Post entry

OncoZenge, Svenska börsens mest missförstådda case? astronomisk Risk-Reward?

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Mina tankar som en av de största ägarna i Oncozenge AB

Oncozenge Låt oss gräva ner i vad detta faktiskt kan generera,

Enligt EPB's senaste Analys målade de upp scenario med upfront + milestones + royalty enligt nedan.

250miljoner sek upfront, licensdeal till hösten/vintern, 

3miljarder sek i milstolpar, 12% royalty,

Nedan är ett estimat endast baserat på tre indikationer och en liten del utav marknaden, jag ser ett mycket bredare användningsområde för Bupizenge det gör även ett stort antal läkare som jag varit i kontakt med.

Hur många tabletter kommer då säljas? hur stor är den faktiska marknaden? 

Låt oss använda endast de parametrar som finns tydligt i senaste Q4 Rapporten,

DVS, (ORAL MUKOSIT, Orala endoskopi undersökningar, och Burning mouth Syndrome), 

Oral mukosit i USA, drabbar 400,000 årligen

Burning mouth syndrome, lider 1-5% av befolkningen av

Enligt CDC gjordes 19.1 miljoner endoskopi undersökningar 2010

Så vi börjar få lite nummer nu, Oral mukosit årligen 400.000 personer, BMS 1% av US befolkning är 3 320 000 och Endoskopi undersökningar 19.1 miljoner årligen. 

Vi utgår ifrån att BMS som är mer ihållande kräver att patient behandlas under 4 månader. 

Oral mukosit utgår vi ifrån att de behandlas under 4 månader och endoskopi undersökningar är engångs företelser.

Vi räknar också inte att vi får marknad på alla dessa ovan listade parametrar, 

utan vi räknar endast med 20%. Dvs 80.000 personer med OM och 664.000 personer med BMS. För BMS och OM Blir totala antalet tabletter 357 120 000st.

 för 4 månaders behandling, Vi säljer dessa tabletter i USA för ett pris på 12$ st. 4 285 440 000$ Är då försäljningen på dessa två kategorier i US, och + 45.840.000$ på 20% av endoskopi undersökningarna.

Totala summan blir då, 4 331 280 000$ Baserat på royalty på 12% enligt EPB's Analys, skulle det årligen generera 519 753 600$ I Royalty,

Låt oss räkna om detta nu till Sek och per aktie. 5 444 824 367sek, delat med 11 713 244 Aktier = 464,8 sek, i ren royalty bolaget tillförs årligen.

Detta är endast räknat på US marknaden och med mycket låga estimat, jag själv ser en betydligt större marknad för detta preparatet än de ovannämnda indikationerna.

Ser man till substansen (Bupivakain), med över 3000 publicerade kliniskastudier så är det i paritet lika välstuderat som Paracetamol. 

Jag har mycket noggrant läst ett väldigt stort antal av dessa studier och har en mycket gedigen uppfattning om hur bupivakain fungerar och hur det påverkar kroppen, i de doser som Bupizenge ämnar använda sig av ser jag 0% risk i preparatet, man ser hur dess syster substanser (Lidokain och Prilokain) säljs receptfritt på apoteket i Sverige trotts att de är betydligt farligare än Bupivakain.

Jag ser helt enkelt att det är en självklarhet att Bupizenge blir ett väldigt välkänt och välanvänt preparat framöver. 

Jag vidhåller att på svenska börsen är det här det mest skeva risk-reward man kan investera i, uppsidan är astronomisk, skulle man därtill lyckas att förlänga patentet så är det ytterliggare en enorm värdehöjande faktor. 

Vilka är riskerna egentligen? 

-USA/EMA Förbjuder Bupivakain, (Högst osannolikt och patentet täcker även användandet utav andra lokal bedövande substanser)

  • Man lyckas inte hitta en partner/licenstagare/uppköpare för detta preparat, baserat på de låga estimaten ovan så är det högst osannolikt då det mer eller mindre är en pengamaskin för det bolag som väljer att ta tag detta.
  • Patentansökan avslås är inte någon större riskfaktor dels för att patentet fortsatt har många år kvar men det innebär att man bör vara mycket snabb och effektiv i sina planer och handlingar.
  • Fritext - (Bara mina tankar och tolkningar nedan)

Det nämns i kvartalsrapporterna, att PK-Studien kommer ta 1 dag, (Vi aktieägare utan insyn vet fortfarande ej exakta doser eller smak), men man kan utgå ifrån den studie som finns på BMS, och där utläsa att även en så låg dosering som 5MG Bupivakain har en mycket god effekt på smärtlindring. 

Det nämns också att i samband med PK-Studien kommer en "Formell" process att påbörjas med att hitta köpare/licenstagare/partner I och med att PK-studien endast tar 1 dag, och att det är utskrivet "formell process" Så är min tanke att baserat på den ledning och kompetens vi har i bolaget och dess breda kontaktnät, högst sannolikt redan har flera potentiella licenstagare/uppköpare men att man väljer att först starta en "Formell" process efter PK-studien och Patentansökan skickats in då allt det tillför ännu mer värde till bolaget. 

Ser man till händelser efter 2022, 12 april, så har bolaget bara kommit med framsteg på framsteg på framsteg, och vi är enligt Paul's egna ord nu närmare målet än vad man var tidigare innan (12 april)man har också fått tydliga guidelines ifrån FDA och EMA, som fortsatt är starktpositiva till preparatet. 

Jag har ingen som helst tvivel på varken preparatet eller bolaget, jag är säker på att det här kommer bli succé, den enda frågan jag ställer mig är, hur kan inte fler se detta? hur kan inte media uppmärksamma detta? 

Ser man till sannolikheten som är satt av Ludvig på EPB så belyser den bara en extremt okunskap.

Trevlig helg

Mvh Niclas Holmgren

Beräkning de med oralsmärta skulle använda Bupizenge  

Baserat på Royalty om 12% 

Baserat på 20% av världsbefolkningen lider utav oralsmärta

Enligt en studie publicerad i Journal of Endodontics lider cirka 12% av den allmänna befolkningen av tandvärk varje dag. En annan studie publicerad i The Journal of Pain visar att cirka 8% av befolkningen lider av daglig mun- och svalgschmerz (smärta i munnen och svalget). Båda dessa tillstånd skulle kunna behandlas med en bupivakain sugtablett,

Antal sugtabletter som används per år: 1.58 miljarder människor x 4 tabletter per dag x 365 dagar = 2,316 biljoner sugtabletter per år

Kostnad per sugtablett: 60 kronor

Totala intäkter: 2,316 biljoner sugtabletter x 60 kronor = 138,96 biljarder kronor

Oncozenge skulle få 12% av den totala intäkten som royalty. Så deras årliga royalty-summa skulle bli:

0,12 x 138,96 biljarder kronor = 16,67 biljarder kronor

För att ta reda på hur mycket Oncozenge skulle få per aktie delar vi denna summa med antalet aktier:

16,67 biljarder kronor / 11 713 244 aktier = 1 422 795 kronor per aktie

Så om Oncozenge säljer Bupivakain sugtabletter och får 12% av intäkterna som royalty, skulle de få utbetalt 16,67 biljarder kronor varje år som sedan delas på antalet aktier för att beräkna royalty per aktie, vilket i detta fall skulle vara 1 422 795 kronor per aktie.

Nedan följer lite andra scenarion som är mer troliga,

1% (15,8 Miljoner människor) av de som lider av oralsmärta skulle ge 14,228kr per aktie

(Vid 4 tabletter dagligen per år) (BV 166 Miljarder) 

4 tabletter om dagen i 100 dagar per år skulle ge 4 974 kronor per aktie.(BV 58.26 Miljarder)

4 tabletter om dagen i 30 dagar per år skulle ge 1 492 kronor per aktie. (BV 17 Miljarder)

4 tabletter om dagen i 1 vecka per år skulle ge 204 kronor per aktie. (BV 2.4 Miljarder)

0.1% (1.58 Miljoner människor) av de som lider av oralsmärta skulle ge 1422kr per aktie

(Vid 4 tabletter dagligen per år)(BV 16.6 Miljarder)

 4 tabletter om dagen i 100 dagar per år skulle ge 497 kronor per aktie.(BV 5.8 Miljarder)

4 tabletter om dagen i 30 dagar per år skulle ge 149 kronor per aktie. (BV 1.7 Miljarder)

4 tabletter om dagen i 1 vecka per år skulle ge 20 kronor per aktie. (BV 234 Miljoner)

0.01% (158.000 Människor) av de som lider av daglig oralsmärta skulle ge 142kr per aktie

(Vid 4 tabletter dagligen per år)(BV 1.66 Miljarder)

4 tabletter om dagen i 100 dagar per år skulle ge 50 kronor per aktie. (BV 585 Miljoner)

4 tabletter om dagen i 30 dagar per år skulle ge 15 kronor per aktie. (BV 175 Miljoner)

4 tabletter om dagen i 1 vecka per år skulle ge 2 kronor per aktie. (BV 23 Miljoner)

*BV är vad bolaget får in i ren royalty årligen)

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?