Post entry

Oasmia Pharmaceutical - 13 snabba om varför jag investerar

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Oasmia utvecklar nästa generations läkemedel, främst inom onkologi. Bolaget är väldigt nära genombrott på marknaden och stora saker har skett i bolaget på kort tid. Nedanstående analys är en lightweightvariant som skall vara lätt att förstå, även för en novis inom branschen. Till dem flesta punkterna inkluderar jag källhänvisning. Det spekuleras om ganska höga summor i ett kommande avtal, vilket jag valt att exkludera i min analys, och tänker inte heller diskutera några riktpriser.

1. Man har en FAS III klar i form av Apealea® (Paclical®) som är en formulering av XR-17 och paklitaxel i vattenlösning.

(http://www.oasmia.se/news.asp?c_id=510 http://www.lifesciencesweden.se/.../lovande-fran-oasmia/)

2. Till skillnad mot alla förhoppningsbolag inom biotek, som faktiskt alla är förhoppningsbolag tills att Fas III är avklarad, så är Oasmia påväg mot marknaden.

3. Det finns redan en "konkurrent" på marknaden i form av Celgene's "Abraxane". Celgene köpte upp Abraxis Bioscience för 2.9 miljarder dollar år 2010 och förvärvade därmed substansen. Oasmias Apealea® (Paclical®) är ett starkt hot mot Abraxane då biverkningarna hos Apealea® (Paclical®) är detsamma, men att den vattenlösliga formen via XR-17 plattformen gör Apealea® (Paclical®) till ett mer kostnadseffektivt alternativ. Man slipper uppfinna hjulet igen, utan använder en beprövad metod som referens och gör denna bättre. Abraxane sålde för $967 miljoner under 2015.

(http://ir.celgene.com/releasedetail.cfm?releaseid=952157 http://www.oasmia.se/news.asp?c_id=492).

4. Oasmia uttryckte intresse för avtal under Q2-Q3 2016. Att det har dragit ut på tiden kanske utgörs av att parten vill förvärva bolaget för att få tillgång till hela XR-17 plattformen? Varför bara ta en liten del av kakan och dela med dig av potentialen?

Istället för att ta första bästa aktör hoppas jag att man är kräsen för att välja rätt partner för kommersiella framgångar. Optimal partner är en Big Pharma aktör där Mylan eller Valeant hade varit jackpot.

(http://www.oasmia.se/news.asp?c_id=512)

5. Apealea® (Paclical®) är godkänd för försäljning i Ryssland sedan april 2015 med "Pharmasyntez" som partner. Dessa processer tar tid, men en sak är säker: när försäljningen kommer igång på riktigt lär det gå fort. Hittills har det bara genererat någon ynka procent av vad Abraxane säljer årligen.

(http://www.oasmia.se/news.asp?c_id=501)

6. Ansökan för marknadsgodkännande för sitt nästa cancerläkemedel Doxophos® skickades in i Januari 2016 och besked väntas i slutet på 2016.

(http://www.oasmia.se/news.asp?c_id=497)

7. Ansökan om marknadsföringstillstånd för Apealea® (Paclical®) är ansökt hos EMA tidigt 2016 och planerat datum för svar är senast per den sista mars 2017. Tills dess ser jag att man har ett avtal spikat.

(http://www.oasmia.se/news.asp?c_id=501)

8. Anders Lönner tar över klubban som styrelseordförande istället för Julian Aleksov. Julian har kritiserats för att ha lovat för mycket på för kort tid. Kort och gott så har Julian levererat det han har lovat, men att det har tagit tid. Dessvärre har det framkommit en och en annan lögn, vilket (egentligen korrekt) har påverkat hela bolaget negativt. Förtroendet har varit lågt trots att fundamenta varit extremt starkt.

(https://www.avanza.se/.../24/lonner-kliver-in-i-oasmia.html)

9. Per Arwidsson tar över en stor del av Nettobe AB's ägardel och kliver upp på 11,84% efter att Lönner klivit in som SO. Arwidsson har tidigare ägt en mindre post i Oasmia, att Lönner klev på tåget fick beslutsbägaren att rinna över och Arwidsson bestämde sig då för att kliva in som storägare. Per Arwidsson är miljardar och främst verksam inom fastighetsbranschen.

Nytt lån från Nexttobe AB ersätter det nuvarande lånet vid förfallodatum och uppgår då, inklusive den upplupna räntan för 2016, till totalt 102,4 MSEK, samt förfaller till betalning den 30 september 2017. Räntan för det nya lånet är satt till 3,5 %.

Det spekuleras i att Nexttobe AB är under avveckling utav flera orsaker.

(https://www.avanza.se/.../oasmia-lonner-fick... http://www.oasmia.se/news.asp?c_id=535)

10. Insiderköp från Julian privat á 371.000 aktier per den 1/11, alltså ej via hans delägda bolag Alceco.

11. Fonden SSE Opportunities är under avveckling och har pressat marknaden genom större nettosälj. De ägde 1,54% från senaste versionen av aktieboken. Har inget belägg för detta, utan rykten som går bland kända twittrare.

(http://www.oasmia.com/pages.asp?c_id=32)

12. Börsvärdet är per 2016-11-10 938,08 MSEK, vilket är löjligt lågt sett till andra bolag i samma position i branschen, men även bolag som inte ens är i närheten av var Oasmia är fundamentalt sett till studier/data.

13. Oasmia har en gedigen organisation med hela 75 anställda. Man har med andra ord alla funktioner på plats för att ta bolaget till nästa steg. Den 31 augusti anställde bolaget "Fredrik Gynnerstedt" som CFO. Fredrik tillträder 31 december och kommer att ingå i ledningsgruppen för Oasmia.

(http://www.oasmia.se/news.asp?c_id=521 http://www.oasmia.se/pages.asp?c_id=1)

De flesta punkter är en sammanställning av redan utkommunicerad information från bolaget under senare tid. Jag kan tajata ut er med att ta upp hela Oasmia's pipeline, men har valt att hålla mig till de vitala sakerna. För den som vill läsa på mer så rekommenderar jag att läsa på kring "Paccal Vet" som även är ett stort fokus i bolaget.

Tack för att du läste. Synpunkter och tillägg är mer än välkommet.

Disclaimer: Jag är ingen professionell rådgivare och hänvisar er att anställa en sådan innan ni investerar. Investering sker på egen risk. Jag äger själv aktier i bolaget och är partisk i sammanhanget. Analysen skall inte ses som en köprekommendation utan information samt någon enstaka egen åsikt.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?