Edit 2: Strax efter kl 16 tis 22 apr 2014 har aktien var nere i 42 kr som lägst under dagen.

Det är -13% från Oniva-aktiens slutkurs 48 kr i förra veckan.

Nu SEB (nettoförsäljning ca 59 000 aktier) och Credit Suisse (ca 34 000 aktier) största nettosäljare i aktien hittills under dagen.

//

Optimistisk info om bolaget enl inlägg på Di.se:s aktieforum Börssnack enl signaturen "xcss" (från 21 apr 2014): http://borssnack.di.se/?f=1&t=2204009#msg14942146

Det är från:

...Onivas "positiva vinstvarning" 13 mars 2014: http://mb.cision.com/Main/2195/9546772/219949.pdf

...Onivas årsredovisning för 2013 (daterad 16 apr 2014): http://mb.cision.com/Main/2195/9570703/234707.pdf

Bla:

Ur den positiva vinstvarningen från 13 mars 2014 (mina förenklade formuleringar):

Efter genomförda företagsköp kommer nu hälften av Onivas intäkter kommer från webbhotell-verksamheten.

95% av webbhotell-verksamhetens intäkter är återkommande (dvs typ abonnemangsintäkter) med "god marginal".

För helåret 2014 väntas Oniva nå:

...intäkter 363 miljoner kr

...ebitda-resultat (rörelseresultat före avskrivningar) 105 miljoner kr

...rörelseresultat drygt 85 miljoner kr

//Edit: Som jämförelse ligger Onivas börsvärde nu under 600 miljoner kr vid börskurs 48 kr.

//

Härav kommer ca 60% av intäkterna från webbhotell-verksamheten (som består av företag köpta under 2013 och 2014).

Övrig del av intäkterna kommer från verksamhet för internet-marknadsföring.

Av rörelseresultatet väntas över hälften komma från köpta företag med webbhotell-verksamhet.

Ur årsredovisningen för 2013 (mina förenklade formuleringar):

Ekonomiska mål för Oniva:

...Intäktstillväxt minst 15% per år (både via organisk tillväxt och företagsköp)

...ebitda-marginal minst 25% av intäkterna

...resultatet per aktie ska öka minst 15% per år

xcss kommentarer i inlägget (mina förenklade formuleringar):

Onivas prognoser för 2014 innebär att bolaget väntas nå ett nettoresultat på 66 miljoner kr för året.

Det innebär att Oniva-aktien handlas till ett p/e-tal på låga 9 vid börskurs 48 kr.

Låg risk i Onivas verksamhet tack vare

...tusentals småkunder och ingen enskild kund som står för över 10% av totala intäkter

...samt "abonnemangsintäkter" som kunderna betalar regelbundet.

Konkurrenten Loopia har väldigt god lönsamhet och Oniva borde ligga på minst samma nivå.

//Edit: Min kommentar är snarare att en risk är att det är svårt att vara unik som webbhotell-företag, dvs vem som helst kan starta bolag med liknande verksamhet och börja konkurrera med lägre pris än andra osv.

Men Oniva anser väl att de nu fått upp en viss storlek på detta i Sverige osv och kännedom bland kunderna, vilket ger inträdesbarriärer mot nya konkurrenter så länge Oniva har konkurrenskraftiga priser osv.

//

xcss-infon fortsätter (mina förenklade formuleringar):

Onivas verksamhet består nu av:

...datalagring

...molntjänster

...internetmarknadsföring

Det är växande marknader och Oniva är marknadsledande i Sverige på detta.

Oniva är som ett fastighetsbolag som tillhandahåller "butiksyta" åt e-handelsföretag (dvs företag som vill sälja grejer via internet) och hjälper dessa kunder marknadsföra sina butiker osv.

Oniva hjälper bla e-handelsföretagen med att:

...att bygga deras webbshoppar på internet

...att sköta webbshopparnas relaterade datalagring

...marknadsföring av webbshopparna

...övriga IT-relaterade tjänster åt dem

Signaturen "TYS" pekar på att Oniva smög ut en negativ vinstvarning via en nyhetsbyrå tors 17 apr 2014.

xcss svarar med att det var en nedskrivning avseende bokfört värde relaterat till ett köpt brittiskt bolag, och att det tillhör det förgångna (dvs 2013) som ej har med 2014 att göra.

Mejlskiss från 21 apr 2014 avsedd för nyhetsbyrån Direkt:

Vet ej om ni bevakar Oniva Online Group men såg att ni ej hade skrivit en notis om nedan som bolaget angav på sin hemsida tors 17 apr 2014 (tydligen ej som vanl pressmeddelande, dvs de verkar ha "smugit" ut det på Skärtorsdagens eftermiddag).

Tydligen revisorn Anders Meyer på Grant Thornton som reviderat Onivas årsredovisning för 2013 (daterad 16 apr 2014): http://mb.cision.com/Main/2195/9570703/234707.pdf

Nettoresultatet för 2013 uppgick till 63 miljoner kr enl årsredovisningen.

Men när q4/2013-resultatrapporten kom 10 feb 2013 uppgavs nettoresultatet för 2013 ha varit 91 miljoner kr: http://mb.cision.com/Main/2195/9533702/208458.pdf

Vore intressant att höra kommentarer från:

styrelseordförande Manfred Aronsson

vd Urban Johansson

cfo John Englund

revisorn Anders Meyer

Urban Johansson Verkställande direktör och koncernchef Tel: +46 (0)704 16 95 00 urban.johansson@onlinegroup.com

Även debatt på forum om att Credit Suisse vräkt ut (dvs sålt) stora mängder Oniva-aktier på sistone.

Aktien hade en topp på 69 kr 10 feb 2014 när q4/2013-rapporten kom, har sedan fallit till nuvarande kurs 48 kr.

Ryktas att grundaren/storägaren Åke Eriksson säljer.

Kan han bekräfta?

Visste han om bokföringsmissen?

//Edit: Eriksson hade ett innehav på ca 1,7 miljoner Oniva-aktier per slutet av 2013 (motsvarande en ägarandel på 15%).

Enl Onivas hemsida är han nu nere i ca 1,35 miljoner aktier:

Insynspersoners aktuella aktieinnehav

Åke Eriksson

Styrelseledamot

Innehav: 1 354 764

Insynspersoners förändring av aktieinnehav

NamnFörändring under kv 2 2014 (st)

Åke Eriksson-140.000

NamnFörändring under kv 1 2014 (st)

Åke Eriksson-240 978

http://www.onlinegroup.com/investor-relations/agar-och-bolagsstyrning/insynspersoner/

Dvs han har i så fall sålt av ca 350 000 Oniva-aktier hittills i år.

Men enl listan även bla:

NamnFörändring under kv 1 2014 (st)

Urban Johansson+100.000

NamnFörändring under kv 4 2013 (st)

Urban Johansson+180 379

//

Bilaga:

Ur Onivas hemsida:

_Online Groups årsredovisning 2013
to, apr 17, 2014 12:55 CET

Online Groups revisor har nu granskat Online Groups årsredovisning för år 2013. Bolagets omsättning och EBITDA är fortsatt mycket bra.

Vissa bokföringsmässiga justeringar har gjorts som påverkar avskrivningar framför allt.

För helårsperioden januari - december 2013 har följande bokföringsmässiga förändringar skett:

EBITDA uppgår till 72,5 MSEK i ÅR 2013 och uppgick i bokslutskommunikén till 75,4 MSEK_

Goodwill är avskrivet med ytterligare 22,0 MSEK i ÅR 2013, jämfört med EBIT som tidigare uppgick till 66,7 MSEK i Q4 2013.

Online Group har förvärvat Digital Next i UK och verksamheten har slagits ihop med Just Search UK för att nyttja synergier.

Av den anledningen ligger ej ett högt goodwill värde kvar i Just Search UK

Skatten förändras till 29,9 MSEK från 32,0 MSEK

Noten 5 kring närståendetransaktioner har förändrats från tidigare information för att förtydliga närståendetransaktionerna

_Kassaflödesanalysen har justerats vilket är hänförligt till bokföringsmässiga omklassificeringar

Online Groups årsredovisning för 2013 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.onlinegroup.com i PDF-format.

Informationen är sådan som Oniva Online Groups Europe AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till offentliggörande den 17 april 2014 klockan 12:55.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Urban Johansson, VD och koncernchef för Online Group AB
070-416 95 00
urban.johansson@onlinegroup.com

Detta är Online Group

Online Group är en internationell leverantör av innovativa tjänster inom Onlinemarknadsföring och hosting. Online Group har ett komplett utbud av tjänster: sökmotoroptimering , sökordsannonsering , sociala medier , webbpublicering , medieplanering , affiliatemarknadsföring, webbhotell , domännamn och webbanalys . Online Groupkoncernen har ca 200 anställda i Sverige, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland och USA. Moderbolaget Oniva Online Group Europe AB är noterat på NASDAQ OMX First North med Remium som certified adviser. För mer information besök gärna http://www.onlinegroup.com_

http://www.onlinegroup.com/press-och-nyheter/

Aktiekommentar

Här i bloggen kvarstår rekommendationen "spekulativt köp" för Oniva-aktien även vid nuvarande börskurs 48 kr.

  • Bolagets prognos för 2014 gör att aktien ser väldigt billig ut på papperet.

  • Dessutom seriöst folk bland Onivas ägare och styrelseledamöter.

  • Hanteringen av det i efterhand nedjusterade resultatet för 2013 är dock kasst skött och utgör en varningslampa.

//Edit: Balansräkningen

1) Skuldsättning

Enl Onivas q4/2013-resultatrapport (som kom 10 feb 2014) hade bolaget en nettoskuld (räntebärande lån minus kassa) på 9 miljoner kr per slutet av 2013:

räntebärande skulder 71 miljoner kr

minus

kassa 61 miljoner kr

http://www.onlinegroup.com/wp-content/uploads/2013/12/ONG-bokslutskommuniké-2013.pdf

Dvs det är bara en liten skuldsättning i relation till Onivas nuvarande börsvärde på 582 miljoner kr.

Men enl årsredovisningen för 2013 (daterad 16 apr 2014) uppgick nettoskulden i själva verket till 32 miljoner kr per slutet av 2013.

Där är det beräknat som:

räntebärande skulder 88 miljoner kr

minus

kassa 56 miljoner kr

Dvs hur kunde det förändras så från q4/2013-rapporten till årsredovisningen?

2) Immateriella anläggningstillgångar

En risk med Oniva-aktien är att bolaget har mycket luft i balansräkningen i form av stort bokfört värde på så kallade "immateriella anläggningstillgångar".

Enl q4/2013-resultatrapporten var de bokförda till 248 miljoner kr per slutet av 2013, motsvarande:

...50% av totala tillgångar

...82% av eget kapital

Dvs om Oniva börjar gå dåligt och det bokförda värdet för de immateriella anläggningstillgångarna måste skrivas ned, kan det snabbt bli kris för bolaget i och med att det då ger en så stor negativ resultateffekt att det egna kapitalet snabbt urholkas varvid Oniva måste få in stort kapitaltillskott för att överleva (i ett worst case scenario).

Enl årsredovisningen för 2013 hade dock Oniva immateriella anläggningstillgångar bokförda till 229 miljoner kr (dvs 19 miljoner kr lägre än enl q4/2013-rappoten).

Och ett bokfört värde på 229 miljoner kr motsvarade:

...49% av Onivas totala tillgångar

...80% av Onivas egna kapital

Dvs relativt sett var det ej så stor skillnad från q4/2013-rapporten, även om det var ganska stor skillnad i absoluta termer.

Oroväckande alltså:

1)

...att det blev så stora skillnader i Onivas siffror för 2013.

Anders Meyer från revisionsbyrån Grant Thornton har uppenbarligen gått in i efterhand och ansett att Oniva var tvunget att justera bokslutet för 2013 på flera punkter för att han skulle godkänna det.

Det är ju revisorns ansvar att se till att bolagets bokföring är korrekt och rättvisande, annars kan han åka på skadeståndskrav.

Även bolagets styrelse etc kan ju åka på det.

2)

...att bolaget därefter "smugit ut" med justeringarna i bokföringen, och medvetet försökt dölja det (eller se till så att utomstående investerare etc ej uppmärksammade det).

//

//Tillägg 22 apr 2014

Tråd om Oniva på Di.se:s aktieforum Börssnack 22 apr 2014: http://borssnack.di.se/?f=1&t=2204084#msg14942617

Där bla info:

...Onivas vd Urban Johansson köpte 100 000 aktier i bolaget i feb 2014.

...Stora internationella bolag som kan vara intresserade av att köpa hela Oniva:

Web.com

Rackspace Hosting (börsvärde över 7 miljarder dollar, aktien värderas till p/e 78)

Signaturen "trumtom" pekar i inlägget på att insiders i bolaget sålt av Oniva-aktier på sistone.

//

//Tillägg 23 apr 2014

Inlägg av signaturen "Backthebone" ur tråd på Börssnack 23 apr 2014:

Vi kan döda diskussionen om att vd köpt 100.000 aktier för 6,5 mkr på 65 kr, eller 35 kr.

Han verkar försökt sno aktierna genom att tilldela sig själv aktier på felaktiga grunder?

Från årsrapport, not 5, sidan 48.

”I samband med den företrädesemission som genomfördes i slutet av 2013 tilldelades Urban Johansson 116 574 aktier på felaktiga grunder p g a ett fel i moderbolagets redovisning.

Urban Johansson har efter räkenskapsårets utgång återlämnat de erhållna aktierna.”

https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?showInline=true&messageAttachmentId=470009

http://borssnack.di.se/?f=1&t=2204254#msg14943868

//

Nexam

Ett kemirelaterat företag som börsintroducerades på Stockholmsbörsens småbolagslista First North i apr 2013.

Innan dess fick bolaget in ett kapitaltillskott på drygt 50 miljoner kr genom att sälja ut nya Nexam-aktier till investerare.

...Aktien började handlas försiktigt till 7-8 kr i apr 2013.

...Steg därefter successivt kraftigt till en topp kring 36 kr i feb 2014.

...Och nu börskurs 22,50 kr (vilket fortfarande ger ett börsvärde på nästan 1,2 miljarder kr).

Ändå har bolagets verksamhet knappt kommit igång.

Ekonomisk utveckling för Nexam de senaste åren:

Intäkter:

2012: 3 miljoner kr

2013: 5 miljoner kr

Nettoresultat:

2012: -18 miljoner kr

2013: -27 miljoner kr

Dvs ännu så länge små intäkter och stora förluster.

Beskrivning av Nexams verksamhet på Nyemissioner.se:

Nexam gör tillsatser som förvandlar billiga vardagsplaster, sådana som sitter i bildetaljer och hushållsartiklar, till material som är mycket starkare och temperaturtåligare.

Nexam Holding AB hette tidigare Odlavso AB.

http://www.nyemissioner.se/foretag/planerad-notering/nexam_holding_ab/1060

Nexams egen beskivning av sig självt ur bolagets q4/2013-resultatrapport (som kom 26 feb 2014):

Nexam utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt att kostnadseffektivt och med bibehållen produktionsteknik avsevärt förbättra egenskaper och prestanda i de flesta typer av plaster.

Till de egenskaper som förbättras hör bl.a. temperaturtålighet och livslängd.

De egenskapsförbättringar man kan nå genom att använda Nexams teknologi gör det möjligt att ersätta metaller och andra tyngre

och dyrare material med plast inom en rad olika applikationer och tillämpningsområden.

Nexam grundades i juli 2009 efter en så kallad ”management buy-out” av ett tvärbindningsprojekt från Perstorpkoncernen.

Perstorp hade då lagt ett antal år av utveckling på projektet, men beslutat att avveckla sitt engagemang inom området för att istället fokusera på aldehydbaserad kemi.

Nexam har idag fjorton anställda i Sverige och nio i Skottland.

Huvudkontor och R&D finns i Lund, Sverige, medan produktionen sker i St. Andrews, Skottland.

http://mb.cision.com/Main/6364/9542767/214627.pdf

Nu i mars 2014 tog Nexam in ett ytterligare kapitaltillskott, denna gång på nästan 70 miljoner kr (genom utförsäljning av nya Nexam-aktier för 22,50 kr per st).

Norska aktiemäklarfirman ABG Sundal Collier var finansiell rådgivare till Nexam om det kapitaltillskottet.

Fortsättning av mejlskissen från 21 apr 2014 avsedd för nyhetsbyrån Direkt:

Även debatt på forum om Nexam och att storägare misstänks ha sålt ut efter haussat pressmeddelande som kom 19 feb 2014, fast bolagets ägarlista bara är uppdaterad tom 17 feb 2014.

Nedan enl signaturen "adde84" om Nexam på aktiemäklarfirman Avanzas aktieforum 21 apr 2014.

Vet dock ej var han får 17 feb ifrån.

Både på Nexams hemsida och i q4/2013-rapporten hänvisas till ägarlista per slutet av 2013.

Även på aktiemäklarfirman Remiums hemsida Introduce.se är ägarlistan bara uppdaterad tom slutet av 2013.

Börskursen i Nexam hade en topp på 35,80 kr 19 feb 2014, därefter fall till nuvarande kurs 22,50 kr.

Ev intressant att höra från storägare om de har sålt eller ej, bla:

Lennart Holm (styrelseordf), ägarandel 5%
Richard Tooby, 4%
Per Palmqvist Morin (vd), 4%
Jan-Erik Rosenberg, 4%
Daniel Röme, 4%
Michael Karlsson, 3,5%

Avanza-inlägget från adde84:

"Det som stör mig är att ägarlistan bara är uppdaterad till 17 feb 2 dagar före armacell PM (edit: pressmeddelande från Nexam om avtal med bolaget Armacell) och inte till 31 mars som normalt kvartalvis.

Just 19 feb när armacell pm kom, rusa kursen till 36kr .

Det är här jag misstänker att ägarna/styrelsen har sålt en hel del för kursen rasade varje dag efter armacell PM.

Kom inte nu och säg Lennart Holm har köpt en hel del aktier ,

ja visst har han gjort det men det var innan både PM om BASF och Armacell kom så han kan lika gärna ha sålt en hel del efter det men det kan vi ju inte se för dom vägrar uppdatera ägarlistan efter 19feb.

JUST därför har jag sålt mitt innehav på nexam och avvaktar för på sistone har dessutom alla stora banker dumpat till vilket pris som helst.

VARNINGSKLOCKA?

Den som lever får se."

Inledningen av det pressmeddelande från Nexam ons 19 feb 2014 som adde84 hänvisar till:

Nexam ingår ett treårigt exklusivt leveransavtal med Armacell

Nexam ingår ett treårigt exklusivt leveransavtal med Armacell, världens största tillverkare av PET-skum.

Armacell har exklusivitet på användningen av Nexams produkter till PET-skum, under förutsättning att de köper en viss minimivolym under avtalsperioden.

Minimivolymerna som har överenskommits för att Armacell skall få behålla sin ensamrätt på marknaden är:

...10 ton för 2014

...75 tonför 2015

...150 ton för 2016

http://mb.cision.com/Main/6364/9539135/212143.pdf

Därefter nådde alltså Nexam-aktien samma dag en toppnivå på 35,80 kr.

13 mars 2014 kom besked om att Nexam ber investerare om ett kapitaltillskott på nästan 70 miljoner kr.

Och dagen därpå (14 mars 2014) meddelas att kapitaltillskottet erhållits genom utförsäljning av nya Nexam-aktier för 22,50 kr per st.

Tex 12 mars 2014 slutade Nexam-aktien i 24,80 kr på börsen.

//Edit: Ovannämnda personer i Nexams företagsledning etc (som även är storägare i bolaget) förnekar säkert att de skulle ha ägnat sig åt någon form av oegentligheter.

Nexam anger insynspersonernas aktieaffärer i Nexam på Nexams hemsida, och den senaste affären som anges där var i aug 2013 då Richard Tooby köpte 128 000 Nexam-aktier: http://www.nexam.se/Investors/Share-Information/Insiders/

//

Aktiekommentar

Nexam har säkert duktigt folk och bra "teknologi" i sin verksamhet och bolaget lär ha potential att bli något på sikt.

Men aktien verkar ha blivit föremål för det generella bubbelklimatet på börsen där aktier i förhoppningsbolag generellt skjuter i höjden utan att intäkterna ens kommit igång, triggat av pressmeddelanden som tolkas som att ett världsgenombrott med jätteintäkter är nära.

Är man som investerare medveten om det kan man delta i spelet som ett kedjebrev och försöka tjäna snabba pengar och slippa bli den som sitter kvar med "Svarte Petter" (dvs den som får ta smällen när bubblan så småningom spricker).

//Edit: Armacell-samarbetet beskrevs så här i Nexams q4/2013-resultatrapport (som kom 26 feb 2014):

Fortsatt utveckling tillsammans med den ledande PET-skumsproducenten Armacell.

Armacell har meddelat att man vid lyckade resultat avser att inleda en kommersialisering av produkter innehållande Nexams tvärbindare

inom flera applikationsområden.

http://mb.cision.com/Main/6364/9542767/214627.pdf

Där beskrevs även ett annat stort samarbets-avtal som Nexam har ingått; det med tyska kemijätten BASF:

Positiva resultat i PA-66-projektet med BASF vilket föranlett diskussioner om att gå in i en kommersialiseringsfas.

Dvs Nexam har tydligen ett samarbets-projekt med BASF som nu är på väg in i fasen att börja lansera en produkt som ska säljas och generera pengar.

Det verkar ha med följande pressmeddelande från Nexam 10 feb 2014 att göra:

BASF och Nexam Chemical går in i kommersialiseringsfasen

Nexam och BASF har framgångsrikt utvecklat en ny tvärbindningsbar Nylon 66 och har nu kommit överens om att inleda kommersialiseringsfasen för detta material.

Som en konsekvens av detta har Nexam tilldelat BASF en tidsmässigt begränsad ensamrätt på marknaden om cirka två år för ett material som består av Nylon 66 och Nexams tvärbindare.

Ensamrätten är villkorad av vissa årliga minimumköp av Nexams tvärbindare av BASF.

http://www.nexam.se/Investors/Press-releases/Pressmeddelande/?releaseid=1530874

Enl pressmeddelandet bla även:

Volymerna som överenskommits för att BASF ska behålla sin ensamrätt på marknaden motsvarar en försäljning för Nexam om:

...cirka 10 miljoner kronor för de första 15 månaderna

...och 50 miljoner kronor för nästkommande 12-månadersperiod, baserat på dagens priser.

Giganten BASF har ett börsvärde på över 70 miljarder euro på Frankfurtbörsen.

Och under 2013 hade BASF intäkter på över 70 miljarder euro.

Dvs kan Nexam få igång ett samarbete där kan det bli stort.

Men tillräckligt för att motivera Nexams börskurs?

Nexam betalar aktiemäklarfirman Remium för att göra prognoser för Nexams framtida ekonomiska utveckling.

Remiums senaste prognoser för Nexam är daterade 10 mars 2014 och gjorda av Remiums aktieanalytiker Henrik Dahlgren: http://www.introduce.se/Global/Bolag/Nexam/PDF/NEXAM_4.013.pdf

Han räknar där med att Nexam får följande ekonomiska utveckling de kommande åren:

Intäkter:

2013 (verkligt utfall): 5 miljoner kr

2014: 28 miljoner kr

2015: 94 miljoner kr

2016: 150 miljoner kr

Nettoresultat:

2013 (verkligt utfall): -27 miljoner kr

2014: -16 miljoner kr

2015: 7 miljoner kr

2016: 29 miljoner kr

Dvs:

...För det första är Nexams intäkter något högre och framför allt resultatet kraftigt sämre för 2013 än vad som angavs längre upp i blogginlägget (enl Nexams q4/2013-resultatrapport avseende helåret 2013).

...För det andra bra ökning av intäkterna och förbättrat resultat de kommande åren, men är det tillräckligt för att motivera ett börsvärde på nästan 1,2 miljarder kr (vid börskurs 22,50 kr)?

Här är i alla fall uppfattningen att det kommer att komma bättre tillfällen att köpa Nexam-aktien för den tålmodige (dvs som utgångspunkt antas den nuvarande fortfarande uppblåsta börskursen bli klart lägre framöver tex vid en större generell börsnedgång vilket alltid kommer förr eller senare).

Remiums ovannämnda prognoser för Nexam innebär att Nexam-aktien i dagsläget värderas till ett p/e-tal på 40 räknat på förväntat resultat för 2016 (dvs om 2-3 år).

Det är beräknat som:

...Nexams nuvarande börsvärde 1 165,05 miljoner kr (börskurs 22,50 kr gånger 51,78 miljoner utestående aktier enl Bloomberg.com)

delat med

...Remiums prognos om att Nexam kommer att tjäna ett nettoresultat på 29,2 miljoner kr år 2016.

Intressant att Remium då när prognoserna gjordes mån 10 mars 2014 ej räknade med att Nexam skulle behöva be om mer kapitaltillskott genom att sälja ut nya Nexam-aktier via nyemission.

Dvs även för 2016 räknade Remium med att Nexam skulle ha 48,7 miljoner utestående aktier.

Men bara några dagar senare kom Nexam med besked tors 13 mars 2014 om att bolaget ville få in ytterligare kapitaltillskott genom utförsäljning av 3 miljoner nya Nexam-aktier till investerare (och fre 14 mars 2014 kom besked om att kapitaltillskottet erhållits).

Dvs ju fler aktier ett börsbolag säljer ut desto fler totalt antal utestående aktier finns i bolaget vilket innebär utspädning, dvs bolagets värde fördelas då på fler aktier vilket gör varje aktie mindre värd (allt annat lika).

//Tillägg 22 apr 2014

Enl inlägg från signaturen Woolfie1 i tråd på Börssnack idag 22 apr 2014:

Nyhet: Positiva prognoser för vindkraftsindustrin under 2014 och kommande år därefter
I senaste numret av Composites World så målas en positiv bild upp för den globala vindkraftindustrin under 2014 och kommande år därefter.

Detta torde gagna Armacell, en kund till Nexam, som har vindkraftverk som ett av sina större applikationsområden.

Artiklarna i Composites World finns att läsa på:

http://www.compositesworld.com/news/report-global-wind-energy-expects-significant-2014-expansion

http://www.compositesworld.com/news/wind-industry-highlights

För mer information, kontakta gärna:
Lennart Holm, styrelsens ordförande: +46 (0)706 30 8562
Per Palmqvist Morin, VD, +46 (0)706 55 55 82

Nexam-aktien som högst +3% till 23,20 kr tom lunchtid tis 22 apr 2014.

//

Shelton/Petrogrand

Tipsmejl skickat till tidningen Realtid.se 21 apr 2014:

(Maktkamp)

Otroligt med bråket mellan de (i Sverige) börsnoterade (små ryska) oljebolagen Shelton Petroleum och Petrogrand som hettat till ordentligt och nu innebär att båda bolagen har lagt uppköpsbud på varandra osv.

Vore intressant att läsa mer om vad som har hänt och hur det kan sluta etc inkl intervjuer med parterna.

I ena ringhörnan: Sheltons vd Robert Karlsson.

I den andra: Petrogrands vd Maks Grinfeld.

Rådgivare (kring buden i alla fall):

Shelton: Pareto Securities AB som finansiell rådgivare och Kilpatrick Townsend Advokatbyrå och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå som legala rådgivare.

Petrogrand: Mangold Fondkommission AB som finansiell rådgivare och Baker & McKenzie Advokatbyrå KB samt Calissendorff & Co Advokatbyrå KB som legala rådgivare.

Petrogrand: Noterat på First North, börsvärde ca 300 miljoner kr vid börskurs 7-8 kr.

Shelton: Noterat på riktiga Stockholmsbörsen (Nasdaq-OMX), börsvärde knappt 200 miljoner kr vid börskurs 18 kr.

//Edit:

...Shelton-aktien hade en topp på 46-47 kr i okt 2013.

Därefter fall till nuvarande kursnivå 18 kr (under eftermiddagen tis 22 apr 2014).

...Petrogrand-aktien hade en topp på 28-29 kr i maj 2012 (i samband med oljeletningsborrningar som det sedan inte blev något av).

Därefter fall till ca 4 kr i dec 2012 varefter viss återhämtning skett sedan dess till nuvarande kurs 7,30 kr (under eftermiddagen tis 22 apr 2014).

Bla tidigare blogginlägg från 1 feb 2012 om Petrogrand-aktien (som då låg i 13,30 kr innan uppgången till 28-29 kr några månader senare):

Petrogrand: en sannolikhetskalkyl

Oljebolaget Petrogrands aktiekurs kan värderas till flera gånger nuvarande börskurs, med vissa antaganden.

http://www.redeye.se/aktiebloggen/petrogrand/petrogrand-en-sannolikhetskalkyl

//

//Edit: Vissa inledande delar av bråket mellan Shelton och Petrogrand har beskrivits i det tidigare blogginlägget "Rättsprocesser mot börsbolag" (från 17 dec 2013): http://www.redeye.se/aktiebloggen/bringwell/rattsprocesser-mot-borsbolag

//

//Tillägg 22 apr 2014

Även mejl skickat 10 mars 2014:

Petrogrands taktik för att stoppa det fientliga Shelton-budet

Gav advokatfirma i uppdrag att hitta brister i Sheltons Ukraina-verksamhet.

Sheltons bud på Petrogrand är ju i form av Shelton-aktier, så Petrogrand är angeläget om att undersöka Shelton i detalj.

Det första budet kom 22 jan 2014 och var pp 0,3 Shelton-aktier per Petrogrand-aktie.

Men Petrogrand sa nej.

Därefter höjde Shelton budet till 0,34 Shelton-aktier per Petrogrand-aktie enl besked 26 feb 2014.

Men Petrogrand sa återigen nej.

De P-aktieägare har möjlighet att tacka ja till budet tom ons 12 mars 2014.

P har bla gett advokatbyrån Burchills Ukraine i uppdrag att granska Sheltons Ukraina-verksamhet.

Advokatbyrån har kommit fram till följande slutsatser enl dokument daterat 29 jan 2014: http://files.shareholder.com/downloads/AMDA-R3DEZ/3010673339x0x732693/AF490338-F726-4639-8BFD-04DD998FBFFC/KP_legal_risks_100214_eng.pdf

Enl inlägg från bla signaturen DRoid på aktiemäklarfirman Avanzas aktieforum:

Shelton Petroleum / Häpnadsväckande info / Som berra säger..

..så finns det häppnadsväkande information i det material som Burchills Ukraines tagit fram åt PetroGrand

http://files.shareholder.com/downloads/AMDA-R3DEZ/3010673339x0x732693/AF490338-F726-4639-8BFD-04DD998FBFFC/KP_legal_risks_100214_eng.pdf

som alla Sheltonägare - eller PetroGrandägare som överväger att anta Sheltons bud - bör läsa.

Bl.a. ifrågasätts den legala statusen för företagskonstruktionen i Ukraina.

Det blir dessutom uppenbart att Shelton med stor sannolikhet kommer att bli blåsta på både kundfordringar och rättigheter i Leylaki.

De varnar även för Privat group och att de har en tendens att blåsa sina partners när det gynnar dem..

Mvh

DRoid

www.avanza.se/placera/forum/trad.1560765.html

Även mejl från 5 mars 2014:

Tips: Videoklippet som Shelton-vd:n inte vill visa (eller "Shelton-vd:ns fula knep")

Del i ägarbråket mellan Shelton Petroleum och Petrogrand.

Som nämnts tidigare i veckan investerarpresentation med Petrogrand och dess vd Maks Grinfeld där han bla kommenterade påståendena om hans vidlyftiga lyxliv på bolagets bekostnad.

Shelton och dess vd Robert Karlsson hade också en investerarpresentation där Karlsson fick kritiska frågor om Shelton som dock klipptes bort i Sheltons eget videoklipp med presentationen.

Led i ägarbråket mellan Shelton och Petrogrand där bla Shelton nu har ett utestående bud på Shelton mot betalning med nya Shelton-aktier osv.

Ur Avanzas aktieform, inlägg av signaturen "DRoid":

DRoid

14-03-05 02:10

PetroGrand / Vilket bedrägeri.. / Vilket bedrägeri..

.. eller vad man nu ska kalla detta tilltag från Sheltons sida...

Har suttit här och kollat presentationen som Robert höll i Måndags för att informera om sitt erbjudande och upptäckte att den mest betydande och mest initierade frågeställarens frågor i princip hade klippts bort, utifrån den originalinspelning från mötet som tidigare publicerats från AktieStrindberg. Helt oerhört!!

Döm själva:

OriginalInspelning från mötet i Måndags från aktiestrindberg:

https://onedrive.live.com/?cid=EC17D04D555B44B0&id=EC17D04D555B44B0!107

Mellan 46.14-53.50, sker en dialog i 7,5 minuter där en Colin Jones, Petrolium ingenjör och borrexpert från Norge, riktar mycket saklig och initierad kritik till hur Shelton framställer sina reserver, förklarar en del problem med fälten, problem med att utföra horisontalborrning utifrån de brister i data de har osv.

Här besvarar Robert tafatt och arrogant och försöker prata bort det. Uppenbart att här finns intressanta fakt. Även förklaring till Robert Smiths cirklar ges.

Sheltons egen REDIGERADE inspelning som Shelton länkar till på sin sida :

http://streamio.com/api/v1/videos/5315dab45b9035708700011d/public_show?player_id=53158be15b903561e7000750

Här är de mycket intressanta fakta och kritik som Colin Jones för fram reducerat till 2.5 min där främst de svar som Robert ger på Colins kritik. Ligger mellan 29.26-32.00.

Här framstår Colin närmast som en bråkstake som framför osaklig kritik på dålig grund.

Robban, Tvi och usch... detta var ett rejält lågvattenmärke....

Mvh

DRoid

www.avanza.se/placera/forum/trad.1557712.html

//


Skala för aktie-rekommendationer i denna blogg:

• "Köpläge": En aktie som för tillfället är särskilt köpvärd just nu av någon specifik anledning som väntas leda till kursuppgång inom en ganska snar framtid (typ inom 0,5-1 år).

• "Kortsiktigt köp": En aktie som har goda skäl att utvecklas väl på kort sikt (typ inom de närmaste månaderna), även om man inte vet hur det kommer att bli på lång sikt.

• "Långsiktigt köp": En aktie som i och för sig kanske inte verkar särskilt billig just nu, men att bolaget har så långsiktigt goda förutsättningar och framtidsutsikter att aktien ändå är ett bra köp i dagsläget eftersom den därmed lär ge en god värdeökning på lång sikt (dvs på typ 3-5 års sikt).

• "Spekulativt köp": En aktie som vid köp till gällande börskurs har stor potential till kursuppgång, samtidigt som risknivån är hög vilket i värsta fall kan leda till stor kursnedgång. Man bör alltså ej ha en stor del av hela aktieportföljen i en sådan aktie.

• "Fullvärderad": En aktie i ett bolag som i och för sig kan gå bra, men att aktien är värderad på en nivå som inte verkar ge utrymme för särskilt mycket kursuppgång.

• "Sälj": En aktie som man inte bör äga eftersom den tex är övervärderad med hänsyn till bolagets förutsättningar.

Utgångspunkten är att givna rekommendationer här är långsiktiga och kan utvärderas först efter tex tidigast 1-2 års tid (förutom rekommendationen "kortsiktigt köp"). Dvs avsikten är inte att ge vägledning om utvecklingen på kort sikt för en akties börskurs (förutom rekommendationen "kortsiktigt köp").

Aktieinvesteringar innebär en risk för att ett aktieinnehav i värsta fall kan bli helt värdelöst.

Enligt den vetenskapliga finansteorin är (förenklat sett) all information redan inbakad i alla börskurser. Därmed ger alla aktier (vid rådande börskurs) den förväntade framtida avkastning som är motiverad med hänsyn till aktiens risk, vilket i så fall gör det meningslöst att försöka plocka ut köpvärda (eller säljvärda) aktier. Enligt teorin är istället en indexfond alltid att föredra:http://www.redeye.se/aktiebloggen/en-indexfond-det-enda-rationella

Det är ej säkert att blogginlägget har tagit upp alla aspekter som är relevanta för bedömningen av den aktie som blogginlägget handlar om. Och de aspekter som tas upp i blogginlägget kan ha feltolkats.

"Käpphästar" i denna blogg bla:

1) Fundamental aktieanalys vs teknisk aktieanalys

På lång sikt är fundamental aktieanalys det enda relevanta för att bedöma om en aktie är köpvärd eller ej, dvs förenklat; den ekonomiska utvecklingen för ett börsbolags verksamhet och hur bolagets aktie värderas i förhållande till den ekonomiska utvecklingen mm.

Enl den finansiella vetenskapen går det inte att i längden bli rik på så kallad teknisk aktieanalys, dvs att spå framtida börskurser utifrån diagram för historiska börskurser etc.

Det har även visat sig i vetenskapliga studier.

Man kan tjäna pengar på teknisk aktieanalys några enstaka gånger, men därefter kommer man förr eller senare att göra förlustaffärer vilket gör den analysmetoden meningslös.

Inte heller fundamentalanalys ger vinst varje gång, men här är i varje fall uppfattningen att den i längden ger klart bättre resultat för aktieinvesteringar än teknisk analys.

Och rent logiskt borde även fundamentalanalys vara det enda som fungerar långsiktigt eftersom det bara är den som är underbyggd av rimliga resonemang jämfört med teknisk analys.

2) Aktieutdelningar

Aktieutdelningar och nivån på dem anses här vara irrelevanta i sig för bedömning av om en aktie är köpvärd eller ej.

Aktieutdelningar är ju bara som att man har 1 000 kr på banken och gör ett uttag på 100 kr. Man blir inte rikare för det utan har ändå bara 1 000 kr (fast 100 kr kontant och 900 kr kvar på banken).

Allt annat lika bör en aktiekurs falla med lika mycket som aktieutdelningen när aktieutdelningen avskiljs från börskursen.

Däremot kan aktieutdelningen indikera att bolaget är lönsamt och genererar bra resultat per aktie och räknar med en fortsatt god utveckling för resultatet per aktie, men då är aktieutdelningen bara en sekundäreffekt av det.

Det enda relevanta för bedömning av om en aktie är köpvärd eller ej anses här vara hur mycket pengar ett bolag genererar (och väntas generera de kommande åren) i sin löpande verksamhet (mätt förenklat som tex resultat per aktie), och hur börskursen ligger i förhållande till det.

Sätter man in pengar på bankkonto vet man alltid säkert (förhoppningsvis) att man får tillbaka insatta pengar plus ränta (även om räntan är låg) när man vill ta ut pengarna.

Köper man en aktie för att få aktieutdelning tar man alltid en risk för att börskursen står lägre när man senare vill sälja aktien.

Dvs det är inte säkert att man får tillbaka insatta pengar när man köper en aktie.

Dessutom får man ju (normalt) betala 30% skatt på erhållna aktieutdelningar, vilket snarare i sig gör det till en nackdel med aktier som ger hög aktieutdelning.

3) Immateriella tillgångar

Många börsbolag har mycket "luft" i sina balansräkningar i form av abstrakta så kallade immateriella tillgångar (immateriella anläggningstillgångar) bokförda till stora belopp bland tillgångarna i balansräkningen.

Ofta kan de immateriella tillgångarna ha uppstått tex om ett bolag köpt ett annat bolag dyrt (dvs för ett pris som överstiger det köpta bolagets bokförda tillgångsvärden), eller om ett bolag bokför utvecklingskostnader som en tillgång som belastar resultatet utspritt över flera år i form av årliga avskrivningar.

Om ett bolag börjar gå dåligt finns risk för att det bokförda värdet på de immateriella tillgångarna måste skrivas ned. Och det kan då bli stora nedskrivningar eftersom många bolag har stora immateriella tillgångar.

Nedskrivningarna ger en negativ resultateffekt med samma belopp som även minskar bolagets egna kapital med lika mycket (allt annat lika).

Med de stora nedskrivningar det därmed lätt kan bli, kan det mesta eller hela ett bolags egna kapital därigenom raderas ut (och ev till och med bli negativt) vilket gör att bolaget omgående måste få kapitaltillskott från aktieägarna för att överleva.

Sådana kapitaltillskott erhålls då oftast genom att bolaget säljer ut nya aktier till aktieägarna via nyemission, vilket då brukar försämra börskursens dåliga utveckling ytterligare.

Dvs stora immateriella tillgångar i ett bolags balansräkning innebär en förhöjd risknivå i bolagets aktie.

I detta blogginlägg blev alltså rekommendationerna följande:

...Oniva-aktien: "Spekulativt köp" vid börskurs 48 kr.

...Nexam-aktien: "Sälj" vid börskurs 22,50 kr.

Börskurserna var aktiernas slutkurser på börsen tors 17 apr 2014.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?