Post entry

Oncology Venture - ett spännande år

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

En av förra årets stora raketer som flerdubblades i kurs efter ett händelserikt år, med ett pm-flöde i toppklass och en ledning som brinner för att patienter ska få sin rätta medicin.

2016 Släppte det för Oncology Venture, där Peter Buhl Jensens karismatiska ledarskap visade vägen. En VD som gärna pratar varmt om sitt bolags möjligheter att bli en av dom största - har jämfört sin potential med bolag som Genmab och Tesaro och visat stor optimism kring deras möjligheter att lyckas. Med hjälp av Drug Response Predictor (DRP) ska de ta marknaden med storm.

Under 2016 fick de bevis på att den ledande kandidaten LiPlaCis kan göra nytta i patienter med metastaserande bröstcancer efter att en patient med en svårbehandlad tumör visat på partiell remission efter behandling. Detta blev startskottet på en mycket trevlig resa för aktieägarna. Från 10 kr där emissionen innan sommaren låg, till en topp på 79 kr.

De startar upp 2x Oncology verksamheten i USA där de inriktar sig mot cancer hos kvinnor. Där äger OV just nu större delen men planen är att det ska investeras omkring 25milj USD i seedinvesteringar under första halvåret 2017. OV har redan erhållit en seedinvestering á 3.5 milj USD för 2x tidigare i år. Meningen är att bredda bolaget med så kallade fler skott på mål som befintliga aktieägare inte ska behöva finansiera. Och en bra möjlighet att slå sig in på en enorm marknad i USA som hela tiden söker efter nya former av tekniker som kan göra nytta i området.

OV tecknade ett utvecklingsavtal med det indiska Cadila pharmaceuticals avseende LiPlaCis - och dess DRP där de investerar drygt 200 miljoner för en 30% andel i LiPlaCis. Där ska de göra en större FasII i flera olika indikationer och en randomiserad FasIII under en 3-års period. Målet är att sälja eller utlicensera produkten när den kliniska nyttan dokumenterats. Avtalet var en höjpunkt under 2016 som gav kraft i kursutvecklingen. Det är en stor summa pengar Cadila investerar för en liten del i LiPlaCis, nog måste de se en väldigt stor potential för framgång.

Mycket händer i OV, arbetet går ständigt på högvarv. De vill synas, de vill visa att med DRP-tekniken kan de göra skillnad i läkemedelsforskning. De kan ta ett läkemedel till marknaden på ett betydligt snabbare och mer kostnadseffektivt sätt än ett traditionellt forskningsbolag. Och med fler kandidater i pipeline minskar även risken.

OM det nu visar sig att DRP verkligen fungerar, då sitter Oncology Venture förmodligen i en guldsits. De vet att BP bevakar utvecklingen noga och vid en bekräftelse på att tekniken fungerar kommer många stå i kö för att ta del av kakan. Men OV har fått en exclusiv ensamrätt till DRP under en 3-års period, där kan de hinna med att bygga upp mycket värde.

Liplacis har erhållit status som en FasII-studie av de danska myndigheterna. En studie med 12-15 patienter som väntas ha högst sannolikhet att svara på behandlingen väntas vara klar i det tredje kvartalet 2017. Detta kommer att vara mycket viktiga resultat för bolaget och för aktieägarna en enorm trigger.

I Maj går OV:s andra kandidat APO10 in i en fas 1/2 - studie avseende multipelt myelom. Under 2016 fick de ett Eurostars bidrag & SMERUDs bidrag på totalt 13.5 MSEK för kandidaten. Mycket lovande produkt.

Utöver dessa spännande triggers får man inte glömma att de håller på att förhandla om ett avtal i Kina kring deras tredje kandidat Irofulven, där får man hoppas på ett exklusivt avtal som innebär en liten summa pengar. Det har även pågått förhandlingar kring en mycket lovande kandidat "den fjärde" en längre tid nu, inte omöjligt att information kring det kommer inom kort.

Enligt Peter Buhl Jensen kommer 2017 att bli ännu mer händelserikt än fjolåret som var magiskt sett ur aktieägarnas synvinkel. Kan de toppa det så blir det en fantastisk resa. Blir det goda resultat i LiPlaCis-studien, ja då ser framtiden väldigt ljus ut för Oncology Venture!

Mvh Cruzcampo

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?