Post entry

Uppdatering kring Oncology Venture

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Oncology Ventures (OV) börsvärde idag tillsammans med Oncology 2X är makalöst felvärderat. Marknaden var inte vaken eller hade problem att förstå det PM som kom 30/12.

Om Oncology Venture (OV):

"Oncology Ventures verksamhet bygger på att optimera användandet av cancerläkemedel som har visat viss effekt men har stoppats i klinisk utveckling på grund av otillräcklig svarsfrekvens eller svårigheter att anskaffa ytterligare kapital för att driva verksamheten framåt. Bolaget arbetar med en modell som förändrar oddsen i jämförelse med traditionell läkemedelsutveckling. I stället för att alla patienter med en typ av cancer behandlas, screenas först patienterna och endast de som sannolikt svarar på behandlingen kommer att behandlas. Genom en mer väldefinierad patientgrupp optimeras användandet av läkemedlet, risk och kostnader kan reduceras, samtidigt som både behandling och utveckling effektiviseras."

I nuläget har Oncology Venture 3 läkemedelskandidater.

En kandidat till är på väg in i portföljen. Ytterligare information om detta kommer presenteras när förhandlingarna som pågår är avslutade.

Pipeline i Oncology Venture samt vilken fas de olika kandidaterna ligger i:

LiPlaCis (FAS-2):

"Cisplatin är ett av de mest använda läkemedlen i behandling av cancer på grund av dess dokumenterade effektivitet i ett antal tumörtyper. Cisplatin används vid behandling av lungcancer EU + US ~480.000 nya fall årligen), huvud- och halscancer (500.000 fall årligen i hela världen) blåscancer (EU + USA ~170.000 per år) och äggstockscancer (EU + US ~årligen 71.000).

Lipidformuleringen är svaret på ett väletablerat behov av att förbättra cisplatinbehandling och förbättra utformningen av läkemedlet, så att en mer selektiv upptagning av cisplatin administreras vid tumörplatser. LiPlasome Pharma från vilken Oncology Venture har inlicensierat LiPlaCis™ har identifierat och bildat en mekanism i liposomerna - kallade LiPlasomes - utformad för att utlösa frisättningen av ett inkapslat läkemedel specifikt i tumörvävnaden. Ett enzym särskilt närvarande på tumörer som kallas sekretorisk fosfolipas A2 (SPLA2), används för att bryta ner LiPlaCis när det har samlats i cancervävnad. Lipidkompositionen av LiPlasomes är skräddarsydd för att vara specifikt känsliga för nedbrytning genom SPLA2 enzymet och därmed för frisättning av det inkapslade läkemedlet. Tekniken bakom LiPlaCis ™ ursprungligen utvecklats av forskare från Danmarks Tekniska Universitet - DTU."

*LiPlaCis befinner sig i FAS-2 sedan 21/11-2016:

https://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=81090

Kursen har sjunkit rejält sedan nyheten om påbörjad FAS-2, en viktig 'milestone' i utvecklingen som rimligtvis bör höja kursen rejält snarare än att sänka den 35%.

*Ett samabete finns med Cadila Pharmaceuticals där de kommer köra 4st FAS-2 och en pivotiserad FAS-3 under en tre-års period. Kostnader för OV själva under detta projekt är enbart 0,6 MUSD. Värdet av detta samarbete uppgår till ~20 MUSD. Cadila är en av de största BP i Indien.

LiPlaCis CE-märkt i Europa, PM 9/1 klockan 9:00.

https://www.avanza.se/placera/telegram/2017/01/09/oncology-venture-oncology-ventures-liplacis-far-ce-markning-i-europa.html

https://www.aktietorget.se/finwire/NewsItem.aspx?guid=FWS000D866

*LiPlaCis® försäljningspotential i bröstcancer i USA och EU uppgår till mer end 700 MUSD per år.

Desto större värden i lungcancer. Huvud- och hals-, matstrups-, äggstocks- och blåscancer är alla potentiella indikationer för LiPlaCis.

Utöver LiPlaCis har vi även APO010 (Påväg in i FAS-2 mycket snart):

"Människans immunsystem kan döda cancerceller genom användning av en viss typ av vita blodkroppar som kallas cytotoxiska T-lymfocyter CTL.

CTL dödar cancerceller i en process som kallas programmerad celldöd,(apoptos) genom att binda till en 'dödsreceptor' på cancercellen via en serie av processer som då förstör cancercellen. CTL binder till cancercellen via en ligand kallad Fas ligand eller Fas-L till en receptor (CD95) på tumörcellen. APO010 syntetiseras som en mega FasL bestående av sex FasL och cancercellen ser detta som om det var en cell, en CTL, som binder till cancer och cancercellen kan genomgå apoptos, programmerad celldöd."

Information om när APO010 går in i FAS-2 väntar vi för närvarande på. Detta skulle ske Q4-Q1, vi är i Q1 nu, början på januari 2017, så innan januari är slut bör vara rimligt att vi får se ett PM om detta. Mycket stark trigger.

Irofulven (Påväg in i FAS-2 mycket snart):

"Irofulven har varit i 19 kliniska cancer prövningar, de flesta studier var i prostatacancer och äggstockscancer.

Irofulven har visat en 10% svarsfrekvens hos patienter med prostatacancer som tidigare behandlats med docetaxel och 13% i äggstockscancerpatienter mellan 6 och 12 månader efter standardbehandling med karboplatin och paclitaxel. De positiva resultaten med irofulven är ej tillräcklig för ett regulatoriskt godkännande. Oncology Ventures teknik (Drug Response Predictor DRP ™) möjliggör val av de mest sannolika responders.

Maj 2015 fick Oncology Venture Irofulven inlicensierat från Lantern Pharma syftat till att utföra fokuserad FAS-2 med Irofulven i prostatacancer och eventuellt även i äggstockscancer. Projektet beviljades 800.000 USD från Massachusetts och den dansk-svenska Medicon Valley Alliance."

Även här väntar vi på start av FAS-2, vilket ska ske ungefär samtidigt som APO010, alltså Q4-Q1, innan januari är slut förhoppningsvis. Likaså här, en stark trigger.

OK, så OV har 3 intressanta kandidater varav en redan är i FAS-2 och resterande två snart även de där. Med den kassa OV har idag (~40milj SEK) ska ytterligare en kandidat inlicenseras vilket också en närliggande trigger. PM om detta kan komma närsomhelst.

Nu till det mest intressanta, Oncology 2X.

"Oncology 2X är ett precisionsmedicin-företag inriktat mot cancertyper specifika för kvinnor med fokus på att främja utvecklingen av lovande cancerläkemedel vilka befinner sig i klinisk fas – i kombination med Drug Response Prediction (DRPTM), en plattformsteknologi som utvecklar companion diagnostics för att identifiera de patienter med högst sannolikhet att dra nytta av behandling. Initialt terapeutiskt fokus är avsett att riktas mot otillfredsställda medicinska behov inom bröstcancer och äggstockscancer. Spin out-bolaget kommer att arbeta i nära samarbete med Oncology Venture och nyttja Oncology Ventures nordiska nätverk."

2X har för närvarande 3 läkemedelskandidater. 2X kommer att presenteras på scenen den 10:e Januari 2017 under Biotech Showcase i San Francisco.

*I detta PM (9/9 - 2016) fick vi reda på att 2X skulle inkorporeras:

https://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=80018

*I detta PM (30/12 - 2016) får vi reda på att 'seedinvesteringar' har säkrats för 2X:

https://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=81612

Närmare bestämt 3,5 MUSD (32 MSEK).

Vad många kanske missat som inte lusläst PMet:

"OV Danmark har förhandlat med investerare rörande en “seedinvestering” i 2XO i enlighet med vilken investerarna kommer att investera totalt 3,5 miljoner USD för en ägarandel i 2XO om inledningsvis 8 %."

Det borde väl då betyda att det totala värdet av 2X Oncology inledningsvis anses vara 43,75 miljoner USD, vilket motsvarar ungefär 400 miljoner SEK. De 30 investerarna äger 8% av 2X och Medical Prognosis Institute (MPI) äger 10% av 2X, vilket resulterar i att OV måste äga 82% av 2X vilket motsvarar cirka 328 miljoner SEK.

Oncology Ventures börsvärde vid senaste stängningskurs 5/1 - 2017 var ~529 MSEK (kurs 52,50). Denna värdering är enbart på de tre tidigare nämnda kandidater, LiPlaCis, APO010, Irofulven. 2X har inte blivit inprisat i kursen.

Logiskt sett borde börsvärdet med nyheten om att finansiering säkrats för 2X öka med 328 MSEK. OV har också varit nedtryckt sedan PM om LiPlaCis entry i FAS-2 och har precis börjat återhämta sig.

Jag ser ett motiverat värde utifrån vad som meddelats i PM hittils på 90-100kr. När PM om APO010 och Irofulven presenteras angående start av FAS-2 ser jag ett motiverat värde på en bit över 100kr. År 2017 kan det hända mycket, om bra resultat presenteras kan kurser uppåt 150-160kr säkerligen nås. Binds fler avtal med andra BP eller att BP köper någon av kandidaterna så skulle jag referera till uttrycket "the sky is the limit".

Det finns väldigt mycket potential i detta bolag och med de kurser vi ser idag är OV i mina ögon väldigt undervärderat. Jag tror vi har en av vinnarna även år 2017 här. OV går under radarn fortfarande.

Man måste förstå att risker finns i biotech och att många misslyckas. I OVs fall finns det många ben att stå på och faller en lyckas en annan. Oddsen talar tydligt för att OV kommer lyckas nå marknaden med någon/några kandidater och då har dagens börsvärde potential att mångdubblas.

Vilka andra biotech-aktier värderas så lågt som OV med så mycket potential?

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?