Post entry

Oncozenge

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

OBS EJ KÖP REK/SÄLK REKOMMENDATION. ENDAST MINA EGNA TANKAR. Oncozenge, en avknoppning från MobergPharma. Som namnet indikerar utvecklar dem en lozenge (sugtablett) ämnad området onkologi/smärtstillande.

Höga doser av kemterapi och riktade strålbehandlingar angriper effektivt de snabbt delandes cancercellerna men 

de är också dem största riskfaktorerna för att utveckla oral mukosit en åkomma som drabbar många som genomgått t.ex en full strålbehandling 

Detta som åsamkar stor smärta och obehag hos patienten. 

Över 1miljon människor lider årligen av OM i hela Europa och Nordamerika.

I nuläget existerar smärtstillande i form av munskölj som innehåller lidocain vilket ger smärtlindring i ungefär 1 timme innan den smärtan återvänder. 

Nästa steg är då de ökända opioiderna t.ex oxycontin som kommer med en rad bieffekter samt föreligger stor risk för vanebildning. 

BupiZenge

Bupivacaine som är den verksamma substansen är ett välstuderat läkemedel och sedan det oformulerats till en sugtablett samt ämnat till ett nytt användningsområde är preparatet patentskyddat. 

BupiZenge ger smärtlindring i upp till 3-5 timmar och börjar verka inom ett par minuter. 

I fas2 studien upplevde kontrollgruppen en cirka 50% minskning av smärta i munhålan jämfört med lidocainmunskölj.

Nu är vi nära fas 3 där vi inväntar besked från bolaget oncozenge som senaste inte ansökte om fas 3 i och med att smaksättningen inte var dokumenterad i Usa därav skulle de krävas extra studier som inte var kostnadseffektivt men också så uppfyller lakritssmak inte kravet på långtidsbehandling vid smärtstillande preparat. 

Oncozenge har nu haft 6 månader på sig sedan denna komplikation inträffade, att ordna detta med smaksättningen samt så har dem haft en kassa a la 35 miljoner kronor vilket i min åsikt är en given summa för att hantera denna typ av omformulering. Parallelt bedriver oncozenge en process för att kontraktera kommersiella partners.

EPB hade en riktkurs tidigare på 21kr, detta var innan bolaget och allmänheten fick veta att lakrits smak inte var godkänt i denna typ av långtidsbehandling. Därav tänker vi oss att om nu oncozenge smaksätter den annorlunda med flertal alternativa smaker, återstår riktkursen, utifrån ”kritiken” oncozenge fått, där man endast pratar om en ändring av smak.

Kursen är just nu på 3.66 i skrivande stund och vi väntar ivrigt på ett PM från oncozenges vd om att detta ska va hanterat, VD har även kommenterat att tidigare studie är applicerbar på framtida förändringar.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?