Post entry

OV - From zero to hero

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Peter Buhl Jensens vision för Oncology Venture är att ta misslyckade läkemedelsprojekt från “zero to hero”. Här ska vi se hur OVs teknologi hade förändrat utfallet för det nyligen av FDA godkända läkemedlet Belinostat. Det är ett av många sätt att beskriva den enorma potentialen i Oncology Venture.

Läkemedelsutvecklaren Topotarget har utvecklat läkemedlet Belinostat som i studier visat hjälpa 26 % av patienter som lider av cancersjukdomen Peripheral T-Cell Lymphoma. Totptarget sålde 2010 rättigheterna för den amerikanska marknaden och Indien (samt en option på Kina) till Spectrum. Värdet på affären är 350 MUSD plus tvåsiffrig royalty. PM om det kan läsas här:

http://investor.topotarget.com/releasedetail.cfm?releaseid=530997

Elva år efter den första Fas I studien blev således Belinostat en rejäl framgång för Topotarget.

Hur är detta relevant för Oncology Venture? Jo, Peter Buhl Jensen som idag är VD för bolaget var den som också ledde Topotarget. I en presentation från i våras visar Jensen hur han tror det kunde gått för Topotarget om de hade haft tillgång till Oncology Ventures teknologi.

Belionostat har gått igenom 22 Fas I och II studier på totalt mer än 1000 patienter. Med OVs teknologi kunde respons visats redan i Fas I. År 2013 ansöktes om godkännande i USA och Europa. Buhl Jensen uppskattar att det kunde skett redan år 2007 om OVs teknologi varit tillgänglig.

Hela utvecklingen av Belinostat hade enligt Jensen tagit 5 istället för 11 år med OVs teknologi. Tre gånger färre studier hade varit nödvändiga. Den totala kostnaden hade varit 1/6 del så hög som den blev. Och, kanske viktigast, Belinostat hade haft ytterligare 6 år med peak försäljning innan patentet löper ut.

Detta visar på ett fantastiskt sett hur Oncology Venture skapar enorma värden. Bolagets målsättning är att den första Fas II studien ska inledas i Q4 innevarande år. Därefter startas en ny studie varje halvår. Totalt är målsättningen att inom tre år genomföra Fas II studier för fem läkemedelkandidater. Tanken är att ta dessa läkemedelskandidater från ”zero to hero” enligt Buhl Jensen.

Läs gärna min förra blogg om OV här:

http://www.redeye.se/aktiebloggen/oncology-venture-sweden/oncology-venture-en-tenbagger

OV utgör en betydande del av min portfölj i dagsläget.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?