Post entry

Oncology Venture / nästa Saniona?

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Imorgon är sista teckningsdagen i bioteknikbolaget Oncology Venture på Aktietorget. (sista teckning via Avanza mfl idag). Det fullkomligt lyser optimism om ledningen när de pratar om Oncologys möjligheter och den dagen marknaden vågar ta fasta på detta kan Oncology vara en flerdubblare. Bolaget är danskt, involverat i flera långt framskridna projekt, och denna emissionsrunda påminner en del om den Saniona gjorde innan de fick sitt genombrott på aktiemarknaden. Oncology-VD:n ser danska succén Genmab som förebild. (se PM nedan i texten)

Oncology gör en relativt liten emission där det mesta är garanterat. Det borgar för en övertecknad emission och startskottet för en bra resa i aktien när finanserna är säkrade.

Det har kommit en rad högintressanta PM och kommentarer från Oncology sista halvåret. Marknaden har nog känt på sig att det stundade en emission, för i övrigt är det flera av PM:en som i en normal marknad skulle kunnat kicka igång ett rally i aktien.

Exempelvis Smallcaps köprek med riktkurs 27 kr! (ställt mot dagens 11 kr) från i februari:

https://www.aktietorget.se/Finwire/NewsItem.aspx?guid=FWS0009E6F

""Oncology Venture siktar på att med hjälp av genscreening utveckla cancerläkemedel som är tydligt anpassade för specifika patientpopulationer. Bolaget har två kandidater på väg in i fas II och ytterligare projekt utvärderas för inlicensiering.

Smallcap anser att affärsidén är lovande och såväl deras värderingsmodell, baserad på bedömda riskjusterade projektvärden i befintlig portfölj, som en jämförelse med andra
cancerbolag indikerar stor potential.

Oncology Venture har en lovande teknik med screeningmetonden DRP för effektiv utveckling av cancerläkemedel. Bolaget har också en slimmad organisation vilket ska sänka kostnaderna och riskerna.

"Mycket lågt värderad portfölj sett till utvecklingsfas. Bolaget förväntas gå in i fas II redan i år och vi ser en riktkurs på 27 kronor per aktie vid den tidpunkten baserat på riskjusterat motiverat forskningsvärde", skriver Smallcap och pekar på att andra utvecklingsbolag inom onkologi i motsvarande fas värderas väsentligt högre.""

Oncology själva har jämfört sig med danska Genmab:

https://www.aktietorget.se/Finwire/NewsItem.aspx?guid=FWS000A8FD

""Bolaget har en licens från Medical Prognosis Institute att använda screeningmetoden DRP, Drug Response Prediction. Verksamheten bygger på att förbättra svarsfrekvensen av cancerläkemedel som har stoppats i klinisk utveckling. I stället för att behandla alla patienter med en typ av cancer screenas patienterna först och bara de som sannolikt svarar på behandlingen kommer att behandlas.

Ledningen har höga förväntningar på bolaget och sig själva med jämför sig med danska Genmab.

"Genmab är värt 670 gånger mer än Oncology Venture. Vi kan bli ett nytt Genmab", säger Peter Buhl Jensen.

Undertecknad har ägt aktier i Oncology sedan introduktionen och kommer teckna fullt i emissionen. Citatet från VD:n om bolaget som en nytt Genmab ska förstås tas som en vision men det visar bolagets stora och globala ambition. Börsvärdet i Oncology Venture idag är ca 100 mkr.

Oncology har alla ingredienser att bli en stor småspararfavorit. Ledningen har tidigare varit iblandad i flera kursraketer och precis som i Saniona sitter man på en portfölj med flera olika kandidater som var och ett kan betinga mycket höga värden vid framgång. Bolaget har även aviserat ev avknoppningar/joint venture med utländska bolag i någon samägd form.

Vi lär få se ett aktivt nyhetsflöde från bolaget och med finanserna snart säkrade för en bra stund lär marknaden kunna bjuda på högre kursuppgångar vid rätt typ av nyheter.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?